Stressbehandling – hvordan behandle stress?

Hopp til et tema i artikkelen:

Stressbehandling – hvordan behandle stress?

Mange føler seg stresset fra tid til annen, og det finnes forskjellige former for stressNoen former for stress kan være bra, fordi det gjør deg skjerpet og mer fokusert i utfordrende situasjoner. Men når stress tar over hverdagen og man ikke lenger klarer å håndtere det, kan det gå ut over helsen. Det kan få vedvarende negative virkninger som utbrenthet, angst eller depresjon.

Det finnes noen grep du kan ta på egenhånd, det har vi skrevet en egen artikkel om her, men når alle ting er prøvd, kan det være godt å snakke med en terapeut og oppsøke stressbehandling

Mange lurer på hvordan behandling av stress foregår. La oss se nærmere på nettopp det. 

Hvordan behandle stress?

Hvordan hvert enkelt tilfelle av stress behandles avgjøres av den enkeltes behov. Behandlingsformen er derfor individuelt betinget og vil variere. Du som klient vil sammen med terapeuten definere behovet for behandlingen og finne målsettinger dere skal jobbe mot. Likevel er det noen felles holdepunkter for stressbehandling. 

  1. Identifisere og forstå situasjonene som fører til stress i ditt liv. Er det en gjentakende og traumatiserende hendelse som utløser stresset ditt? Kan det være en spesifikk person? En situasjon på arbeidsplassen? Hva som fører til stress i livet er individuelt, og det er viktig å være ærlig med deg selv om hva det er. Ved å kartlegge hvilke faktorer som fører til negativt stress, blir det mulig å veilede og finne gode metoder som fører til endring i reaksjonsmønstrene dine.
  2. Finne måter å håndtere stressende situasjoner på. Det er mange måter å håndtere stress på, og du må finne den måten som passer for deg. Noen velger å trekke seg helt ut av situasjonen, andre vil konfrontere den. For andre igjen kan det hjelpe å endre rutiner eller å løse oppgaver på nye måter. Stressmestring kan læres, men med utgangspunkt i den enkeltes behov.

Gjennom terapi for håndtering av stress får du muligheten til å snakke med en profesjonell part med erfaring på området. Nedenfor kan du lese om ulike metoder som brukes for å behandle stress. Disse kan bidra til å utfordre tankemønstrene og reaksjonene som fører til belastende stress og forstå hvordan du kan håndtere situasjonene på best mulig måte.

Stressbehandling - hvordan behandle stress?

Metoder for behandling av stress

Fordi det kan være mange årsaker til stress for den enkelte, er det viktig å se individuelt på hver situasjon. Vi ser derfor alltid på hvert eneste tilfelle som unikt og tilpasser behandlingen deretter. Dette gjøres ved å bruke metoder tilpasset deg som klient og din livssituasjon samt utfordring.

  • Bevisstgjøre ens egne indre prosesser som fører til stresset man opplever. Her går vi i kjernen på det som foregår innvendig i enhver stressende situasjon. Det vil mest sannsynlig være de samme prosessene som gjentar seg for hver gang du utsettes for stress. Etter hvert vil du derfor bli mer og mer bevisst på dine følelser og tanker når du kommer i disse situasjonene. 
  • Utfordre allerede innøvde tankemønstre. Ofte havner man i en ond sirkel som opprettholder de negative tankene man sliter med. Ved å utfordre disse tanke- og handlingsmønstrene kan du også endre måten du tenker og møter utfordringer på.

Hvor lenge foregår stressbehandling?

Behandlingstiden tilpasses klientens situasjon og utfordringer. Vi er opptatt av at klientene tar del i sin egen behandling, og det vil være du og behandleren din som vurderer varigheten på behandlingen.

Ta kontakt for stressbehandling

Dersom du opplever at stresset er uhåndterlig kan det hende du vil få utbytte av å oppsøke hjelp. Det gjelder både ved behov for behandling for prsykisk stress eller kronisk stress. Vi tilbyr diskret individuell stressbehandling i ditt eget hjem. Du kan kontakte oss og få behandling og rådgivning via videosamtaler eller få en terapeut hjem til deg.

Ta kontakt i dag for svar på spørsmål om behandling av stress og angst.

Få stressbehandling fra ditt eget hjem