Disse angst symptomene kan våre online psykologer hjelpe deg med!

Har du disse vanlige angst symptomene? Da kan våre online psykologer hjelpe!

Disse angst symptomene kan våre online psykologer hjelpe deg med!

Angst symptomer du må være oppmerksom på

Angst er en naturlig del av livet, men for noen kan den utvikle seg til et overveldende problem. Symptomer på angst kan variere sterkt, fra mild uro til alvorlige angstanfall som griper inn i dagliglivet.

Angstanfall: Årsaker og vanlige angst symptomer

Angstanfall kjennetegnes ofte ved plutselige bølger av intens frykt eller ubehag. De kan skyldes spesifikke hendelser eller stressorer, eller de kan oppstå tilsynelatende uten grunn.

 • Hjertebank
 • Svimmelhet
 • Kortpustethet
 • Skjelvinger
 • Følelse av å miste kontrollen

Når bekymring for helseangst blir overveldende

Helseangst, tidligere kjent som hypokondri, innebærer konstant bekymring for å ha eller få en alvorlig sykdom. Dette kan føre til hyppige legebesøk eller unngåelse av medisinske institusjoner av frykt for dårlige nyheter.

 • Overdreven bekymring for helse
 • Kontinuerlig sjekking av kroppen for tegn på sykdom
 • Ofte søking etter helseinformasjon

Sosial angst: Frykt og ubehag i sosiale situasjoner

Sosial angst er mer enn bare sjenanse; det er en intens frykt for å bli dømt eller ydmyket i sosiale situasjoner, noe som kan føre til at man unngår slike hendelser helt.

 • Ekstrem bekymring dager før en sosial hendelse
 • Unngåelse av sosiale sammenkomster
 • Sterk frykt for interaksjon med fremmede

Panikkangst: Plutselige og intense frykt reaksjoner

Panikkangst kjennetegnes ved gjentatte panikkanfall og en vedvarende frykt for nye anfall. Dette kan føre til betydelige endringer i atferd for å unngå potensielle utløsere.

 • Gjentatte panikkanfall uten tydelig årsak
 • Vedvarende bekymring for flere angstanfall
 • Endringer i atferd relatert til anfallene

Når bør du oppsøke en online psykolog for hjelp til å mestre angst

Dersom angstsymptomene innskrenker normalt funksjonsnivå, påvirker jobb, skole eller personlige relasjoner, eller skaper betydelig nød, er det viktig å søke hjelp. Online psykologer tilbyr fleksible og tilgjengelige tjenester for dem som trenger støtte.

Identifiserer du deg med noen av disse angst symptomene? Kontakt våre online psykologer for å få hjelp med din angst.

Angstsymptomer og angstlidelser våre online psykologer hjelper deg med.

Hvordan våre online psykologer kan hjelpe deg med angst og angstlidelser

Online psykologer tilbyr en rekke fordeler for personer som søker behandling for angst og angstlidelser. Blant disse fordelene finner vi:

 • Tilgjengelighet: Uansett hvor du er, så lenge du har en internettforbindelse, kan du få hjelp fra våre online psykologer.
 • Fleksibilitet: Du kan planlegge øktene dine etter din egen tidsplan.
 • Personvern: Ingen trenger å vite at du får terapi, med mindre du velger å fortelle dem.

Våre online psykologer bruker et utvalg av terapeutiske teknikker tilpasset dine individuelle behov. Disse kan inkludere:

 • Kognitiv atferdsterapi (KAT): Denne typen terapi fokuserer på å utfordre og endre destruktive tankemønstre som bidrar til angst.
 • Mindfulness-basert stressreduksjon (MBSR): Dette er en terapeutisk praksis som lærer deg å være mer oppmerksom på dine tanker og følelser i øyeblikket, noe som kan hjelpe deg å håndtere angsten bedre.

Enkel bestilling av en online psykolog

Når det kommer til hvordan øktene fungerer, er prosessen ganske enkel og direkte:

 1. Bestill en time: Du bestiller en time med en av våre online psykologer via vår nettside.
 2. Motta bekreftelse: Du vil motta en bekreftelse på e-post med detaljer om hvordan du kan koble deg til økten.
 3. Møt din psykolog: På det avtalte tidspunktet, kobler du deg til økten via den angitte lenken. Du og psykologen vil da ha en samtale der du kan dele dine bekymringer og utfordringer.

Det er viktig å merke seg at alle våre online psykologer er fullt kvalifiserte og har omfattende erfaring i behandling av angst og angstlidelser. De forstår de utfordringene du står overfor, og de har verktøyene og teknikkene som kan hjelpe deg å takle dem.

Ved å søke hjelp fra våre online psykologer, tar du et aktivt skritt mot å håndtere din angst. Det er ikke alltid lett å be om hjelp, men det er et viktig skritt på veien mot bedring. Med riktig behandlingstilbud kan du lære effektive strategier for å håndtere din angst, slik at den ikke lenger kontrollerer ditt liv.

Se våre hjelpere her

Få en bedre forståelse av vanlige angstsymptomer

Angst kan være en kompleks lidelse med mange ansikter. Et av de mest vanlige uttrykkene for angst er Generalisert angstlidelse (GAD). Dette kjennetegnes ved vedvarende bekymring og angst som er vanskelig å kontrollere. Symptomer på generalisert angstlidelse (GAD) inkluderer ofte:

 • Uro eller følelse av å være “på kanten”
 • Tretthet eller fatigue
 • Konsentrasjonsvansker
 • Irritabilitet
 • Muskelspenninger
 • Søvnproblemer

Disse symptomene kan påvirke hverdagslivet betydelig, og det er derfor viktig å anerkjenne dem tidlig for å kunne håndtere dem effektivt.

Behandlingsalternativer for generalisert angstlidelse (GAD)

Behandling av generalisert angstlidelse (GAD) fokuserer på å redusere symptomenes intensitet og hyppighet, samt å forbedre den generelle livskvaliteten. De mest brukte behandlingsformene inkluderer:

Psykoterapi

En av de mest effektive formene er kognitiv atferdsterapi (KAT), som hjelper individer med å identifisere og endre negative tanker og atferdsmønstre.

Emosjonell Fokusert Terapi (EFT)

Denne terapiformen hjelper klienter med å utforske og omforme sine emosjonelle opplevelser.

Kognitiv atferdsterapi (KAT) for å takle bekymringsfull tenkning

KAT er en strukturert, tidsbegrenset behandlingsform som har som mål å endre mønstre i tenkning og atferd som bidrar til klientens lidelser. I behandlingen av GAD fokuseres det spesifikt på:

 1. Bekymringsprosessen: Klienten lærer strategier for hvordan man kan håndtere bekymringene sine på en mer produktiv måte.
 2. Kognitive distorsjoner: Identifisering og utfordring av irrasjonelle tanker som bidrar til angst.
 3. Avslapningsteknikker: Disse inkluderer pusteøvelser og progressiv muskelavslapping, som kan bidra til reduksjon i fysiologisk arousal.
 4. Eksponeringsteknikker: Å gradvis konfrontere fryktede situasjoner kan minske unngåelsesatferd og øke mestringsfølelsen.

Ved bruk av KAT arbeider psykologen sammen med klienten for å utvikle ferdigheter som kan benyttes til å håndtere GAD-symptomer på lang sikt. Klientens aktive deltakelse i terapien er avgjørende, ettersom hjemmeoppgaver og øvelser mellom sesjonene spiller en sentral rolle i behandlingen.

Effektiv håndtering av GAD krever både innsikt i lidelsens natur samt kunnskap om tilgjengelige behandlingsmetoder. Ved å kombinere disse elementene kan individer finne veier mot et liv med mindre angst og større velvære.

Årsaker og risikofaktorer for angst og angstlidelser

Angstlidelser er komplekse tilstander hvor flere faktorer spiller en rolle. Forståelsen av disse kan gi innsikt i behandlingsmetoder og forebygging.

Genetiske faktorer for angst

Genetikk har en hånd i utviklingen av angst. Forskning viser at hvis nære familiemedlemmer lider av angstlidelser, øker sjansen for at man også kan oppleve det samme. Genene kan gjøre en person mer sårbar for å utvikle angst, selv om de ikke nødvendigvis direkte forårsaker tilstanden.

 • Familiehistorie: En indikator for genetisk predisposisjon.
 • Tvillingsstudier: Har vist høyere konkordeansrater for angst blant identiske tvillinger sammenlignet med toeggede tvillinger.

Miljøfaktorer for angst

Miljømessige påvirkninger er like kritiske som genetikk når det gjelder å forme risikoen for å utvikle angstlidelser.

 • Oppvekstmiljø: Negative erfaringer i barndommen, slik som mishandling eller omsorgssvikt, kan legge grunnlaget for senere angstproblemer.
 • Traumatiske hendelser: Opplevelser som involverer trusler mot sikkerhet eller velvære kan utløse angstreaksjoner.
 • Kulturelle faktorer: Samfunnsmessige holdninger og normer kan påvirke opplevelsen og uttrykket av angst.

Stress

Den umiddelbare triggeren for mange angsttilstander er ofte stress. Stressende livshendelser kan virke som katalysatorer for utviklingen av angstsymptomer.

 • Arbeidsrelatert stress: Høye krav og lav kontroll i arbeidslivet kan føre til økt stressnivå.
 • Personlige relasjoner: Konflikter eller tap av nære relasjoner bidrar til stressbelastningen.
 • Helseproblemer: Kroniske sykdommer eller smertetilstander er betydelige stressfaktorer.

Barndomstraumer

Traumer i barndommen har en dyptgående effekt på den psykologiske utviklingen og kan resultere i langvarige angstsymptomer.

 • Mishandling: Fysisk, psykisk eller seksuell mishandling setter dype spor.
 • Omsorgssvikt: Manglende emosjonell støtte og oppmerksomhet fra omsorgsgivere kan øke risikoen for senere psykiske lidelser.
 • Skilsmisse eller dødsfall: Disse hendelsene kan være ekstremt stressende for et barn.

Familiehistorie

Familiedynamikk og arvelighet kombineres ofte for å øke sannsynligheten for angstlidelser.

 • Lærte reaksjonsmønstre: Barn adopterer ofte atferden til sine foreldre, inkludert måter å håndtere stress og bekymring på.
 • Arvelig disposisjon: En familiehistorie med psykisk sykdom kan signalisere en større sannsynlighet for å utvikle lignende problemer.

Forståelsen av disse faktorene gir mulighet til tidlig intervensjon og skreddersydde behandlingsmetoder. Videre vil neste seksjon utforske praktiske metoder man selv kan ta i bruk for å håndtere hverdagslig angst.

Se våre online psykologer og psykoterapeuter

Egne metoder for å håndtere angst i hverdagen

Angst kan være en lammende tilstand, men det finnes teknikker som kan lette symptomene og forbedre livskvaliteten.

Stressmestring

Stress er en velkjent utløser for angstlidelser. Effektiv stressmestring er derfor kritisk. Her er noen metoder:

 • Identifiser stresskilder og sett realistiske mål for å redusere eller eliminere dem.
 • Prioriter oppgaver og deleger ansvar der det er mulig.
 • Ta regelmessige pauser gjennom dagen for å hente seg inn mentalt.
 • Lag en velbalansert rutine som inkluderer arbeid, fritidsaktiviteter, sosialt samvær og hvile.

Trening

Fysisk aktivitet frigjør endorfiner, kjemikalier i hjernen som fungerer som naturlige smertestillende midler og humørhevere.

 • Inkluder 30 minutters moderat trening i din daglige rutine.
 • Variasjon er nøkkelen. Bland mellom aerobic, styrketrening og fleksibilitetsøvelser.
 • Finn en treningsform du nyter, slik at det blir lettere å opprettholde rutinen.

Mindfulness

Mindfulness innebærer å være fullt oppmerksom på nåværende øyeblikk uten å dømme.

 • Prøv korte mindfulness-øvelser gjennom dagen for å holde angstnivået nede.
 • Øv på å observere tanker og følelser uten å engasjere deg i dem.
 • Bruk mindfulness mens du spiser, går eller selv under arbeidsoppgaver.

Meditasjon

Meditasjon kan bidra til å roe sinnet og redusere angst ved å fremme avslapning og økt selvbevissthet.

 • Sett av tid hver dag til meditasjon, selv om det bare er for fem minutter.
 • Utforsk forskjellige meditasjonsteknikker, for eksempel guidede meditasjoner eller pusteøvelser.
 • Lag et rolig meditasjonsområde hjemme hvor du kan sitte uforstyrret.

Implementering av disse metodene krever engasjement og tålmodighet. Start smått, og bygg gradvis opp praksisen. Husk at små endringer kan resultere i betydelige fremskritt over tid.

Oppsøke profesjonell hjelp er det første skrittet mot bedring for angst og angstlidelser

Online terapi har blitt et populært alternativ for mange som søker terapeutisk støtte. Våre online psykologer kan gi deg nødvendig hjelp og veiledning for å håndtere dine angstsymptomer.

Våre online psykologer er høyt kvalifiserte. De har solid erfaring med behandling av ulike angstlidelser, inkludert generalisert angstlidelse (GAD), sosial angst, panikkangst og andre relaterte tilstander.

Hva innebærer vår online terapi tjeneste?

 • Tilgjengelighet: Du kan ha tilgang til våre psykologiske tjenester hvor enn du er, så lenge du har en internettforbindelse. Dette betyr at du kan få støtte uten å forlate hjemmet ditt.
 • Fleksibilitet: Øktene holdes på et tidspunkt som passer deg. Du kan avtale tid med din psykolog basert på din egen timeplan.
 • Personvern: Vi tar personvernet ditt svært alvorlig. Alle øktene holdes konfidensielle, og informasjonen din deles ikke uten ditt samtykke.
 • Kostnadseffektivt: Online terapi er ofte rimeligere enn tradisjonell face-to-face terapi, og gir deg dermed mulighet til å motta behandling uten at det er en stor økonomisk belastning.

Hvordan jobber våre online psykologer?

Våre online psykologer og psykoterapeuter bruker en rekke terapeutiske teknikker, inkludert kognitiv atferdsterapi (KAT), for å hjelpe deg med å takle angst. Disse teknikkene vil hjelpe deg med å identifisere og endre negative tankemønstre som bidrar til din angst.

 • Identifisere triggere: Først vil psykologen arbeide med deg for å identifisere hva som utløser angsten din.
 • Utfordre negative tanker: Deretter vil dere jobbe sammen for å utfordre og endre disse negative tankene og troene.
 • Lære stresshåndteringsteknikker: Du vil også lære effektive strategier for stresshåndtering for å hjelpe deg med å håndtere daglig angst.

Å søke profesjonell hjelp er ofte det første skrittet mot bedring. Med den rette veiledningen og støtten, kan du lære teknikker og strategier for å håndtere dine angstsymptomer effektivt. Våre online psykologer er her for å hjelpe deg på din vei mot bedring.

Start med en gratis “bli kjent samtale”

Oppsøke profesjonell hjelp er det første skrittet mot bedring

Når du står overfor vanlige angstsymptomer, kan det føles overveldende og isolerende. Det er imidlertid viktig å huske at hjelp finnes, og at det første skrittet mot bedring er å anerkjenne behovet for profesjonell støtte.

 • Søk hjelp tidlig for å få kontroll over symptomene.
 • Våre kvalifiserte online psykologer tilbyr en trygg og konfidensiell plattform for behandling.
 • En adekvat vurdering av dine angstsymptomer legger grunnlaget for en skreddersydd behandlingsplan.

Vår erfaring viser at tidlig intervensjon kan forhindre at angstsymptomene eskalerer og påvirker livskvaliteten ytterligere. Å ta skrittet til å snakke med en av våre online psykologer kan være et vendepunkt, hvor du får verktøyene og støtten som trengs for å navigere i hverdagen med større selvsikkerhet og mindre frykt.

Gjennom behandling hos en av våre spesialister vil du kunne utforske de underliggende årsakene til din angst og lære teknikker for å mestre den. Sammen kan dere arbeide mot et liv der angst ikke lenger har hovedrollen.

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten