Hvordan takle sosial angst blant barn?

Hvordan takle sosial angst blant barn?

I 4-5 års alderen har barn evnen til å se seg selv som sosial vesener. Det er samtidig da de også utvikler evnen til å unngå visse sosiale settinger eller møte med mennesker, som begge er tegn på sosial angstlidelse. Sosial angst blant barn er mer utbredt enn man skulle tro. Man kan på et tidlig stadium i barnets liv oppdage denne lidelsen.

Det gjelder å se etter de rette tegnene. Symptomene på sosial angst hos et barn er nokså enkle å legge merke til fordi deres oppførsel i stor grad vil avvike fra jevnaldrendes oppførsel. Her skal vi se på hva som kjennetegner et barn med sosial angst og sjenanse. Hvordan kan man takle dette og hva er eventuelt rett behandling?

Første tegn til sosial angst blant barn

Som forklart i artikkelen om sosial angst er denne lidelsen en frykt for å være fokus for andres oppmerksomhet og bli evaluert negativt. Sosial angst blant barn oppleves ofte som en frykt for visse sosiale situasjoner. Dette kan være situasjoner hvor barnet føler det blir evaluert eller omgås med fremmede mennesker.

Et barn med sosial angst kan utvikle en redsel for å snakke. Dette kan komme av at det er for mange mennesker samlet på et sted. Barnet frykter da at andre skal oppleve de selv om rare, kjedelige eller dumme. For barnet kan dette få svært hemmende konsekvenser i hverdagen, fordi de kan komme til å vegre seg for å snakke i enhver sosial situasjon.

Det er ikke bare å snakke som kan oppleves som ubehagelig for barn med denne diagnosen. Bare det å møte nye mennesker kan i seg selv oppleves som truende situasjoner, men det gjelder også å delta i bursdagsselskaper eller spise foran andre.

Få hjelp med å takle sosial angst blant barn

Sosial angst blant barn kommer ofte til uttrykk gjennom stille og rolig oppførsel

Sjenanse og andre symptomer på sosial angst blant barn

Sjenanse blant barn er ofte et tydelig tegn på at det er i ferd med å utvikle sosial angst. Det kan kalles sosial angst når sjenansen har blitt såpass sterk at den er til hinder for normal funksjon i hverdagen.

Barn med sosial angst og sjenanse er ofte også svært pliktoppfyllende og rolige. De ønsker ikke å gjøre stort vesen ut av seg for å tiltrekke unødvendig oppmerksomhet. Derfor er det viktig for dem å følge regler og gjøre det de blir bedt om.

Dette er en strategi de har tillagt seg for å forøke å tilpasse seg sine omgivelser. Et punkt de derimot kan være dårlige til å tilpasse seg, er å gi uttrykk for sosiale signaler som å smile i møte med nye mennesker. De kan samtidig ha store vansker med å være spontane i sosiale situasjoner eller være lite tilpasningsdyktige. Dette er fordi de har tilegnet seg en strategi for å unngå sosiale settinger.

Slik takler barn sine sosiale angstlidelser

Barn som lider av sosial angst utvikler ofte en egen strategi for å takle ubehagelighetene de opplever. Ofte vil barnet ha en strategi hvor de unngår sosiale situasjoner. Det ligger i menneskets natur å unngå situasjoner man opplever som farlige. Videre kan dette føre til at problemene vedvarer og blir sterkere over tid. I verste tilfelle kan slik adferd føre til isolasjon.

Ved andre tilfeller kan barnet opptre utagerende. Dette kan skje fordi de opplever en sosial situasjon som truende. De føler derfor frykt og gir uttrykk for dette gjennom både fysiske og verbale uroligheter.

Et barn som lider av sosial angst ønsker gjerne å være sosial og leke med andre. Men fordi de føler ubehag i sosiale situasjoner tror de at andre barn ikke ønsker å være sammen med dem. De forklarer det de opplever på denne måten fordi deres vokabular ikke er tilstrekkelig utviklet.

Sosial angst blant barn fører ofte til unngåelsesstrategi

Behandling av sosial angst blant barn

Det er viktig at dere som er foreldre eller personale ved barnehager og skoler legger merke til symptomene forklart over. Barn med sosiale angstlidelser trenger mye støtte og oppmuntring for å kunne overkomme sine lidelser. I dagens samfunn har man lett for å vie mest oppmerksomhet til de som roper høyest og synes mest. Introverte og stille barn kan derfor lett bli glemt og oversett.

Det er viktig at barn blir respektert, sett og aktivisert i trygge omgivelser. Dere som er ansatte ved barnehager og skoler har et spesielt ansvar for å legge merke til sosiale vansker blant barn. Deretter følger også et ansvar for å tilrettelegge for utfordringer og støtte under opplæringen.

Utfordringer gjennom eksponering må være overkommelige, men samtidig vanskelig nok til å lære av det. Poenget er at barnet skal oppleve mestring av en ubehagelig situasjon. Selv om barnet trekker seg fra situasjonen, må det oppleve ros og støtte fra dere voksne som hele tiden bør være i nærheten. Barnet har gitt det et forsøk og det i seg selv fortjener gode tilbakemeldinger.

Samtidig er det viktig å forsøke å snakke med barnet om hva det føler. Et barn som lider av sosial angst vil som regel ikke ha mulighet til å snakke om det eller fortelle hva det føler. Et barn kjenner som regel alt ubehag gjennom magen, derfor kan man lett mistolke magevondt hos et barn og tro det for eksempel er allergier eller annen sykdom. Da er det desto viktigere at dere som er foresatte eller ansatte ved barnehager og skoler snakker med de om lidelsene de går gjennom.

Få hjelp med å takle sosial angst blant barn

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten