Intimitet blir ofte brukt i sammenheng med fysisk intimitet i et parforhold. Men for å kunne forstå hva mangel på intimitet i parforholdet egentlig innebærer, er det viktig å ha en dypere forståelse av intimitet i seg selv. Definisjonen på intimitet som beskrevet av Store Norske Leksikon: Intimitet, inderlighet, fortrolighet, fortrolig vennskap; handling, opptreden som man bare tillater seg overfor sine fortrolige.” Intimitet er derfor mye mer enn bare fysisk intimitet. Det innebærer hvordan vi på et dypere plan tilnærmer oss våre partner, og samspillet der i mellom. Med denne artikkelen ønsker vi å tilby innsikt inn i hvilke faktorer som sammen danner grunnlaget for intimitet i parforhold. Vi ønsker også å gi noen retningslinjer for hvordan mangel på intimiteten kan løses.

Er mangel på intimitet et resultat av fortiden?

Mennesker utvikler personlige erfaringer og egenskaper basert på et mangfold faktorer inkludert oppvekst og nærmiljø. Dette er også tilfelle når vi snakker om hvordan vi opplever intimitet. Ved å åpent snakke om tidligere familie- og venneforhold kan vi begynne å forstå grunnleggende trekk ved vår personlighet og hvordan dette spiller inn når vi nærmer oss andre mennesker. Mangel på intimitet er ikke nødvendigvis et resultat av fortiden alene, men fortiden gir oss et mye klarere bilde av mennesket som opplever mangelen på intimitet.

Hvilken rolle spiller intimitet i parforhold?

“Intimitet handler ikke kun om det fysiske. Det er nemlig også handlingen som kobler to mennesker sammen på et dypt følelsesmessig plan gjennom kommunikasjon.”

Ove Andre Remme, Gründer og Daglig leder for Terapivakten

Mangel på intimitet er et tydelig tegn på mangel på kommunikasjon. At to parter skal føle seg trygge nok til å dele intime følelser og sensitiv informasjon er nødvendig for å skape et funksjonelt forhold. Intimitet er derfor nøkkelen til et fungerende forhold.

Opplever menn og kvinner intimitet forskjellig?

Det er like mange opplevelser av intimitet som det finnes mennesker på jorden. Det er likevel et populært synspunkt at kvinner trenger trygghet på et følelsesmessig plan før de opplever friheten til trygghet på et fysisk nivå. Motsatte egenskaper påføres den mannlige rollen i forholdet, noe som igjen leder til en gjenkjennelig duell. Stemmer dette? Det kan ligge mye sannhet i antagelser og erfaringer. Likevel hindrer slike antagelser oss ofte fra å lære vår partner å kjenne på et personlig plan. Det som er viktig er å ta utgangspunkt i at vi alle er forskjellige og gi rom for at din partner kan formidle sine faktiske opplevelser. Hvis din partner kjenner seg igjen i det populære bilde på intimitetsforskjeller mellom menn og kvinner, så er det sant for dem. Vi er alle individuelle med helt personlige opplevelser av livet – også intimitet.

Hvorfor er det viktig å jobbe med intimitet i parforholdet?

Intimitet i et parforhold er viktig for begge individer, men hvordan kan det oppnås? Når vi tenker på intimitet, tenker vi gjerne på fysisk intimitet. Men intimitet blir også til gjennom kommunikasjon.

Når begge klarer å ha en forståelse for hverandre, føle empati og være hengiven til hverandre så skapes intimitet gjennom kommunikasjon. Om man også klarer å være sårbar i møte med hverandre så skapes også en dyp intimitet.

Likevel oppleves intimitet som vanskelig eller utfordrende for mange. Dette kan ha mange årsaker som ligger i oppvekst og historie. Dette leder ofte til at intimitet blir et betent tema.

Det er derfor viktig å få riktig hjelp til å bearbeide historien. Deretter trene på både det å kommunisere ens behov og følelser, og å lytte til sin partners følelser og behov. Les mer om mangel på kommunikasjon i parforholdet her, eller ta kontakt om du ønsker å snakke med en av våre terapauter.

Gjennom parterapi kan dere sammen komme frem hva dere kan gjøre for å oppnå større grad av intimitet i parforholdet.

Flere artikler om samliv og parterapi: