Våre terapeuter

Vi har et godt utvalg av jordnære terapeuter med bred fagkompetanse. Noen har også brukererfaring innen rus og psykisk helse. Alle våre terapeuter er tilgjengelige digitalt, noen har egne kontorer og noen kan reise ut på hjemmebesøk. Les mer om hver enkelt terapeut og hva de tilbyr nedenfor.

Monica

Gestaltterapeut

Mentale lidelser – Pårørende

Monica er gestaltterapeut MNGF, og er bosatt i Oslo. I Terapivakten jobber hun med de fleste problemstillinger, men særlig med pårørende til rusavhengige. Monica har lang erfaring med samtaler både digitalt og fysisk, og diskresjon er en selvfølge.

Som pårørendeterapeut benytter Monica sine personlige erfaringer, og møter deg med innsikt og åpenhet. Hun har doktorgrad fra Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU på tematikken helseangst og overbehandling, og har derfor også god innsikt i bekymringer og uro knyttet til kropp, helse og sykdom. Hun har skrevet bøker og artikler om blant annet seksuell identitet og spiseforstyrrelser. Når hun ikke jobber for Terapivakten tar hun oppdrag som personlig trener, foredragsholder og skribent. Som terapeut mener hun det er kontakten med klienten som er det viktigste redskapet. Gjennom dialog blir terapien til et samarbeid basert på tillit og trygghet.
BESTILL TIME
Ellen Marie

Familieterapeut

Samlivsproblemer – Mentale lidelser – Sorg

Ellen Marie bor i Trondheim og arbeider kun digitalt. Ellen Marie er utdannet sosionom og har en videreutdannelse innen sorg og krisearbeid fra NTNU.

Ellen Marie er utdannet sosionom og har en videreutdanning innen sorg og krisearbeid fra NTNU. Hun har 18 års erfaring fra St.Olavs hospital seksjon lindrende behandling med å arbeide med enkeltindivider, par, grupper og familier. Ellen Marie har også et stort engasjement og erfaring fra å arbeide med samlivsproblemer. Spesialområdene Ellen Marie arbeider med er sorg, depresjoner, angst og samlivsproblemer. Ellen Marie er opptatt av å gjøre klienten trygg, for å lage rom til åpenhet rundt utfordrende tematikk og har et nært samarbeid i den terapeutiske relasjon, for å åpne rom for innsikter som kan bane vei for veien videre.
BESTILL TIME
Kristian

Psykolog

Angst – Depresjon – Posttraumatisk stresslidelse – Fobier – Parterapi -Personlighetsforstyrrelse

Kristian er utdannet psykolog og har Mastergrad i helsepsykologi og jobber digitalt. Ved hjelp av kognitiv atferdsterapi hjelper han sine pasienter med å forbedre sin tilstand og få økt livskvalitet.

Han har også videreutdannet seg innen tredje generasjon terapier som Aksept og Kompromiss og short terapi. Kristian fokuserer sin behandling på at pasienter skal være velinformert om hva som skal gjøres og hvordan behandlingen skal legges opp. Han jobber både individuelt og med par. Hans arbeidsområder omfatter mentale lidelser som angst, fobier, depresjon, posttraumatisk stresslidelse, parterapi og personlighetsforstyrrelser. I samtalene er Kristian opptatt av at pasienten skal føle seg trygg og respektert.
BESTILL TIME
Liv Berit

Psykoterapeut

Mentale lidelser – Stressmestring – Traumer – Tvangstanker – Adferd

Liv Berit har kontor i Asker og kan reise ut på hjemmebesøk i Asker, Bærum, Lier og Drammen. Liv Berit er klinisk spesialist i vold og traumatisk stress.

Liv Berit er klinisk spesialist i vold og traumatisk stress med bakgrunn som pedagog, Sosialantropologi og MA i klinisk psykisk helsearbeid. Hun har videreutdannelse i helhetlig psykoterapi, kreativitet, kropp og psyke, relasjonelle dissosiasjonsforstyrrelser, gode samtaler for familier og parforhold, og i relasjonell ledelse og konflikthåndtering. Hennes arbeidserfaring er barn, unge og voksne, individuelt, grupper og familier, i både offentlig og privat sektor. Spesial områder er traume og stress, angst, tvangstanker, depresjon, atferds utfordringer og spiseforstyrrelser. Hun har også spesialisering innen flyktningarbeid, integrering og styrking av sosial kompetanse og utenforskap. I de terapeutiske samtalene er hun opptatt av trygghet, respekt, ressurser og mestring.
BESTILL TIME
Harald

Rusterapeut

Ruslidelser – Kriminelt tankemønster – Pårørende

Harald har kontor i Kristiansand, jobber digitalt og reiser på hjemmebesøk i Agder fylke. Harald har egenerfaring fra rus og lang erfaring med behandling av ruslidelser.

Harald er sertifisert rus og avhengighetsterapeut. Han har også utdannelse innen kriminalitet som livsstil hvor han arbeider med forebyggelse og behandling for å bryte kriminelle tankemønstre for personer i alle aldre. Harald har flere års erfaring fra å arbeide med familie og parterapi i forbindelse med ruslidelser ved Sørlandet sykehus. Han har også kurs i selvmordsforebygging og har videre egenerfaring fra alle sine utdannelser. Harald holder kurs i kriminalitet som livsstil og tar i mot klienter som ønsker frihet fra aktiv avhengighet og kriminelle tankemønstre.
BESTILL TIME
Ove Andre

Psykoterapeut

Porno/sexavhengighet – Utviklingstraumer – Personlig utvikling – Ruslidelser

Ove Andre har kontor på Råholt og kan reise ut på hjemmebesøk i Øvre Romerike. Ove Andre har brukererfaring som rusavhengig og bruker både sin personlige og faglige erfaring i møte med sine klienter.

Ove Andre er sertifisert rus og pårørendeterapeut med spesialisering innen sex og pornoavhengighet. Han er videreutdannet i Gestalt og traumaterapi. Ove Andre har arbeidet med avhengighet, familier, pårørende og psykisk helse i 10 år. Ove har brukererfaring som rusavhengig og bruker både sin personlige og faglige erfaring i møte med sine klienter. Han har til sammen 18 års erfaring med personlig utvikling fra både rusavhengighet og traume belastninger. Han har arbeidet på flere av Norges fremste offentlige rusinstitusjoner både som gruppeterapeut og som faglig leder. Han deler sin faglighet og personlige erfaring med stort engasjement og har flere ganger gitt sine faglige uttalelser både i VG, God Morgen Norge og i flere andre medier. Spesialområder Ove arbeider med er sex og pornoavhengighet, rusavhengighet, alkoholisme, pårørende, relasjonsutfordringer og traumerelaterte utfordringer. Ove andre oppnår en trygg terapeutisk allianse med sine klienter gjennom empati, innsikter, trygghet og respekt hvor målet er at hans klienter skal oppleve mestring, få økt selvbilde og egenverdi slik at de kan oppnå bedre kvalitet, mening og formål med livet.
BESTILL TIME
Steven

Kognitiv terapeut og Coach

Steven holder til i Drammen. Han jobber både digitalt og reiser på hjemmebesøk i Drammen, Vestfold, Asker, Lier og Drøbak. Steven er Kognitiv terapeut og har lang erfaring med å arbeide med flere problemstillinger.

Steven har et stort fokus på å kombinere Coaching og veiledning med terapeutisk tilnærming for å kunne tilby en helhetlig hjelp på ulike utfordringer i livet. I sin praktisering av kognitiv atferdsterapi har han mulighet til å bistå med hjelp til mange ulike utfordringer uavhengig av alder. Angst, depresjoner, fobier, lav selvfølelse, lav selvtillitt, relasjonsutfordringer. Steven har jobbet 15 år med voksenpsykiatri, barn og ungdom samt rusproblematikk. Han har på bakgrunn av denne brede erfaringen mulighet til å gi veiledning og bistand fra flere ulike fagfelt og perspektiver. Steven jobber ut ifra et perspektiv om at alle mennesker har evner til å håndtere de utfordringer man møter i livet med riktig kunnskap og verktøy men noen ganger i livet trenger vi hjelp og veiledning til å lære dette.
BESTILL TIME
Ivona

Psykoterapeut

Ivona har en mastergrad i klinisk helsepsykologi. Hun har erfaring fra poliklinisk arbeid og rusbehandling. Ivona arbeider med ulike utfordringer, angst, depresjon, personlighetsforstyrrelser, utviklingstraumer og PTSD.

Hun Videreutdanner seg i traumefokusert kognitiv terapi. I samtalene fokuserer hun på tanker, følelser, og erfaringer fra tidligere relasjoner i forståelsen av nåværende symptomer og reaksjoner. Hun benytter en integrativ behandlingsmetode, det vil si at hun anvender ulike terapeutiske metoder innenfor psykologien for å tilpasse seg klientens problemstilling. Hun er også opptatt av eksistensielle utfordringer, disse kan oppleves som følelser av tomhet eller meningsløshet. Hun ønsker sammen med klienten å finne ut hva som kan gi en opplevelse av mening og mestringsfølelse i hverdagen. Ivona har en god flerkulturell forståelse, og er opptatt av å se utfordringer i sammenheng med klientens familiedynamikk.
BESTILL TIME
Rita

Veileder

Avhengighetsforstyrrelse, sorgbearbeidelse, pårørende

Rita arbeider digitalt og har kontor i Oslo. Rita arbeider med avhengighetforstyrrelser, selvskading, spiseforstyrrelser og pårørendeproblematikk.

Rita har utdanning og yrkeserfaring innen medisin, avhengighetsforstyrrelse, relasjonsvansker, kriminalitet og sjelesorg. Rita har arbeidet i 27 år med rus, selvskading, spiseforstyrrelser, straffedømte med lengre volds og narkotikadommer, forvaringsdømte og pårørendeproblematikk. Hun har også arbeidet med medarbeidere med egenerfaring som er re-traumatisert. Rita har utviklet lærings-og motivasjonsprogrammet ANTA som er drevet i 23 år i og utenfor fengsel og institusjon. Hun har medvirket til flere bøker knyttet til sitt arbeidsfelt, samt skrevet 5 arbeidsbøker knyttet til ANTA programmet. Rita er et talerør for de sårbare og bruker sin mangeårige kompetanse og erfaring på en empatisk måte i sine samtaler. Hun har i mange år kjempet for de mest sårbare sine rettigheter.
BESTILL TIME
Tone

Gestaltterapeut

Avhengighetsproblematikk, pårørende, ADHD, traumer, PTSD

Tone er utdannet Gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt (NGI) og bor i Kristiandsand. Hun arbeider digitalt og reiser på hjemmebesøk til sine klienter.

Hennes motivasjon som terapeut er å jobbe mot den endringen i livet du kan få ved å ta ansvar og snu traumer om til ressurser, bli bevisst på hvilke valg du tar, oppdage nye valg og enklere se ditt potensial og muligheter. Tone møter sin klienter med likeverd, respekt og toleranse. Hun har en sterk tro på at alle har mulighet for vekst og endring, selv når livet ser håpløst ut. Dette har hun selv personlig erfaring med, som tidligere rusmisbruker og pårørende.
BESTILL TIME
David

Rusterapeut

Ruslidelser, pårørende

David arbeider digitalt og har kontor på Råholt og kan reise ut på hjemmebesøk i Øvre Romerike. David er utdannet sosionom og har brukererfaring som rusavhengig.

I møtet med sine klienter bruker David både sin personlige og faglige erfaring. David bruker motiverende intervju og feedback orienterte tilnærminger, hvilke blant annet innebærer at tilbakemeldinger fra klienten brukes for å øke mulighetene til å skape positive endringer i klientens adferd og liv. I samtalene er David opptatt av at klienten skal føle seg forstått, trygg og at det skal være et tydelig behandlingsforløp.
BESTILL TIME
Ola

Psykoterapeut

Porno/sexavhengighet – traumer – alkoholisme – familieveiledning

Ola arbeider digitalt, reiser på hjemmebesøk til sine klienter og tar også i mot klienter på
kontoret på Råholt.

Ola baserer sitt arbeid med deg som klient både fra egen personlig erfaring med en utfordrende barndom og 25 års profesjonelt arbeide med flere sammensatte utfordringer. Han har både veiledet og behandlet barn og unge, personer med avhengighet, lærere og skoler og hatt veiledning med familier. Ola har mange fornøyde klienter som i dag lever et godt og stabilt liv, så du kan være sikker på at du vil bli godt ivaretatt av Ola. Du vil bli veiledet gjennom et resultatorientert behandlingsprogram som har hjulpet mange hundre klienter av oss i Terapivakten. Her vil du finne en ny og meningsfull og konstruktiv retning i livet ditt. Hos Ola vil du få læring, innsikt og resultater fra dag 1! Ola´s tilnærmelse er enkel og med et målrettet fokus, nemlig at alle mennesker har ressurser i seg og vi skal finne dine! Ola er utdannet terapeut og har utdannelse innen MBSR Mindfullness og coaching og har en videre utdannelse som familieveileder og gruppeterapeut. Han tar også i mot engelsk språklige klienter.
BESTILL TIME
0/5 0 tilbakemeldinger