FAGARTIKLER

Hva er rusbehandling? Terapi er en del av behandlingen for å behandle de bakenforliggende årsakene til rusavhengighet.
Rus og avhengighet
Nora Fosvold

Hva er rusbehandling?

En avhengighet kan ikke alltid ses på utsiden. Uavhengig av jobb, sivil status, familiesituasjon eller andre faktorer som fra utsiden virker bra, kan en person

Hva er rusmisbruk? Rusmisbruk kommer i mange former og kan ramme hvem som helst.
Rus og avhengighet
Nora Fosvold

Hva er rusmisbruk?

Noen ganger kan det være greit å ta en liten titt innover og kjenne etter i følelseslivet. Er jeg på rett spor? Har jeg den