Angst, alkohol og depresjon: Hvordan få hjelp gjennom rusterapi

Angst, Alkohol og Depresjon Hvordan Få Hjelp Gjennom Rusterapi

Angst, alkohol og depresjon: Hvordan få hjelp gjennom rusterapi

Angst, alkoholmisbruk og depresjon er ofte sammenvevde utfordringer som kan gjøre hverdagen svært vanskelig. Disse lidelsene påvirker ikke bare individets mentale helse, men har også en negativ effekt på livskvaliteten.

Alkoholmisbruk kan være et symptom på angst eller depresjon, eller det kan utløse disse tilstandene. For mange mennesker blir alkohol en måte å håndtere ubehagelige følelser eller symptomer på psykiske lidelser. Men igjen, overdreven alkoholkonsum kan forverre de eksisterende psykiske problemene, skape en ond sirkel som er vanskelig å bryte.

Rusterapi fremstår som et effektivt valg for å takle disse problemene. Denne formen for terapi hjelper individer med å håndtere både avhengighet og psykiske helseproblemer samtidig. Terapivakten, en lavterskel tjeneste for mental helse og rusmiddelavhengighet, tilbyr kvalifisert støtte fra erfarne terapeuter innen 48 timer. Med fokus på full diskresjon og fleksibilitet, gir denne tjenesten klientene muligheten til å få hjelp både online og personlig.

Forståelsen av hvordan angst, alkoholisme og depresjon henger sammen er det første skrittet mot helbredelse. Neste trinn er å finne den riktige støtten for å bryte syklusen og begynne reisen mot bedring.

Sammenhengen mellom angst, alkohol og depresjon

Angstlidelser, alkoholmisbruk og depressive tilstander

Angstlidelser og depressive tilstander henger ofte sammen med alkoholmisbruk. Denne komplekse koblingen krever en forståelse av hvordan hver påvirker den andre.

Vanlige typer angstlidelser og deres symptomer:

 • Generalisert angstlidelse (GAD): Vedvarende bekymring, uro og fysisk spenning.
 • Panikkforstyrrelse: Plutselige anfall av intens frykt som kan innbefatte hjertebank, pustevansker og svimmelhet.
 • Sosial angstlidelse: Overveldende angst og selvbevissthet i hverdagslige sosiale situasjoner.
 • Spesifikke fobier: Irrasjonell frykt for spesifikke objekter eller situasjoner som fører til unngåelse.

Disse lidelsene kan føre til søvnproblemer, konsentrasjonsvansker og tretthet.

Depressive symptomer forbundet med høyt alkoholforbruk:

 • Vedvarende tristhet, følelse av tomhet eller håpløshet
 • Tap av interesse for aktiviteter man tidligere fant glede i
 • Endringer i appetitt eller vekt
 • Søvnforstyrrelser eller overdreven søvnighet

Et høyt alkoholforbruk kan forsterke disse symptomene, noe som skaper en ond sirkel der drikking blir en måte å selvmedisinere på.

Å utforske disse sammenhengene gir innsikt i hvorfor integrert behandling er avgjørende. Videre vil diskusjonen om behandlingsalternativer belyse viktigheten av en helhetlig tilnærming for å adressere både psykiske lidelser og alkoholavhengighet.

Husk at du ikke er alene. Det finnes ressurser som Terapivakten som kan gi støtte gjennom onlinesamtaler eller personlig terapi. Disse tjenestene tilbyr fleksibilitet og diskresjon, noe som er avgjørende for mange i prosessen med å søke hjelp.

Depressive symptomer forbundet med høyt alkoholforbruk

Sosial angst, spesifikke fobier og alkoholens rolle i psykiske lidelser

Sosial angst er en form for angstlidelse som er preget av en intens frykt for sosiale situasjoner. De som lider av denne lidelsen, kan ofte finne seg selv å benytte alkohol som en måte å håndtere deres ubehagelige følelser på.

Alkoholens rolle i sosial angst

Mange mennesker med sosial angst ser på alkohol som en form for “selvmedisinering”. Selv om det kan gi en midlertidig lindring fra angsten, kan et økt inntak over tid faktisk forverre tilstanden.

 1. Forverring av avhengighet: Når alkoholen begynner å virke som en krykke for å håndtere angst, kan dette oppmuntre til hyppigere bruk og høyere inntak, noe som øker risikoen for alkoholmisbruk.
 2. Forverring av symptomer: En bakrus kan føre til økte symptomer på angst og depresjon, noe som skaper en ond sirkel.

Spesifikke fobier representerer også en form for angstlidelse, hvor individer har intens frykt for bestemte objekter eller situasjoner. Her kan alkohol spille en lignende rolle ved at det brukes som et middel for å unngå eller håndtere den intense frykten.

Når alkoholinntak blir drevet av spesifikke fobier

Bruk av alkohol for å håndtere spesifikke fobier kan føre til alvorlige konsekvenser. Over tid kan denne avhengigheten av alkohol for å unngå eller håndtere frykt føre til et alvorlig alkoholmisbruk og muligens også til depresjon.

Så, selv om alkohol kan gi midlertidig lindring fra angst eller fobier, er det viktig å huske at det ikke er en langsiktig løsning. Det kan faktisk forverre situasjonen ved å forsterke utviklingen av avhengighet og intensivere symptomer på angst. I stedet bør man søke profesjonell hjelp for å håndtere disse psykiske lidelsene på en sunn måte.

Behandlingsalternativer for angst, alkoholavhengighet og depresjon

Når det gjelder behandling av angst, alkoholavhengighet og depresjon, er en helhetlig tilnærming essensiell. Dette betyr at alle aspekter ved helsen – fysisk, psykisk og sosialt – blir vurdert og behandlet sammen.

For å behandle disse sammenhengende tilstandene effektivt, kan følgende metoder være nødvendige:

 • Psykoterapi: Dette innebærer samtaler med en terapeut for å identifisere og endre negative tankemønstre.
 • Selvhjelpsmetoder: Aktiviteter som mosjon, sunn kosthold, søvnhygiene og stressmestring kan bidra til å redusere symptomene.

En annen viktig ressurs er Terapivakten. Dette er en lavterskel-tjeneste for mental helse og rusmisbruk. De har terapeuter med omfattende erfaring i avhengighet og mental helse, og tilbyr terapi både online og personlig. Terapivakten gir også muligheten for anonymitet for klienter som ønsker det.

Terapivakten kan levere en psykolog eller en rusterapeut med egenerfaring innen 48 timer. Dette gjør det raskt og enkelt for individer å få tilgang til den hjelpen de trenger når de trenger det.

Det er viktig å huske på at det ikke er noen “one size fits all”-løsning for behandling av angst, alkoholavhengighet og depresjon. Dette er komplekse tilstander som krever individuelt tilpasset behandling. Men med riktig hjelp og støtte, er bedringen absolutt mulig.

 

Se våre bruker erfarne rusterapeuter

 

Rusterapi som en nøkkel til bedring

Angst, alkoholmisbruk og depresjon er komplekse problemer som krever en helhetlig tilnærming for å oppnå bedring. Her kommer rusterapi inn som en viktig del av løsningen.

Rusterapi er en terapiform spesialisert på problemer relatert til rusmidler, men den går ut over bare rusmidler. Den tar også for seg utfordringer knyttet til alkohol, angstlidelser og depressive symptomer.

Hva gjør rusterapi effektiv?

 • Innsikt i sammenhengen: Rusterapeuter har inngående kunnskap om sammenhengen mellom angst, alkohol og depresjon. Dette benyttes når de utarbeider behandlingsplaner som tar for seg alle disse problemene samtidig.
 • Individuell behandling: Angst, alkoholproblemer og depresjon påvirker ikke alle på samme måte. Derfor skreddersyr rusterapeuter behandlingsplaner basert på hver enkeltpersons unike situasjon og behov.
 • Fokus på bedring: Målet med rusterapi er ikke bare å håndtere symptomene. Det handler om å hjelpe personer med å oppnå varig bedring ved å lære nye ferdigheter for å håndtere stress, forbedre selvfølelse og bygge et støttende sosialt nettverk.

For de som sliter med angst, alkoholmisbruk og depresjon, kan rusterapi være en uvurderlig ressurs. Ved å jobbe med en rusterapeut, kan individer få den støtten de trenger for å ta skritt mot bedring.

Når innleggelse blir nødvendig: Håndtering av alvorlig rusmisbruk og samtidige psykiske lidelser

Tegn på behovet for øyeblikkelig profesjonell hjelp

Identifisering av tegnene på alvorlig rusmisbruk og samtidige psykiske lidelser er essensielt. Noen indikasjoner kan inkludere:

 • Intens angst, depresjon, eller andre psykiske helseutfordringer
 • Kontinuerlig alkoholmisbruk til tross for negative konsekvenser
 • Manglende evne til å opprettholde daglige rutiner og ansvar
 • Økt isolasjon fra familie og venner
 • Toleransebygging og abstinenssymptomer ved avhold fra alkohol.

Fremgangsmåter for behandling av komplekse tilstander

Behandling av sammensatte tilstander som involverer rusmisbruk og samtidige psykiske lidelser krever en integrert tilnærming. Dette kan omfatte:

 1. Medisinsk assistanse: Ved alvorlig rusmisbruk kan medisinsk overvåking være nødvendig for å håndtere abstinenssymptomer.
 2. Psykoterapi: Individuell terapi kan hjelpe individer med å forstå sammenhengen mellom angst, alkoholforbruk, og depresjon, samt utvikle effektive strategier for å håndtere disse utfordringene.
 3. Støttegrupper: Deltakelse i støttegrupper kan gi en trygg plattform for å dele erfaringer og lære av andre som står overfor lignende utfordringer.

Forståelse av disse aspektene er vitalt for å søke riktig hjelp når rusmisbruk og psykiske lidelser blir alvorlige. Den neste delen vil fokusere på å skissere veien mot helbredelse og betydningen av å søke profesjonell støtte.

Veien mot tilfriskning: Å søke profesjonell støtte for angst, alkohol og depresjon

Identifiser behovet for å søke profesjonell støtte. Gjenkjenn at angst, alkohol og depresjon ofte er sammenvevde utfordringer som krever spesialisert hjelp.

Fordelene ved å redusere alkoholinntaket for å forbedre velværen:

 • Bedre søvnkvalitet: Alkohol kan forstyrre søvnfasene og redusere søvn kvaliteten. Mindre alkohol fører til bedre og mer gjenopprettende søvn.
 • Forbedret mental klarhet: Redusert inntak av alkohol gir klarere tankegang og bedre konsentrasjonsevner.
 • Stabilisering av humør: Fluktasjoner i humør, ofte påvirket av alkohol, kan dempes ved å kutte ned på inntaket.
 • Fysisk Helse: Mindre alkohol bidrar til lavere risiko for leverskader, hjertesykdommer og andre fysiske lidelser.
 • Sosiale relasjoner: Alkoholfrihet kan føre til sterkere og mer autentiske relasjoner med familie og venner.

Forstå viktigheten av integrert behandling. Behandlingsalternativer som tilbyr både psykologisk og rusrelatert terapi kan være avgjørende for langvarig bedring.

Vurder Terapivakten som en ressurs. Med fleksible løsninger, mulighet for anonymitet og rask tilgang til terapeuter, kan Terapivakten være et essensielt skritt på veien mot helbredelse.

Vær proaktiv. Ta det første steget mot en sunnere fremtid ved å redusere alkoholinntaket og søke profesjonell støtte fra kvalifiserte terapeuter.

Se våre bruker erfarne rusterapeuter

En kort oppsummering

Hvis du sliter med angst, alkoholproblemer eller depresjon, er det viktig å vite at det finnes styrke i å ta beslutningen om å søke hjelp. Rusterapi kan være nøkkelen til en ny start, der du ikke lenger føler deg bundet av disse utfordrende tilstandene.

 • Ta grep – Å søke hjelp er første skritt på veien mot varig endring.
 • Du er ikke alene – Mange har gått veien før deg og funnet håp og bedring.
 • Profesjonell støtte er uvurderlig – Erfarne terapeuter fra Terapivakten står klare til å hjelpe deg både online og ansikt til ansikt.
 • Personlig tilpasset terapi – Behandling som er skreddersydd for dine unike behov og omstendigheter.
 • Rask hjelp og diskresjon – Med Terapivakten får du hjelp raskt, innen 48 timer, og din anonymitet blir ivaretatt.

Husk at hvert skritt fremover, uansett hvor lite det virker, er et skritt nærmere et liv preget av kontroll og indre fred.

Her er min egen historie som aktiv rusmisbruker. Jeg håper den kan gi håp om at et meningsfyllt liv uten rusmidler faktisk er mulig å få leve:

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten