Behandling av alkoholisme: 10 konkrete trinn til bedring

Behandling av alkoholisme: 10 konkrete trinn til bedring

Behandling av alkoholisme: 10 konkrete trinn til bedring

Alkoholisme er en alvorlig tilstand som krever målrettet innsats for å overvinne. Riktig behandling av alkoholisme kan være avgjørende for å oppnå et varig opphold fra alkohol. Behandling av alkoholisme bør være helhetlig og tilpasses individets behov. Denne guiden presenterer en steg-for-steg tilnærming, med som mål å utruste individer med de nødvendige verktøyene for å håndtere denne utfordringen.

 • Forståelse: Innsikt i alkoholismens natur er det første skrittet mot bedring.
 • Personlig tilpasning: Behandlingsplaner bør være skreddersydd for å møte den enkeltes unike situasjon.
 • Helhetlig tilnærming: En kombinasjon av fysisk, psykisk og sosial støtte gir det beste utgangspunktet for varig endring.

I denne guiden skal vi snakke om ti konkrete trinn som leder mot bedring i forhold til behandling av alkoholisme. Hvert trinn tar for seg ulike aspekter ved tilfrisknings-prosessen, fra aksept til vedlikehold av et rusfritt liv. Følg disse trinnene nøye for å bygge et solid fundament for en fremtid uten alkohol.

La oss begynne reisen mot et sunnere og mer meningsfylt liv fri fra alkoholens lenker.

Trinn 1: Behandling av alkoholisme: Aksept og motivasjon

Å erkjenne problemet er det første skrittet mot bedring fra alkoholisme. Uten denne innsikten blir veien mot bedring vanskelig. Det handler om å se virkeligheten i øynene – hvordan alkohol påvirker helsen, relasjonene og livskvaliteten.

 • Forstå virkeligheten rundt alkoholisme: Aksepter at alkoholisme er en sykdom som trenger behandling. Se konsekvensene den har for livet ditt.
 • Bygg indre motivasjon: Finn din personlige grunn til å ønske endring. Det kan være helse, familie, jobb eller personlige mål.
 • Forplikt deg til bedring: Ta et aktivt valg om å forbedre situasjonen din. Dette innebærer ofte å søke hjelp og støtte fra fagpersoner.

Ved å bygge en solid grunnmur av erkjennelse og motivasjon, legger du et sterkt fundament for de neste trinnene i tilfrisknings-prosessen.

Trinn 2: Helhetlig vurdering av fysisk og psykisk helse

En grundig helsevurdering er et kritisk skritt i behandling av alkoholisme. Denne vurderingen sikrer en fullstendig forståelse av individets helsetilstand, både fysisk og psykisk.

 • En helhetlig vurdering kan avsløre relaterte helseproblemer som kan oppstå fra langvarig alkoholmisbruk. Disse inkluderer leverskade, hjerteproblemer, og ernæringsmessige mangler.
 • Det er også viktig å evaluere den psykiske helsen. Alkoholisme er ofte koblet med psykiske lidelser som angst, depresjon, og bipolare lidelser. Identifisering av disse problemene kan informere en mer målrettet og effektiv behandlingsplan.

Ved å foreta en grundig helsevurdering tidlig i behandlingsprosessen, kan man identifisere eventuelle underliggende tilstander som krever samtidig behandling. Dette trinnet bidrar til å sikre at alle aspekter av individets helse blir tatt hånd om i løpet av deres tilfrisknings-prosess.

På veien mot bedring fra alkoholisme er det viktig at alle deler av personens velvære blir tatt hånd om. Ved å adressere både den fysiske og psykiske helsen, blir grunnlaget lagt for et mer effektivt og varig tilfrisknings-forløp.

Trinn 3: Utforsk ulike behandlinger for alkoholisme

Når man tar skrittet mot bedring fra alkoholisme, er det avgjørende å kjenne til de forskjellige behandlingsalternativene. Å velge riktig type hjelp for alkoholisme gjennom terapi kan være nøkkelen til en vellykket rehabiliteringsprosess.

Terapi: Dette inkluderer en rekke behandlingsformer som psykoterapi, hvor man jobber med å forstå og endre negative tankemønstre og atferd. Terapeuter som spesialiserer seg på avhengighet kan tilby både online og personlig terapi.

 • Samtaleterapi: Her får den enkelte hjelp til å snakke om sine erfaringer og utfordringer. Dette kan foregå én-til-én eller i gruppeformat. Samtaleterapi gir rom for refleksjon og læring om egne alkoholvaner og livssituasjon.
 • Kognitiv adferdsterapi (KAT): KAT fokuserer på å identifisere og endre destruktive tankemønstre og atferder knyttet til alkoholbruk. Terapeuten arbeider sammen med klienten for å utvikle positive strategier for å takle triggere og stress.
 • Støttegrupper: Grupper som Anonyme Alkoholikere (AA) eller andre selvhjelpsgrupper gir sosial støtte og fellesskap. Medlemmene deler sine erfaringer og styrker hverandre i bedringsprosessen.

Hver metode har sine fordeler, avhengig av individets behov og situasjon. Noen finner styrke i fellesskapet støttegrupper tilbyr, mens andre foretrekker den personlige oppmerksomheten fra individualterapi. Viktigst er det å finne et behandlingstilbud som resonerer med den enkeltes verdier, mål og livsstil.

Valget av behandlingsmetode bør være informert og gjennomtenkt, ettersom dette legger grunnlaget for videre fremgang i tilfriskningsprosessen.

Trinn 4: Valg av behandlingsmetode for alkoholisme

Valget av behandlingsmetode for alkoholisme er et viktig skritt, og det krever grundig overveielse og informert beslutning. Dette valget vil legge grunnlaget for videre fremgang i bedringsprosessen. Det er viktig å merke seg at det finnes mange tilnærminger til behandling, hver med sine egne styrker og svakheter.

Individuell terapi kan være ekstremt verdifullt for noen individer. Denne terapien gir en-til-en tid med en terapeut som kan hjelpe deg med å gjenkjenne og adressere underliggende problemer som kan bidra til misbruket.

Gruppebehandling gir mulighet for støtte fra andre som deler lignende erfaringer. Gruppedynamikken kan ofte gi en følelse av fellesskap, håp og forståelse.

Det finnes også alternative metoder, slik som mindfulness og akupunktur. Disse metodene har vist seg å være effektive i visse tilfeller, men det er viktig å diskutere disse alternativene med helsepersonell for å sikre at de er trygge og passende.

“Den beste metoden er den som passer best for individets unike behov og livssituasjon.”

Å velge den mest passende behandlingsplanen er bare begynnelsen. Når en passende plan er valgt, er det viktig å engasjere seg fullt ut i prosessen. Dette innebærer regelmessige terapitimer, etablere nye rutiner, aktiv deltakelse i gruppesamtaler (hvis relevant) og deltakelse i selvhjelpsgrupper. En proaktiv tilnærming til behandling av alkoholisme kan maksimere sjansene for suksess og bidra til en sunn, alkoholfri livsstil.

Se våre bruker erfarne rusterapeuter

Trinn 5: Behandling av alkoholisme: Psykoterapi og atferdsmessige endringer

I behandlingen av alkoholisme er psykoterapi en viktig brikke. Kognitiv atferdsterapi og motiverende samtaleterapi kan være spesielt effektive metoder.

Kognitiv atferdsterapi arbeider med å endre destruktive tankemønstre og oppførsel knyttet til alkoholbruk. Terapeuten vil:

 • Hjelpe deg med å gjenkjenne situasjoner som kan utløse ønsket om å drikke
 • Gi deg verktøy for å håndtere disse situasjonene på en sunn måte
 • Lære deg nye atferdsmønstre for å erstatte behovet for alkohol

På den annen side fokuserer motiverende samtaleterapi på å bygge din indre motivasjon for endring. Denne tilnærmingen kan hjelpe deg med:

 • Å se viktigheten av å gjøre positive endringer i livet ditt
 • Å styrke din vilje til å fortsette med bedring selv når det blir vanskelig

Ved bruk av disse tilnærmingene kan du begynne å skape sunne tankemønstre og mestringsstrategier uten alkohol.

Behandling av alkoholisme: Psykoterapi og atferdsmessige endringer

Trinn 6: Styrke gjennom fellesskap – Støttegrupper og ettervern

Støttegrupper som Anonyme Alkoholikere (AA) er viktige deler av rehabiliteringsprosessen. Disse gruppene tilbyr et fellesskap av mennesker som har lignende erfaringer, og gir en mulighet til å dele følelser, bekymringer og suksesser uten å være redde for fordømmelse.

 • Rollemodellen av støttegrupper: AA og lignende grupper fungerer som et nettverk av støtte, der medlemmer kan lære av hverandres erfaringer. Å delta i slike grupper bidrar til å skape en følelse av ansvar som er avgjørende for å opprettholde en edru livsstil.
 • Langsiktig bedring: Støttegrupper gir kontinuerlig støtte, selv etter at primærbehandlingen er ferdig. Dette hjelper til med å redusere risikoen for tilbakefall og fremme langsiktig bedring og edruskap.

Ettervern er en annen viktig del av tilfrisknings-prosessen. Ettervernsprogrammer sørger for at menneskene har de nødvendige ressursene for å håndtere utfordringer etter behandling, samtidig som de fortsetter å ta sunne valg og bruke mestringsstrategier.

Det neste trinnet på denne reisen mot bedring vil handle om å skape et sunt miljø for bedring.

Trinn 7: Behandling av alkoholisme: Skape et sunt miljø for bedring

Det er viktig å identifisere personlige triggere for å kunne forebygge tilbakefall. Disse triggene kan være spesifikke situasjoner, følelser, mennesker eller steder som øker risikoen for å begynne å drikke igjen. En vellykket behandling inkluderer følgende:

 • Kartlegge vanlige triggere: Gjennom selvrefleksjon og terapisamtaler, identifiser situasjoner som har ført til drikking tidligere.
 • Utvikle mestringsstrategier: Lær teknikker for å håndtere triggere, som dyp pusting, mindfulness eller å snakke med en støtteperson/mentor/sponsor.
 • Endre livsstilen: Gjør justeringer i hverdagen for å unngå kjente triggere, som å finne nye veier hjem for å unngå barer eller endre sosiale rutiner.
 • Skape et støttende hjemmemiljø: Involver familie og venner i prosessen. De kan bidra til å lage et trygt og alkoholfritt miljø.

Et sunt miljø for bedring styrker den enkeltes evne til langsiktig suksess og reduserer risikoen for tilbakefall. Med riktige verktøy og støtte blir veien mot et rusfritt liv mer tilgjengelig.

Trinn 8: Mestring av abstinenssymptomer og sug/lyst

Abstinenssymptomer, som skjelving, uro, hodepine og angst, er en naturlig del av avvenningsprosessen. Det er viktig å forstå at disse symptomene er midlertidige og håndterbare.

 • Forståelse: Abstinenssymptomer oppstår når kroppen tilpasser seg et liv uten alkohol. De kan variere i alvorlighetsgrad, men det er viktig å huske på at disse symptomene er en del av avvennings-forløpet.
 • Mestring: Bruk av teknikker som dyp pusting, meditasjon og fysisk aktivitet kan hjelpe til med å lette disse symptomene. Regelmessig inntak av næringsrik mat og nok hvile kan også bidra til å støtte kroppen under denne fasen.
 • Støtte: Å søke støtte fra helsepersonell eller selvhjelpsgrupper kan være svært nyttig i denne fasen. De kan gi råd og veiledning om hvordan man best kan håndtere abstinenssymptomer.

Å håndtere sug/lyst krever en annen strategi. Sug og lyst følelser er intense ønsker om å konsumere alkohol, men de vil reduseres over tid. Her er det viktig med teknikker for håndtering av impulser, slik som distraksjon, utsettelse og motstand mot urimelige tanker, samt det å snakke med andre om dette.Det er også viktig å huske at mestring av abstinenssymptomer og sug/lyst kan være en individuell prosess. Det som fungerer for én person, trenger ikke nødvendigvis å fungere for en annen. Derfor er det viktig å prøve ut forskjellige strategier og finne det som passer best for deg.

Husk at tilbakefall kan skje, men det betyr ikke at du har feilet. Det er en del av prosessen, og det viktigste er å lære av det og fortsette videre på veien mot bedring.

Fortsett å søke støtte, vær tålmodig med deg selv og vær stolt over hvert skritt du tar mot et rusfritt liv. Du kan klare det!

Vær trygg på at selv om dette trinnet kan være utfordrende, er det et nødvendig skritt på veien mot bedring.

Trinn 9: Vedlikehold av langsiktig tilfriskning

Å betrakte alkoholisme som en livslang tilstand krever en forpliktelse til kontinuerlig vedlikehold. Strategier for å opprettholde langsiktig edruelighet inkluderer:

 • Utvikle en personlig tilfriskningsplan som tar for seg daglige rutiner, stressmestring og sunne hobbyer.
 • Forplikte seg til regelmessig oppfølging med en rusterapeut eller rådgiver for å forsterke mestringsstrategier og adressere nye utfordringer.
 • Deltakelse i ettervernsprogrammer som kan inkludere gruppeterapi eller 12-trinns møter for å opprettholde støtte og ansvarlighet.
 • Etablere et sterkt nettverk av støtte, både profesjonelt og personlig, som kan bidra med veiledning og oppmuntring gjennom hele reisen.
 • Være proaktiv med hensyn til egenomsorg, inkludert regelmessig trening, balansert kosthold og nok søvn, for å fremme fysisk og mental helse.
 • Implementere tilbakefallsforebyggende strategier som omfatter anerkjennelse av triggere og utvikling av planer for hvordan man skal håndtere dem.

Ved å ta disse skrittene kan individer forbedre sin kapasitet til å håndtere utfordringene forbundet med alkoholisme og bevege seg mot et produktivt, meningsfylt rusfritt liv.

Dette er min historie som aktiv alkoholiker og narkoman og hvordan mitt liv ble til etter å ha fulgt og vedlikeholdt min egen tilfriskning. Jeg håper den kan gi håp om at et langvarig edru og rusfritt liv er mulig med riktig hjelp til riktig tid:

Trinn 10: Å omfavne et meningsfylt og rusfritt liv

“Behandling av alkoholisme” handler ikke bare om å overvinne avhengighet, men også om å gjenoppbygge livet under og etter behandlingen.

Feire fremskritt – Hvert skritt mot bedring, uansett hvor lite det kan virke, er en grunn til feiring. Det er viktig å anerkjenne den styrken det har tatt for å komme dit du er nå. Feiringen kan være noe så enkelt som å dele suksessen med en nær venn eller ta tid til selv-refleksjon og selv-omsorg.

Se fremover mot en lysere fremtid uten alkohol – Et rusfritt liv betyr ikke bare fravær av alkohol, men også muligheten til å bygge et mer meningsfylt og produktivt liv. Med nyvunnet klarhet og fokus, kan du begynne å planlegge for fremtiden. Dette kan inkludere karrieremål, relasjoner eller personlige interesser du ønsker å utforske.

Gjenoppdag glede i hverdagen. Når alkoholen ikke lenger dominerer tankene dine, vil du ha mer tid og energi til å oppdage nye lidenskaper og interesser. Dette vil hjelpe deg med å føle deg mer oppfylt og lykkelig i ditt daglige liv.

Husk at bedring fra alkoholisme er en reise. Det vil være utfordringer underveis, men det er også mange triumfer som venter på deg. Fortsett å gå fremover, ett skritt om gangen.

Start med en GRATIS “bli kjent” samtale

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten