Symptomer på angst, og hva er et angstanfall?

Jun 3, 2017 | Lidelser og psykisk helse

Angst kan komme til uttrykk på ulike måter, og det finnes flere typer av angst. Noen har fått en angstdiagnose, mens andre er ikke klar over at de fysiske symptomene de opplever kan være relatert til angst.

Frykt er en naturlig følelse, og den er livsnødvendig fra naturens side. Uten evne til å kjenne på frykt, så ville vi utsatt oss selv for potensielt dødelige situasjoner. Den sunne frykten er derfor nært forbundet med fornuften.

For noen av oss erstattes den sunne frykten med irrasjonell redsel. Hva som er den utløsende årsaken vil variere, men felles for alle angstanfall er følelsen av redsel eller ubehag.

Symptomer på ulike typer av angst

Det finnes flere typer av angst, og mange vil veksle mellom dem. Noen symptomer på angst er at en er redd for enkelte situasjoner, steder eller mennesker, mens andre har en generell og konstant følelse av utrygghet.

Fobi – et av de vanligste symptomene på angst

De aller fleste vet hva en fobi er, enten fordi de har det selv eller de har en nær venn eller familiemedlem med fobier. Dette er en av de vanligste symptomene på angst. Fobi kan igjen deles inn i tre typer – sosiale fobier, agorafobier eller spesifikke fobier.

En spesifikk fobi er eksempelvis frykten for edderkopper eller slanger. Sosiale fobier handler om frykten for å omgås andre mennesker, og bak denne frykten ligger ofte en følelse av skam og redsel for ikke å bli akseptert eller for å dumme seg ut. Personer med agorafobi er redd for åpne plasser, og er redd for å forlate hjemmet sitt.

PTSD

PTSD – posttraumatisk stresslidelse, er en lidelse som rammer mange som har opplevd krig og traumer. Dette er en forsinket reaksjon på sterke følelsesmessige opplevelser; som voldtekter, overgrep og krigskatastrofer. Problemer med hukommelse og konsentrasjon er vanlige følgelidelser til PTSD.

Generalisert angst

Generalisert angst skiller seg fra de andre typene ved at det ikke er spesielle faktorer som utløser den. Personen bærer heller med seg en generell frykt i hverdagen. Skjelvinger og svimmelhet er vanlige symptomer på denne formen, og har blant annet sammenheng med vedvarende spenninger i muskler.   

Tvangstanker og tvangshandlinger

Tvangstanker og tvangshandlinger bygger også på angst. Personen gjennomfører de ulike tvangsritualene sine i frykt for hva som vil skje dersom hen ikke gjør dette. Dette er også symptomer på angst. 

Panikkangst

Panikkangst er en lammende og meget skremmende opplevelse. Angsten kommer som lyn fra klar himmel, og gir sjelden noen forhåndsvarsler. Alle de fysiske symptomene som følger bidrar til å forsterke angsten ytterligere. Mange personer med panikkangstanfall har blitt innlagt til hjerteovervåkning grunnet hjertebank, svimmelhet, nummenhet, pustevansker og dødsangst.

Fysiske symptomer på angst

Fordi angst er nært forbundet med frykten som naturen har utstyrt oss med, så vil mange av angstsymptomene være de samme som når vi er i virkelig fare. Både hjertebank, kaldsvette og skjelvinger henger sammen med den fysiske påvirkningen angst har på kroppen vår, og er også symptomer på angst.

Mennesket er bygd slik at når vi utsettes for fare utløses en av tre mekanismer – flight, fight, freeze. Enten vil vi flykte, kjempe eller legge oss ned og spille død. Alle mekanismene er viktige verktøy for vår overlevelse. Vår kropp er i nært samspill med våre opplevelser, og når vi opplever fare (reell eller irrasjonell), så frigjør kroppen ulike hormoner som påvirker oss.

Adrenalin er et “katastrofehormon” som sørger for at hjertet jobber raskt nok til at kroppen kan flykte raskt eller kjempe.

Ved redsel frigjøres større mengder adrenalin, noe som vil gi blant annet hjertebank. Angst er den vanligste årsaken til hjertebank, og mange mennesker tar kontakt med legen i frykt for at de har en hjertesykdom, når det faktisk er symptomer på angst de opplever.

Sunne verktøy for en sunn redsel

Første skritt i behandling av angst er selvsagt å kjenne den igjen. Syns du noen av disse symptomene eller situasjonene virker kjente ut? Sliter du med en eller flere typer av angst?

Ta kontakt med oss på Terapivakten, så vil vi vise deg veien ut av den såkalte irrasjonelle angsten. Tillat deg selv å motta de nyttige verktøyene som hjelper deg til å kun oppleve den sunne og hensiktsmessige redselen.

 

Relaterte artikler:

Meld deg på nyhetsbrevet

Få en månedelig oppdatering med de seneste nyhetene, blogginnleggene og informasjon om aktuelle tilbud.
* obligatorisk
E-postformat
Krysse for alle måter du ønsker at vi kontakter deg på.
Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på lenken lengst ned i våre e-postmeldinger.
 

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Les i vår blogg

Hva er Medavhengighet?

Vi påvirkes ofte av omgivelsene omkring oss, både på godt og vondt. Når noen vi er glad i sliter, vil det ofte ha innvirkning på hvordan vi har det også. Når vurderingene og handlingene våre blir styrt av hvordan andre har det, om det gjelder rus eller annen...

Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold

Det kan være vanskelig å finne frem til hemmelighetene bak et lykkelig parforhold. Noen ganger føles det kanskje som om du og din utvalgte lever på to forskjellige planeter. Men da er det viktig å vite at alle forhold går gjennom oppturer og nedturer. Det som avgjør...