Vanlige tegn på posttraumatisk stresslidelse

Vanlige tegn på posttraumatisk stresslidelse

Vanlige tegn på posttraumatisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en alvorlig psykisk tilstand som kan oppstå etter at en person har vært utsatt for eller vitne til en ekstremt skremmende eller smertefull hendelse. Eksempler inkluderer naturkatastrofer, alvorlige ulykker, voldtekter og andre former for vold.

Å være oppmerksom på PTSD er essensielt fordi tidlig identifisering og behandling kan redusere lidelsen og forbedre livskvaliteten til de berørte. Symptomer som flashbacks, mareritt og vedvarende følelse av angst kan ha en betydelig innvirkning på dagliglivet. For å kunne hjelpe dem som lider av PTSD, må vi forstå hvordan denne lidelsen manifesterer seg.

Forståelsen av PTSD har utviklet seg betydelig i moderne tid. Tidligere ble symptomer ofte feildiagnostisert eller ignorert. Nå vet vi mer om hvordan psykisk traume påvirker hjernen og kroppen. Dette har ført til utviklingen av mer effektive behandlinger, som kognitiv atferdsterapi (KAT) og innovasjoner som virtuell virkelighetsterapi.

Å anerkjenne og forstå PTSD er første skritt mot helbredelse.

1. Ptsd og gjenopplevelse av hendelsen

Et av de mest karakteristiske symptomene på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er gjenopplevelse av hendelsen. Dette innebærer at personer med PTSD ofte blir overveldet av sterke minner om den traumatiske hendelsen som utløste lidelsen.

Sterke minner om en traumatisk hendelse ved posttraumatisk stresslidelse

Disse minnene kan være så intense og levende at de føles som om de skjer på nytt. Det kan skje i form av:

 • Flashbacks: Plutselige, uønskede tilbakeblikk hvor den traumatiske hendelsen oppleves igjen, ofte med samme følelsesmessige intensitet som da den opprinnelig skjedde.
 • Mareritt: Hyppige og forstyrrende drømmer om den traumatiske hendelsen, noe som kan føre til søvnproblemer og ytterligere stress.

Hvordan flashbacks påvirker en person med posttraumatisk stresslidelse

Flashbacks og deres innvirkning på hverdagen

Flashbacks har en betydelig innvirkning på hverdagen til en person med PTSD. Disse tilbakeblikkene kan utløses av spesifikke stimuli eller situasjoner som minner om den opprinnelige traumatiske hendelsen. For eksempel kan en soldat med posttraumatisk stresslidelse oppleve flashbacks når han hører høye lyder som minner om krigssoner, som fyrverkeri eller bilalarmer.

Hva skjer under et flashback?

Under et flashback kan personen miste kontakten med nåtiden og føle seg fanget i det traumatiske øyeblikket. Dette kan føre til:

 • Sterk angst: En intens følelse av frykt eller uro som kan lamme personen.
 • Panikkanfall: Fysiske symptomer som rask puls, svette og pustevansker som følge av overveldende frykt.
 • Følelsesmessig nummenhet: Manglende evne til å føle glede, kjærlighet eller andre positive følelser.

Andre mulige konsekvenser

I tillegg til de umiddelbare effektene, kan flashbacks også påvirke ulike aspekter av personens liv:

 • Sosial isolasjon: Frykten for å utløse et flashback kan føre til at personen unngår sosiale situasjoner.
 • Arbeidsrelaterte problemer: Konsentrasjonsvansker og økt stressnivå kan gjøre det vanskelig å opprettholde jobben.
 • Forstyrret søvn: Mareritt og nattlige flashbacks kan føre til kroniske søvnproblemer.

Å forstå disse symptomene er viktig for å kunne tilby riktig støtte og behandling til dem som lider av posttraumatisk stresslidelse. Terapeutiske metoder som kognitiv atferdsterapi (KAT) og eksponeringsterapi har vist seg å være effektive i behandling av PTSD-symptomer.

 

Hvordan flashbacks påvirker en person med posttraumatisk stresslidelse

 

2. Posttraumatisk stresslidelse: Unngåelse av triggere

Unngåelse av Stimuli og Triggere ved PTSD

Unngåelse av stimuli er et sentralt symptom på posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Personer som lider av PTSD, forsøker ofte å unngå situasjoner, steder eller personer som minner dem om den traumatiske hendelsen. Dette kan inkludere:

 • Unngåelse av steder: For eksempel, en person som har overlevd en bilulykke kan unngå å kjøre bil eller reise langs bestemte veier. En annen situasjon kan være en person utsatt for vold i hjemmet som unngår å returnere til hjemmet eller til og med bestemt nabolag.
 • Unngåelse av aktiviteter: Aktiviteter som tidligere var vanlige, kan nå bli sett på med frykt og derfor unngås. En veteran fra militæret kan for eksempel unngå militærparader eller arrangementer som minner om tjenestetiden. Andre eksempler kan inkludere sport eller fritidsaktiviteter som var del av den traumatiske hendelsen.
 • Unngåelse av samtaler: Mange med PTSD ønsker ikke å snakke om hendelsen i det hele tatt. De kan endre samtaleemner eller trekke seg tilbake fra samtaler som bringer opp minner. Dette gjelder også deling av følelser og tanker knyttet til traumer med nære venner og familie.

Generelle former for unngåelse

I tillegg til disse generelle formene for unngåelse, finnes det også andre spesifikke måter personer med PTSD kan prøve å beskytte seg selv:

 • Unngåelse av følelser: Mange prøver å holde følelsene sine nede ved å distrahere seg selv med arbeid, hobbyer eller andre aktiviteter for å unngå å tenke på traumet.
 • Unngåelse av medier: Personer med PTSD kan også unngå nyhetsdekning, filmer eller TV-programmer som inneholder elementer relatert til traumet deres.

Dette mønsteret med unngåelse kan føre til isolasjon og gjøre det vanskelig for personen å få nødvendig støtte. Det er viktig å forstå at denne typen adferd ikke er et tegn på svakhet, men en naturlig reaksjon på ekstrem stress og traumer.

“Unngåelsesatferd er ikke en vilkårlig beslutning; det er kroppens måte å beskytte seg selv på.”

Forståelsen av disse atferdsmønstrene er avgjørende for både behandlere og pårørende. Å anerkjenne og validere disse reaksjonene kan være første skritt mot helbredelse.

3. Vedvarende psykisk aktivering ved posttraumatisk stresslidelse

Vedvarende psykisk aktivering er et sentralt symptomkompleks innen PTSD-diagnosen. Dette innebærer at kroppen og sinnet forblir i en konstant tilstand av beredskap, som om faren fortsatt er til stede.

Symptomer på vedvarende psykisk aktivering

 • Irritabilitet: Personer med PTSD kan oppleve økt irritabilitet og sinneutbrudd. Små hendelser kan utløse sterke reaksjoner, noe som kan skape utfordringer i dagliglivet og relasjoner. Denne irritabiliteten kan være uforutsigbar og vanskelig å kontrollere, ofte resulterer det i konflikter med familie, venner og kolleger.
 • Søvnproblemer og mareritt: Mange med PTSD sliter med å få en god natts søvn. Gjentakende mareritt som gjenopplever den traumatiske hendelsen forstyrrer ofte søvnen, noe som fører til kronisk tretthet og utmattelse. Søvnproblemene kan også inkludere insomni eller hyppige oppvåkninger i løpet av natten, hvilket påvirker den generelle helsen negativt.
 • Konsentrasjonsvansker: PTSD kan gjøre det vanskelig å fokusere på oppgaver. Distraksjonene kommer lett, noe som kan påvirke arbeidsevne og daglige aktiviteter negativt. Mange opplever at de ikke klarer å holde tankene samlet, noe som gjør det utfordrende å fullføre oppgaver eller delta i samtaler.
 • Humørsvingninger: Emosjonell labilitet, eller hyppige humørsvingninger, er vanlig blant de som lider av PTSD. Følelser kan svinge raskt fra angst og depresjon til sinne og frustrasjon, uten noen åpenbar årsak. Disse humørsvingningene kan være utmattende for både den enkelte og deres nærmeste.

 

Se våre hjelpere

 

Hvordan vedvarende psykisk aktivering påvirker hverdagen

PTSD påvirker både mentale prosesser og emosjonell stabilitet, noe som gjør det utfordrende å opprettholde en normal hverdag. Den konstante følelsen av beredskap kan føre til:

 • Redusert sosial interaksjon: På grunn av irritabilitet og humørsvingninger, kan personer med PTSD trekke seg tilbake fra sosiale situasjoner for å unngå potensielle triggere.
 • Nedsatt arbeidsprestasjon: Konsentrasjonsvansker og søvnproblemer kan føre til redusert produktivitet på jobb eller skole.
 • Økt risiko for samtidig forekommende lidelser: Vedvarende stressbelastning kan øke risikoen for andre psykiske helseproblemer som depresjon eller angstlidelser.

Å forstå disse symptomene bedre gir innsikt i hvordan man best kan støtte personer med PTSD gjennom behandling og daglige utfordringer.

Risikofaktorer for posttraumatisk stresslidelse

Risikofaktorer for utvikling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) inkluderer flere elementer som kan øke sannsynligheten for å bli påvirket av lidelsen.

Tidligere traumatiske opplevelser

Personer som har opplevd tidligere traumer, som fysisk vold, psykisk vold, misbruk eller katastrofer, er mer utsatt. Disse tidligere erfaringene kan sensibilisere individet og gjøre dem mer sårbare for senere traumatiske hendelser. Dette gjelder spesielt hvis traumene skjedde i barndommen, da hjernen fortsatt er i utvikling og mer påvirkelig.

Genetisk sårbarhet

Familiær disposisjon spiller også en rolle. Hvis en nær slektning har lidd av PTSD eller andre angstlidelser, kan dette øke risikoen. Forskning tyder på at det finnes en genetisk komponent som gjør enkelte individer mer mottakelige for PTSD. Det er også indikasjoner på at genetiske faktorer kan påvirke hvordan hjernen reagerer på stress og fare.

Andre bidragende faktorer

 • Psykisk helsehistorie: Personer med tidligere psykiske lidelser, som depresjon eller angst, har høyere risiko. Dette skyldes at eksisterende psykiske helseproblemer kan svekke individets evne til å håndtere nye traumer.
 • Sosial støtte: Manglende støtte fra familie og venner etter en traumatisk hendelse kan forverre symptomene og øke risikoen. Sosial isolasjon og manglende forståelse fra omgivelsene kan bidra til en følelse av håpløshet.
 • Livshendelser: Hyppige negative livshendelser, som økonomiske problemer eller tap av nære relasjoner, kan også bidra til utviklingen av PTSD. Stressfaktorer i hverdagen kan redusere individets motstandsdyktighet mot nye traumer.

Identifisering av disse risikofaktorene er essensielt for tidlig intervensjon og forebygging. Tidlig identifikasjon gjør det mulig å iverksette tiltak som kan redusere sannsynligheten for at PTSD utvikles etter en traumatisk opplevelse.

Behandlingsalternativer for posttraumatisk stresslidelse

Behandlinger av PTSD er essensielle for å hjelpe de som lider med å gjenopprette en følelse av normalitet og kontroll i livet. Å søke profesjonell hjelp kan være avgjørende for å håndtere symptomene effektivt.

Psykoterapi er en av de mest anerkjente metodene for behandling av PTSD. To effektive tilnærminger inkluderer:

 • Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT): Denne metoden hjelper pasienter med å bearbeide traumatiske minner gjennom strukturerte samtaler og øvelser. Dette kan bidra til å redusere angst og andre PTSD-symptomer.
 • Present-centered therapy (PCT): Fokuserer på nåværende problemer istedenfor direkte på traumer. Dette gir pasienter verktøy til å håndtere daglige utfordringer uten å gjenoppleve traumatiske hendelser.

Innovative terapiformer som virtuell virkelighetsterapi viser lovende resultater. Ved bruk av simulert miljø kan pasienter gradvis eksponeres for traumatiske hendelser under kontrollerte forhold, noe som kan bidra til desensitivisering og bedre mestring over tid.

Profesjonelle terapeuter kan skreddersy behandlingen etter individuelle behov, noe som gjør det mulig for pasienter å få mest mulig utbytte av terapien.

 

Behandlingsalternativer for posttraumatisk stresslidelse

 

Ressurser for å støtte personer med posttraumatisk stresslidelse

Å tilby omsorg og forståelse til de som lider av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er avgjørende. Mange opplever at støtte fra pårørende, venner, eller kollegaer kan være en viktig del av deres helbredelsesprosess.

Flere anerkjente organisasjoner og nettsteder gir verdifull informasjon og støtte til personer med PTSD. Klinikk for Krisepsykologi tilbyr en rekke ressurser, inkludert selvhjelpsmanualer og informasjonsskriv som kan hjelpe med å håndtere ettervirkningene av traumer. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress er en annen sentral aktør som gir ut omfattende informasjonsskriv og veiledninger for å forstå og håndtere PTSD.

Avslutning

Å kjenne igjen vanlige tegn på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan være avgjørende for tidlig intervensjon. Hvis du eller noen du kjenner identifiserer seg med symptomene diskutert, er det viktig å søke profesjonell hjelp. Tidlig diagnose og behandling spiller en nøkkelrolle i bedring fra PTSD, og kan betydelig forbedre livskvaliteten til de som er rammet.

Viktige punkter å huske

 • Søk hjelp: Gjenkjenner du symptomer på PTSD hos deg selv eller andre? Ta kontakt med oss eller annet helsepersonell.
 • Tidlig diagnose: Å få en diagnose tidlig åpner døren for effektive behandlingsalternativer.
 • Behandling: Profesjonell hjelp kan inkludere terapimetoder som kognitiv atferdsterapi (KAT) og andre innovative tilnærminger.

Ressurser

Bruk tilgjengelige ressurser som selvhjelpsmanualer og informasjonsskriv fra anerkjente organisasjoner for å forstå og håndtere PTSD bedre. Å tilby omsorg og støtte til de som lider av PTSD kan gjøre en stor forskjell i deres helbredelsesprosess.

Din mentale helse er viktig – ta de nødvendige skrittene for å beskytte den.

 

Start med en GRATIS “Bli kjent” samtale

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten