Meditasjon som behandling mot depresjon, stress og angst

Hopp til et tema i artikkelen:

Meditasjon som behandling mot depresjon, stress og angst

Meditasjon kan være en god hjelp for deg som sliter med depresjon, stress eller angst. Men hva er egentlig meditasjon? Hvorfor meditere? Og hva sier forskningen?

Her kan du lese om hvordan du kan utøve meditasjon som en del av behandlingen mot stress og angst, samt depresjon. Vi går inn på ulike meditasjonsteknikker og gir eksempler på ulike metoder. Vi har da valgt å introdusere deg for teknikkene Transcendental meditasjon, Acem-meditasjon og Wim Hof-metoden.

Les videre for å finne ut mer om meditasjon mot stress, angst og depresjon.

Hva er meditasjon?

Meditasjon stammer egentlig fra religion. Det har enten blitt brukt som en metode for å tømme sinnet for alle forstyrrende tanker. Eller som en måte å komme nærmere en guddom, et religiøst objekt eller fordype seg i en spesielt viktig læresetning.

I mange av de store religionene har meditasjon alltid vært et sentralt element. Men sånn vi kjenner det i dag, forbinder vi oftest meditering med hinduismen eller buddhismen. Mange driver kanskje med yoga som stammer fra hinduismen og som inneholder meditative aspekter. I buddhismen blir meditasjon brukt som en metode for å oppnå sinnsro, innsikt og et mer oppmerksomt nærvær.

I den vestlige verden har meditasjon blitt en nokså vanlig form for å oppnå ro i sinnet. Mange bruker det som en metode for å koble av, oppnå fullt fokus og avslapning.

I flere år har meditasjon blitt brukt av millioner av mennesker i den vestlige verden. En mulig årsak kan være at de fleste lever et svært hektisk liv og har behov for å komme mer i kontakt med sinn og kropp, samt kvitte seg med negative tanker og unngå stress. Det kan både være på jobb og i privatlivet. Men har det egentlig noen vitenskapelig dokumentert effekt?

Forskning om meditasjon

Forskning har vist at meditasjon faktisk gir en endring i hjernen. Endringen går ut på at antallet aktive hjerneneceller øker. Ulike former for meditasjon gir da ulike virkning på hjernen.

Meditering kan deles inn i ulike former. Her deler vi det inn i tre hovedkategorier. Den ene metoden går ut på at man har fokuserte tanker. En annen metode innebærer at tankene får fritt spillerom og muligheten til å vandre som det passer seg. En tredje metode igjen dreier seg om å utføre pusteøvelser.

Ved gjentatte forsøk med MR-skanning har forskere funnet ut at det skjer endringer i hjernen når noen mediterer. Dette har forskningen vist:

Få hjelp mot angst, depresjon eller stress

Meditasjon som behandling mot depresjon, stress og angst

Meditasjonsteknikker

Det finnes flere ulike teknikker for å meditere. Disse du kan lese om her vil alle ha en effekt mot depresjon, angst og stress. Det viktigste er at du finner en teknikk du synes fungerer godt for deg. Den skal hjelpe deg mot å bli kvitt dine psykiske lidelser.

Her forklarer vi tre ulike teknikker du kan prøve selv hjemme. Det kan være lurt å prøve alle sammen, for å virkelig være sikker på at du finner den metoden som fungerer best for nettopp deg.

Transcendental meditasjon
Denne metoden med opphav i India er nokså utbredt på verdensbasis. Millioner av mennesker sverger allerede til denne teknikken for meditering. I praksis går transcendental meditasjon ut på at du to ganger daglig skal meditere i 20 minutter av gangen.

Mens du mediterer skal du sitte helt i ro og holde øynene lukket. Samtidig skal du gjenta en metodelyd i hodet. Meditasjonen vil føre til ro i sinnet og dermed også i kroppen. Du blir mer bevisst ditt eget vesen. Dette vil hjelpe mot både stress, depresjon og angst.

Acem meditasjon
Acem-meditasjon er en meditasjonsmetode hvor tankene og følelsene får fritt spillerom. Dette er en norsk metode for meditasjon. Den går ut på at du skal gjenta en lyd om igjen og om igjen inne i deg. Samtidig flyter tankene og følelsene over i hverandre.

Slik får du bearbeidet vonde tanker og stress. Lyden du lager mens du mediterer hjelper deg nemlig med å slappe av i både kropp og sinn. Dette kan igjen føre til at du oppnår bedre søvn, får mer energi og øker konsentrasjonsevnen.

Wim Hof-metoden
Wim Hof er en metode som består av tre ulike deler. Disse delene er pusteøvelser, opptrening av tankene og konsentrasjonsevnen, samt en gradvis utsettelse for kalde temperaturer i vann. Det er nettopp kombinasjonen av disse tre elementer som gjør at Wim hof metoden fungerer som et kraftig verktøy mot depresjon, angst og stress.

Pusteteøvelsene vil føre til at kropp og sinn blir skjerpet. Slik øker du konsentrasjonsevnen. På denne måten blir du i fysisk stand til å takle det kalde vannet. Enkelt sagt vil pusteøvelsene føre til at kropp og sinn blir i en tilstand som gir deg tilgang til ditt autonome nervesystem og motstå kulden. Dette kan du da direkte overføre til andre deler av livet og hverdagen som fører til stress, angst eller depresjon.

Meditering som del av behandling

Meditering er en fin metode du kan bruke på egenhånd for å takle angst, stress eller depresjon. Prøv deg frem og finn en metode som fungerer for deg. Dette kan være gode teknikker å bruke som del av behandling mot psykiske lidelser.

Dette er noe du kan gjøre fra komforten av ditt eget hjem. Samtidig finnes det andre nyttige øvelser du kan utføre selv. Disse kan vi hjelpe deg med å finne frem til. Vi tilbyr terapi som er rettet mot ditt spesifikke behov. Terapien vi tilbyr kan foregå over nett og/eller med hjemmebesøk. Noen av våre terapeuter kan du også møte på deres kontor.

Vårt mål er å gjøre behandlingen så overkommelig som mulig for deg. Derfor tilpasser vi den etter dine behov. Det viktigste for oss er at vi sammen kommer frem til en metode som fungerer for deg og som hjelper nettopp deg på veien mot et bedre liv.

Få hjelp mot angst, depresjon eller stress