Alkohol og rusproblemer: Slik blir du edru og rusfri gjennom anonym rusbehandling

Slik blir du edru og rusfri fra alkohol og rusproblemer gjennom anonym rusbehandling

Alkohol og rusproblemer: Slik blir du edru og rusfri gjennom anonym rusbehandling

Å kjempe mot alkohol og rusproblemer er en reise som krever mot, styrke og støtte. For mange er første skritt å erkjenne at man har et problem. Dette kan være en utfordring i seg selv, gitt stigmaet som ofte er forbundet med avhengighet.

Betydningen av å takle alkohol og rusproblemer

 • Helse: Ubehandlet, kan vedvarende misbruk føre til alvorlige helsekonsekvenser.
 • Sosialt: Relasjoner med familie og venner kan bli belastet eller ødelagt.
 • Arbeidsliv: Yrkeslivet påvirkes negativt, noe som kan resultere i jobbtap eller manglende karriereutvikling.
 • Livskvalitet: Den generelle livskvaliteten reduseres betydelig når alkohol og rus dominerer dagliglivet.

Rollen av anonym rusbehandling i bedringsprosessen

Anonymitet kan være nøkkelen til at mange tar imot hjelp. Frykten for stigma og konsekvensene det kan ha for jobb, sosial status eller familierelasjoner holder ofte folk fra å søke hjelp for alkohol og rusproblemer de sårt trenger.

 • Trygghet: Anonyme tjenester gir tryggheten mange trenger for å åpne seg om sine problemer.
 • Tilgjengelighet: Når behandlingen er anonym, blir terskelen lavere for å ta kontakt og starte en behandlingsprosess.
 • Personvern: I en tid der informasjon lett kan spres, beskytter anonymitet individets privatliv.

Anonym rusbehandling tilbyr et verdifullt alternativ der individer kan søke hjelp uten frykt for eksponering. Ved å benytte seg av slike tjenester, kan den enkelte få tilgang til skreddersydd hjelp for alkohol og rusproblemer basert på personlige behov og situasjoner – uten at det går ut over personvernet.

Hjelpende hånd: Hvordan støtte noen med alkohol og rusproblemer

Når du har en kjær som sliter med alkoholproblemer, kan det være vanskelig å vite hva man skal gjøre. Første steg på veien mot forbedring er å øke bevisstheten rundt alkoholproblemene og tilby emosjonell støtte.

 • Øke bevisstheten: Forstå at alkoholavhengighet er en sykdom, akkurat som alle andre fysiske sykdommer. Det er ikke et tegn på svakhet eller mangel på viljestyrke. Ved å forstå dette, kan du hjelpe din kjære til å innse alvoret i situasjonen.
 • Tilby emosjonell støtte: Vær der for personen. Lytt til deres bekymringer og frykt, uttrykk din egen bekymring på en konstruktiv måte og unngå å dømme dem for deres handlinger.

Hvordan motivere til å søke profesjonell hjelp for alkohol og rusproblemer

Det neste trinnet er å oppmuntre personen til å søke profesjonell hjelp. Dette kan være krevende, da mange som sliter med alkoholproblemer og rusproblemer ofte benekter at de har et problem. Ved å være tålmodig og empatisk kan du forsiktig opplyse dem om de ulike fordeler ved anonym rusbehandling, som tidligere nevnt. Du kan også tilby å hjelpe dem med å finne passende behandlingsalternativer og støtte dem gjennom hele prosessen. Husk at det viktigste er å være der for dem og vise at du bryr deg.

 • Oppmuntre til profesjonell hjelp: Informer om de forskjellige behandlingsalternativene som er tilgjengelige, inkludert anonym rusbehandling. Påminn dem om at det å søke hjelp er et tegn på styrke, ikke svakhet.

Men selv etter at din kjære har startet behandling for alkohol og rusproblemer, vil veien mot edruelighet være fylt med mange utfordringer. Tilbakefall er vanlig, og det er viktig å opprettholde grenser mens du fortsatt viser støtte.

 • Håndtere tilbakefall: Forstå at tilbakefall er en del av bedringsprosessen, ikke et tegn på mislykket behandling. Hjelp din kjære til å lære av disse erfaringene i stedet for å se dem som nederlag.
 • Opprettholde grenser: Det er viktig å ta vare på deg selv også. Sett klare grenser for hva du vil tolerere, og ikke tillat alkoholproblemet å påvirke din egen helse og velvære.

Hjelpende hånd: Å Støtte noen med alkoholproblemer og rusproblemer kan være en lang og vanskelig prosess, men ved å følge disse trinnene, kan du gjøre en stor forskjell i din kjæres liv.

Hjelpende hånd: Hvordan støtte noen med alkoholproblemer

 

Veier mot bedring: Behandlingsalternativer for alkohol- og rusavhengighet

Når du står overfor alkohol og/eller rusproblemer, er det flere behandlingsalternativer å vurdere. Hver tilnærming har sine unike fordeler og begrensninger, men målet er det samme – å hjelpe deg å bli rusfri og edru.

Psykoanalytisk terapi er en dybdegående behandlingsform som søker å løse underliggende psykiske problemer som kan bidra til avhengighet. Terapeuten vil arbeide med deg for å utforske tidligere opplevelser, ubevisste konflikter og mønstre i tankene dine som kan være knyttet til ditt rusmiddelbruk.

Fordelene med psykoanalytisk terapi inkluderer muligheten til å adressere dype rotårsaker til avhengigheten din. Men denne typen terapi krever ofte langvarig engasjement og kan være mindre strukturert enn andre former for behandling.

Kognitiv-atferdsterapi (CBT) er en mer fokusert og målordentert form for terapi. Den er designet for å hjelpe deg med å identifisere negative tankegangsmønstre som bidrar til rusmiddelbruket ditt, og deretter utvikle mer positive måter å håndtere stress og negative følelser på.

Fordelene med CBT inkluderer dens praktiske fokus på nåværende problemer og dens effektivitet på kort sikt. Men CBT krever aktiv deltakelse og kan være mindre effektivt for personer med komplekse psykiske helseproblemer.

Selvhjelpsgrupper

Selvhjelpsgrupper, som Anonyme Alkoholikere, gir en fellesskapstilnærming til bedring. Disse gruppene tilbyr et støttende miljø der medlemmer kan dele erfaringer og oppmuntre hverandre i deres rusfrie reise.

Fordelen med selvhjelpsgrupper er at de er lett tilgjengelige og ofte gratis. Men de er ikke alltid nok for folk med alvorlige avhengighetsproblemer, og noen kan finne formatet ukomfortabelt.

Viktigst, husk at det ikke er en “one size fits all” løsning på avhengighet. Det beste behandlingsalternativet for deg vil avhenge av dine unike behov og omstendigheter.

Dette er min historie som aktiv rusavhengig og som fant en varig løsning på rusfrihet. Håper den kan gi håp om at det faktisk er mulig å leve et bedre og rusfritt liv uten rusmidler og alkohol:

Terapivakten: En pålitelig ressurs for anonym og diskré rusbehandling

Avhengighet kan være en ensom opplevelse, men du er ikke alene. Terapivakten er her for å hjelpe å tilbyr en rekke tjenester for de som kjemper mot alkohol- og rusproblemer.Det inkluderer individuelle terapitimer med erfarne terapeuter, nettbaserte terapigrupper og tilgang til et bredt spekter av ressurser og verktøy for å støtte deg på veien mot bedring.

Uansett hvilken behandlingsform du velger, er det viktig å huske at bedring er en prosess som tar tid og krever innsats. Ta det første skrittet i dag ved å kontakte Terapivakten og begynne din reise mot et sunnere og lykkeligere liv.

Terapivaktens tjenester

Terapivakten tilbyr lavterskel psykisk helse- og rusbehandling. Tjenestene inkluderer:

 • Onlineterapi – Når som helst fra hvor som helst
 • Rusterapi – resultatorientert behandlingsprogram
 • Pårørendestøtte
 • Rus-ettervern
 • Utbrenthet/angst/depresjon
 • Parterapi/samlivsterapi
 • Undervisning/Veiledning/Rådgivning
 • Behandlingsopphold

Fordeler med Terapivakten

Det er flere fordeler med å velge Terapivakten for rusbehandling.

Kvalifiserte terapeuter

Alle terapeuter ved Terapivakten har omfattende erfaring og ekspertise innen avhengighet og psykisk helse. De har forståelse for kompleksiteten i avhengighetsproblemer og har kompetansen til å hjelpe deg gjennom bedringsprosessen.

Fleksibilitet

Terapivakten tilbyr fleksible behandlingsalternativer som passer dine behov. Du kan velge mellom online eller personlig terapi, og terapeutene kan også tilby behandling på din lokasjon eller i deres egne lokaler.

Personvern

Å opprettholde et høyt nivå av personvern er en prioritet for Terapivakten. De sikrer at behandlingen din forblir anonym, og informasjonen din blir ikke delt med arbeidsgivere eller offentlig helsevesen.

Terapivakten er en pålitelig kilde til hjelp for de som søker anonym rusbehandling. Med et team av kvalifiserte bruker erfarne rus-terapeuter og en rekke fleksible behandlingsalternativer, er du ett skritt nærmere å bli edru og rusfri.

Start med en GRATIS “bli kjent” samtale

Veien til varig tilfriskning: Et helhetlig syn på rusavvenning og rehabilitering

Rusfrihet og varig bedring krever en omfattende tilnærming som adresserer både fysiske og psykiske utfordringer knyttet til avhengighet. Forstå at rusmidler har påvirket kroppen din, men også tankemønstre og følelser. Ta grep om begge aspekter for å sikre en vellykket bedringsprosess.

Behandling av fysiske aspekter

Avgiftning er første skritt mot rusfrihet. Kroppen må renses for toksiner. Sørg for medisinsk tilsyn for å håndtere abstinenssymptomer trygt. Derimot er det ikke alle som behøver avgiftning. Dette vil man finne ut av etter første samtale med Terapivakten´s rusterapeuter.

Behandling av psykiske aspekter

Utforsk underliggende årsaker til avhengigheten gjennom terapi. Arbeid for å helbrede emosjonelle sår og utvikle nye mestringsstrategier.

Livsstilsendringer er avgjørende for å unngå tilbakefall. Implementer sunne vaner som styrker både kropp og sinn:

 1. Fysisk aktivitet: Bedrer humør og reduserer stress.
 2. Balansert kosthold: Gir energi og fremmer helse.
 3. Kvalitetssøvn: Viktig for følelsesmessig balanse og klarhet i tankene.
 4. Sosial støtte: Finn fellesskap i selvhjelpsgrupper eller med venner som støtter dine edruelige valg.

Mestring av fristelser

Mestring av fristelser involverer bevissthet om triggere og hvordan de kan håndteres:

 1. Identifiser situasjoner som øker trangen til å drikke eller bruke rusmidler.
 2. Utvikle strategier for å unngå eller konfrontere disse situasjonene med styrke.
 3. Øv på besluttsomhet; minn deg selv på målene dine og konsekvensene av et tilbakefall.

Forplikt deg til prosessen, vær tålmodig med deg selv, og anerkjenn at det er en kontinuerlig reise. Med riktig støtte og dedikerte endringer i livsstilen, er varig rusfrihet innen rekkevidde.

Å bygge et støttende nettverk: Rollen til pårørende i bedringsprosessen

Pårørende spiller en kritisk rolle i bedringsprosessen for individer som kjemper mot alkohol- og rusproblemer. Deres støtte kan være avgjørende for varig tilfriskning. Det er derfor viktig at familie og venner selv får den kunnskapen og hjelpen de trenger for å kunne gi effektiv støtte.

Utdanning og selvhjelp for familiemedlemmer som påvirkes av alkohol- eller rusproblemer:

 • Tidlig intervensjon: Pårørende, venner, familie og arbeidskamerater behøver opplæring i tegn og symptomer på rus og alkoholmisbruk for å kunne bli tryggere i seg selv og styrke sine mistanker slik at de igjen kan gripe inn og konfrontere så tidlig som mulig.
 • Informasjonsformidling: Familiebehandling inkluderer undervisning om avhengighetens natur, hvordan den påvirker individet og familien, samt strategier for å håndtere utfordringene.
 • Selvhjelpsressurser: Pårørendestøttegrupper tilbyr et fellesskap hvor erfaringer og råd kan deles. Dette kan være gjennom organisasjoner som Blå Kors eller anonyme grupper som Al-Anon.
 • Verktøy for kommunikasjon: Gode kommunikasjonsstrategier lærer pårørende hvordan de best kan snakke med sine kjære om deres drikkevaner uten å fremprovosere defensivitet.

Grensesetting og egenomsorg for pårørende:

 • Grensesetting: Det er essensielt å etablere klare grenser som beskytter både den rusavhengige og familien fra negative konsekvenser av misbruket.
 • Egenomsorg: Pårørende må også ivareta sin egen helse. Dette innebærer å anerkjenne når man trenger pauser, samt å søke egen terapi eller støtte ved behov.

Det er viktig at pårørende ikke bærer hele byrden alene, men tar i bruk de ressursene som finnes. Ved å engasjere seg i egne behandlingsprogrammer kan pårørende bli en sterkere støtte og bidra positivt til recovery-prosessen.

Et sterkere fokus på egen helse og grensesetting vil ikke bare være gunstig for de pårørende selv, men også sette dem i stand til å gi en mer stabil og konstruktiv hjelp til sin kjære gjennom vanskelige tider.

Håp om bedring

Håp og helbredelse er innen rekkevidde for alle som kjemper mot alkoholproblemer og streber etter rusfrihet. Terapivakten står klar til å bistå på reisen mot et liv fritt for avhengighet, med respekt for ditt behov for anonymitet.

 • Håp: Tro på mulighetene for en lysere fremtid, uansett hvor utfordrende situasjonen kan virke.
 • Helbredelse: Vær åpen for endring og tillat deg selv å utforske veier til fysisk, mental og følelsesmessig bedring.
 • Rusfrihet: Se for deg et liv hvor du har full kontroll, uten at alkohol styrer dine valg og handlinger.

Ved å velge Terapivakten tar du det første skrittet mot en bedre fremtid. Her får du tilgang til:

 1. Kvalifiserte terapeuter spesialisert på avhengighetsbehandling.
 2. Fleksible behandlingsalternativer som tilpasses dine behov.
 3. Fullstendig konfidensialitet.

Start din reise mot et rusfritt liv i dag. Kontakt Terapivakten for anonym rusbehandling og finn støtten du trenger for å ta tilbake kontrollen over ditt eget liv.

Start med en uforpliktet GRATIS “bli kjent” samtale

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten