Nettmobbing – hvordan takle hets over nett?

Nettmobbing – hvordan takle hets over nett?

Hva er nettmobbing? Og hva er definisjonen på dette? Hva sier statistikken og hvor alvorlig er problemet i Norge?

Man kan bli straffet av loven for å utøve nettmobbing. Men konsekvensene er definitivt størst for ofrene som blir utsatt for netthets.

Det er helt klart at dette er et problem som må tas på alvor.

Her kan du lese om hva nettmobbing er og hvilke tiltak dere som foreldre kan innføres for å forebygge dette. Les også tips om hva du kan gjøre dersom du som leser dette selv er blitt utsatt for hets over nettet.

Hva er nettmobbing?

Nettmobbing er mobbing som utføres over nettet. Dette kan være ytringer og handlinger som virker krenkende på en annen person.

Det som er spesielt med netthets og nettmobbing er at konsekvensene kan bli ekstremt store for personen som blir utsatt for dette.

Over nettet finnes det ingen grenser for hvor langt innholdet kan spres eller for når mobbingen kan foregå. På grunn av det, blir proporsjonene enormt store.

Samtidig vil innholdet ligge ute på nett i evig tid. Derfor kan denne typen mobbing følge med en person resten av livet.

Mobbing på nett kan foregå over sosiale medier, via forumer, i kommentarfelter på blogger og aviser, i lukkede grupper eller åpne nettsider, som for eksempel blogger. Det kan rette seg mot enkeltpersoner eller grupper.

Det som er ekstremt farlig med netthets blant unge, er at voksne ikke blir gjort oppmerksomme på at det foregår. Mobbingen får derfor fritt rom for å fortsette uten at noen tar tak i det.

Nettmobbing i Norge

Ifølge NRK er Norge på toppen i Europa over antall unge som blir mobbet over nettet.

Elevundersøkelsen fra 2018 viser at 6,1% av elevene i Norge mener de blir mobbet regelmessig hver måned.

Ifølge faktaene tilsvarer denne prosentandelen hele 27 300 elever av de som deltok i undersøkelsen. Av disse viser statistikken at 1,9% ble mobbet via digitale arenaer. Dette er både via sosiale medier og på andre nettbaserte plattformer.

Både denne undersøkelsen og undersøkelser fra tidligere år, viser at mange av de som mobber andre, også har blitt mobbet selv. Ofte er det klassekamerater eller andre elever på skolen som mobber.

Dessverre får ikke alltid lærerne vite om denne typen mobbing. Den blir usynlig, men florerer samtidig i større grad enn tradisjonelle metoder for mobbing blant jevnaldrende.

Men hvilke konsekvenser kan nettmobbing få og hvordan motvirke at det skjer? La oss se nærmere på dette.

Psykiske konsekvenser av netthets

Konsekvensene av nettmobbing er helt klart størst for de som faktisk blir hetset over nettet.

Som skrevet om tidligere har det aldri før stått verre til med den mentale helsen blant ungdom. Nettmobbing kan være en medvirkende årsak til at dette er tilfellet.

Undersøkelser har vist at nettmobbing i større grad enn tradisjonelle former for mobbing fører til angst og uro hos offeret. Det kan videre føre til depresjon, men i de groveste tilfellene har man også sett at nettmobbing har ført til selvmord.

Over nettet har man mulighet til å holde seg anonym. Slik blir det vanskelig å finne ut hvem mobberne er, samtidig som det gjør opplevelsen av å bli mobbet sterkere. Når de som blir mobbet over nettet ikke vet hvem som står bak mobbingen, vil det også bli vanskelig for dem å forholde seg til mennesker i den virkelige verden.

De kan for eksempel begynne å vegre seg for å gå på skolen, enten de er barn eller ungdom, utvikle sosial angst, isolere seg helt og bli svært ensomme, eller til og med utvikle traumer som kan sette dype spor for resten av livet.

Det kan også hende at man tyr til rusmidler for å unngå de vonde følelsene som oppstår når man blir hetset over nettet.

Derfor er det viktig med tiltak som forebygger nettmobbing. Les videre for å finne ut hva du kan gjøre for å hjelpe.

Nettmobbing - konsekvenser

Straff for mobbing over nett

Man ser oftere at nettmobbing blir satt på dagsordenen. Bruk av Internett er en stor del av våre liv, og derfor må man også innføre konsekvenser og straff for de som driver med nettmobbing.

Heldigvis ser man tilfeller hvor de som har drevet med nettmobbing, som å spre bilder eller skrive hatefulle meldinger, har blitt straffet av loven.

Dette har også blitt sterkt belyst i mediene. Ikke bare har det bidratt til å spre informasjon om strafferammene rundt nettmobbing, men det har også bidratt til å skape rettferdige straffer for å utøve denne uretten mot andre.

Det er veldig viktig at det finnes straffer mot nettmobbing, fordi konsekvensene av å gjøre det er så store for ofrene.

De som mobber over nett er på en måte beskyttet mot å se offerets reaksjon og tvinges ikke til å kjenne på hva mottakeren av hatefulle ytringer eller handlinger faktisk føler. Slik sett forstår de ofte ikke omfanget av det de driver med.

De gjemmer seg bak en skjerm, noe som gjør at mange skriver eller gjør ting de aldri ville gjort i virkeligheten.

Hva du som forelder kan gjøre

Som foreldre er det ikke enkelt å holde seg fullstendig oppdatert på hva som foregår i barnas liv.

Det er spesielt vanskelig å oppdage tilfeller av netthets. Enten at barnet ditt blir utsatt for dette eller at de selv er en som mobber.

Ofte kan man heldigvis oppdage en endring i oppførsel eller sinnstilstand hos en som går gjennom dette.

Da kan en mulighet være å spørre rett ut om han eller hun opplever netthets. Det vil også være lurt å snakke med andre foreldre for å finne ut om de sitter på informasjon.

Dersom du ikke får noe ut av det, kan en mulighet være å oppsøke andre voksne barnet eller ungdommen kan snakke med. Dette kan være på skolen eller andre profesjonelle aktører med kompetanse og erfaring på området.

Det er viktig at dere viser at dere tar problemet seriøst og ønsker å bidra med å løse situasjonen.

Samtidig er det fint å vite at det finnes steder som kan hjelpe dere dersom du vet at ditt barn blir hetset over nettet. Her er noen nyttige lenker:

 

Dersom du vet at ditt barn derimot er en som selv driver med mobbing over nettet, er det viktig å innføre tiltak for å unngå at det skjer i fremtiden.

Informer dine barn om konsekvensene av å drive med nettmobbing, og oppfordre de til å “være mot andre som de vil at andre skal være mot seg”.

Det høres kanskje enkelt ut, men det kan være et godt virkemiddel å få de til å sette seg inn i andres situasjon. Hvordan ville de selv følt det om det var de som ble utsatt for den mobbingen de utøver mot andre?

Bestill en prøvetime i foreldreveiledning

Blir du selv utsatt for netthets?

Hvis du selv er en som blir utsatt for netthets, må du vite at det finnes en utvei.

Enten du har blitt hetset via mobilen eller på nettet, er det viktig at du oppsøker hjelp for å få en slutt på det som er blitt skrevet om deg eller dersom uønskede bilder er blitt spredt.

Selv om du synes det er vanskelig å prate om, eller skammer deg for det som er skjedd, er det viktig at du oppsøker voksne mennesker du stoler på som kan hjelp deg ut av situasjonen.

Det kan samtidig være et par ting som er viktig å huske på som du selv kan gjøre.

For å ha noe å stille opp med, vil det være lurt å ta vare på ethvert bevis du har på at mobbingen har funnet sted. Uten bevis, vil det blir vanskelig å sørge for at mobberne blir straffet.

Samtidig vil det være klokt å ikke svare mobberne. Du bør aller helst unngå de for enhver pris, for å forhindre at situasjonen utarter seg og blir enda verre enn den allerede er.

Oppsøk sakkyndig hjelp

En sakkyndig og profesjonell terapeut kan hjelp deg med å takle problemene nettmobbing medfører.

Det er viktig at du oppsøker hjelp før konsekvensene av det du har opplevd blir store. Selv om situasjonen føles uholdbar der og da, må du vite at det finnes en løsning. Med riktig hjelp kan du komme deg gjennom dette.

Vi tilbyr individuell terapi for ungdommer, familieterapi og foreldreveiledning.

Hvis du som foreldre ønsker hjelp med å motvirke at din ungdom utøver mobbing på nett, eller veiledning i hvordan du kan hjelpe en ungdom som blir utsatt for dette, anbefaler vi vår tjeneste foreldreveiledning. Hvis både du som foreldre og andre familiemedlemmer trenger veiledning og terapi, passer familieterapi best. Med familieterapi tar vi vare på hvert familiemedlems behov.

Individuell terapi er også noe vi tilbyr voksne mennesker. På Internett kan alle bli utsatt for hets, og det kan oppleves som minst like vondt uansett alder.

Bestill terapi hjem til deg eller via nettet i dag for å få hjelpen du trenger.

Bestill en prøvetime i foreldreveiledning

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten