Avhengighet kommer i mange former. Det kan være rusavhengighet, alkoholavhengighet, shoppingavhengighet eller pornoavhengighet. Men hva er sexavhengighet? Finnes det en diagnose? Og hvordan kan du vite om dette er et problem for deg?

Tidligere har vi skrevet om 10 typer problematisk seksuell atferd. Et sunt seksualliv er en helt normal del av livet. Det samme gjelder å ha ulike preferanser eller en livsstil som faller inn under en av kategoriene nevnt i denne artikkelen. Dette er ikke noe man skal skamme seg over. Det er først når tanker om og tvangshandlinger rundt sex går ut over livet og hverdagen din. Her skal vi se nærmere på hva sexavhengighet er.

Hva er sexavhengighet?

Som med andre avhengigheter, er sexavhengighet en tilstand som vil si at den avhengige blir overdrevent opphengt i tanker og oppførsel som gir ønsket effekt. Det betyr at den avhengige bruker overdrevent mye tid på å tenke på og/eller være engasjert i vanedannende seksuell atferd. Sexavhengighet kjennetegnes av to typiske trekk:

  • Manglende evne til å kontrollere sitt seksuelle driv
  • Vedvarende seksuelle tvangshandlinger tross medførende negative konsekvenser

 

Ofte vil tankene og handlingene være ute av kontroll. I tillegg vil fokuset i hverdagen være rettet mot avhengigheten og hvordan man skal få mettet behovet etter seksuell stimuli. Samtidig kan det føles ut som behovet aldri blir mettet. Det kan være fordi det enten er et urealistisk behov eller fordi forventningene til opplevelsen er svært høye. 

Behovene kan være forskjellige fra person til person. Symptomene er derfor mange og noen opplever kanskje at de kjenner seg igjen i flere av disse. Det kan for eksempel være overdreven bruk av pornografi, eller en følelse av skam etter kjøp/salg av sex. Uansett hvilken form avhengigheten har, er det viktig å oppsøke hjelp før det går for langt.

 

Hva er sexavhengighet?

Finnes det en diagnose for sexavhengighet?

I Norge finnes det ingen offisiell diagnose for sexavhengighet. Verdens helseorganisasjon har ikevel inkludert sexavhengighet som en diagnose i deres diagnoseliste, kalt ICD-11. I siste utgave fra 2020, betegnes diagnosen som Compulsive Sexual Behaviour Disorder, forkortet til CSBD. For at det skal kunne stilles en diagnose, må handlingsmønsteret ha vært vedvaderende i minst seks måneder. Handlingsmønsteret er det som er beskrevet i avsnittet over. Det vil si manglende evne til å kontrollere sine tvangsmessige seksuelle impulser, tross svært negative konsekvenser i eget liv.

Selv om det ikke betegnes som en diagnose i Norge er det like fullt et stort problem for mange. Det er en psykisk lidelse som har tatt overhånd over livet og hverdagen. Dette kan få konsekvenser for familie, sosialt liv, forhold, økonomi og arbeid. Det er derfor viktig at sexavhengighet behandles på lik linje med andre typer avhengigheter. 

Hvilke konsekvenser får sexavhengighet?

Når sexavhengighet tar over hele hverdagen, ser vi ofte at alle andre viktige deler av livet skyves til siden. Man kan risikere å sette familien, forholdet, arbeidsplassen eller til og med økonomien i fare for å få tilfredsstilt sine behov. Dette kan være gjennom å utsette seg selv for potensielt farlige situasjoner som har en opphissende effekt. Eller så kan det være gjennom å velge vekk familien, venner og kjæresten for å oppsøke plasser som tilbyr det man søker. 

I tillegg til å ha konsekvenser for viktige deler av livet, kan også sexavhengighet få konsekvenser for psyken. Det kan føre til en rekke destruktive tanker om en selv. Dette kan være tanker man igjen prøver å lindre ved å forsøke å tilfredsstille behovet ytterligere. Det hele blir en ond spiral hvor hverken det seksuelle eller det følelsesmessige behovet blir tilfredsstilt. Videre kan det også føre til lidelser som:

Totalt sett kan sexavhengighet få store konsekvenser for livskvaliteten til et menneske. 

Oppsøk hjelp for sexavhengighet

Det kan oppleves som vanskelig å innrømme at man har et problematisk forhold til sex. Eller kanskje du har merket endret oppførsel hos en venn eller partneren din? Og oppfører han eller hun seg fraværende? 

Samtidig kan det også være en utfordring å komme seg ut av avhengigheten på egenhånd. Derfor kan det være lurt å snakke med en du stoler på for å få støtte på veien. Det kan også være nyttig å snakke med en erfaren teapeut på området.

Ta kontakt med Terapivakten i dag for diskret og privat behandling i ditt eget hjem.

 

Relaterte artikler