Giftig skam – påvirker den dine relasjoner?

Hopp til et tema i artikkelen:

Giftig skam – påvirker den dine relasjoner?

Giftig skam

Har du gjort noe du vet er galt, har du kjent den ekle følelsen av skam. Skam kan være en følelse som forteller oss hvordan vi skal oppføre oss, men noen ganger tar skammen overhånd og preger hverdagen negativt. Slik “giftig” skam er årsak til mange tilfeller av selvdestruktiv atferd, dårlig selvfølelse og depresjon. Hvis du kjenner mye på følelsen av å ikke være verdt noe som menneske, og konstant prøver å flykte fra deg selv, kan skam være det underliggende problemet. Det kan være vanskelig å be om hjelp, men det kan også være første steg på veien mot et bedre liv. Her kan du lære litt om skam, og hvordan du kan forholde deg til denne følelsen på en konstruktiv måte.

Hvor kommer skam fra?

Skam er en sammensatt følelse hvor både frykt, sinne og ydmykelse spiller en rolle. Skam er når man tenker at det er noe galt med en selv. At man er et dårlig menneske, og at man blir dømt for sine feil og mangler. Kanskje fordi du sa den tingen, eller tok det valget som du vet innerst inne du ikke burde gjort. Disse idéene om hva som er rett å gjøre blir gjerne plantet i oss gjennom oppveksten, og vi tar dem med oss videre i livet. Når vi går imot forestillingene vi har om hva som er “rett”, kan skammen komme.

Destruktiv mestring

Siden skam er ubehagelig, er det noe vi helst ikke ønsker å oppleve. Dette gjør at vi så godt som mulig søker å unngå situasjoner som fører til skam. Men hvis skammen alltid ligger i bakhodet, og en liten stemme forteller deg du ikke er verdt noe, er det vanskelig å komme unna. I møte med slik skam er det lett å ty til unngåelsesatferd. Målet blir å flykte fra selvbebreidelsen og hatet inn i noe hvor man føler mestring eller bare slipper å forholde seg til egne følelser. Dette kan være for eksempel være jobb, trening, hobbyer, rusmidler eller selvskading. En annen måte å flykte fra seg selv på er å fokusere på andres behov fremfor sine egne. Dette kan gi den bekreftelsen man sårt ønsker, men det kommer med en pris. Verdien din blir knytt opp i hva du kan gjøre for andre. Om du ikke er selvoppofrende kommer skammen snikende igjen. Det er lett å bli utbrent, sliten og nedbrutt. Å undergrave dine egne behov på vegne av andres er til syvende og sist selvutslettende og bekreftende for skamfølelsen. Å trenge andre mennesker, eller kreve noe av dem, gjør deg ikke til et dårligere menneske.

Hvorfor er det så vanskelig å be om hjelp?

Det ligger i skammens natur at det er vanskelig å be om hjelp. Frykten for å være sårbar og vise at man trenger hjelp kan være overveldende. Om du har kommet så langt at leser dette, har du kanskje allerede begynt å innrømme ovenfor deg selv at du har et problem du ønsker å løse. Terapi kan være veien videre. Hvis skamfølelsen gir deg angst, eller du sliter med depresjon, finnes det angst behandling og depresjon behandling som kan hjelpe deg å mestre disse problemene. Samtidig kan du jobbe med det underliggende. Det handler om å lære å uttrykke seg selv. Selv om man ikke lever opp til sine egne eller andres forventninger har man likevel verdi som menneske. Hvis man har prøvd å unngå seg selv fordi den indre stemmen sier man er et dårlig menneske og ikke verdt det, er det forståelig at dette kan virke skummelt.

Hvordan kvitte seg med giftig skam?

Skam forsvinner ikke bare av seg selv. Å lære seg sin egen verdi tar tid. Å snu selvhat til selvmedfølelse krever at du må lære nye måter å tenke om deg selv på. Selv om den indre stemmen sier du ikke er verdt det, må du ikke la det stoppe deg. En god terapeut kan møte deg der du er, og hjelpe deg å identifisere selvdestruktive tankemønstre og hjelpe deg å bli kvitt skammen og få en sunn selvfølelse. Andrew Neel

Bli kvitt skamfølelsen med profesjonell hjelp