Hva er årsaken til sexavhengighet? Sexavhengighet er vanligere enn mange tror, og det kan ligge en rekke årsaker bak. I denne artikkelen skal vi gå gjennom noen av faktorene som kan være med på å utvikle en sexavhengighet.

Hva trenger du å vite?

Det har vært mye stigma rundt sexavhengighet. Mye tabu rundt et problem kan gjøre det vanskelig for de som vil ha hjelp. Vi ønsker å spre kunnskap om temaet, slik at terskelen for å be om hjelp blir lavere.

Tidligere har vi skrevet om symptomer du bør ta på alvor. Vi har også skrevet om 10 typer problematisk seksuell adferd. Disse gir et innblikk i hva du kan se etter og når det kan være lurt å be om hjelp. De kan også være til hjelp for å kjenne igjen mønster hos andre.

I tillegg til å kjenne til symptomer er det viktig å vite litt om de bakenforliggende årsakene til sexavhengighet. Slik kunnskap kan skape empati og forståelse for både de som sliter med sexavhengighet selv, og for pårørende. I tillegg kan kunnskap være med på å forebygge alvorlige konsekvenser ved at en oppsøker hjelp tidlig.

SEXAVHENGIGHET OG TRAUMER

Tall fra avhengighetsklinikken «The Recovery Village» i USA viser at det er en sammenheng mellom sexavhengighet og traumer fra barndommen. De viser til undersøkelser gjort av sexavhengige, og tallene viser følgende:

-72% ble fysisk misbrukt som barn

-81% ble seksuelt misbrukt som barn

-97% ble emosjonelt misbrukt barn

Oppveksten vår er viktig for hvordan vi i voksen alder håndterer emosjonelle belastninger. Luuk Westerhoff, klinisk spesialist i familieterapi, skriver i en artikkel at det ikke nødvendigvis er hvilket traume offeret har opplevd som påvirker hvordan en blir rammet senere i livet. I stedet er det traumets betydning for offeret selv som utgjør forskjellen på hvordan konsekvensene blir.

Det som er viktig å huske med traumer, er at de kan ligge i underbevisstheten og påvirke valg og reaksjoner uten at vi er klar over det. Vi kan få reaksjoner i voksen alder etter barndomstraumer. Et eksempel på dette er at vi ungår ting som trigger samme følelse som vi fikk under de traumatiske opplevelsene. Dette betyr at vi kan bli distansert, unngå å knytte følelsesmessige bånd, eller ha et ønske om å bli følelsesnøytral.

Avhengighet er ofte en måte å rømme på, det kan være en flukt fra virkeligheten og fra det som er vondt. Mange har hørt dette før, i media eller fra fagpersoner, og da ofte i forbindelse med rus. Men det er også slik for de som sliter med sexavhengighet.

Ta testen: Er du sexavhengig?

sexavhengighet - hva er årsaken

Sexavhengighet og psykiske årsaker

Som vi har sett, kan traumer fra barndommen ha stor påvirkning på den psykiske utviklingen inn i voksenlivet. Sykdomsbildet er imidlertid langt mer nyansert, og det er flere årsaker til sexavhengighet enn et ønske om å unngå vonde følelser.

Traumer fra barndommen er ofte knyttet til omsorgspersoner, eller personer barnet har tillit til. Det vil si at i mange tilfeller er traumer dessverre utviklet etter opplevelser med familiemedlemmer eller andre voksne man stolte på. Når omsorgspersoner ikke lenger oppleves trygge for et barn, eller barnet savner genuin kjærlighet, så kan dette påvirke selvtilliten og selvfølelsen i voksen alder.

Det kan være vanskelig å stole på mennesker, og det kan opplevelses vanskelig å skulle være intim eller sårbar med andre. Dette gjelder både om man er emosjonelt, fysisk og/eller seksuelt misbrukt.

Slike traumer kan også gå utover evnen til å håndtere følelser som angst og aggresjon. Westerhoff skriver at når det er vanskelig å moderere (dempe) disse følelsene, kan det resultere i at vi retter dem mot andre. Vi kan også rette dem mot oss selv ved former for emosjonell og fysisk selvskading, eller vi kan dempe det med stimuli – som for eksempel sex.

Sexavhengighet og sårbarhet

Mangel på trygghet og tillit i barndommen kan som nevnt påvirke selvtilliten vi utvikler inn i voksenlivet. Det kan også påvirke hvordan vi ser på vår egenverdi som menneske. Å måtte fortjene kjærlighet kan være noe mange med traumer kjenner på. Dette er ofte en sentral faktor når det gjelder å ta steget mot å få hjelp.

Å gjøre seg fortjent til kjærlighet og å gjøre seg fortjent til hjelp er ofte del av en historie personer med en sexavhengighet kan fortelle seg selv. Første steg mot tilfriskning er derfor å tørre å utfordre denne tanken. Skam og skyld er ofte knyttet til traumer. Men for å kunne ta ansvar for handlinger som er gjort i voksen alder, må du først forstå at du ikke har ansvar for handlinger som ble gjort mot deg som barn.

Sexavhengighet – Årsaker og hjelp

Hva er årsaken til sexavhengighet? Svaret er at det ikke er én enkelt årsak til sexavhengighet. Sykdommen er både sammensatt og kompleks. Allikevel er det en stor andel av de som sliter med sexavhengighet som har opplevd traumer i barndommen. Det som er viktig å ta med seg for de som vurderer å få hjelp, er at det ikke vektlegges hvilken type traume som ble opplevd. Hva det betydde for personen selv er det som er viktigst, og dermed hvordan traumene påvirker livet til personen i dag.

I noen tilfeller kan det hende personer som sliter med sexavhengighet ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av traumer. Da kan det hjelpe å tenke på at for et barn kan opplevelser være vondere enn slik man husker det som voksen. Emosjonelt misbruk kan være vanskelig å definere, og det er viktig å ikke undergrave vonde opplevelser.

Uansett hva du har opplevd, og hva årsaken er for deg – om du kjenner deg igjen i symptomene til sexavhengighet, så kan du alltid be om hjelp.

Vi i terapivakten hjelper gjerne, og du kan lese mer HER.

Få behandling for sexavhengighet

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten