Selvtillit og selvfølelse – hva er forskjellen på disse begrepene?

Hopp til et tema i artikkelen:

Selvtillit og selvfølelse – hva er forskjellen på disse begrepene?

For mange er det vanlig å tenke på selvtillit og selvfølelse som to ulike ord på samme sak. Det mange ikke vet er at disse ordene forklarer forskjellige deler av en persons bilde og oppfatning av seg selv. Selvfølelse og selvtillit har ikke nødvendigvis en sammenheng, men de kan i stor grad påvirke hverandre. Derfor kan det for de fleste være nyttig å finne ut hvordan man kan få bedre selvtillit og selvfølelse.

Det kan for eksempel hende du har dårlig selvtillit uten å ha en dårlig selvfølelse, eller motsatt. Eller kanskje du opplever at du både har lav selvtillit og en dårlig selvfølelse. Uansett hva du strever med, vil det være mulig å trene opp begge disse oppfatningene av deg selv. Les videre for å lære mer om selvfølelse og selvtillit, samt finne svar på hvordan du kan forbedre begge disse sidene ved deg selv.

Hva vil det si å ha dårlig selvtillit?

Selvtillit beskrives som din egen tro på egne prestasjoner. Det handler altså om at man har tro på egne evner til å utføre ting. Dette kan for eksempel være å holde en tale i et selskap, eller når du må utføre store og viktige oppgaver på jobb. Det er mulig å ha både lav selvtillit og for mye selvtillit.

Selvtilliten kan oppleves forskjellig fra dag til dag, eller til og med fra morgen til kveld. Som regel blir selvtilliten påvirket av faktorer utenfra. Det er ikke mulig å ha kontroll over disse faktorene. Men ofte kan tilfellet være at man feiltolker signaler fra andre eller overtenker situasjoner.

Ved mangel på følelse av aksept og bekreftelse fra andre mennesker, kan du utvikle dårlig selvtillit. Dine handlinger og prestasjoner blir ikke i tilstrekkelig grad anerkjent. Dette kan påvirke hvordan du oppfatter dine evner til å utføre noe. Ved lignende situasjoner i fremtiden kan du da bli usikker og kanskje redd for å igjen oppleve mangelen på aksept fra andre.

Hva er dårlig selvfølelse?

Selvfølelse handler om at du evner å se din egen verdi i forhold til andre. Med god selvfølelse aksepterer deg selv som du er. Det handler om å være glad i seg selv, og i tillegg se sine feil og mangler uten at det ødelegger selvfølelsen.

Ved noen tilfeller kan man ha god selvfølelse, mens selvtilliten blir dårlig fordi man kanskje legger for mye vekt på sine svakheter. På den andre siden kan noen kanskje oppleve at man har god selvtillit og mye tro på egne ferdigheter, men dårlig selvfølelse fordi man tenker at man som person ikke er bra nok som man er.

Dersom du ikke anerkjenner din egen verdi på lik linje med andres verdi, vil det si at du har dårlig selvfølelse. Hvis du legger for mye vekt på dine svake sider og tenker at du aldri er bra nok, vil du ikke være i stand til å være glad i deg selv. Du aksepterer ikke deg selv som den du er. 

Få hjelp med å bygge et godt forhold til deg selv

Du kan bygge opp god selvtillit og selvfølelse med ulike teknikker

Hvordan få bedre selvtillit og selvfølelse?

Det er mulig å jobbe med både selvtilliten og selvfølelsen. Dette kan du gjøre gjennom å trene opp tankegangen. Særlig gjelder det for de ulike situasjonene du står ovenfor som du opplever som ubehagelige. Dette vil være situasjoner hvor du enten har lav selvtillit eller når selvfølelsen ikke er god.

Å finne en god balanse mellom både selvinnsikt, tro på egne evner og aksept for den du er vil føre til både god selvtillit og selvfølelse. Hvis du for eksempel sliter med å se din egen verdi i forhold til andres, finnes det ulike teknikker du kan utføre. Dette gjelder også hvis du opplever mye stress i forbindelse med situasjoner hvor det er forventet at du skal prestere.

I den gitte situasjonen gjelder det å legge merke til kroppens symptomer. Forsøk å kjenne etter hva som egentlig skjer i hodet og i kroppen. Rødmer du? Blir du tørr i munnen? Kommer ikke ordene du vil si ut? Kjenn etter og forsøk å snu tankene du har om symptomene. Prøv å tenk at dette ikke er farlige kroppslige reaksjoner, men heller reaksjoner som hjelper deg med å holde fokus og være skjerpet.

Det kan også hjelpe å deretter rette oppmerksomheten utenfor deg selv. Prøv å fordype deg i temaet som det snakkes om. Dette vil selvfølgelig være enklere hvis det er noe du interesserer deg for. Men som regel vil man alltid finne noe interessant enten ved personen man snakker med eller samtaleemnet. Vi all din oppmerksomhet til dette og du vil merke at du enklere får frem det du ønsker fordi du ikke tenker på det som foregår inne i hodet.

Bygg et godt forhold til deg selv

Når du får til ting og merker at selvtilliten er god, vil du oppleve en følelse av å mestre noe. Dette kan også føre til at du ser din egen verdi bedre. Du er god til noe, derfor bør du også tenke at det ligger verdi i dette. Det gjelder å ta med seg alle positive opplevelser og tanker. Godt selvsnakk kan virkelig hjelpe deg med å bygge opp god selvtillit og selvfølelse.

Det samme gjelder også andre vei. Når du evner å se din egen verdi i forhold til andre, og tenker at du er god nok som du er, kan dette overføres til at du får bedre selvtillit og klarer å tenke at «Dette får jeg til!». Forsøk å hele tiden fokuser på det positive, men samtidig ta med deg negative opplevelser for å lære av de og oppnå selvinnsikt.

Dersom du opplever at du trenger ekstra hjelp og støtte på veien mot bedre selvtillit og selvfølelse, er det lov å oppsøke hjelp. Det hele handler om å forbedre sitt eget liv. Samtidig dreier det seg også om å være den beste versjonen av seg selv overfor de man omgås. Få ut ditt fulle potensiale. Kognitiv samtaleterapi har vist seg å være en god hjelp for mange. Dette vil hjelpe deg med å endre tankemønsteret og trene deg på situasjoner du synes er ubehagelige.

Få hjelp med å bygge et godt forhold til deg selv