Traumebehandling – hvordan bli kvitt traumer?

Traumebehandling – hvordan bli kvitt traumer?

Det har vist seg at den beste formen for traumebehandling er samtaleterapi. Traumer kan være både fysiske og psykiske sår fra fortiden. For en person med traumer, vil det være vanskelig å snakke om det man har opplevd. Men det er kun ved å snakke om det at man virkelig kan bearbeide traumene og komme seg videre i livet.

Traumeterapi utføres i samarbeid med en traumepsykolog. Det kan være noe forskjell i behandling av traumer hos barn og hos voksne. Men det som er viktig å få frem er at den som går gjennom terapi opplever traumebasert omsorg under behandlingen. La oss se nærmere på behandling av traumer.

Kognitiv terapi som traumebehandling

Uansett om traumene skyldes hendelser eller forlatthet fra barndommen, en ulykke, tap av noen som står en nær, krig, tortur, eller annet, vil traumene mest sannsynlig være et stort hinder i livet. Det kan hindre deg fra å leve livet fullt ut, og derfor er det uhyre viktig at du tar tak i det.

En vanlig reaksjon på traumer er at man skyver unna føleleser og alt annet som minner om det som førte til traumet. Som regel opplever de fleste flashbacks, men over tid lærer de seg teknikker for å unngå å kjenne på følelsene som oppstår. Dette fører kun til å opprettholde traumet.

Ofte er det også en sterk følelse av skam knyttet til traumet. Personer som har traumer dømmer ofte seg selv for det som har hendt. Derfor har de en oppfatning av at andre også vil dømme de dersom de forteller om det. Det fører til at de føler skam og unngår temaet for alt det er verdt.

Men som ble nevnt innledningsvis, vil du kun bli kvitt traumene dersom du prater om det. Traumebehandling har vist best resultater gjennom kognitiv terapi. Dette er samtaleterapi som gjennom eksponering tar tak i de underliggende årsakene til traumene. Sammen med en profesjonell traumeterapeut går du altså i dybden på det du har opplevd. Man går sammen gjennom de følelsesmessige og kroppslige reaksjonene som oppstod da man ble utsatt for hendelsen(e) som førte til traumet eller traumene.

Slik får man bearbeidet traumene. En terapeut kan hjelpe deg med å tolke opplevelsene og reaksjonene, og dermed ufarliggjøre dem. Dette vil føre til at du kan komme deg videre i livet ved å forstå at de reaksjonene du selv har hatt, har vært helt normale – men også at det er til å leve med.

Få traumebehandling hjemme hos deg

Traumebehandling - slik blir du kvitt traumer

Individuelt tilpasset traumeterapi

Som nevnt over, finnes det mange ulike årsaker til at noen opplever traumer. Disse årsakene kan også inntreffe på ulike stadier i livet. Dette vil si at alle som opplever traumer, har opplevd individuelle hendelser og at også symptomene den enkelte opplever er individuelt betinget. Derfor vil også traumebehandling være tilpasset det enkelte individ, selv om behandlingen i seg selv går ut på det samme.

For en voksen person vil det for eksempel være viktig å selv gjenvinne kontroll over eget liv. Dette kan han eller hun få til gjennom traumeterapi sammen med en profesjonell terapeut. Dersom hendelsen inntraff i voksen alder, er det i tillegg viktig å komme seg tilbake til arbeid og det normale livet, slik det var før hendelsen inntraff.

Hos barn blir derimot normal utvikling forstyrret som en konsekvens av psykisk eller fysisk vold. Eksempler på det kan være følelsemessig neglisjering eller overgrep. Dette påvirker hvordan hjernen utvikles fysisk. Derfor må man også gå frem på en annen måte ved behandling av traumer hos barn.

Det som er spesielt viktig ved traumebehandling for barn er at man utøver traumebasert omsorg. Dette vil si at man i stedet for å tenke på hva som er galt med barnet, møter barnet med forståelse, trygghet og omsorg. På denne måten kan man skape et trygt rom for barnet. Et rom hvor de kan senke skuldrene og åpne seg om sine plager. Målet med samtaleterapien er å styrke den rasjonelt tenkende delen av hjernen, øke følelsen av trygghet hos barnet og styrke selvfølelsen.

Traumebehandling kan gi deg et bedre liv

Når du får bearbeidet dine traumer sammen med en traumeterapeut, vil du endelig få en ny start på livet. Dine traumer kan hindre deg fra å for eksempel knytte tette bånd til andre personer, forhindre intimitet i parforhold eller fra å få ut ditt fulle potensiale på jobb. Det finnes mange måter traumer kan være et hinder i livet, som du kanskje ikke har tenkt på.

Sammen med en terapeut kan du komme til bunns i hva det er som egentlig plager deg. Slik får du også bearbeidet og behandlet traumene dine. Oppsøk traumebehandling for å styrke psyken og skape et bedre liv for deg selv.

Få traumebehandling hjemme hos deg

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten