Handelsbetingelser

Terapivakten er opptatt av at du skal føle deg trygg når du bestiller og gjennomfører timer hos våre psykologer og terapeuter. Derfor har vi laget våre handelsbetingelser, som vil gjelde når du bestiller time hos en av våre psykologer eller terapeuter:

HVORDAN DU BESTILLER TIME:

Din time bestilles i vår booking kalender her: https://system.easypractice.net/book/terapivakten

Her velger du tjenesten du ønsker og hvilke av våre terapeuter eller psykologer du ønsker å snakke med.

JOURNALFØRING

Vi er pålagt å skrive journaler om vesentlig informasjon som er viktig for samtalene med deg. I henhold til Helsepersonelloven og Pasient-og Brukerrettighetsloven skal all vesentlig informasjon og kommunikasjon fra samtalene og samtaler med din behandler utenom timene journalføres.

For din egen sikkerhet og helse behøver vi også ekstra informasjon som bostedsadresse, person og fødselsnummer, kontaktinformasjon til din fastlege og nærmeste pårørende.

Det er viktig at du vet at denne sensitive informasjon oppbevares sikkert ved at vi bruker krypteringsteknologi og to faktor innlogging i henhold til norske krav om data og personvern og EU/EØS sine krav gjennom GDPR.

Så lenge det ikke er snakk om fare for din egen eller andres liv og helse og du selv ikke samtykker har din behandler lovpålagt taushetsplikt ovenfor fastlege, pårørende og andre offentlige instanser.

Alle informasjon som vi journalfører på deg, vil uansett ikke være tilgjengelig i noen offentlige registre.

VÅRE TJENESTER

Terapivakten leverer både online digital psykologiske samtale, psykologiske samtaler på kontor og psykologiske samtaler ved at vi kan komme hjem til deg. Du betaler med ditt bankkort (Visa, Visa Electron, Master kort eller American Express kort) ved bestilling av time og får deretter tilsendt en e-post som bekrefter din time. Samt at du også vil få informasjon om hvordan du enkelt får tilgang til en kryptert videosamtale om du velger vår online tjeneste.

PRISER OG BETALING

Våre priser kan du se på vår nettside og også i vår booking kalander. Betaling skjer etter timen er fullført gjennom VIPPS direkte til terapeut.  Alle våre priser er inklusive MVA.

KANSELLERING/ENDRING AV AVTALE

Om du ønsker å kansellere eller endre en oppsatt time, kan du logge deg inn på din side og gjøre slike endringer ved å klikke her: https://system.easypractice.net/book/terapivakten/center

Dette må gjøres innen 24 timer før timen din skal være avholdt. Du kan også kontakte oss på [email protected]

KLAGER

Ved utilfredshet rundt din oppfølging i terapi, ber vi deg om å ta dette direkte opp med din behandler. Om du synes det blir for vanskelig, så kan du ta kontakt med oss direkte på epost: [email protected]

Vi vil alltid gjøre vårt aller ytterste for at du som kunde skal få en god opplevelse med våre behandlere. Dersom du opplever at din behandling har vært grovt uforsvarlig er Helsetilsynet riktig klageinstans. En slik klage medfører ikke rett til refusjon av innbetalte penger.