Behandling av sexavhengighet

Diskret og privat behandling fra ditt eget hjem

Lurer du på om du lider av sexavhengighet? Opplever du tvangsmessige tanker knyttet til dine seksuelle vaner og behov? Er det mulig å få hjelp for sexavhengighet?

Det kan være vanskelig å sitte med slike spørsmål alene, men det er faktisk mulig å søke hjelp raskt og enkelt over nett.

Terapivakten er et lavterskeltilbud for behandling av sexavhengighet. Du kan få hjelp i ditt eget hjem ved at vi kommer hjem til deg, eller du kan benytte deg av videosamtaler. I noen tilfeller blir det også brukt en kombinasjon av begge.

Våre terapeuter har lang erfaring med behandling av ulike former for avhengighet. Det er viktig for oss at du føler deg trygg og komfortabel i behandlingsprosessen.

Privat behandling ved hjemmebesøk eller videosamtaler

Det kan for mange føles ubehagelig og skamfullt å be om hjelp for sexavhengighet. Vi håper at vårt fleksible behandlingsopplegg vil gjøre dette enklere.

Ved både hjemmebesøk og videosamtaler blir behandlingen tilpasset etter dine behov og din timeplan. Du er i trygge og kjente omgivelser, noe som gjør en vanskelig prosess litt lettere. Du kan enklere prioritere behandlingen i en hektisk hverdag, og du får bedre mulighet til å verne om eget privatliv. Der ikke nødvendig med henvisning, og vi har ingen ventelister.

Akkurat nå tilbyr vi hjemmebesøk for behandling av sexavhengighet i Telemark. Hvis du bor utenfor dette område kan du behandles digitalt.

Hvordan behandle sexavhengighet?

Ved behandling av sexavhengighet bruker vi metoder som er svært like de vi bruker for andre former for avhengighet. Avhengigheten kommer gjerne fra et behov for å finne lykkefølelse utenfor en selv, dempe indre smerte eller flykte fra vonde følelser. Derfor er det viktig å kartlegge hva som fremkaller de vonde følelsene, og hvilke adferdsmønster som har blitt utviklet frem til i dag. Ved å følge et strukturert program vil det være mulig å jobbe seg gjennom vonde følelser, og å tilegne seg verktøy som kan være med å støtte tilfriskningsprosessen.

Terapivakten tilbyr 1 år behandling, med mulighet til å utvide til 1,5 år. Dette gir oss muligheten til å finne og behandle de bakenforliggende årsakene til avhengigheten, i tillegg til å jobbe med verktøy som skal være med på å støtte en varig endring.

Behandlingen består av 4 faser

1. Møte sin egen “skygge”: Starten på seksuell -og relasjonsmessig tilfriskning

Første fase består av syv ulike øvelser. Fokuset her er aksept og forståelse, i tillegg til å forstå naturen bak avhengigheten. Vi ønsker at du som klient skal bryte ut av fornektelsen i denne fasen. Videre ønsker vi at du skal forstå og akseptere både avhengigheten og veien foran deg.

Vi oppfordrer også til å ta del i en støttekultur, hvor du kan møte andre mennesker i samme situasjon. Et fellesskap hvor du kan oppleve å være mindre alene, samt ha et trygt sted å dele utfordringer med andre, kan ha en positiv innvirkning på terapiprosessen. Dette kan være både støttegrupper og selvhjelpsgrupper.

Fase 1 er en fase hvor du skal bli kjent med deg selv og forstå hvordan avhengigheten ser ut for deg som individ. Du blir bedre kjent med egne tankemønstre og kan lettere gjenkjenne destruktiv adferd. Terapeutene våre bruker gjerne teknikker fra kognitiv adferdsterapi i en slik prosess. Gjennom øvelser og samtaler vil du og din terapeut bli bedre kjent med deg og dine utfordringer.

Det er her viktig at det blir etablert en trygg og åpen atmosfære, og terapeuten skal være en støtte og veileder i denne prosessen. Vi tror at det på denne måten vil virke mindre overveldende å starte behandlingen, og målet er at du skal føle deg forstått og hørt.

2. Tilfriskningssonen: Etablering av endringer som varer

I denne fasen er det minst seks øvelser som skal støtte opp om varig endring, og det kan være opptil 16 øvelser etter behov. Her gjøres viktig arbeid med det indre følelseslivet.

Våre behandlere hjelper deg med å bygge opp din selvtillit, og du får lære om egenomsorg og å ta ansvar for egne handlinger. Du vil bli vist hvordan du kan bruke ulike verktøy for å håndtere vonde følelser og tanker. Å akseptere deg selv for den du er, er en viktig brikke i denne fasen. Du vil møte din historie med forståelse og aksept, du vil ta ansvar for det du har gjort, og i tillegg vil du ta ansvar for egen fremtid.

I denne fasen vektlegger vi at du skal legge bort frykt, selvforakt, skam og usikkerhet over egen verdi. Du skal her restrukturere forholdet til deg selv.

3. Tilfriskningssonen: Å oppnå balanse i livet ditt – de utenforliggende øvelsene

Her vil du møte seks øvelser som skal gi deg mulighet til å ta tak i eksterne forhold. Når indre følelsesliv ikke er like kaotisk vil det være rom for å sette søkelys på det praktiske. Dette kan være ting som jobb og økonomi, samt livsstilsfaktorer som trening og et sunt kosthold. Her vil det også være rom for å utvikle meningsfulle relasjoner igjen.

4. Familiesonen: Etablering av endringer som varer

Frem til fase 4 har du gått gjennom aksept, opprydning av indre følelsesliv, samt tatt et oppgjør med eksterne faktorer. Nå er målet at du skal stå stødig i deg selv, og at du har en klar plan for veien videre. Dette skal utarbeides sammen med din terapeut, og du vil derfor oppleve en trygghet rundt å skulle fortsette videre med tilfriskningen selv.

I fase 4 er det 12 øvelser som skal være med på å gjøre deg klar til å fortsette videre på en mer selvstendig måte. Du vil få veiledning i hvordan å kommunisere med familie og å løse opp i eventuelle konflikter. Du vil også få med deg verktøy som er tilpasset dine personlige utfordringer.

Det er her du kan få muligheten til å oppleve suksess rundt intimitet, samt forplikte deg til romantiske forhold igjen. Du kan videre få muligheten til å gjenopprette en sunn seksualitet.

Videre er det rom for å inkludere familien i terapien, og du kan jobbe med forpliktelse til ulike familiemedlemmer.

Behandling av sexavhengighet

 

Eller ring oss på 64809092

Behandlingsmetode i terapi for sexavhengighet

Våre behandlere tar utgangspunkt i 12-trinnsmodellen som ble utviklet til behandling av alkoholavhengighet. I tillegg benyttes kognitiv adferdsterapi for å identifisere triggere og å endre tanke -og handlingsmønster.

Behandling for sexavhengighet krever at du er tålmodig, og du må være innstilt på en lengre behandlingsprosess. Det legges opp en behandlingsplan som du og din terapeut gjennomgår sammen.

Terapeuten din vil være åpen om hva som kreves av deg, og hva som skal til for å få resultater underveis. Det krever sterk motivasjon og vilje fra din side, i tillegg til et godt samarbeid mellom deg og din terapeut.

Husk: Å be om hjelp er første steget for å kunne leve en hverdag som ikke er styrt av sexavhengigheten.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om behandlingsforløpet, eller for andre spørsmål knyttet til behandling av sexavhengighet.

Våre kunder er fornøyde

Jeg er utrolig takknemlig for den hjelpen jeg fikk fra min behandler i Terapivakten. Fra første terapitime hjemme hos meg ble jeg møtt med respekt, omsorg og varme, samtidig som jeg ble utfordret på de problemområder jeg helst ikke ville inn i. Jeg fikk etterhvert sakte tro på meg selv. Min behandler var utrolig dyktig i jobben sin, men det viktigste for meg var at jeg følte at jeg betydde noe og at hele min familie ble ivaretatt under behandlingen.

Janne

Ta kontakt

Les i vår blogg