Hvordan få bedre selvfølelse? Lær deg enkle teknikker

Hvordan få bedre selvfølelse? Lær deg enkle teknikker

Lav selvfølelse kan redusere livskvaliteten og hindre deg fra å være deg selv, eller fra å ta de valgene i livet som du ønsker og trenger for å være lykkelig. Det er mulig å forbedre selvfølelsen, med det kan ofte være lurt å få hjelp og veiledning. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du kan få bedre selvfølelse og gir deg forslag på teknikker som kan hjelpe deg med dette.

Selvfølelse handler om hvordan du følelsesmessig oppfatter deg selv i forhold til andre. Det dreier seg samtidig om hvilke tanker du selv har om egen verdi og om du våger å prøve, og samtidig feile. Å gjøre feil eller å innrømme sine svakheter uten at dette har noe å si for hvordan man oppfatter seg selv, er en del av det å ha god selvfølelse. Både genetikk og sosialt oppvekstmiljø vil være avgjørende for utviklingen av selvfølelsen. Den etableres som regel i barndommen.

Forskjellen på selvfølelse, selvtillit og selvbilde

Ofte blander man sammen begrepene selvfølelse, selvtillit og selvbilde. Det er ikke nødvendigvis helt riktig å gjøre, fordi disse tre begrepene omfatter ulike deler av jeget. Selvtillit handler om hvilken tro man har på egne evner til å utføre ting eller eget kunnskapsnivå. Det er mulig å ha god selvtillit, men en dårlig selvfølelse.

Selvbilde derimot, dreier seg om hvilke tanker man har om seg selv, ofte utifra hvilke tilbakemeldinger man har fått fra andre. Selvbildet er da bra eller dårlig avhengig av hvilke tilbakemeldinger man har fått på egne handlinger og ytringer.

Med forklaringen over er det tydelig at selvfølelse altså ikke er det samme som selvtillit og selvbilde. Selvfølelse handler om hvordan du oppfatter din egen verdi. Samtidig går det ut på å se verdien av at du er akkurat den du er, samt hvor godt du kjenner deg selv.

Hvordan få bedre selvtillit? Fem øvelser for bedre selvtillit

Kjennetegn ved lav selvfølelse

Det er vanlig at alle opplever situasjoner eller perioder med lav selvfølelse. Dette er følelser som stadig kan være i svingning og hvor man fort mister motet. Dersom du er en person med lav selvfølelse vil du som regel ikke anerkjenne din egen verdi i forhold til andre mennesker du omgås med.

Dersom disse følelsene tar overhånd, kan dette gå ut over livsgleden. Det kan i verste fall gå ut over ditt sosiale liv, og du kan ende opp med å isolere deg selv eller helt motsatt at man fremstår som brautende og tar mye plass. Hvis dette skjer, er det virkelig viktig at du finner ut hva du kan gjøre for å få bedre selvfølelse.

Opplever du ofte en indre kamp med deg selv? At du har de riktige verdiene og vet hvem du er på innsiden, men at du ikke klarer å gi uttrykk for det i samhandling med andre. Dette er et sikkert tegn på lav selvfølelse. Ved andre tilfeller av lav selvfølelse kan det hende du ikke vet hva du ønsker eller hvilke verdier du skal handle etter.

Svak selvfølelse kan i verste fall føre til mer alvorlige psykiske lidelser som angst eller depresjon. Hos andre kan det komme til uttrykk gjennom narsissistiske personlighetstrekk. Hvordan lav selvfølelse kommer til uttrykk vil være veldig individuelt og må derfor også behandles deretter. De ulike teknikkene som blir presentert nedenfor om hvordan få bedre selvfølelse, kan være en god hjelp i behandlingen.

Vi hjelper deg å styrke selvfølelsen din! Bestill en uforpliktende online samtale nå!

fa-bedre-selvfolelse

Hvordan selvfølelsen utvikles

Som forklart i begynnelsen av artikkelen, blir selvfølelsens grunnrammer avgjort allerede i barndommen. For barn vil det være vanskelig å forbedre selvfølelsen på egen hånd. Det handler om å bli sett og anerkjent av voksne med trygge rammer som viser forståelse for barnets følelser.

Når et barn opplever at ens følelser blir forstått, og samtidig opplever det som trygt å uttrykke seg i sosiale settinger, får de selv en god oppfatning av ens eget vesen på innsiden. Dette tar de med seg videre til andre sosiale sammenhenger. Det gjelder å gi barn god omsorg, for det er ikke alltid mulig å gi en perfekt oppvekst.

Selv om alle danner grunnlaget for selvfølelse i løpet av barndommen, vil den alltid være i utvikling. Trygghet i ulike situasjoner vil som regel bli påvirket av hvem du omgås og hvilke situasjoner du står overfor. Sånn vil det mest sannsynlig være gjennom hele livet. Men det finnes teknikker du kan lære om hvordan få bedre selvfølelse.

Teknikker for bedre selvfølelse

Når du du føler ubehag i en sosial situasjon fordi selvfølelsen ikke er på topp, finnes det teknikker du kan bruke for å motvirke dette. Dette kan både hjelpe deg i den gitte situasjonen, og forbedre selvfølelsen på sikt.

Det første du kan gjøre er å anerkjenne reaksjonene du opplever, når du merker at selvfølelsen er lav og du ikke klarer å uttrykke deg slik du ønsker. Deretter er det viktig at du øver deg på å forsøke å formidle hva du føler og mener i ulike situasjoner. Det gjelder å skape en trygghet for deg selv.

Det er viktig å ikke dømme deg selv for reaksjonene som oppstår. Det er lett å havne i en svært selvkritisk spiral og tenke det verste om seg selv, fordi man ikke har handlet eller ytret seg som man ønsket å gjøre. Dette gjelder også i forhold til reaksjoner du opplever hos andre, for eksempel dersom noen rødmer. Forsøk å heller være undrende til de kroppslige reaksjonene og vær åpen for å utforske hvorfor de oppstår.

Du bør også prøve å vende oppmerksomheten fra innsiden av deg selv og til utsiden og omgivelsene dine. Når du føler deg trygg på deg selv blir det enklere å skape likeverdige relasjoner. Ved å være oppslukt i en situasjon, et samtaleemne, en sak, hobby eller arbeid, retter du et genuint engasjement til selve temaet og glemmer å tenke på det som foregår inne i ditt eget hode. Slik blir du mer til stede i enhver sosial setting.

Få bedre selvfølelse allerede i dag

Hvis du sliter med lav selvfølelse, bør du ta tak så fort som mulig. Teknikkene ovenfor vil være en god start på arbeidet med å forbedre selvfølelsen, og hvis du trenger veiledning kan du vurdere samtaler med en terapeut. Med bedre selvfølelse kan skape et bedre liv for deg selv og de du er glad i.

For å kunne være den beste versjonen av deg selv, er det viktig at du ser din egen verdi. Samtidig er selvfølelsen viktig for å kunne vie nok og riktig oppmerksomhet til andre rundt deg. Derfor er det lurt at du tar vare på egen selvfølelse og jobber med å gjøre den bedre.

Bestill en online flex samtale til KUN 850,-

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten