Parterapi: 5 overraskende tegn som kan redde dere fra SAMLIVSBRUDD

5 overraskende tegn på at parterapi kan redde dere fra SAMLIVSBRUDD

Parterapi: 5 overraskende tegn som kan redde dere fra SAMLIVSBRUDD

Disse tegnene tyder på at dere bør gå i parterapi for å unngå samlivsbrudd

Hvis forholdet ditt skranter, kan det være vanskelig å erkjenne at det er på tide å søke profesjonell hjelp. Det er her parterapi trer inn. Parterapi gir par muligheten til å løse konflikter, forbedre kommunikasjonen og styrke deres forbindelse under veiledning av en kvalifisert terapeut.

Parterapi handler ikke bare om å reparere et skadet forhold, men også om å gi par verktøyene de trenger for å navigere gjennom utfordringer sammen. Terapeuten fungerer som en nøytral tredjepart, hjelper paret med å identifisere og forstå konflikter, og guider dem gjennom løsninger.

I denne artikkelen vil vi utforske fem tegn som indikerer at parterapi kan være løsningen for dere:

 • Kommunikasjonsproblemer
 • Utroskap og tillitsbrudd
 • Seksuelle problemer
 • Konflikter om barn og oppdragelse
 • Manglende følelsesmessig intimitet

Disse tegnene kan være subtile eller åpenbare. Uansett er det viktig at du merker dem i din egen relasjon og vurderer om det er på tide å oppsøke profesjonell hjelp.

Å finne riktig parterapeut kan være en utfordring. Du bør se etter en terapeut som både du og din partner føler dere komfortable med, og som har erfaring med å håndtere de spesifikke problemene dere står overfor. Det kan også være nyttig å forstå hvordan terapiprosessen fungerer, slik at du kan få mest mulig ut av den.

Husk at det er aldri skam i å søke hjelp. Parterapi kan være nøkkelen til å redde forholdet ditt og unngå samlivsbrudd. Det krever bare viljen til å ta det første steget.

1.Kommunikasjonsproblemer og samlivsproblemer

Dårlig kommunikasjon er ofte en hovedårsak til at forhold begynner å slite, og kan til slutt lede til samlivsbrudd. Effektiv kommunikasjon i parforholdet er essensiell for å forstå hverandres behov og bygge et sterkt partnerskap. Uten det mister par muligheten til å løse konflikter på en sunn måte.

Tegn på dårlig kommunikasjon i et forhold inkluderer:

 • Hyppige misforståelser eller antagelser
 • Manglende lytting når partneren snakker
 • Uklar eller indirekte uttrykking av behov og ønsker
 • Unnvikelse av vanskelige samtaler
 • Konstante konflikter uten løsning

Parterapi kan være en kraftfull ressurs for å adressere og forbedre kommunikasjonsproblemer. Gjennom terapi kan par lære:

 • Åpne kommunikasjonskanaler: Terapeuten hjelper dere med å opprette trygge omgivelser hvor alle følelser og tanker kan uttrykkes fritt.
 • Lytteteknikker: Aktiv lytting er nøkkelen til forståelse, og parterapi kan trene dere i å virkelig høre på hva partneren sier.
 • Konstruktive måter å uttrykke følelser på: Å lære hvordan man uttrykker seg på en ikke-konfronterende måte kan redusere konflikter og fremme forståelse.
 • Problemløsningsstrategier: Å identifisere rotårsaker til kommunikasjonsbrudd og jobbe sammen om praktiske løsninger.

I parterapi blir dere veiledet gjennom øvelser som styrker samtaleferdighetene deres og gir dere verktøyene dere trenger for å bygge et solid grunnlag av god kommunikasjon. Dette kan bidra til å gjenopprette den tilliten som er nødvendig for et sunt og holdbart forhold.

Ved å anerkjenne disse tegnene og aktivt søke hjelp gjennom parterapi, tar dere et viktig skritt mot å redde deres relasjon. Med riktig støtte kan dere endre kommunikasjonsproblemer til muligheter for vekst og dypere tilknytning.

Kommunikasjonsproblemer og samlivsproblemer

2.Utroskap og tillitsbrudd og behovet for parterapi

Utroskap og tillitsbrudd er blant de mest ødeleggende utfordringene et parforhold kan møte. Når den grunnleggende tilliten mellom partnere er brutt, kan det virke som en umulig oppgave å reparere båndet. Effektene av utroskap strekker seg langt utover det umiddelbare sjokket og smerten – det undergraver selve fundamentet for trygghet og tilknytning i forholdet.

Konsekvensene av utroskap og tillitsbrudd i et forhold:

 • Følelse av svik og bedrag
 • Redusert selvtillit og selvbilde hos den bedratte partneren
 • Langvarig mistro og usikkerhet innad i forholdet
 • Økt konfliktnivå og emosjonell distanse

Tegn på utroskap eller tillitsbrudd kan inkludere:

 • Uforklarlige endringer i atferd eller rutiner
 • Manglende åpenhet om aktiviteter utenfor hjemmet
 • Økt bruk av passordbeskyttelse på personlige enheter
 • Uvanlig defensiv holdning ved spørsmål om tidsbruk eller bekjentskaper

Parterapi spiller en kritisk rolle i å håndtere konsekvensene av utroskap og gjenoppbygge tilliten. Gjennom strukturerte samtaler veiledet av en profesjonell terapeut, får begge parter mulighet til å utforske de underliggende årsakene til utroskapet, bearbeide følelsene som har oppstått, og finne veien fremover.

Se våre hjelpere

Parterapi bidrar til å gjenoppbygge tillit ved å:

 • Skape et trygt rom der begge parter kan dele sine følelser uten frykt for fordømmelse
 • Hjelpe paret med å navigere i komplekse følelser som skam, skyld, sinne og sorg
 • Utvikle nye kommunikasjonsmønstre som fremmer ærlighet og gjensidig forståelse
 • Etablere grenser og retningslinjer som begge parter er enige om, for å forebygge fremtidige tillitsbrudd

Gjenoppbyggingen av et forhold etter utroskap krever tid, tålmodighet, og ikke minst, en vilje fra begge sider om å arbeide gjennom problemene sammen. Parterapi kan være nøkkelen til å låse opp døren til et sterkere og mer robust partnerskap.

3.Seksuelle problemer

Seksuelle problemer kan skape alvorlige rift i et forhold og føre til misnøye og frustrasjon blant partnere. Når seksualiteten, som er en grunnleggende del av det intime samlivet, blir påvirket, kan dette ha ringvirkninger på andre områder av forholdet.

Påvirkning på forholdet

 • Mangel på seksuell tilfredsstillelse kan redusere nærheten og forsterke følelsen av isolasjon.
 • Seksuell disharmoni kan føre til skyldfølelse hos én partner og avvisning hos den andre.
 • Uoppfylte seksuelle behov kan utilsiktet oppmuntre til negative tankemønstre og atferd.

Vanlige tegn på seksuelle problemer

 • Redusert lyst: En eller begge partnere opplever liten eller ingen interesse for sex.
 • Unngåelse: Hyppig unngåelse av seksuell kontakt eller situasjoner som kunne lede til intimitet.
 • Utilfredshet: Følelsen av at seksuelle møter ikke er givende eller tilfredsstillende.

Parterapi tilbyr strategier og verktøy for å adressere disse utfordringene:

 1. Åpen dialog: Terapi skaper et trygt rom der begge partnere kan uttrykke sine behov og bekymringer uten dom.
 2. Undervisning om seksualitet: Par lærer om den brede variasjonen i menneskelig seksualitet, inkludert ønsker, preferanser og funksjon.
 3. Fysiske aspekter: Arbeide med eventuelle medisinske faktorer som kan bidra til seksuelle problemer.
 4. Emosjonelt arbeid: Utforske underliggende emosjonelle blokkeringer eller traumer som kan hindre seksuell utfoldelse.
 5. Forbedrede kommunikasjonsferdigheter: Lære å kommunisere behov og ønsker mer effektivt uten skyld eller skam.

Ved å adressere seksuelle problemer gjennom parterapi, tar par det første steget mot en dypere forståelse og aksept av hverandres behov, noe som leder til et rikere og mer tilfredsstillende samliv.

Seksuelle problemer i parforhold

4. Konflikter om barn og oppdragelse

Foreldre står ofte overfor utfordringer når det gjelder oppdragelse og håndtering av konflikter om barn. Disse problemene kan skape spenninger og til og med true stabiliteten i et forhold.

Hvordan konflikter om barn og oppdragelse kan true et forhold:

 • Ulike verdier og metoder for barneoppdragelse kan føre til gjentatte stridigheter.
 • Uenighet om grensesetting, belønninger eller disiplinering av barn kan forårsake dyp splittelse mellom partnere.
 • Stress knyttet til foreldrerollen kan overskygge parforholdet, noe som resulterer i distanse og frustrasjon.

Tegn på at det er konflikter om barn og oppdragelse i et forhold:

 • Hyppige krangler om hvordan man skal håndtere barnas atferd eller rutiner.
 • Manglende enighet om viktige beslutninger som skolevalg eller fritidsaktiviteter.
 • Følelse av å være understøttet eller underminert av partneren i foreldrerollen.

Hvordan parterapi kan hjelpe med å løse konflikter knyttet til barn og oppdragelse:

 • Parterapi gir en nøytral plattform hvor begge parter kan uttrykke sine bekymringer og ønsker uten avbrytelser eller fordømmelse.
 • Terapeuten hjelper med å identifisere underliggende verdier og mål som er viktige for begge partnere, noe som kan lede til kompromisser og felles løsninger.
 • Par lærer effektive kommunikasjonsstrategier for å diskutere oppdragelsesrelaterte problemer konstruktivt, uten å eskalere til konflikt.

Parterapi fokuserer ikke bare på å løse de umiddelbare problemene, men også på å styrke samarbeidet som foreldrepartnere. Ved å adressere konflikter om barn og oppdragelsesproblemer i terapi, investerer dere i både parforholdets og familiens velvære.

5. Manglende følelsesmessig intimitet

Manglende følelsesmessig intimitet kan rive ned de sterkeste forbindelsene i et parforhold. Uten denne grunnleggende komponenten blir forholdet overfladisk og partnere føler seg ofte ensomme selv når de er sammen.

Konsekvenser:

 • Svekket bånd: Mangel på emosjonell nærhet kan føre til distanse og en følelse av isolasjon mellom partnere.
 • Redusert tillit: Når intimiteten svikter, kan det oppstå en usikkerhet som undergraver tilliten i forholdet.
 • Økt konflikt: Uten muligheten til å dele følelser åpent, kan misforståelser og irritasjoner vokse seg større.

Tegn på manglende følelsesmessig intimitet:

 • Følelsen av ensomhet selv når dere tilbringer tid sammen.
 • Mangel på dypere samtaler om tanker, følelser og drømmer.
 • Unngåelse av fysisk nærhet, ikke bare seksuelt, men også enkle gestus som å holde hender eller klemme.
 • En tendens til å prioritere andre personer eller aktiviteter over partneren.
 • En vegg av taushet eller kortfattethet når det kommer til personlige emner.

Parterapi kan være et effektivt verktøy for å gjenopprette den tapte intimiteten:

 1. Trygt rom: Terapeuten skaper et miljø der begge partnere kan uttrykke sine innerste tanker og følelser uten frykt for dømming eller konflikt.
 2. Kommunikasjonstrening: Par læres opp i å kommunisere på en måte som både gjenspeiler deres egne behov og respekterer partnerens perspektiv.
 3. Gjenoppdage hverandre: Gjennom øvelser og veiledning fra terapeuten, oppmuntrer man paret til å utforske nye sider ved hverandre og finne tilbake til den emosjonelle koblingen de en gang hadde.
 4. Håndtering av barrierer: Identifiserer faktorer som hindrer emosjonell nærhet – stress, tidligere traumer eller dårlige vaner – og arbeider med strategier for å overkomme dem.

Parterapi gir ikke bare håp om restaurering av manglende følelsesmessig intimitet men også verktøyene for å realisere det. Ved å anerkjenne problemene og ta skritt mot å løse dem, kan par finne tilbake til den nærheten som en gang var essensiell i deres forhold.

Oppsummering

Å gå til parterapi er en investering i forholdet og en mulighet til å unngå brudd. Par som møter utfordringer, enten det er problemer med kommunikasjon, utroskap, seksuelle vanskeligheter, konflikter om barn og oppdragelse eller mangel på følelsesmessig intimitet, kan finne nye måter å forstå og være sammen på gjennom profesjonell veiledning.

Få hjelp i tide: Jo tidligere dere søker parterapi, desto større sjanser har dere for å løse problemer før de blir uopprettelige. Vær proaktive og erkjenn behovet for hjelp uten å vente på at situasjonen skal bli verre.

Vær åpne for nye perspektiver: Gjennom parterapi kan dere oppdage ukjente sider ved hverandre og forholdet. Det krever vilje til å være sårbare, lære og vokse sammen.

Etter endt terapiprosess er veien videre ofte mer håpefull. De verktøyene og innsiktene dere har fått kan styrke båndene og sikre en sunnere fremtid sammen. Vedlikehold av relasjonen ved kontinuerlig kommunikasjon og bruk av nye ferdigheter er nøkkelen til langvarig endring. Husk at parterapi ikke bare er et middel mot brudd; det er en bro mot et dypere og mer tilfredsstillende partnerskap.

Start med en GRATIS “bli kjent” samtale

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten