Vi har alle med oss traumer som vi går og bærer på i vår mentale sekk. Men hvordan kan vi egentlig skille ulike diagnoser og tilstander fra hverandre. ADHD og traumer kan være mere linket sammen enn vi tror.

Personer blir sendt på ADHD-utredning uten at potensielle barndomstraumer blir tatt hensyn til. Personer kan få stempelet ‘ADHD-barn’ før det blir tatt nærmere stilling til hvilke traumer hos barn som kan ligge bak.

I denne artikkelen skal vi se på symptomer hos ADHD-barn, og hvordan disse fort kan være de samme som symptomer på traumer hos barn. Overlappingen av disse to tilstandene kan ha mye å si for en person sin livshåndtering.

Hva er ADHD, hva er traume og hva er PTSD?

Før vi tar en nærmere titt på overlappingen mellom ADHD og PTSD er det greit å ha en liten begrepsavklaring. Traumer, ADHD og PTSD er kjente begreper mange kan, men hva betyr de egentlig?

ADHD

ADHD er en kjent bokstavkombinasjon som står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. På norsk kalles dette Hyperkinetisk forstyrrelse. Impulsivitet, uro og oppmerksomhetsvansker er kjennetegn som brukes for å beskrive ADHD.

Se for deg Nils på bakerste rad i klasserommet. Han sliter med å følge med, og får sjeldent levert inn oppgavene sine. Han omtales ikke som slem, men i løpet av dagen er det mye sinne, aggresjon og frustrasjon. Nils distraheres lett og klarer ikke å vente på sin tur. Han er rastløs og forstyrrer de andre barna i klassen.

PTSD

PTSD står for posttraumatisk stresslidelse. Dette er en reaksjon som følger etter at et menneske har vært med på eller vært vitne til en livshendelse i livet som setter dype spor.

Hva som oppleves som en traumatisk livshendelse varierer fra person til person. Felles for alle med PTSD er deres kroppslige og psykiske reaksjon på hendelsen de har vært igjennom.

Krigshandlinger, flukt, vold, ulykker og psykisk vold er noen av mange eksempler på livshendelser som potensielt kan utløse PTSD. PTSD utvikles over tid. Man kan si at personer som gjenopplever traumer mer enn en måned etter hendelsen, kan ha utviklet PTSD.

Vi kan beskrive PTSD med Kari. Kari har vært igjennom et brudd med en psykisk og fysisk voldelig eksmann. Kari klarer ikke å komme seg videre. Hun har mareritt om hendelsene og gjenopplever det som har skjedd flere ganger. Kari vet ikke hvordan hun skal komme seg videre i livet.

Traume

Traume er et ord som beskriver en livsomveltende hendelse. Dette er skader på kroppen eller på psyken som kommer utenifra. Personen som opplever traumet, har lite eller ingen påvirkning på det som skjer.

Et eksempel på traume kan beskrives med Lars. Lars har vært i en stor bilulykke. Han har skader i kroppen og har blitt mer engstelig i forhold til bilkjøring og trafikk. Fysiske traumer er skadene Lars har pådratt seg i kroppen. Psykiske traumer er det som har skjedd med psyken til Lars.

Vanskelig å skille ADHD-utredning og traumer hos barn

Når vi ser på hva traumer kan gjøre med mennesker, både barn og voksne, er det ikke rart at det kan sette sterke og store spor. Men symptombildet på ADHD og PTSD kan minne veldig om hverandre, og kan være vanskelig å skille på.

Symptomer vi finner hos personer med ADHD-diagnose og som har gjennomgått et traume kan være:

Hvis alle disse egenskapene er til stede hos et barn, kan det være enklere for de som utreder å lene seg mot en ADHD-diagnose. Det er viktig å si at noen personer kanskje kun har ADHD. Traumer og PTSD er diagnoser som er helt utelukket.

Bestill time for individuell behandling

ADHD og traumer kan fort forveksles pga. lignende symptomer

Spennende forskning på ADHD og traumer

Dr. Nicole Brown er en barnelege fra USA. I dag jobber hun i Brooklyn, New York. Hun tok sin medisinske grad fra Stanford University School of Medicine, og har i dag nærmere 20 års erfaring som barnelege.

Dr. Brown begynte å se en sammenheng som ikke så mange før henne hadde avdekt. Det begynte med en magefølelse underveis i legeutdanningen. Dr. Brown så at mange av hennes pasienter som kom fra lavinntektsfamilier ble diagnostiert med ADHD.

De barn og unge hun jobbet med på den tiden, kom fra nabolag og områder der psykisk stress, vold og kriminalitet forekom oftere enn andre deler av Washington, USA. Lærerne beskrev barna som forstyrrende for læringssituasjonen i klasserommet.

Men Dr. Brown la merke til noe mer. Hun forsøkte å se på traumene og livssituasjonen til de unge hun kom i kontakt med. Dr. Brown observerte blant annet hvordan hyperårvåkenhet og dissosiasjon lett kan forveksles med å være uoppmerksom.

Symptomene til disse barna ble ikke bedre, selv om Dr. Brown behandlet barna etter retningslinjer for behandling av ADHD. Mange ble satt på sentralstimulerende midler, uten at dette hadde noe særlig effekt.

Overlappingen mellom ADHD og traumer tidlig i livet har ikke blitt utforsket i dybden enda. Dr. Brown gjennomførte en stor studie på 65 000 barn. I studien kom det frem at mange barn som hadde fått en ADHD-diagnose også kom fra dårligere og mer ustabile kår.

Skilsmisser, fattigdom, rusmisbruk i nære relasjoner og vold er bare noe av det barna hadde vært igjennom. Dr. Brown satte derfor spørsmålstegn ved om alle hadde fått rett diagnose. Kan ADHD-diagnosen være feiltolkede traumer?

Norsk forskning om ADHD og PTSD hos barn og unge

Mange husker Christoffer Kihle Gjerstad som ble utsatt for enorme traumer, og til sist drept av sin egen stefar. Drapet hendte i februar i 2005.

Det var denne saken som fikk statsråd Inga Marte Thorkildsen til å sette spørsmålstegn om ADHD og omsorgssvikt kan forveksles. Det temaet ville Bjørn Reigstad og Siv Kvernmo forske mer på, og den endelige studien ble publisert i 2015.

Forskningens formål er å kartlegge om belastende opplevelser og hendelser forekommer oftere hos barn og unge med alvorlig ADHD-symptomer. Artikkelen tar også for seg demografiske forhold som kjønn, skilsmisse i familien og økonomi. Det ble gjennomført kvantitativ forskning med spørreskjema som forskningsmetode.

Over halvparten av de unge med ADHD-diagnose som var med på undersøkelsen svarte at de hadde med seg flere belastende opplevelser. Dette innebar vold, rusproblematikk hos foreldre og dysfunksjonelle hjem.

Det betyr at de har opplevd vanskelige hendelser tidlig i livet som de bærer med seg inn i ungdoms- og voksenlivet. Forskerne konkluderer med at der er viktig at klinikere innhenter informasjon om ulike opplevelser og hendelser i livet. Ikke alle henvisninger tar opp dette, og det kan bli oversett.

Dette kan høres enkelt ut, men konsekvensene av feil diagnose for personen som gjennomgår traume kan være kritisk. Medisinering og behandling er vesentlig ulikt for personer med PTSD og personer med ADHD-diagnose.

Hjelp for deg som vil utforske egne mønstre og symptomer

Det har begynt å komme frem flere kritiske stemmer i verden rundt sammenhengen mellom ADHD og traumer. Disse vil se nærmere på om noen av de mange ADHD-diagnosene som dukker opp kan være maskerte traumer.

ADHD er en diagnose som har blitt forsket mye på. PTSD og traumer har også kommet i mange forskeres søkelys.

Dr. Brown sin studie er veldig spennende å se nærmere på. Samtidig er det vanskelig å tolke resultatene fra denne. Det kan hende alle 65 000 barn har fått rett diagnose.

Men det kan også hende at flere av barna har samme symptombilde, men at det stammer fra gjennomlevde traumer. Det samme resultatet gjelder for den norske undersøkelsen som ble gjennomført.

Uansett om du har en ADHD-diagnose, om du har opplevd traumer eller om du ikke vet hva du går igjennom, kan det være lurt å få hjelp. Dette er ikke en jobb du skal gjøre ensom. Det å strekke ut en hånd og be om hjelp krever styrke og mot. Men det finnes god hjelp å få hos fagpersoner i hele landet.

Kontakt oss

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten