Slik kan du bli edru og fri fra alkoholproblemer

Slik kan du bli edru og fri fra alkoholproblemer

Slik kan du bli edru og fri fra alkoholproblemer

Forståelse for alkoholavhengighet og behandlingsalternativer

Alkoholavhengighet er en alvorlig tilstand som kan ha store konsekvenser for en persons helse, relasjoner og livskvalitet. Det er viktig å kjenne igjen tegn på avhengighet og forstå de behandlingsalternativene som finnes.

Hva er alkoholavhengighet?

Alkoholavhengighet, også kjent som alkoholisme, er en kronisk sykdom preget av en ukontrollerbar trang til å drikke alkohol tross negative konsekvenser. Kriteriene for å diagnostisere denne tilstanden inkluderer:

 • En sterk trang eller tvang til å innta alkohol
 • Problemer med å kontrollere inntaket
 • Fysiske abstinenssymptomer ved reduksjon eller opphør av inntak
 • Toleranseutvikling som krever mer alkohol for samme effekt
 • Forsømmelse av andre aktiviteter og forpliktelser

Forståelse av egen situasjon er første skritt mot bedring. Det innebærer å erkjenne problemet og søke relevant informasjon om tilgjengelige behandlingsmetoder.

Vanlige behandlingsmetoder for alkoholproblemer

Behandling av alkoholproblemer varierer basert på individets behov og alvorlighetsgraden av avhengigheten. Noen vanlige behandlingsformer inkluderer:

 • Medikamentell behandling: Bruk av medisiner som reduserer trangen til alkohol, lindrer abstinenssymptomer eller skaper negative reaksjoner ved alkoholinntak.
 • Rusbehandling: En helhetlig tilnærming som ofte inkluderer både medisinsk intervensjon og psykoterapeutiske metoder for å behandle underliggende årsaker til misbruket.
 • Samtaleterapi: Herunder kognitiv atferdsterapi (KAT) og motivasjonssamtaler (MI), hjelper individer å forstå og endre tankemønstre og atferd knyttet til deres drikking.
 • Rusterapi: Kan være intensivt poliklinisk program eller innleggelse ved spesialiserte rehabiliteringssentre.
 • Selvhjelpsgrupper: Som Anonyme Alkoholikere, tilbyr et fellesskap og støttenettverk.

Når man søker hjelp for alkoholproblemer, kan det være nyttig å konsultere fagfolk med erfaring innen rusbehandling. Terapivakten er et eksempel på en privat tjeneste som raskt kan formidle kontakt med psykologer eller rusbehandlingsterapeuter innen 48 timer. De har fleksibilitet i terapien, enten det er online eller personlig, og garanterer full diskresjon.

Utredning av alkoholproblemer

Behandlingen starter ofte med en utredningsfase hvor man kartlegger omfanget av problemet samt identifiserer eventuelle psykiske lidelser eller livsomstendigheter som bidrar til misbruket. Etterfulgt av utredningen utformes en individuell behandlingsplan.

Det er viktig at personen selv er aktiv i sin egen bedringsprosess. Å ta ansvar for egen helse og velvære er en viktig del av behandlingen. Dette kan innebære å endre livsstil, identifisere og mestre trigger-situasjoner, samt utvikle mestringsstrategier for å takle cravings og unngå tilbakefall.

I tillegg til individuell terapi kan også familieterapi være nyttig for å adressere eventuelle familiedynamikker som påvirker drikkeatferden. Samtidig er deltakelse i selvhjelpsgrupper, som Anonyme Alkoholikere, ofte anbefalt for å opprettholde langsiktig bedring og støtte.

Husk at det ikke finnes en universell behandlingsmetode som passer for alle. Behandlingen bør tilpasses den enkeltes behov og utfordringer. Det er heller aldri for sent å søke hjelp – uansett hvor langt man har kommet i problematisk drikking, finnes det muligheter for bedring og et sunnere liv uten alkoholavhengighet.

Se våre erfarne rusterapeuter

Viktigheten av rusterapi i å overvinne alkoholproblemer

Alkoholproblemer kan virke overveldende, men det er viktig å huske at det er hjelp tilgjengelig. Spesifikt gir rusterapi innsikt og verktøy for å håndtere utfordringene knyttet til avhengighet.

Hvordan samtaleterapi hjelper til med avhengighetsbehandling

Samtaleterapi, også kjent som psykoterapi, er en kritisk komponent i behandling av alkoholproblemer. Denne typen terapi fungerer ved å:

 1. Avdekke underliggende problemer: Mange mennesker med alkoholproblemer bruker alkohol som en måte å takle vanskelige følelser eller situasjoner. Samtaleterapi kan bidra til å identifisere disse problemene og utvikle sunnere coping-mekanismer.
 2. Endre skadelige tankemønstre: Samtaleterapi kan bidra til å endre de negative tankemønstrene som ofte er forbundet med alkoholmisbruk. Ved å endre disse mønstrene, kan individer bedre håndtere fristelser og unngå tilbakefall.
 3. Bygge støttende relasjoner: En terapeut kan også hjelpe klienter med å bygge og vedlikeholde støttende relasjoner, noe som er avgjørende for langvarig bedring.

Det finnes flere typer samtaleterapi som kan være effektive i behandling av alkoholproblemer, inkludert kognitiv atferdsterapi (CBT), dialektisk atferdsterapi (DBT) og løsningsfokusert kortterapi (SFBT).

Hvordan samtaleterapi hjelper til med avhengighetsbehandling
gruppeterapi for personer med alkoholproblemer.

Online samtaleterapi er et alternativ som kan være spesielt nyttig for de som ikke har lett tilgang til en terapeut, eller de som foretrekker å motta behandling fra hjemmet sitt. Med online samtaleterapi kan individer delta i samtaler via nettmøter, noe som gir større fleksibilitet og tilgjengelighet.

Når det gjelder rusbehandling, er det viktig å huske at alle er forskjellige. Det som fungerer for én person, fungerer kanskje ikke for en annen. Derfor bør behandlingsplaner skreddersys for hvert individ for å sikre best mulig resultat.

Det er også viktig å merke seg at rusterapi ofte kombineres med andre former for behandling og støttegrupper. Sammen kan disse elementene danne en omfattende tilnærming til å overvinne alkoholproblemer og opprettholde langvarig bedring.

Uansett hvilken vei du velger mot bedring, er det viktigste steget å søke hjelp. Husk at det aldri er for sent å starte på veien mot et sunnere og mer tilfredsstillende liv.

Praktiske skritt mot edruskap og bedring for alkoholisme

Å overkomme alkoholproblemer krever en aktiv innsats for å endre vaner og oppsøke støtte. Her er tiltak som kan tas i bruk:

Gjør endringer i livsstilen

 • Sunt kosthold og regelmessig trening: Næringsrik mat og fysisk aktivitet forbedrer både fysisk og psykisk helse.
 • Søvnhygiene: God søvn er kritisk for å gjenopprette kroppens balanse.
 • Stressmestring: Lær teknikker som mindfulness, meditasjon eller yoga for å håndtere stress uten alkohol.
 • Nye hobbyer og interesser: Finn aktiviteter som gir mening og glede uten rusmidler.

Fordelene med deltakelse i støttegrupper

 • Erfaringsutveksling: Del erfaringer og lær av andre som har gjennomgått lignende utfordringer.
 • Felleskap: Bygg et nettverk av støtte som forstår prosessen med å bli edru.
 • Anonymitet: Mange grupper tilbyr et konfidensielt miljø der du kan snakke fritt.
 • Tilgjengelig hjelp: Uansett når du trenger det, finnes det ofte noen i gruppen å snakke med.

Ved å kombinere disse praktiske skrittene med profesjonell rusterapi og samtaleterapi, utrustes individer med de verktøyene de trenger for en varig endring.

Veien mot et sunt og edru liv uten alkoholproblemer

Håndtering av bakrus og fyllesyke symptomer

Bakrus symptomer som kvalme, hodepine og uro er en vanlig del av opplevelsen etter et høyt alkoholinntak. En effektiv teknikk for å takle disse symptomene er hydrering. Drikk rikelig med væske, og sørg for at du får i deg nok elektrolytter.

Fylleangst, eller angst følt etter et høyt alkoholnivå, kan håndteres ved hjelp av pusteøvelser og mindfulness teknikker. Husk at det er midlertidig, og vil forsvinne så snart kroppen har eliminert alkoholen.

Forebygging av tilbakefall og håndtering av fristelser

Forebygging av tilbakefall krever en forståelse av dine personlige utløsere. Identifiser situasjoner eller følelser som fører til lyst på alkohol, og lag en plan for hvordan du skal håndtere dem.

Ta også i bruk teknikker som distraksjon (finn noe annet å gjøre når trangen melder seg), utsettelse (bestem deg for å vente med å drikke) og selvsnakk (minn deg selv om hvorfor du ønsker å være edru).

Farer ved samtidig bruk av alkohol og visse legemidler

Kombinasjonen av alkohol med visse legemidler kan ha farlige konsekvenser, inkludert økt risiko for overdosering, pusteproblemer og død. Sørg for å informere helsepersonell om alkoholbruken din, slik at de kan gi deg riktig veiledning og behandling.

Legemidler som har en spesiell risiko ved kombinasjon med alkohol inkluderer:

 • Smertestillende
 • Angstdempende medisiner
 • Søvnhjelpemidler
 • Antidepressiva

Sørg alltid for å lese etiketten på medisinen nøye, og snakk med legen din hvis du er usikker.

Søke hjelp og støtte for varig bedring

For å oppnå langvarig edruskap er det avgjørende å søke profesjonell hjelp og engasjere seg i støttenettverk. Selvhjelpsgrupper som Anonyme Alkoholikere spiller en viktig rolle i mange menneskers bedringsprosess.

Rollen til selvhjelpsgrupper som Anonyme Alkoholikere

Anonyme Alkoholikere, ofte forkortet AA, tilbyr et sterkt fellesskap der medlemmer deler erfaringer, styrke og håp med hverandre. Dette kan bidra til:

 • Felleskap: Medlemmene opplever et unikt samhold og forståelse fra andre som har gjennomgått lignende utfordringer.
 • 12-trinns programmet: AA’s velkjente 12-trinns program gir en strukturert tilnærming til edruskap og personlig vekst.
 • Anonymitet: Sikrer at individets privatliv respekteres, noe som skaper et trygt rom for åpenhet og ærlighet.

Gruppemøter finner sted regelmessig landet rundt, og noen møter spesialiserer seg på spesielle demografiske grupper, som ungdom eller kvinner.

Dette er min historie som jeg håper kan gi håp om at et rusfritt og edru liv er mulig å oppnå med riktig hjelp på riktig tid:

Profesjonell hjelp

I tillegg til selvhjelpsgrupper er det viktig å vurdere profesjonell hjelp. Dette kan inkludere:

 • Terapeutisk samtaler: Terapivakten tilbyr lavterskeltilbud for mental helse og rusmiddelbruk.
 • Fleksibilitet: Private tjenester gir fleksibilitet ved å tilby terapi på klientens sted.
 • Erfaring: Psykologer og terapeuter med omfattende erfaring behandler flere typer avhengighetsproblematikk.
 • Diskresjon: Full diskresjon sikres, ingen kobling til offentlig sektor.

Å søke hjelp er et tegn på styrke, ikke svakhet. Ved å utnytte både gruppebasert støtte og profesjonell bistand, legges grunnlaget for en bærekraftig bedring.

Du er ikke alene i kampen mot alkoholavhengighet. Støtte finnes der ute, fra terapeuter til selvhjelpsgrupper som Anonyme Alkoholikere. Men det første skrittet starter med deg – erkjennelse av problemet og viljen til å endre.

Ta handling nå. Start din vei mot bedring. Det vil være utfordrende, men husk…

“Tilfriskning er en prosess, ikke en enkelt hendelse”

Grip muligheten til å leve et sunt, edru liv uten alkoholproblemer. Du har styrken til å overvinne dette.

Start med en gratis samtale her

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten