Rusavhengighet

Hva er rusavhengighet? Årsaker og symptomer

Har alkohol eller rus tatt over livet ditt? Har du blitt forlatt av venner, familiemedlemmer, jobb eller annet på grunn av rusmisbruk? Er det blitt normalen å ruse seg hver dag for å komme gjennom dagen? Eller har du problemer med å la være å ruse deg?

Dersom du kan svare ja på et eller flere av disse spørsmålene, har du gjort klokt i å klikke deg inn på vår side. Rusavhengighet er en sykdom som kan gjøre store skader i ditt liv. Det finnes flere former for rus, og derfor også flere former å ruse seg på. Felles for rusmidler er at de kan ødelegge deg både fysisk og psykisk. 

Men det finnes heldigvis en utvei. Vi i Terapivakten ønsker å hjelpe nettopp deg med å komme deg ut av rusavhengighet, slik at du kan begynne på et nytt og sunt kapittel i livet ditt.

Her kan du blant annet lese om:

Hva er rusavhengighet?

Enkelt fortalt er rusavhengighet trangen til å ruse seg jevnlig. Definisjonen av rusavhengighet er en sammensatt definisjon ifølge Store Medisinske Leksikon

Det er både en psykisk og en fysisk sykdom. Det overrasker kanskje noen at det betegnes som en sykdom, men det er nettopp det det er. Dette er en sykdom som kan ramme hvem som helst. Alle slags typer mennesker kan utvikle alkoholisme eller rusavhengighet. 

La oss se nærmere på hva rusavhengighet egentlig er.

Rusavhengighet som en psykisk sykdom

At rusavhengighet betegnes som en psykisk sykdom vil si at misbruk over tid vil endre hjernens kjemiske balanse og nevrotransmittere. Hjernen er det organet i kroppen som styrer alt som skjer i den ved å sende ut signaler til de ulike kroppsdelene. 

Visse rusmidler vil forstyrre disse signalene. Over tid vil de nye signalene som sendes ut fra hjernen på grunn av rusmidlene som inntas, bli den nye normalen for rusmisbrukeren. Samtidig vil de fleste rusmidler påvirke hjernens belønningssenter. Dette er den delen av hjernen som får en til å føle glede og nytelse når man utfører visse typer aktiviteter, ved at den sender ut dopamin

Når man bruker rusmidler blir det sluppet ut store mengder dopamin. Samtidig vil effekten vare lenger enn når dopamin blir frigjort på en naturlig måte. Effekten oppleves som såpass intens at hjernen ønsker mer av denne gode følelsen så fort virkningen fra rusmidlene begynner å avta. Slik utvikler man avhengighet. 

I tillegg vil hjernen også etter hvert venne seg til rusmidlene. Dette gjør den fordi den prøver å skape balanse ved å sende ut reduserte mengder dopamin ved inntak av rusmidlene. Følelsen av nytelse vil altså avta ved bruk over lengre tid. 

Dette kan resultere i at man tyr til større mengder rusmidler eller enda sterkere rusmidler for å oppleve det samme nivået av nytelse. Hos noen kan det også føre til depresjon, fordi følelsen av nytelse uteblir helt. 

Slik sett vil årsaken til rusavhengighet i stor grad være hjernens respons på bruk av rusmidler. Men det kan også foreligge andre faktorer som påvirker hvorfor avhengighet oppstår, blant annet genetiske forhold

Fysiske plager fra rusmiddelbruk

Den fysiske delen av at rusavhengighet er en sykdom handler først og fremst om at kroppen vil oppleve fysiske plager dersom man forsøker å slutte å bruke rusmidler etter lang tid med misbruk og avhengighet.

De fysiske plagene oppleves som abstinenser. Hva slags abstinenser man vil oppleve, avhenger av hvilke typer rusmidler man har vært avhengig av. Det kan for eksempel være hodepine, søvnvansker, skjelving, nedstemthet, kvalme, magesmerter eller andre smerter i kroppen, uro, svetting, feber og høy puls.

På grunn av ubehagelige kroppslige reaksjoner som oppstår når en person forsøker å slutte med misbruk av rusmidler etter langvarig bruk, velger mange dessverre å fortsette å ruse seg. Men det skal også sies at kroppen kan påvirkes fysisk sett ved misbruk av visse typer rusmidler.

Kroppen blir i mange tilfeller glemt når en person er avhengig av rusmidler. Man tar ikke vare på sin egen fysiske helse fordi fokuset hele tiden er rettet mot rusmiddelet man misbruker. 

Psykiske lidelser som årsak til rusavhengighet

Det er ofte en sammenheng mellom psykiske lidelser og rusavhengighet. Mange som ikke har det godt inne i seg, velger å overdøve de vonde følelsene med rusmidler. Det blir en flukt fra virkeligheten. En vei vekk fra alt som er vondt og fælt, og som man ikke vet hvordan man skal takle. 

Rusmidler vil aldri være noen god løsning for de psykiske problemene man opplever. I mange tilfeller vil det kun bidra til å gjøre situasjonen verre på sikt. Ofte fører det også til avhengighet. 

Avhengigheten oppstår fordi vedkommende opplever at den virkeligheten man får når man er ruset, er bedre enn den virkeligheten som er sann. En virkelighet hvor alle vonde følelser eksisterer i aller høyeste grad. 

Man bør derfor oppsøke hjelp tidligst mulig, for å unngå at man utvikler avhengighet. Terapi kan hjelpe mange med å overkomme vonde sår og minner, og kan i mange tilfeller forhindre at folk utvikler avhengighet. 

Hvilke symptomer gir rusavhengighet?

Det finnes flere symptomer på rusavhengighet. Det vanligste er at man opplever en endring i oppførsel hos den som misbruker rusmidler. 

For å forstå om du selv er avhengig, kan du tenke over disse punktene:

  • Rusmiddelet er blitt en vanlig del av din hverdag, som for eksempel å spise. Du føler du trenger det. 
  • Du har forsøkt å kutte ut rusmiddelet, uten å klare det.
  • Du krangler med dine nærmeste, og blir aggressiv dersom noen har prøvd å snakke med deg om bruken av rusmidler. 
  • Du merker at du trenger større doser av rusmiddelet eller andre sterkere stoffer. 
  • Du har ingen kontroll over bruken av rusmidler. 
  • Ingenting kan hindre deg fra å få tak i stoffet, selv ikke kriminelle handlinger. 

Hvordan påvirker rusavhengighet pårørende?

For pårørende til rusavhengige kan det være svært vanskelig å vite hvordan man skal takle situasjonen. Rusavhengighet i nære relasjoner kan påvirke pårørendes liv minst like mye som den rusavhengige. Det er helt normalt å føle fortvilelse og rådløshet

Fordi rusavhengighet er en sykdom kan det ta hele fokuset i livet ditt som pårørende. Derfor er det lett å miste seg selv og glemme å ta vare på den man selv er. Ofte blir man dratt mellom å forsøke med alt en har å holde på relasjonen, og å beskytte seg selv fra en uutholdelig situasjon. 

Samtidig prøver man også å beskytte den rusavhengige fra problemene han eller hun er på vei inn i. Men det er ikke alltid dette fungerer. Det er heller ikke lett å vite hvordan man kan gjøre det. Vi i Terapivakten tilbyr derfor støtte og veiledning også for pårørende til rusavhengige. Dette kan du lese mer om her.

Oppsøk behandling og hjelp for rusavhengighet

Rusavhengighet kan i verste tilfelle føre til at man mister alt man holder kjært i livet. Det kan gå ut over familieliv, venner, kjæreste, jobb, studier og andre relasjoner. Ikke la rusen definere deg og ditt live lenger. Du har selv makten til å si at nok er nok!

Ved å oppsøke hjelp for din avhengighet tar du et stort steg i riktig retning. For mange kan det å bare innrømme at man har et problem med rus være det første steget på veien mot et bedre liv. 

Terapivakten tilbyr behandling for ulike typer rusavhengighet og alkoholisme. Vi har bred erfaring med hvordan man skal takle en slik sårbar situasjon. Det gjelder både for deg som har et rusmiddelproblem og for dine nærmeste. 

Vi kan hjelpe deg med å ta steget mot et bedre og sunnere liv – helt fritt for rus og medhørende problemer. Ta kontakt i dag for å få privat rusbehandling fra ditt eget hjem. 

Våre kunder er fornøyde

Jeg er utrolig takknemlig for den hjelpen jeg fikk fra min behandler i Terapivakten. Fra første hjemmeterapi time ble jeg møtt med respekt, omsorg og varme, samtidig som jeg ble utfordret på de problemområder jeg helst ikke ville inn i. Jeg fikk etterhvert sakte tro på meg selv. Min behandler var utrolig dyktig i jobben sin, men det viktigste for meg at jeg følte jeg betydde noe og at hele min familie ble ivaretatt under behandlingen.

Janne

Kontakt oss for spørsmål eller bestill time her

Les i vår blogg