Traume – hva er definisjonen og hvilke symptomer gir det?

Jan 23, 2019 | Lidelser og psykisk helse

Ifølge Store medisinske leksikon er definisjonen på traume at det er en “fellesbetegnelse på alle slags kroppslige og mentale skader og belastninger som skyldes påvirkning utenfra”.

Det finnes altså både psykisk og fysisk traume. Egentlig kan man si at det er en skade enten på psyken eller på kroppen, eller på begge deler. Det finnes flere ulike symptomer og den enkelte kan oppleve helt individuelle plager som en konsekvens av hva de er blitt utsatt for.

Når noen har traumer, vil det egentlig si at de har vonde minner som de prøver å unngå. Dette gjør de ved å unngå situasjoner som kan bringe frem de samme vonde følelsene de har opplevd og som førte til at de i utgangspunktet utviklet traumet.

Over tid kan traumer utvikle seg til posttraumatisk stresslidelse, kalt PTSD. Det er viktig å få behandling for traumene før det går så langt. Som du kan lese mer om nedenfor, kan symptomene på traumer være en stor påkjenning for vedkommende i hverdagen og forhindrer at personen fungerer normalt og kan leve et normalt liv.

Hvorfor utvikler noen et traume?

Det kan være mange ulike årsaker til at noen får traumer. Undersøkelser har vist at personer som er genetisk utsatt, i forhold til at de har en skjør psyke, er mer utsatt for å utvikle et traume. Alle vil på en eller annen måte reagere psykisk på en veldig stor påkjenning i livet. Men de som utvikler traumer er som regel de med en arvelig psykisk belastning.

Hos noen kan det skyldes psykisk eller fysisk vold i barndommen. Psykiske traumer fra barndommen dreier seg ofte om at man har blitt krenket, ydmyket, utestengt eller gjort til latter. Disse følelsene vil vedkommende bære med seg hele livet.

Hvilken karakter volden har hatt vil avgjøre hvordan traumene gir utslag. Et menneske kan for eksempel være engstelig for kroppskontakt eller for å åpne seg opp for noen på grunn av hva de opplevde i barndommen.

Følelsesmessig neglisjering fra foreldre under barndommen kan også være en årsak til traumer. Noen konkrete eksempler på dette er dersom noen som står de nær ofte har fortalt de at de ikke duger til noe eller egentlig er uønsket. Personen kan da oppleve tomhet og følelsen av å være forlatt resten av livet.

Men det kan også skje ekstreme hendelser i voksen alder som fører til traumer hos et menneske. Mennesker som over lang tid har blitt utsatt for tortur eller fangenskap, kan sitte igjen med belastende traumer i ettertid som er et stort hinder i hverdagen.

Traumer kan også skyldes andre årsaker som naturkatastrofer, fordrivelse og flukt, krig, overgrep, eller ekstreme og plutselige hendelser i livet. Dette kan for eksempel være at man har mistet noen som stod en nær i en ulykke eller annet. Det kan altså skyldes mye forskjellige, og kan ramme hvem som helst og når som helst.

Traume - hva er definisjonen og hvilke symptomer gir det?

Hvilke symptomer gir traumer?

Som nevnt flere ganger gir ulike belastninger over lengre tid utslag gjennom ulike typer traumer. Det finnes både psykiske og fysiske traumer. Symptomene vil variere og være individuelt betinget, samtidig som de ofte er sammensatte.

Det du må tenke over når du leser om symptomene nedenfor er at disse symptomene kan skyldes mye forskjellig, og er ikke nødvendigvis traumer. Men dersom de blir verre over tid og påvirker vanlig funksjon i hverdagen, kan det være traumer.

En person kan for eksempel ha unnvikende atferd. Som regel vil det finnes et mønster man kan legge merke til. Det kan være visse situasjoner som personen unngår for enhver pris, fordi de bringer frem uønskede følelser knyttet til traumet.

Personen kan virke engstelig og/eller redd, anspent, nervøs, irritabel eller til og med oppspilt. Det kan gi ulike følelsesmessige utslag hos den enkelte. Hos noen fører det også til isolasjon fra omverdenen. I tillegg vil ofte selvfølelsen og selvtilliten være sterkt svekket.

Konsentrasjonsvansker og søvnproblemer kan også være vanlige symptomer. Lite søvn påvirker som kjent konsentrasjonen og normal funksjon. Traumet i seg selv kan gi konsentrasjonsvansker, men det kan også være direkte årsak til dårlig søvn.

Fysiske symptomer på traumer kan være hodepine, følelsen av å ha rask hjerterytme, kvalme eller svimmelhet. Disse fysiske symptomene kan være så sterke at de i stor grad hemmer personen som opplever det i hverdagen.

I tillegg er det også flere pasienter med traumer som hele tiden forsøker å være perfekte eller utføre ting perfekt. Hvis de har psykiske traumer på grunn av psykisk vold fra barndommen, vil de føle at de aldri er bra nok. Derfor forsøker de i voksen alder å komme så nær perfeksjonisme som mulig for å føle seg like verdifull som andre.

Det er viktig å snakke om sine plager

De fleste som har traumer, vil synes det er svært vanskelig å prate om det. Dette skyldes at vedkommende er nødt til å føle på de samme vonde følelsene som førte til traumet. Alle de vonde minnene vil igjen komme tilbake. Men uten at plagene blir snakket om, vil det aldri være mulig å bli kvitt dem.

Det er viktig å oppsøke behandling for traumene. Traumer forhindrer folk fra å leve et normalt liv, og kan påvirke alle deler av livet. Det kan gå ut over arbeid, familieliv, sosialt liv, følelsesmessig liv og mye annet. Ofte kan symptomene minne om depresjon eller sosial angst, men ved å snakke med en ekspert kan du finne ut hva som egentlig er årsaken til dine plager.

Dermed kan du også finne ut hvordan du skal takle dine lidelser. Terapivaktens terapeuter kan hjelpe deg på veien mot et bedre liv. Det er nemlig fullt mulig å leve et normalt liv, selv om du bærer med deg vonde og dype sår fra barndommen eller fra en ekstrem hendelse i livet. Oppsøk hjelp i dag for å finne ut hvordan du kan leve et normalt liv og få en bedre hverdag.

Relaterte artikler

Meld deg på nyhetsbrevet

Få en månedelig oppdatering med de seneste nyhetene, blogginnleggene og informasjon om aktuelle tilbud.
* obligatorisk
E-postformat
Krysse for alle måter du ønsker at vi kontakter deg på.
Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på lenken lengst ned i våre e-postmeldinger.
 

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Les i vår blogg

Hva er Medavhengighet?

Vi påvirkes ofte av omgivelsene omkring oss, både på godt og vondt. Når noen vi er glad i sliter, vil det ofte ha innvirkning på hvordan vi har det også. Når vurderingene og handlingene våre blir styrt av hvordan andre har det, om det gjelder rus eller annen...

Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold

Det kan være vanskelig å finne frem til hemmelighetene bak et lykkelig parforhold. Noen ganger føles det kanskje som om du og din utvalgte lever på to forskjellige planeter. Men da er det viktig å vite at alle forhold går gjennom oppturer og nedturer. Det som avgjør...