fbpx

Våre terapeuter

Vi har et godt utvalg av jordnære terapeuter med bred fagkompetanse. Noen har også brukererfaring innen rus og psykisk helse. Alle våre terapeuter er tilgjengelige digitalt, noen har egne kontorer og noen kan reise ut på hjemmebesøk. Les mer om hver enkelt terapeut og hva de tilbyr nedenfor.

Mette

Psykosynteseterapeut

Mentale lidelser – Stressmestring – Traumer

Mette holder til i Sandefjord og kan reise ut på hjemmebesøk i Vestfold. Hun er utdannet Psykosynteseterapeut og jobber med de fleste mentale lidelser hos unge, voksne og eldre.

Mette er diplomert psykosynteseterapeut. Hun arbeider med de fleste former for mental ubalanse hos unge, voksne og eldre, og har spesielt erfaring med depresjon, angst, stress og traumer. Med utgangspunkt i ditt behov og ulike terapeutiske metoder, identifiserer, utforsker og utvikler vi det som kan bidra til at du får det bedre. Slik jobber vi sammen for å finne frem til det som er best for deg akkurat nå, om det gjelder selvtillit, grensesetting, tunge tanker, glede og nytelse, tomhet og meningsløshet eller annet. Mette har hatt egen praksis siden 2020, og som medlem av NPF er hun bundet til strenge krav til faglig oppdatering og veiledning. Fra tidligere har hun lang og bred erfaring innen offentlig administrasjon og ledelse.
BESTILL TIME
Ellen Marie

Familieterapeut

Samlivsproblemer – Mentale lidelser – Sorg

Ellen Marie bor i Trondheim og arbeider kun digitalt. Ellen Marie er utdannet sosionom og har en videreutdannelse innen sorg og krisearbeid fra NTNU.

Ellen Marie er utdannet sosionom og har en videreutdanning innen sorg og krisearbeid fra NTNU. Hun har 18 års erfaring fra St.Olavs hospital seksjon lindrende behandling med å arbeide med enkeltindivider, par, grupper og familier. Ellen Marie har også et stort engasjement og erfaring fra å arbeide med samlivsproblemer. Spesialområdene Ellen Marie arbeider med er sorg, depresjoner, angst og samlivsproblemer. Ellen Marie er opptatt av å gjøre klienten trygg, for å lage rom til åpenhet rundt utfordrende tematikk og har et nært samarbeid i den terapeutiske relasjon, for å åpne rom for innsikter som kan bane vei for veien videre.
BESTILL TIME
Monica

Gestaltterapeut

Mentale lidelser – Pårørende

Monica kan reise ut på hjemmebesøk i Oslo. Hun har skrevet bøker og artikler om blant annet seksuell identitet og spiseforstyrrelser. Monica jobber med de fleste problemstillinger, men særlig med pårørende til rusavhengige.

Monica er gestaltterapeut MNGF, og er bosatt i Oslo. I Terapivakten jobber hun med de fleste problemstillinger, men særlig med pårørende til rusavhengige. Hun har selv erfaring som pårørende, og vet hvor vanskelig det kan være å sette sine egne behov først, men også hvor viktig det er. Uten fotfeste selv, kan vi ikke hjelpe andre. Monica har doktorgrad fra Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU på tematikken helseangst og overbehandling. Hun har skrevet bøker og artikler om blant annet seksuell identitet og spiseforstyrrelser. Når hun ikke jobber for Terapivakten tar hun oppdrag som personlig trener, foredragsholder og skribent. Som terapeut mener hun det er kontakten med klienten som er det viktigste redskapet. Gjennom åpen dialog blir terapien til et samarbeid basert på tillit og trygghet.
BESTILL TIME
Liv Berit

Psykoterapeut

Mentale lidelser – Stressmestring – Traumer – Tvangstanker – Adferd

Liv Berit har kontor i Asker og kan reise ut på hjemmebesøk i Asker, Bærum, Lier og Drammen. Liv Berit er klinisk spesialist i vold og traumatisk stress.

Liv Berit er klinisk spesialist i vold og traumatisk stress med bakgrunn som pedagog, Sosialantropologi og MA i klinisk psykisk helsearbeid. Hun har videreutdannelse i helhetlig psykoterapi, kreativitet, kropp og psyke, relasjonelle dissosiasjonsforstyrrelser, gode samtaler for familier og parforhold, og i relasjonell ledelse og konflikthåndtering. Hennes arbeidserfaring er barn, unge og voksne, individuelt, grupper og familier, i både offentlig og privat sektor. Spesial områder er traume og stress, angst, tvangstanker, depresjon, atferds utfordringer og spiseforstyrrelser. Hun har også spesialisering innen flyktningarbeid, integrering og styrking av sosial kompetanse og utenforskap. I de terapeutiske samtalene er hun opptatt av trygghet, respekt, ressurser og mestring.
BESTILL TIME
Kristian

Psykolog

Angst – Depresjon – Posttraumatisk stresslidelse – Fobier – Parterapi -Personlighetsforstyrrelse

Kristian er utdannet psykolog og har Mastergrad i helsepsykologi og jobber digitalt. Ved hjelp av kognitiv atferdsterapi hjelper han sine pasienter med å forbedre sin tilstand og få økt livskvalitet.

Han har også videreutdannet seg innen tredje generasjon terapier som Aksept og Kompromiss og short terapi. Kristian fokuserer sin behandling på at pasienter skal være velinformert om hva som skal gjøres og hvordan behandlingen skal legges opp. Han jobber både individuelt og med par. Hans arbeidsområder omfatter mentale lidelser som angst, fobier, depresjon, posttraumatisk stresslidelse, parterapi og personlighetsforstyrrelser. I samtalene er Kristian opptatt av at pasienten skal føle seg trygg og respektert.
BESTILL TIME
Hanne

Psykoterapeut

Familier – Barn og unge

Hanne kan reise ut på hjemmebesøk i Oslo. Hun har en mastergrad i klinisk psykisk helsearbeid. Hun er også utdannet i Nevroaffektiv psykoterapi (integrativ psykoterapi).

I sin psykoterapeutiske praksis arbeider hun helhetlig og vektlegger klientenes iboende ressurser i et helsefremmede perspektiv. Hun er opptatt av å fremme menneskers psykiskhelse og iboende ressurser, så de får oppleve større mestring og kontroll over eget liv. Hanne har en bakgrunn med lang yrkeserfaring som underviser samt utdannelse- og karriereveiledning. Hun har primært jobbet med sårbare unge, unge voksne som har hatt tilretteleggingsbehov og deres familier. Hun har en mastergrad i klinisk psykisk helsearbeid fra Universitetet i Sørøst Norge og utdannet i Nevroaffektiv psykoterapi, Danmark – og Integrativ psykoterapi (NIFT), Norge og er sertifisert PREP- veileder fra Modum Bad. Hun har drevet egen praksis siden 2012. Nå holder hun til i Oslo, i terapirommet arbeidet hun både individuelt, med par og i grupper. Hun har bred erfaring blant annet med terapi for unge fra familier med rusproblematikk. Hvordan håndtere og leve med kronisk eller kritisk sykdom.
BESTILL TIME
Arne Helge

Rus- og pårørendeterapeut

Porno/sexavhengighet – Utviklingstraumer – Ruslidelser

Arne Helge kan reise ut på hjemmebesøk i Vestfold. Arne Helge er sertifisert atferds-terapeut med spesialisering innen rus, sex og pornoavhengighet.

Arne Helge er spesialutdannet og sertifisert atferds-terapeut med spesialisering innen rus, sex og pornoavhengighet. Arne Helge har opparbeidet sin praksiserfaring med bla. 6 år i BUFETAT med unge voksne. Med behandlingsmetoden fellesskap som metode, av Psykolog Fredrik Lange Nilsen ved Skjerfheim-kollektivet. Fem års praksis med gruppeterapi for rus, sex og pornoavhengige, samt fem år som privatpraktiserende etterverns-terapeut for rusavhengige og pårørende i samarbeid med Barnevernet i fem forskjellige fylker. Arne Helge legger stor vekt på individuelle behov og at hver enkelt klient kan kjenne eierskap til sin egen behandling. Det handler om god ansvarsforankring og gjensidig respekt i alt arbeid med klienten.
BESTILL TIME
Ove Andre

Psykoterapeut

Porno/sexavhengighet – Utviklingstraumer – Personlig utvikling – Ruslidelser

Ove Andre har kontor på Råholt og kan reise ut på hjemmebesøk i Øvre Romerike. Ove Andre har brukererfaring som rusavhengig og bruker både sin personlige og faglige erfaring i møte med sine klienter.

Ove Andre er sertifisert rus og pårørendeterapeut med spesialisering innen sex og pornoavhengighet. Han er videreutdannet i Gestalt og traumaterapi. Ove Andre har arbeidet med avhengighet, familier, pårørende og psykisk helse i 10 år. Ove har brukererfaring som rusavhengig og bruker både sin personlige og faglige erfaring i møte med sine klienter. Han har til sammen 18 års erfaring med personlig utvikling fra både rusavhengighet og traume belastninger. Han har arbeidet på flere av Norges fremste offentlige rusinstitusjoner både som gruppeterapeut og som faglig leder. Han deler sin faglighet og personlige erfaring med stort engasjement og har flere ganger gitt sine faglige uttalelser både i VG, God Morgen Norge og i flere andre medier. Spesialområder Ove arbeider med er sex og pornoavhengighet, rusavhengighet, alkoholisme, pårørende, relasjonsutfordringer og traumerelaterte utfordringer. Ove andre oppnår en trygg terapeutisk allianse med sine klienter gjennom empati, innsikter, trygghet og respekt hvor målet er at hans klienter skal oppleve mestring, få økt selvbilde og egenverdi slik at de kan oppnå bedre kvalitet, mening og formål med livet.
BESTILL TIME
Harald

Rusterapeut

Ruslidelser – Kriminelt tankemønster – Pårørende

Harald har kontor i Kristiansand, jobber digitalt og reiser på hjemmebesøk i Agder fylke. Harald har egenerfaring fra rus og lang erfaring med behandling av ruslidelser.

Harald er sertifisert rus og avhengighetsterapeut. Han har også utdannelse innen kriminalitet som livsstil hvor han arbeider med forebyggelse og behandling for å bryte kriminelle tankemønstre for personer i alle aldre. Harald har flere års erfaring fra å arbeide med familie og parterapi i forbindelse med ruslidelser ved Sørlandet sykehus. Han har også kurs i selvmordsforebygging og har videre egenerfaring fra alle sine utdannelser. Harald holder kurs i kriminalitet som livsstil og tar i mot klienter som ønsker frihet fra aktiv avhengighet og kriminelle tankemønstre.
BESTILL TIME
Njål

Mental helsecoach og veileder

Stressmestring – Barn og unge – Familier – Adferd

Njål har kontor på Råholt og kan reise ut på hjemmebesøk i Øvre Romerike. Njål er utdannet Sosionom, veileder og coach. Han har lang erfaring med å hjelpe mennesker i ulike faser av livet. Han jobber med barn, ungdom, voksne og familier.

Njål er utdannet Sosionom, Veileder og Coach. Han har lang erfaring i hjelpe mennesker i ulike faser av livet, både barn, unge, voksne og familier. Han har også over flere år arbeidet med å legge til rette for mestring og endring hos mennesker innen psykisk helse, med sammensatt og utfordrende problematikk. Njål har som utgangspunkt at individet selv har de iboende ressurser som er nødvendig for endring og å komme dit det vil. Behovet handler i første omgang om bevisstgjøring. Gjennom selvinnsikt skapes endring, og prosessen starter ved å “erkjenne seg selv”. Njål arbeider med både barn, ungdom og voksne, individuelt og i grupper.
BESTILL TIME
Steven

Coach og Veileder

Steven holder til i Drammen. Han jobber både digitalt og reiser på hjemmebesøk i Drammen, Vestfold, Asker, Lier og Drøbak. Steven er Kognitiv terapeut under utdanning og har lang erfaring med å arbeide med flere problemstillinger.

Steven har et stort fokus på å kombinere Coaching og veiledning med terapeutisk tilnærming for å kunne tilby en helhetlig hjelp på ulike utfordringer i livet. I sin praktisering av kognitiv atferdsterapi har han mulighet til å bistå med hjelp til mange ulike utfordringer uavhengig av alder. Angst, depresjoner, fobier, lav selvfølelse, lav selvtillitt, relasjonsutfordringer. Steven har jobbet 15 år med voksenpsykiatri, barn og ungdom samt rusproblematikk. Han har på bakgrunn av denne brede erfaringen mulighet til å gi veiledning og bistand fra flere ulike fagfelt og perspektiver. Steven jobber ut ifra et perspektiv om at alle mennesker har evner til å håndtere de utfordringer man møter i livet med riktig kunnskap og verktøy men noen ganger i livet trenger vi hjelp og veiledning til å lære dette.
BESTILL TIME