Rusmisbruk blant ungdom – 3 risikofaktorer

Rusmisbruk blant ungdom – 3 risikofaktorer

Rusmisbruk blant ungdom forekommer svært ofte, men hvilke tenåringer blir kronisk avhengige? Dette skal vi se nærmere på i denne artikkelen. Det er nemlig et faktum at de fleste ungdommer begynner å utforske ulike rusmidler.

Derfor er det også viktig at vi som foreldre tar tegnene seriøst og setter inn gode tiltak som kan forebygge at deres barn utvikler kronisk rusavhengighet. Likevel blir ikke alle ungdommer rusavhengige av å utforske rusmidler. Her presenterer vi tre risikofaktorer som kan øke sannsynligheten for utvikling av kronisk avhengighet og rusmisbruk blant ungdom.

“Uskyldig” utprøving kan føre til avhengighet

Det finnes et “mønster” blant ungdommer som går på ungdomsskolen og videregående skoler. I visse tilfeller kan rusmisbruk avta selv om det har blitt gjort nokså ofte. Det kan også være tilfelle dersom rusmidler kun har vært prøvd et par ganger. Det skjer fordi han eller hun går inn i en voksen rolle med økende fokus på relasjoner, studier og fremtidig karriere.

Likevel utvikler en stor andel ungdommer også kronisk rusavhengighet. Noen har dessverre allerede utviklet rusavhengighet under skolegangen. Problemet for deg som forelder er at du ikke vet hvor stor risikoen er for at dine barn utvikler kronisk rusavhengighet.

Mye av det skyldes at det er mange ulike faktorer som spiller inn. Derfor er det viktig at man så tidlig som mulig informerer om farligheten av å i det hele tatt prøve ut ulike rusmidler.

Det vil ofte finnes faktorer som du ikke alltid har kontroll over som forelder, men det kan likevel være mulig å forebygge. Les videre for å finne ut hva du må se opp for og hva du som forelder kan gjøre, for å kunne motvirke utviklingen av rusavhengighet blant ungdom.

Se våre hjelpere

Risikofaktor 1: Biologi og familiær påvirkning

Biologiske påvirkninger inkludert genetikk er en faktor som kan avgjøre om din tenåring blir rusavhengig eller ikke.

Det er bevist at ungdommer utvikler rusavhengighet raskere enn voksne. Dette skyldes at deres hormoner enda er i utvikling, samtidig som de enda ikke har nådd alle sine biologiske milepæler. I tillegg øker risikoen for rusmisbruk blant ungdom betraktelig om en eller begge av foreldrene har problemer med rusmisbruk og avhengighet.

Dersom det har forekommet aktiv misbruk av rusmidler i form av alkoholisme, inntak av kjemiske rusmidler, overforbruk av medikamenter foreskrevet av lege eller at det er blitt røyket tobakk, vil ungdommer “speile” denne adferden. Akkurat som de også speiler annen negativ adferd hos en eller begge foreldre.

Derfor kan rusmisbruk i familien påvirke risikoen for utvikling av rusmisbruk blant ungdom, både på grunn av genetikk og sosial innlæring.

 Risikofaktor 2: Sosial innlæring, sosiale medier og gruppepress

Sosial innlæring som faktor for å utvikle rusmisbruk blant ungdom er mest sett hos familier som aktivt misbruker rusmidler og alkohol.

Å bruke rusmidler som alkohol og tobakk er noe de voksne driver med. Derfor ønsker mange ungdommer å prøve det også. De ønsker å føle seg mer voksne, da de er i et stadie av livet som er midt i mellom barn og voksen.

De er på vei til å løsrive seg fra foreldrene, og derfor ønsker de å utforske. Men misbruket kan også komme av sosial innlæring fra andre samfunnsgrupper. Rusmidler kan virke kult og spennende for ungdommer. Det er flere som ufarliggjør bruk av rusmidler ved å spre dette rundt på sosiale medier.

Dette og omgang med jevnaldrende som har en ufarlig holdning til rusmidler, øker risikoen for utvikling av rusmisbruk blant ungdom. Ungdommer som blant annet glorifiserer og ufarliggjør rusmiddelet marihuana på sosiale medier, er et typisk eksempel på en negativ rollemodell.

Barnet ditt kan få inntrykk av at bruk av rusmidler er gøy og en helt normal adferd blant andre ungdommer. Derfor vil de etterhvert rettferdiggjøre deres eget rusmisbruk og alkoholforbruk.

Som foreldre bør vi aldri undervurdere betydningen av hvor sterkt gruppepress våre barn opplever til daglig og hvor stor betydning venner har på barna våre. De fleste ungdommer er nysgjerrige på hva alkohol og rusmidler er, og hvilken virkning det har på kroppen. Bruk av rusmidler kan være gøy sammen med venner, og konsekvenser er irrelevante for den utviklende tenårings-hjernen.

Risikofaktor 3: Stress, emosjonell smerte og utviklingstraumer

Denne risikofaktoren inkluderer selve stresset ved å være en tenåring. Det vil si å være spenningssøkende, å oppleve kjedsomhet, sinne, dårlig selvbilde, lite selvrespekt, ensomhet, å føle seg annerledes enn andre og å være opprørsk. Andre underliggende lidelser slik som depresjonangst og traume, øker også sannsynligheten for utvikling av kronisk avhengighet blant ungdommer.

Alle disse faktorene kan føre til at barna dine misbruker kjemiske substanser og alkohol som en mestringsstrategi og for å komme bort fra sin egen indre smerte.

Rusmidlene de bruker får da en faktisk funksjon og virkning. Det døyver følelsene og man blir “noe mer” enn hva man normalt føler seg. Når denne opplevelsen er et faktum, er risikoen for å utvikle kronisk rusavhengighet blant ungdommer svært høy! De ønsker å få denne følelsen oftere.

Potensiell avhengighet ved bruk av kjemiske substanser

Det er også viktig å forstå hvor potensielt farlig og avhengighetsskapende ethvert rusmiddel kan være. Ta f.eks tobakk og kokain. Begge de to substansene har høy potensiell vanedannende egenskaper. Her er en liten tankevekker som kan få deg til å forstå hvor avhengighetsskapende vanlige rusmidler kan være:

Hvor mange personer kjenner du som er sosiale røykere og som bare tar seg et par sigaretter ved fest og gode anledninger, men lar være å røyke i flere uker etterpå? Vet du det? Akkurat, det er poenget!

Det er nemlig et fåtall sosiale røykere nettopp fordi substansen inneholder høyt vanedannende egenskaper som er avhengighetsskapende. Derfor er det svært vanskelig å kun ta seg en sigarett på fest. Dette gjelder selvfølgelig andre rusmidler også, slik som hasj, GHB, marihuana, legemiddelspreparater, MDMA, amfetamin, kokain, ecstacy och opiater.

Alkohol er også med på listen, men avhengighet til denne substansen tar lengre tid å utvikle blant ungdommer, enn for andre substansene.

Ha en strategi som foreldre

Selv om det kan være andre faktorer som også spiller inn på om ditt barn er i risikosonen for å utvikle avhengighet eller ikke, så er faktorene vi har nevnt her de mest problematiske.

Problemet blir dessuten større om ditt barn bruker rusmidler som en strategi for å håndtere flere av de faktorene vi har nevnt. Som foreldre bør du derfor ha en klar strategi for å ta opp rusmiddelbruk. Det gjelder også for hvordan dere skal kunne håndtere en eventuell utfordring med rusmisbruk blant deres barn.

For at dine barn skal ha deg som forelder som en god rollemodell, er det behov for at du viser et ansvar i forhold til eget alkoholinntak. På den måten lærer du dine barn hva som er uakseptabelt med tanke på alkoholinntak. Du lærer de samtidig hvordan man har et sunt forhold til alkohol.

Å være en god rollemodell for dine barn, handler ikke bare om å vise ansvar rundt alkoholforbruk. Det går også ut på at du som forelder oppfører deg, har gode holdninger og viser en voksen, trygg og omsorgsfull adferd i møte med barna.

Fortsett å utforske hvordan disse faktorene kan være reelt for ditt barn. Ta også forholdsregler ved å diskutere rus og avhengighet blant ungdommer. Til slutt håper vi at dere som foreldre også ser på deres oppførsel og hvordan den eventuelt har påvirket ditt barn. Gå frem som et godt eksempel og forklar hvorfor det er viktig å ta avstand fra misbruk av rusmidler.

Hvordan kan Terapivakten hjelpe ved rusmisbruk blant ungdom?

Terapivakten har flere rus terapeuter med egenerfaring fra rusavhengighet spredt over flere fylker i landet som bistår dere i den utfordringen dere står ovenfor. Gjennom foreldreveiledning, styrker vi dere som foreldre i hvordan dere kan mestre rusmisbruk og negativ adferd blant deres barn.

Vi tilbyr også intervensjon, hvor våre behandlere støtter dere som foreldre for å bli kvitt ungdommens benektelse av rusmisbruket. Med hjelp av intervensjon får deres ungdom hjelp med å bli lagt inn for behandling på et av Norges beste behandlingssteder for rusavhengighet.

Vi har også en mildere form for behandling der deres ungdom kan få terapi hjemme hos dere. Ungdommen får da mulighet til å snakke med våre terapeuter i trygge og velkjente omgivelser. Slik kan de få hjelp til å løse noen av utfordringene de sliter med i dag.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale, for å finne ut hvilken behandling som passer dere best. Ring oss på telefon: 64 80 90 92.

Ønsker du å få styrket dine mistanker og antakelser rundt rusmisbruk, så kan du helt uforpliktende melde deg på dette gratiskurset som du får i mailen din ved påmelding:

Gratiskurs i 5 vanlige tegn på rusmisbruk

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten