Det å leve med andre er noe vi gjør uten å tenke oss om. Men det finnes mange som lever i usunne relasjoner og har relasjonsvansker de selv ikke er klar over. For det som kan oppleves som relasjonsvansker hos voksne kan stamme fra dårlige emosjonelle tilknytninger tidlig i livet.

For å forstå disse vanskelighetene, og de relasjonstraumer dette kan føre til, må du vite mer om symptomer på relasjonstraumer. Kjennetegn, forklaringer og annen informasjon skal vi gå igjennom her.

Hvordan kan vi forstå hva relasjonsvansker er?

For å forstå et så komplekst begrep som relasjonsvansker, må vi først definere hva relasjonsvansker er. Man kan si at relasjonsvansker handler om problemer med å knytte seg til andre mennesker. Men mennesket regnes som et grunnleggende sosialt vesen som har behov for å ha kontakt med andre mennesker.

Vanskeligheter med relasjoner er ikke noe som dukker opp helt av seg selv. Tidligere erfaringer har mye å si for hvordan dine fremtidige relasjoner vil bli. Så tenker du kanskje: ‘betyr dette at hvis jeg har vært i et dårlig forhold, har jeg relasjonsvansker?’. Heldigvis er det ikke så enkelt.

Mange personer med store relasjonsvansker kan ha hatt vanskeligheter med de viktigste relasjonene i livet: tilknytning til foreldre som liten. Det største ønsket til de aller fleste babyer og barn er å høre til og være i relasjon med de rundt seg. Relasjoner i barnehage og i hjemmet må være gode og oppleves som trygge.

Men ikke alle foreldrene eller omsorgspersoner klarer å knytte seg til barna rundt seg på en sunn måte. Hvis tilknytningen blir usunn eller uteblir, kan det føre til et barn som tilpasser seg og vil glede foreldre og miljøet rundt seg. Barnet tar i tidlig alder på seg ansvaret for at relasjonen med foreldrene eller andre omsorgspersoner skal fungere.

Hvem kan oppleve relasjonsvansker?

Relasjonsvansker er ikke betegnelsen på problemer som skjer en gang eller som forsvinner like raskt som det oppstod. Slike vansker kan oppleves av personer som selv har hatt problemer med tilknytning. Vanskeligheter med relasjoner kan erfares hos alle som har hatt vanskelige opplevelser i relasjon med andre over lengre tid.

Det å ha relasjonsproblemer og relasjonsvansker er ikke noe som er lett å finne ut av ved egen hjelp. Eventuelle relasjonsvansker kan dukke opp som frustrasjon og sinne, som reaktivitet på de rundt deg eller som stress i kontakt med andre.

Noen punkter som kan fortelle noe om eventuelle relasjonsvansker er:

Relasjonsvansker er heller ikke noe som kan dukke opp når du er alene. Derfor er det alltid to personer i en relasjon med hverandre der slike vansker kan dukke opp hos den ene eller den andre.

Hvis du er i relasjon med noen og mener at de sliter med relasjonsvansker, kan det være lurt å peke den pilen innover. Kan det være du selv som har det vanskelig? Eller gjelder dine anklager kanskje begge to?

Bestill time for individuell behandling

Relasjonsvansker stammer ofte fra barndommen

Har du hørt om relasjonstraumer?

Dette kan være et nytt uttrykk for mange. Vi baserer oss på definisjonen om at relasjonstraumer er traumer som stammer fra dysfunksjonelle relasjoner. Her er det ikke snakk om enkelthendelser i forhold, men mønstre som har blitt satt over tid.

Traumer fra en relasjon kan oppstå på grunn av:

Det finnes de som mener og tror at omsorgssvikt og relasjonstraumer kun stammer fra oppvekst og barndom til den som er påvirket. Vi mener dette ikke stemmer. Selv om barndommen kan omtales som hovedarenaen for de som opplever relasjonstraumer, kan dette også oppstå i andre forhold. Også voksenrelasjoner kan føre til traumer som påvirker fremtidige forhold og relasjoner.

Men det er verdt å være klar over en mulig link til barndommen. Hvert år meldes mange forhold inn til barnevernet. Dette kan være en ny generasjon voksne med relasjonstraumer og relasjonsvansker som vokser opp.

Hvordan kan du gjenkjenne relasjonstraumer?

Dette er lidelser og vansker det kan være vanskelig å kjenne igjen og bli klok på. Å finne enkle symptomer på relasjonsvansker er ikke en enkel oppgave. Relasjonsvansker kan føre til ulike mentale lidelser og helseplager. Og vi vil alle bli påvirket på vår egne og unike måte av det vi utsettes for.

En vond relasjon kan gjøre en person sint, men ikke videre påvirket. En annen ville blitt psykisk nedbrutt av samme vonde relasjon.

Noe av det en person med relasjonstraumer kan oppleve er angst og medavhengighet. Angsten kan vise seg på mange ulike måter. Sosial angst, angst forbundet med ulike situasjoner og ulike fobier er eksempler på det en person med relasjonsvansker og relasjonstraumer kan oppleve.

Kort fortalt kan dette oppsummeres i et ord: stress. Alle relasjonstraumer er stressreaksjoner på det som har hendt. Det å ha en stressreaksjon på traumatiske relasjonsvansker i livet er helt normalt. Det farlige med stressreaksjonene og traumene er om de får forbli ubehandlet over lang tid.

Det å få hjelp, kommunisere med andre eller med en terapeut og prøve å forstå hvor traumet kommer fra, kan være med på å åpne opp og løsne stressreaksjonene. Å forbli i en stresset tilstand kan være både ubehagelig og veldig skadelig for den som er i tilstanden.

Bestill time for individuell behandling

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten