5 Tegn på at det er på tide å søke hjelp for alkoholavhengighet

5 Tegn på at det er på tide å søke hjelp for alkoholavhengighet

5 Tegn på at det er på tide å søke hjelp for alkoholavhengighet

Alkoholavhengighet er en alvorlig tilstand som påvirker millioner av mennesker over hele verden. Det karakteriseres ved en uimotståelig trang til å drikke og en manglende evne til å kontrollere alkoholinntaket. Konsekvensene strekker seg langt utover den enkelte, og berører familier, arbeidsplasser og samfunn. Denne tilstanden kan føre til ødeleggende helserisikoer og sosiale problemer hvis den ikke behandles.

Viktigheten av å gjenkjenne tegn på alkoholavhengighet kan ikke understrekes nok. Tidlig intervensjon er nøkkelen til å forebygge langvarig skade og legge grunnlaget for en vellykket bedring. Det er derfor essensielt at både den som sliter med avhengighet og deres nærmeste er informert om symptomene og forstår når det er på tide å søke hjelp.

Denne artikkelen vil utforske de viktigste tegnene på at noen kan trenge hjelp for sin alkoholavhengighet. Ved å være oppmerksom på disse tegnene, kan individer ta proaktive skritt mot bedring og hente inn støtten de trenger for å overvinne avhengigheten.

Alkoholavhengighet fører til endringer i atferd og sosiale relasjoner

Alkoholavhengighet medfører markante endringer i atferd som kan ha dyptgripende effekter på sosiale relasjoner. Personer som utvikler avhengighet kan oppleve en gradvis transformasjon fra sitt tidligere selv, noe som påvirker både hvordan de interagerer med andre og hvordan de blir oppfattet i sine sosiale kretser.

Påvirkning på atferdsmønstre:

 • Tilbaketrekning fra sosial kontakt: Et tidlig tegn alkoholavhengighet kan være at personen unngår sosiale sammenkomster de tidligere nøt, eller viser mangel på interesse for aktiviteter de engasjerte seg i med venner og familie.
 • Endring av vennegruppe: Det kan skje en overgang til nye sosiale kretser der alkohol spiller en sentral rolle, mens langvarige vennskap forsømmes eller forlates helt.
 • Uforutsigbarhet: Atferden blir mer uforutsigbar, med humørsvingninger eller aggressivitet som ikke var karakteristisk tidligere.

Forstyrrelser i relasjoner:

 • Familiekonflikter: Spenninger hjemme forverres ofte når alkoholkonsumet eskalerer. Det kan oppstå hyppigere krangler, misforståelser og følelsesmessig distanse.
 • Problemer på jobben: Yrkesmessige konsekvenser inkluderer redusert jobb ytelse, fravær, samt potensielle konfrontasjoner med kollegaer eller ledelse.
 • Isolasjon: Etter hvert som avhengigheten skrider frem, kan personen isolere seg mer og mer. Dette skyldes ofte skamfølelse eller et ønske om å skjule omfanget av sitt alkoholinntak.

Identifikasjon av disse advarselssignalene er kritisk for å gjenkjenne behovet for hjelp. Ved å observere endringer i atferd og forholdenes tilstand, kan man ta proaktive skritt mot å støtte den som sliter med alkoholavhengighet.

Nøkkelen ligger i å handle raskt og søke profesjonell hjelp før problemene eskalerer ytterligere. Med riktig støtte og behandling er det mulig å omgjøre negative mønstre og gjenopprette sunne sosiale relasjoner.

Fysiske helsemessige advarselsignaler ved alkoholavhengighet

Langvarig alkoholmisbruk gir flere alvorlige fysiske tegn og helseproblemer som ikke bør ignoreres. Nøkkelen er å ta en symptomsjekk på alkoholmisbruk for å oppdage disse advarselssignalene. Videre handler det om å være oppmerksom på endringer i kroppens funksjon og utseende.

Typiske fysiske indikatorer inkluderer:

 • Leverskader: En av de mest kjente komplikasjonene ved alkoholmisbruk er leverskade, som kan variere fra fettlever til alkoholhepatitt og skrumplever. Symptomer på leverskade kan være gulfarging av huden og øynene (gulsott), magesmerter og hevelse, samt unormal leverfunksjonsprøver.
 • Svakhet eller skjelvinger: Alkoholpåvirkning på nervesystemet kan føre til en merkbar tremor, spesielt i hendene. Dette kan være et tidlig tegn på nerveskade forårsaket av alkohol, kjent som perifer nevropati.
 • Fordøyelsesproblemer: Kronisk alkoholforbruk kan forstyrre fordøyelsessystemet, noe som fører til symptomer som kvalme, oppkast, magesår og diaré.
 • Hjerteproblemer: Alkohol har en direkte effekt på hjertehelsen, noe som kan resultere i høyt blodtrykk, arytmier eller selv hjertesvikt.
 • Nedsatt immunforsvar: Hyppige infeksjoner eller lengre sykdomsperioder kan tyde på at kroppens forsvar mot sykdom er svekket av alkoholinntak.

Disse fysiske symptomene er ikke bare ubehagelige; de signaliserer også underliggende helseproblemer som krever medisinsk vurdering. Ved å anerkjenne disse advarselssignalene tidlig, øker man sjansen for vellykket behandling og gjenoppretting.

Det er viktig å huske på at disse symptomene på alkoholisme varierer fra person til person og at noen kan oppleve dem uten å innse at de er relaterte til deres alkoholforbruk. Ved mistanke om at du eller noen nær deg viser fysiske tegn på alkoholavhengighet, er det avgjørende å kontakte en helseprofesjonell for en grundig evaluering.

Emosjonelle utfordringer og mental velvære ved alkoholavhengighet

Alkoholavhengighet er ikke bare en fysisk belastning, det går hånd i hånd med psykiske symptomer og emosjonelle endringer. Denne avhengigheten kan være en årsak eller et resultat av psykiske lidelser som depresjon og angst.

Depresjon og angst

Det er en tydelig link mellom alkoholmisbruk og disse lidelsene. Alkohol kan virke beroligende i begynnelsen, men over tid kan det forverre angstsymptomer. Det kan også føre til depresjon på grunn av de negative effektene det har på hjernens kjemi.

Eksempler på tegn er:

 • Følelse av håpløshet eller fortvilelse
 • Konstant bekymring eller intens angst
 • Tap av interesse for aktiviteter man tidligere likte
 • Utfordringer med å sove eller overdreven søvn

Følelsesmessige tegn på alkoholisme

Følelsesmessige endringer er også vanlige blant de som sliter med alkoholavhengighet. Dette kan inkludere en rekke tegn:

 • Skyldfølelse: Mange opplever skyldfølelse etter å ha drukket, spesielt hvis de har skadet og såret andre mens de var beruset.
 • Ustabilitet: Alkohol kan føre til humørsvingninger, irritabilitet eller aggressivitet.
 • Tap av interesse: Som nevnt tidligere, kan personer miste interessen for aktiviteter de tidligere likte. Dette er ofte et tegn på depresjon.

Hvis du eller noen du kjenner opplever disse symptomene, er det viktig å søke hjelp. Husk at det er hjelp å få, og at du ikke er alene om å møte disse utfordringene.

Følelsesmessige tegn på alkoholisme

 

Arvelighet og genetisk sårbarhet ved alkoholavhengighet

Alkoholavhengighet er ikke bare et resultat av miljøpåvirkning. Det er også en sykdom med klare genetiske faktorer. Dette betyr at arv kan spille en viktig rolle i noen menneskers disposisjon for alkoholavhengighet.

Forskning viser at genene vi arver fra våre foreldre kan påvirke vår sårbarhet overfor alkoholavhengighet. Enkelte studier har funnet en sammenheng mellom genetiske variasjoner i de såkalte “alkoholdehydrogenase” (ADH) genene, og økt risiko for alkoholmisbruk. Disse genene er ansvarlige for å bryte ned alkohol i kroppen.

ADH1B og ADH1C er to av de mest studerte variantene som har vært knyttet til alkoholavhengighet. Personer med visse varianter av disse genene kan oppleve ubehagelige symptomer når de drikker alkohol, noe som kan minske deres sannsynlighet for å utvikle avhengighet.

En annen genetisk faktor som har blitt assosiert med alkoholinntak er KLB-genet. En spesifikk variant av dette genet ser ut til å være knyttet til høyere alkoholinntak og potensielt økt risiko for avhengighet.

Selv om disse funnene er lovende, er det viktig å huske på at genetikk kun er en del av bildet. Arv kan gjøre noen mer utsatt for alkoholavhengighet, men det betyr ikke at de nødvendigvis vil utvikle det. Andre faktorer, som traumatiske vanskelige hendelser fra barndom og oppvekst, indre og ytre miljø og personlig oppførsel, spiller også en viktig rolle.

I tillegg er det verdt å merke seg at ikke alle som har disse genvarianter vil utvikle alkoholavhengighet. Genetikk kan bidra til økt risiko, men det er ikke en garanti. Det er mange individer med disse genvarianter som aldri utvikler en avhengighet.

Når vi vet mer om genene som bidrar til alkoholavhengighet, kan vi være bedre rustet til å identifisere de som har høy risiko og sette inn tidlig intervensjon. På lang sikt kan dette bidra til å redusere antallet mennesker som sliter med denne utfordrende sykdommen.

Veier mot bedring og tilgjengelige behandlingsalternativer

Det er mulig å komme seg. Det er viktig å huske på dette når man står overfor alkoholavhengighet. Hjelp finnes, og det første skrittet på veien mot bedring er å søke den.

For å komme seg etter alkoholavhengighet, finnes det flere behandlingsmetoder:

 1. Terapi: Psykologisk terapi kan være en effektiv metode for å håndtere de underliggende problemene som ofte fører til alkoholmisbruk.
 2. Støttegrupper: Møter med andre som går gjennom samme utfordringer kan gi verdifull støtte og forståelse.

Hver av disse behandlingsmetodene har sine fordeler og ulemper, og det som fungerer best vil variere fra person til person.

Få diskré hjelp av våre rusterapeuter her

Avhengighetsterapi

Avhengighetsterapiterapi er en verdifull behandlingsmetode som kan bidra til å avdekke og løse psykiske problemer relatert til alkoholavhengighet. Det er viktig å forstå at denne prosessen kan kreve engasjement og tålmodighet, men resultatene kan være livsforvandlende.

Fordelene med terapi

 • Økt selvinnsikt: Terapi kan hjelpe deg med å forstå dine indre tanker og følelser, og hvordan disse påvirker din atferd. Dette kan være avgjørende for å endre destruktive mønstre.
 • Håndtering av følelser: Terapi kan gi deg verktøyene du trenger for å håndtere negative følelser på en sunnere måte, noe som igjen kan redusere trangen til å drikke.
 • Løse underliggende problemer: Mange mennesker sliter med alkoholmisbruk har underliggende psykiske helseproblemer, slik som depresjon eller angst. Terapi kan hjelpe til med å behandle disse problemene, noe som kan minske behovet for selvmedisinering gjennom alkohol.

Innsatsen det krever

Terapi er ikke en rask løsning. Det er en prosess som krever tid, engasjement og tålmodighet. Det er viktig å:

 1. Finne den rette terapeuten: En god terapeutisk relasjon er avgjørende for suksess. Du bør føle deg komfortabel med din terapeut, og ha tillit til deres faglige dyktighet.
 2. Være ærlig: For å få mest mulig ut av terapi, er det viktig å være åpen og ærlig om dine utfordringer.
 3. Være tålmodig: Endring tar tid. Det kan være frustrerende når fremgangen føles langsom, men det er viktig å huske på at små skritt i riktig retning er positivt.

Kort sagt, terapi kan være en kraftfull ressurs for de som sliter med alkoholavhengighet. Alkoholisme kan behandles, men det krever innsats og engasjement, men gevinsten kan være enorm. Ikke vær redd for å søke hjelp og støtte på din vei mot bedring.

Dette er min historie som kanskje kan bidra til håp om at et rusfritt og edru liv er mulig å oppnå med riktig hjelp på riktig tid:

Støttegrupper

Støttegrupper, slik som Anonyme Alkoholikere, gir et fellesskap med andre i lignende situasjoner, men noen kan synes det er ubehagelig å dele personlige erfaringer i en gruppesetting i starten.

Gjenkjennelsen og erkjenneslen av alkoholavhengighet er avgjørende. Det er viktig å erkjenne endringer i atferd, fysiske helsesignaler, emosjonelle utfordringer, samt arvelige disposisjoner. Disse tegnene kan gi et hint om at det er på tide å søke hjelp.

 • Erkjennelse er første skritt på veien mot bedring. Ignorer ikke disse tegnene.
 • Ingen skal måtte kjempe alene med alkoholproblemer. Ikke vær redd for å søke støtte.
 • Tidlig intervensjon kan redusere risikoen for langsiktige helseproblemer og komplikasjoner.

Det er flere behandlingsmuligheter tilgjengelige, inkludert terapi og støttegrupper.

 • Gjør en informert beslutning ved å vurdere fordeler og ulemper ved hver tilnærming.
 • Ressurser er tilgjengelig for ytterligere veiledning og støtte.

Husk, det er ingen skam i å slite med alkoholavhengighet. Det krever styrke å innrømme at man har et problem og enda mer mot å søke hjelp. Vær modig, vær sterk, og husk at du ikke er alene på denne reisen.

Bli bedre kjent med våre bruker-erfarne rusterapeuter

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten