Slik kan du få hjelp for alkoholisme innen 48 timer

Slik kan du få hjelp for alkoholisme innen 48 timer

Slik kan du få hjelp for alkoholisme innen 48 timer

Mange mennesker som sliter med alkoholisme, kan føle seg hjelpeløse og isolerte. Det er derfor viktig å vite at det finnes hjelp tilgjengelig, og at det er mulig å få støtte innen kort tid. Å søke profesjonell hjelp gjennom en terapeut eller en behandlingsklinikk kan være en avgjørende første skritt mot bedring. I tillegg finnes det mange støttegrupper for alkoholavhengige, som kan gi et fellesskap av mennesker i samme situasjon og bidra til gjensidig støtte og motivasjon. Det er aldri for sent å be om hjelp, og veien mot bedring kan starte allerede innen 48 timer.

Det er flere måter du kan få hjelp for alkoholisme innen 48 timer – Fordeler med fleksibel rusbehandling

Fleksibel rusbehandling har flere fordeler sammenlignet med en standarisert tilnærming. Noen av fordelene inkluderer:

 1. Tilpasningsevne: Fleksibiliteten i denne typen behandling gjør det mulig å tilpasse seg individuelle behov og omstendigheter. Dette kan øke motivasjonen og engasjementet i behandlingen, da personen føler seg sett og hørt.
 2. Bedre tilgjengelighet: Ved å tilby ulike former for behandling og alternative tidspunkter/steder, blir behandlingen mer tilgjengelig for en bredere gruppe mennesker. Dette kan være spesielt nyttig for de som bor i avsidesliggende områder eller har begrensede transportmuligheter.
 3. Reduserte barrierer: Ved å fjerne hindringer som kan hindre noen fra å søke hjelp, som lange ventetider eller vanskeligheter med å ta fri fra jobb, kan fleksibel rusbehandling bidra til å redusere barrierene for behandling og øke sjansene for suksess.
 4. Helhetlig tilnærming: Ved å inkludere ulike typer terapi og støttesystemer i behandlingsplanen, tar fleksibel rusbehandling en helhetlig tilnærming til bedring. Dette kan bidra til å adressere både fysiske, psykologiske og sosiale faktorer som påvirker alkoholisme

Fleksibel rusbehandling er et viktig verktøy i kampen mot alkoholisme. Ved å tilpasse behandlingen til individuelle behov og omstendigheter, kan vi øke sjansene for bedring og langsiktig suksess. Det er viktig å huske at det ikke finnes en “one size fits all” -tilnærming til rusbehandling, og at vi må fortsette å utforske og implementere fleksible alternativer for å møte de unike utfordringene som alkoholisme bringer med seg.

Typer Fleksible Behandlingsmuligheter

Alkoholisme krever skreddersydde behandlingsmetoder for å imøtekomme de enkeltes unike behov. Ved å velge fleksibel rusbehandling kan personer med alkoholavhengighet finne veien tilbake til et sunnere liv gjennom en rekke tilpasningsdyktige alternativer.

Online behandling av alkohol og rusproblemer

Online terapi er en form for terapi som gjøres tilgjengelig via digitale plattformer, slik at pasienter kan motta støtte uansett hvor de befinner seg. Muligheten for å gjennomføre terapi-samtaler hjemmefra eller i andre private omgivelser gjør denne behandlingsformen spesielt attraktiv for mange. En annen fordel ved fleksibel rusbehandling er at den kan tilpasses individuelle tidsplaner og livsstiler. Dette gjør det lettere for personer med travle timeplaner eller andre forpliktelser å motta nødvendig behandling uten å måtte gi avkall på andre viktige aktiviteter eller ansvar.

Videre, ved å inkludere ulike terapiformer som kognitiv atferdsterapi, familieterapi eller støttegrupper, kan fleksibel rusbehandling tilby en mer helhetlig tilnærming til bedring. Dette gir mulighet for å arbeide med både de underliggende årsakene til alkoholavhengighet, samt utvikle mestringsevner og sosiale ferdigheter som er viktige for langsiktig suksess.

Det er også verdt å merke seg at fleksibel rusbehandling ikke bare er relevant for personer med alkoholavhengighet. Denne tilnærmingen kan også være gunstig for personer med andre former for rusavhengighet, som narkotika, pillemisbruk eller spillavhengighet.

I sum kan fleksibel rusbehandling være et avgjørende verktøy i kampen mot avhengighet. Ved å tilpasse behandlingen etter individuelle behov og omstendigheter, senke terskelen for behandling og inkludere ulike terapiformer, har vi større mulighet for å hjelpe mennesker på veien mot bedring og et sunnere liv.

Fordeler ved online behandling:

 • Tilgang fra ethvert geografisk sted
 • Ingen reisetid nødvendig
 • Kan ofte arrangeres utenfor vanlig arbeidstid

Se våre erfarne rusterapeuter

Poliklinisk behandling

Dette inkluderer regelmessige besøk til et behandlingssenter eller kontor, men uten at pasienten behøver å bo der. Fleksibiliteten kommer i form av å velge tidspunkter for terapi som passer inn i hverdagen, enten det er dag- eller kveldstider. For eksempel kan en person som er i jobb, ha mulighet til å delta på behandlingssamtaler etter arbeidstid, uten å måtte ta fri fra jobben. Dette kan være svært gunstig for de som ønsker å opprettholde et normalt liv mens de mottar hjelp.

Hjemmebasert behandling

For noen vil muligheten til å få behandling i sitt eget hjem virke beroligende og bidra positivt til rehabiliteringsprosessen. Terapeuter reiser ut til pasientens bosted og gir støtte i vante omgivelser, noe som kan være avgjørende for fremgang og bedring.

Fordeler ved hjemmebasert rusbehandling:

 • Skaper en trygg og kjent atmosfære
 • Reduserer barrierer knyttet til transport og logistikk
 • Tillater integrering av familie og nære i behandlingsprosessen

Disse fleksible løsningene er spesielt nyttige når tradisjonelle behandlingsmetoder ikke er forenelige med pasientens livssituasjon eller preferanser. Med tilgang på rusbehandling som respekterer individets tidsplan og personlige omstendigheter, økes sjansen for en vellykket rehabilitering betydelig.

Hvordan få hjelp for alkoholisme innen 48 timer

Alkoholisme er en alvorlig tilstand som krever umiddelbar inngripen. Hastigheten på responsen kan være avgjørende for en persons helse, velvære. og motivasjon. Terapivakten AS har tatt til seg denne utfordringen og tilbyr rask hjelp innen 48 timer.

Det er ingen tid å miste når det gjelder alkohol- og rusproblemer. Det er ikke bare snakk om den fysiske helsen, men også de psykiske følgene av avhengighet. Rusbehandling bør derfor startes så snart som mulig for å minimere skade og starte bedringsprosessen.

Når det kommer til å få hjelp raskt, spiller Terapivakten AS en viktig rolle. Med et team av erfarne rusterapeuter tilgjengelig, kan de tilby behandlingsstøtte raskt – ofte innen 48 timer fra første kontakt.

Dette er hvordan prosessen fungerer:

 1. Du tar kontakt med Terapivakten AS via telefon, e-post eller bestillingslenke.
 2. En terapeut vil ta kontakt med deg for en første samtale.
 3. Basert på denne samtalen, vil en individuell behandlingsplan bli utarbeidet.
 4. Behandlingen starter – enten online eller i person på ditt foretrukne sted.

Det er viktig å understreke at Terapivakten AS opererer med full diskresjon og konfidensialitet. Dine personlige opplysninger og medisinske historie er trygge.

Ved å tilby denne tjenesten, gjør Terapivakten AS det lettere for de som sliter med alkoholisme å ta det første skrittet mot bedring. Med rask hjelp innen 48 timer, kan du starte din vei mot et sunnere og mer tilfredsstillende liv.

Start med en gratis “bli kjent samtale”

Fordeler og effektivitet ved fleksibel rusbehandling for alkoholisme

Fleksibel rusbehandling tilbyr en tilnærming til alkoholisme som anerkjenner at ingen to individuelle behov eller livssituasjoner er like. Denne skreddersydde metoden muliggjør en mer personlig og dermed ofte mer effektiv behandlingsprosess.

Kognitiv Atferdsterapi (KAT)

Kognitiv Atferdsterapi, eller KAT, står sentralt i fleksibel rusbehandling. Denne evidensbaserte terapiformen er effektiv for å hjelpe individer med å overvinne alkoholavhengighet ved å fokusere på sammenhengen mellom tanker, følelser og adferd.

Forståelse av KAT:

 • Identifisering av tankemønstre: KAT hjelper individer med å identifisere og utfordre negative eller skadelige tankemønstre som bidrar til alkoholmisbruk.
 • Endring gjennom teknikker: Terapiformen anvender spesifikke teknikker for å endre disse mønstrene og etablere nye, sunnere måter å tenke på.
 • Selvobservasjon: Pasienter lærer selvobservasjonstekniker for å gjenkjenne triggere som fører til drikking og utvikle strategier for å håndtere disse situasjonene.

Bruk av KAT i fleksibel rusbehandling:

 • Tilpasset hver enkeltperson: Behandlingen kan tilpasses den enkeltes timeplan, noe som sikrer at de kan motta terapi utenfor tradisjonelle arbeidstider.
 • Tilgjengelig online og fysisk: Terapien kan leveres både via digitale plattformer og ansikt til ansikt, noe som gir større tilgang uavhengig av pasientens geografiske plassering.
 • Kontinuitet i behandlingen: Med fleksibilitet i tid og sted opprettholdes kontinuiteten i behandlingen, noe som er essensielt for langvarig bedring.

Fordeler ved fleksibel rusbehandling

Fordelene med fleksibel rusbehandling inkluderer:

 • Lett tilgjengelig: Muligheten for rask respons og behandling når behovet oppstår, uten ventelister.
 • FULL diskresjon: Høy grad av konfidensialitet og diskresjon beskytter individets privatliv.
 • Redusert stigma: Fjerning av barrierer relatert til stigma ved å motta behandling hjemme eller online.

Mestringstrategier og tilbakefallsforebygging

Utviklingen av mestringsstrategier er et viktig element i fleksibel rusbehandling. Disse strategiene er kritiske for å forebygge tilbakefall og bidrar til langsiktig suksess i bedringsprosessen. Disse strategiene kan inkludere teknikker for stresshåndtering, mestringsmekanismer for å håndtere triggere og utvikling av et støttenettverk. Ved å utruste enkeltpersoner med disse verktøyene, gir fleksibel behandling av avhengighet dem muligheten til å håndtere utfordrende situasjoner og opprettholde edruskap over tid.

Viktige aspekter inkluderer:

 • Håndtering av fristelser: Lære teknikker for å takle situasjoner der fristelsen til alkoholkonsum er høy.
 • Utvikling av støttenettverk: Forenklet adgang til støttegrupper eller terapeutisk assistanse når det trengs.Håndtering av tilbakefall: Identifisering av tidlige tegn på et tilbakefall og implementering av strategier for å forhindre tilbakevending til tidligere atferdsmønstre.
 • Krisesituasjoner: Opplæring i krisehåndtering og utvikling av en plan for å takle akutte situasjoner som oppstår under rehabiliteringen.
 • Psykologisk støtte: Tilgang til terapeutiske økter og rådgivning for å takle underliggende psykologiske problemer knyttet til avhengighet.
 • Selvrefleksjon og selvinnsikt: Utforskning av personlige motivasjoner bak bruk av rusmidler og utvikling av strategier for å endre tankemønstre og vaner.

Disse aspektene i fleksibel behandling kan bidra til langsiktig bedring og hjelpe enkeltpersoner med å opprettholde et liv uten rusmidler, uavhengig av geografisk beliggenhet eller tidsbegrensninger.

Anonymitet, diskresjon og konfidensialitet i fleksibel rusbehandling

Hva betyr anonymitet, diskresjon og konfidensialitet når det gjelder fleksibel rusbehandling? I en verden der personlig informasjon kan bli raskt spredt på nettet, er det viktigere enn noensinne å beskytte pasienters personvern.

Hvilke sikkerhetsforanstaltninger som er på plass for å beskytte pasienters personvern?

Den fleksible rusbehandlingstjenesten som Terapivakten tilbyr tar sikkerhet på alvor. Dette innebærer at de bruker sikre plattformer for online terapi, inkludert kryptering av data for å sikre at informasjonen ikke kan leses eller stjeles.

Anonymitet : Terapivakten sørger for at klientene forblir anonyme overfor arbeidsgivere og offentlig helsevesen. Dette innebærer at pasientens identitet ikke blir avslørt uten deres uttrykkelige samtykke.

Diskresjon : Tjenesten som tilbys av Terapivakten er helt diskret. Dette betyr at ingen utenforstående vil vite om behandlingen, med mindre pasienten selv velger å dele denne informasjonen.

Konfidensialitet : Terapivakten har strenge regler om konfidensialitet. Alle samtaler og økter holdes strengt konfidensielle og vil ikke bli delt med noen tredjeparter uten pasientens samtykke.

Personvern: Terapivakten tar pasientens personvern på alvor. Dette betyr at de tar alle nødvendige skritt for å beskytte pasientens personlige informasjon.

Etter sikkerhetsforanstaltningene som er på plass, kan det konkluderes at fleksibel rusbehandling sørger for høy grad av anonymitet, diskresjon og konfidensialitet. Dette gir pasientene trygghet om at deres personvern blir ivaretatt.

Dette er min historie som jeg håper kan gi håp om at et bedre og rusfritt liv er mulig å oppnå:

Søk veiledning og støtte for behandling av alkoholisme nå

Tiden er inne. Ta det første skrittet mot bedring. Med alkohol og rusproblemer teller hvert sekund. Trangen kan være overveldende, men husk, du er ikke alene i denne kampen. Det finnes flere alternativer for behandling av alkoholisme som venter på å støtte deg gjennom denne vanskelige tiden.

Terapivakten tilbyr en lavterskel-tjeneste for mental helse, alkohol og rusmisbruk. Dette private selskapet gir deg fleksibilitet med terapi på ditt sted og tidspunkt som passer deg best.

 • Erfarne terapeuter: Terapivakten har et team av bruker erfarne rus-terapeuter som er erfarne innen behandling av avhengighet.
 • Hurtig tilgang: De tilbyr en rus-terapeut eller rusmiddel-rådgiver innen 48 timer.
 • Full diskresjon: Du forblir anonym overfor arbeidsgivere og offentlig helsevesen.

Vær modig, ta det første skrittet. Du fortjener å få hjelp for alkohol- og rusproblemer. Utforsk de tilgjengelige alternativene for rusbehandling nå. Start reisen mot en bedre versjon av deg selv i dag og bli kvitt skam og skyldfølelse.

Se våre bruker erfarne rus-terapeuter

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten