Heroin – hva er det og kan heroinavhengighet behandles?

Hopp til et tema i artikkelen:

Heroin – hva er det og kan heroinavhengighet behandles?

Den typiske heroinavhengige behøver ikke nødvendigvis være personen man forbinder med gata og plata. En som sliter med heroinavhengighet kan faktisk være en person som har hatt en god oppvekst og som også er en suksessfull profesjonell.

Her kan du lese mer om heroin og hvordan det påvirker hjernen, kroppen og psykiske lidelser. Les videre for å finne ut mer.

Hva er heroin?

Heroin er et meget høyt avhengighetsskapende illegalt rusmiddel. Stoffet er et derivat av opiumplanten og er det rusmiddelet som blir mest brukt i opiatkategorien. Stoffet øker følelsen av glede og lykke, samtidig som det reduserer smerte ved at det erstatter naturlige endorfiner med en enda sterkere smertestillende substans.

Etter den opprinnelige ruseffekten (Rush), opplever rusmisbrukere rød hud, tørrhet i munnen, samtidig som ben og armer oppleves som tunge. Symptomer som kvalme, oppkast, døsighet og ekstrem kløe forekommer også. Hjertefunksjon og åndedrett blir kraftig redusert, noe som ofte fører til død.

Selv om rent heroin er vanlig, så er stoffet man kjøper på gaten gjerne blandet ut med andre giftige stoffer. Dette kan være strychine eller andre livsfarlige stoffer. Fordi brukere ikke kjenner til styrken eller renheten på stoffet og heller ikke om stoffet er blandet ut med andre giftige stoffer, så er faren for dødelig overdose alltid tilstede. (Fra: DSM-IV)

Meld deg på vårt GRATISKURS i 5 vanlige tegn på rusmisbruk

Hvordan påvirker heroinmisbruk psykiske lidelser?

Stoffet påvirker sentralnervesystemet og mentale funksjoner blir overskygget. Dette maskerer eller ligner på psykiske lidelser.

En studierapport fra Australia i 2002 påviste at rusavhengighet og psykiske lidelser var en av de viktigste årsakene til økende selvmord og overdoser. Kilde: Melbourne Division of General Practice. 2002. Relationships between mental health, personal circumstances and drug use in young Victorian heroin users.

Narkotika-utløste dødsfall i Norge

Her i Norge ble det registrert 282 narkotikautløste dødsfall i 2016. Andelen kvinner blant de avdøde (31%) var noe høyere enn årene før (25 % i 2011-2015) Kilde: Narkotikautløste dødsfall i Norge 2016

Selv om heroin ikke er den hyppigste årsaken til dødsfallene i 2016, velger vi likevel og nevne at den hyppigste årsaken er i opiatkategorien av legale legemidler. Dette er slike som Oxycontin, morfin og kodein, som alle er i den samme kategorien som heroin. Det finnes ellers lite rapporter på hvordan heroin påvirker psykiske lidelser i Norge.

Hvordan påvirker heroin hjernen?

Når stoffet strømmer inn i hjernen, omdannes stoffet til morfin. Morfin binder seg til reseptorer som heter opioidreseptorer. Disse reseptorene finnes i flere områder i hjernen (også i kroppen), og påvirker særlig de persepsjoner som styrer smerte og belønning. Opioidreseptorer finnes også i hjernestammen og er viktig for automatiske prosesser som er kritiske for livet. Eksempelvis for åndedrett og blodtrykk, samt hjertefunksjon. Heroinoverdoser involverer ofte undertrykt åndedrett.

Kan heroinavhengighet behandles?

JA, men det er viktig å vite at detox eller nedtrapping KUN er begynnelsen av en behandling og at selve behandlingen må etterfølges rett etter medisinsk seponering. Det er da et godt strukturert ettervern er essensielt for å hindre tilbakefall.

Les mer om vårt tilbud for rusbehandling her. Vi tilbyr diskret og tidsbesparende behandling fra egen stue. Ta kontakt i dag for mer informasjon.

BESTILL VEILEDNINGSAMTALE FOR KUN 495,-