Symptomer og årsaker til helseangst og veien til ro

Symptomer og årsaker til helseangst og veien til ro

Symptomer og årsaker til helseangst og veien til ro

Helseangst: Når bekymring blir sykelig

Helseangst er en form for psykisk uhelse som manifesterer seg i overdreven bekymring for egen helse. Personer som lider av helseangst er ofte overbevist om at de har, eller står i fare for å utvikle, alvorlige sykdommer. Dette til tross for at medisinske undersøkelser ikke avdekker noen alvorlige fysiske lidelser.

Definisjon av Helseangst: Helseangst karakteriseres ved konstant angst for sykdom og en intens opptatthet av kroppslige sensasjoner. Denne tilstanden kan føre til at individer regelmessig tolker vanlige kroppsfornemmelser eller mindre symptomer som tegn på alvorlig sykdom.

Betydningen av å gjenkjenne og håndtere helseangst:

 • Tidlig gjenkjennelse av helseangst kan forhindre en ond sirkel av angst, legebesøk og medisinske tester.
 • Korrekt håndtering bidrar til å redusere unødvendig stress og bekymring, samt opprettholde en bedre livskvalitet.
 • Intervensjon forhindrer potensiell eskalering til mer alvorlige psykiske lidelser.

Statistikk og Forekomst: Forskning viser at helseangst rammer et betydelig antall mennesker. Selv om tallene varierer, estimeres det at rundt 4-5% av befolkningen i vestlige land opplever helseangst i løpet av livet. Kvinner rapporteres ofte ha høyere forekomster enn menn.

Gjenkjennelse av symptomer og årsaker er avgjørende for effektiv behandling. Online psykologtjenester har vist seg nyttige ved å tilby lavterskeltilgang til hjelp. Identifiseringen av helseangst baner vei for målrettet terapeutisk intervensjon og støtte mot et balansert liv uten overdreven frykt for sykdom.

Symptomer på helseangst

Helseangst manifesterer seg både fysisk og psykisk, og kan variere i intensitet fra person til person. Det er viktig å merke seg at symptomene ikke utelukkende er “i hodet” – de kan være svært reelle og forstyrrende for den som opplever dem.

Fysiske symptomer på helseangst

Fysiske manifestasjoner av helseangst kan inkludere:

 • Hyppig bevissthet om kroppslige funksjoner, som hjerteslag eller pusting
 • Overdreven sjekking av kroppen for tegn på sykdom, som hudflekker eller puls
 • Følelse av smerte eller ubehag uten klar medisinsk årsak
 • Kjenne på en vedvarende frykt for alvorlig sykdom, til tross for legeerklæringer om god helse

Mentale og emosjonelle symptomer på helseangst

Disse kan omfatte:

 • Kontinuerlig bekymring over helsen sin
 • Lettelse som er kortvarig etter legebesøk eller tester som bekrefter god helse
 • Frykt for fysiske symptomer og overbevisning om at de indikerer en alvorlig sykdom
 • Unngåelse av aktiviteter i frykt for å skade helsen, inkludert unngåelse av medisinske miljøer for frykt for dårlige nyheter

Det er viktig å skille mellom helseangst og vanlig bekymring. Mens det er normalt å være opptatt av helsen fra tid til annen – spesielt i perioder med faktisk sykdom – blir bekymringen sykelig når den er kontinuerlig, overdreven og forstyrrende for dagliglivet. Hvis du opplever noen av de nevnte symptomene, er det viktig å søke hjelp fra en helsepersonell.

Mentale og emosjonelle symptomer på helseangst

De underliggende årsakene til overdreven helserelatert bekymring

Å forstå årsakene til helseangst er en nøkkel til å håndtere denne lidelsen. Denne kunnskapen kan hjelpe oss med å identifisere risikofaktorer og sette i gang tidlige inngrep.

Rollen av traumatiske opplevelser

Tidligere traumer, som alvorlig sykdom eller død av en kjær, kan utløse helseangst. Personen kan begynne å bekymre seg overdrevent om sin egen helse, i frykt for å oppleve den samme skjebnen.

Genetikk versus miljø: Risikofaktorer for utvikling

Både genetisk predisposisjon og miljøfaktorer spiller en rolle i utviklingen av helseangst.

 • Genetisk predisposisjon: Hvis familiemedlemmer har hatt angstlidelser, kan det øke risikoen for helseangst. Det antyder en mulig biologisk sårbarhet.
 • Miljøfaktorer: Oppveksten og miljøet man lever i, kan også bidra til utviklingen av helseangst. For eksempel, personer som vokste opp i familier der helse var et sentralt tema eller der foreldrene var overbeskyttende, kan være mer utsatt.

Det er viktig å merke seg at disse faktorene ikke garanterer at en person vil utvikle helseangst. De øker bare sannsynligheten, og det er alltid en kombinasjon av mange faktorer som fører til utviklingen av denne tilstanden.

Når tankene om sykdom tar over: Fra hypokondri til helseangst

Hypokondri, nå ofte referert til som sykdomsangst, er preget av en vedvarende frykt eller overbevisning om at man har en alvorlig, udiagnostisert sykdom. Denne tilstanden innebærer en konstant sykdomsbekymring som ikke avtar selv etter medisinsk undersøkelse og oppfølging.

Definisjon av hypokondri og dets forhold til helseangst:

 • Hypokondri: En langvarig bekymring for å ha en alvorlig sykdom basert på personens tolkning av kroppslige symptomer.
 • Helseangst: En mer moderne term som dekker et bredere spekter av bekymringer knyttet til helsen, inkludert hypokondri.

Kjennetegn ved overdreven helsetvilighet og sykdomsfokus:

 • Kroppslig oppmerksomhet: En intens fokusering på fysiske sensasjoner, ofte tolket som tegn på sykdom.
 • Sjekkeatferd: Gjentatte undersøkelser av kroppen eller hyppige legebesøk til tross for beroligende svar.
 • Informasjonssøking: Konstant søken etter helseinformasjon som kan bekrefte eller avkrefte frykt for sykdom.
 • Unngåelsesatferd: Å unngå aktiviteter eller steder man tror kan føre til sykdom eller forverre en antatt sykdom.

Disse kjennetegnene fører ofte til betydelig angst og kan påvirke dagliglivet negativt. Identifiseringen av disse trekkene er avgjørende for å skille mellom normal bekymring for helse og patologisk helseangst.

Viktigheten av tidlig intervensjon: Behandling av helseangst

Helsepersonell spiller en nøkkelrolle i behandling av helseangst. Lege og psykolog jobber ofte sammen for å utarbeide en individtilpasset behandlingsplan. Legen kan utelukke fysiske sykdommer, mens psykologen adresserer de mentale aspektene ved angsttilstanden.

Kognitiv atferdsterapi (CBT) viser seg å være særlig effektiv for å redusere symptomer på helseangst. CBT fokuserer på å identifisere og utfordre negative tanker og overbevisninger relatert til helse, samt endre atferd som hyppig kroppsundersøkelser og unngåelse.

Andre terapiformer inkluderer:

 • Samtaleterapi, som gir en plattform for pasienter til å diskutere sine bekymringer og følelser.
 • Eksponeringsterapi, hvor pasienten gradvis eksponeres for fryktinngytende situasjoner for å redusere angst.
 • Mindfulness-basert terapi, som hjelper med å øke oppmerksomheten på nåværende øyeblikk og redusere bekymring.

Disse behandlingsformene kan kombineres for å styrke effekten og tilrettelegge for en mer helhetlig tilnærming til å håndtere helseangst.

Se våre hjelpere her

Å leve et balansert liv med helseangst: Mestring og egenomsorg

Mestring av helseangst krever praktiske og konkrete strategier. Egenomsorg er en grunnstein for å håndtere uroen forbundet med tilstanden. Ved å inkorporere sunne vaner og stresshåndteringsteknikker, kan individer finne veien til en mer balansert hverdag.

Praktiske strategier for å takle bekymringstanker:

 • Opprett en dagbok for å registrere bekymringene. Dette hjelper med å identifisere mønstre og utløsende faktorer.
 • Sett av et bestemt tidspunkt på dagen for bekymringer, begrens tankespiraler resten av tiden.
 • Benytt deg av stoppteknikker som å si “Stopp!” til deg selv når du merker bekymringstanker.
 • Engasjer i aktiviteter som holder oppmerksomheten opptatt og reduserer fokus på angst.

Viktigheten av en sunn livsstil og stresshåndtering:

 • Integrer regelmessig fysisk aktivitet i din rutine for bedret psykisk velvære.
 • Prioriter søvnhygiene; syv til ni timers kvalitetssøvn er essensielt.
 • Utforsk avspenningsmetoder som dyp pusting, yoga eller meditasjon for å dempe stressnivået.
 • Balanser kostholdet; næringsrik mat styrker både kropp og sinnsstemning.

Disse metodene bidrar til økt kontroll over angstsymptomer og fremmer en styrket evne til å navigere utfordringer knyttet til helseangst. Ved å bygge opp et fundament av egenomsorg, tar man aktive skritt mot en mer harmonisk tilværelse.

Når profesjonell hjelp er avgjørende: Å finne støtte hos en online psykolog

Å søke hjelp hos en online psykolog kan være et vendepunkt for mange med helseangst. Digital terapi gir tilgang til støtte uavhengig av geografisk beliggenhet og kan være et godt alternativ for de som opplever barrierer knyttet til transport eller sosial angst.

Fordeler ved å benytte en online psykolog inkluderer:

 • Fleksibilitet i Tid og Sted: Terapi konsultasjoner kan skje hjemmefra eller et annet privat sted på et tidspunkt som passer for klienten.
 • Mindre Tidsbruk: Uten behov for reisetid, blir det lettere å innpasse terapi i en travel hverdag.
 • Tilgjengelighet: Flere terapeuter er tilgjengelige online, noe som gir større valgfrihet og kortere ventetider.
 • Anonymitet: Noen finner det lettere å åpne seg når de kommuniserer via internett.

Det er viktig at personen med helseangst finner en online psykolog med erfaring i behandling av angstlidelser, spesielt helseangst. Ved å benytte seg av digitale plattformer, har individer muligheten til å få hjelp fra spesialister selv om de ikke befinner seg i samme by eller land.

Behandling hos online psykolog kan inneholde ulike metoder, slik som:

 1. Kognitiv atferdsterapi (CBT) rettet mot helseangst.
 2. Avspenningsteknikker og stressmestring.
 3. Øvelser for å utfordre irrasjonelle tanker om helse.

Når man velger digital terapi, må man sørge for at plattformen overholder personvernlovgivningen og at den har sikre kommunikasjonskanaler.

Å anerkjenne behovet for profesjonell hjelp og ta skrittet mot å finne en online psykolog, er et positivt steg mot bedre mental helse.

Finne ro fra helseangst gjennom en online psykolog.

Veien mot indre ro: Ressurser for videre utforskning

Ressurser for helseangst er mange og varierte. De kan hjelpe deg med å håndtere stress, lære nye ferdigheter, og gi deg en dypere forståelse av din situasjon. Her er noen anbefalte ressurser:

Bøker:

 • Helseangst: Fra bekymring til håndtering av Ingvard Wilhelmsen
 • Master Your Fears: How to Triumph over Your Worries and Get on with Your Life av Linda Sapadin

Artikler:

 • Understanding Health Anxiety fra Harvard Health Publishing
 • Health Anxiety: The Silent Sufferer publisert i Journal of Clinical Psychology

Nettsider:

 • Angstforeningen, en norsk organisasjon dedikert til å tilby støtte og informasjon om angstlidelser.
 • NHS Choices, en britisk helseinformasjonside som gir detaljert innsikt i helseangst.

Komplementer denne læringsressursen med praktiske verktøy som meditasjon og avspenning apper. De har bevist seg å være effektive i å redusere angstnivåer:

Meditasjon og Avspenning Apper:

 • Headspace, tilbyr guidede meditasjoner og mindfulness øvelser.
 • Calm, fokuserer på søvn, meditasjon, og musikk designet for å redusere angst.

Utforsk disse ressursene for å forstå din helseangst bedre, bygge motstandsdyktighet og finne ro.

Forstå helseangst og dens innvirkning

Ved å forstå helseangst og dens innvirkning, står du bedre rustet til å møte utfordringene den fører med seg. Det er avgjørende å anerkjenne symptomer og årsaker for å kunne navigere mot et sunnere sinn og kropp.

 • Søk profesjonell hjelp hvis du kjenner deg igjen i tegnene på helseangst.
 • Engasjer deg i egenomsorgs praksiser som fysisk aktivitet, avspenningsøvelser og sunn ernæring.
 • Utforsk terapiformer som kognitiv atferdsterapi som har vist seg effektivt mot helseangst.

Ta kontroll over din helse ved aktivt å søke informasjon og støtte. Husk at digitale ressurser, som online psykologi-tjenester, utvider tilgangen til hjelp. Vær proaktiv, bruk verktøyene tilgjengelig for å bygge et stabilt fundament for mental velvære.

Grip muligheten til et bedre liv med mindre bekymring og mer glede. Start reisen mot indre ro i dag.

START MED EN GRATIS SAMTALE

 

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten