Behandling av sexavhengighet

Diskret og privat behandling fra ditt eget hjem

Lurer du på om du lider av sexavhengighet? Opplever du tvangsmessige tanker knyttet til dine seksuelle vaner og behov? Er det mulig å få hjelp for sexavhengighet?

Det kan være vanskelig å sitte med slike spørsmål alene, men det er faktisk mulig å søke hjelp raskt og enkelt over nett.

Terapivakten er et lavterskeltilbud for behandling av sexavhengighet. Du kan få hjelp i ditt eget hjem ved at vi kommer hjem til deg, eller du kan benytte deg av videosamtaler. I noen tilfeller blir det også brukt en kombinasjon av begge.

Våre terapeuter har lang erfaring med behandling av ulike former for avhengighet. Det er viktig for oss at du føler deg trygg og komfortabel i behandlingsprosessen.

Privat behandling ved hjemmebesøk eller videosamtaler

Det kan for mange føles ubehagelig og skamfullt å be om hjelp for sexavhengighet. Vi håper at vårt fleksible behandlingsopplegg vil gjøre dette enklere.

Ved både hjemmebesøk og videosamtaler blir behandlingen tilpasset etter dine behov og din timeplan. Du er i trygge og kjente omgivelser, noe som gjør en vanskelig prosess litt lettere. Du kan enklere prioritere behandlingen i en hektisk hverdag, og du får bedre mulighet til å verne om eget privatliv. Der ikke nødvendig med henvisning, og vi har ingen ventelister.

Akkurat nå tilbyr vi hjemmebesøk for behandling av sexavhengighet i Telemark. Hvis du bor utenfor dette område kan du behandles digitalt.

Hvordan behandle sexavhengighet?

Ved behandling av sexavhengighet bruker vi metoder som er svært like de vi bruker for andre former for avhengighet. Avhengigheten kommer gjerne fra et behov for å finne lykkefølelse utenfor en selv, dempe indre smerte eller flykte fra vonde følelser.

Vår behandling varer opp til ett år og inkluderer ettervern. Dette gir oss muligheten til å finne og behandle de bakenforliggende årsakene til avhengigheten.

Behandlingen består av 3 ulike faser

1. 30 dager uten tvangsmessige handlinger

I denne fasen skal du komme deg gjennom 30 dager uten å utføre tvangsmessige handlinger som er trigget av avhengigheten. Det er nødvendig å avstå helt fra seksuell adferd i denne fasen. Det er fordi det kan være med på å trigge tvangsmessig adferd i en allerede sårbar situasjon. Derfor er det viktig å lære å identifisere tvangsmessige og destruktive handlinger. Det arbeider vi med i denne perioden.

Dette er en fase hvor du skal bli kjent med deg selv og forstå hvordan avhengigheten ser ut for deg som individ.

Du blir bedre kjent med egne tankemønstre og kan lettere gjenkjenne destruktiv adferd. Terapeutene våre bruker gjerne teknikker fra kognitiv adferdsterapi i en slik prosess. Gjennom øvelser og samtaler vil du og din terapeut bli bedre kjent med deg og dine utfordringer. Videre kan dere så utforske hvordan dere kan gripe situasjonen an.

Det er her viktig at det blir etablert en trygg og åpen atmosfære, og terapeuten skal være en støtte og veileder i denne prosessen. Vi tror at det på denne måten vil virke mindre overveldende å starte behandlingen.

I tillegg til å bli kjent med egne mønstre, får du også gode verktøy du kan bruke for å forhindre tilbakefall. Behandlingen bygger på en langsiktig plan, og verktøyene du får vil være tilpasset deg som enkeltindivid og dine individuelle utfordringer.

2. Økt selvtillit og ansvarsbevissthet

Her hjelper våre behandlere deg med å bygge opp din selvtillit, og du får lære om egenomsorg og å ta ansvar for egne handlinger. Du vil bli vist hvordan du kan bruke ulike verktøy for å håndtere triggende følelser og tanker. Å akseptere deg selv for den du er, er en viktig brikke i denne fasen. Du vil møte din historie med forståelse og aksept og du vil ta ansvar for det du har gjort. I tillegg vil du ta ansvar for egen fremtid.

I denne fasen vektlegger vi at du skal legge bort frykt, selvforakt, skam og usikkerhet over egen verdi.

3. Refleksjon og triggere

I fase 3 åpnes det for refleksjon. Hvorfor utviklet du en avhengighet? Hva kan de underliggende årsakene være? Hvilke triggere kan gjøre deg spesielt sårbar i den prosessen du er i nå?

Det kan også være psykiske lidelser som har vært underliggende årsaker, eller som har utviklet seg underveis, og disse er også viktige å både se og ta høyde for.

Ved å se på disse faktorene kan du skape stabilitet, og du bygger opp en forståelse og aksept ovenfor deg selv.

Behandling av sexavhengighet

Eller ring oss på 64809092

Behandlingsmetode i terapi for sexavhengighet

Våre behandlere tar utgangspunkt i 12-trinnsmodellen som ble utviklet til behandling av alkoholavhengighet. I tillegg benyttes kognitiv adferdsterapi for å identifisere triggere og å endre tanke -og handlingsmønster.

Behandling for sexavhengighet krever at du er tålmodig, og du må være innstilt på en lengre behandlingsprosess. Det legges opp en behandlingsplan som du og din terapeut gjennomgår sammen.

Terapeuten din vil være åpen om hva som kreves av deg, og hva som skal til for å få resultater underveis. Det krever sterk motivasjon og vilje fra din side, i tillegg til et godt samarbeid mellom deg og din terapeut.

Husk: Å be om hjelp er første steget for å kunne leve en hverdag som ikke er styrt av sexavhengigheten.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om behandlingsforløpet, eller for andre spørsmål knyttet til behandling av sexavhengighet.

Våre kunder er fornøyde

Jeg er utrolig takknemlig for den hjelpen jeg fikk fra min behandler i Terapivakten. Fra første terapitime hjemme hos meg ble jeg møtt med respekt, omsorg og varme, samtidig som jeg ble utfordret på de problemområder jeg helst ikke ville inn i. Jeg fikk etterhvert sakte tro på meg selv. Min behandler var utrolig dyktig i jobben sin, men det viktigste for meg var at jeg følte at jeg betydde noe og at hele min familie ble ivaretatt under behandlingen.

Janne

Ta kontakt

Les i vår blogg

$(document).ready(function() { $('#menu-item-29737 .sub-menu').attr('style','display:none !important'); $("#menu-item-29737").click(function() { $('#menu-item-29737 ul').slideToggle('medium'); }); });