Hva er krigstraumer og finnes det behandling?

Det finnes mange ulike symptomer på krigstraumer som kommer til uttrykk på ulike måter
Hopp til et tema i artikkelen:

Hva er krigstraumer og finnes det behandling?

Det vi har opplevd setter spor. Vi vokser opp i hjem og i miljøer som blir vår hverdag og vår ‘normal’ enten vi vil eller ikke. Vi lever i en verden og omgås med andre både på våre premisser og på premisser fra andre.

Men verden er ikke alltid lett å takle. Konflikter, væpnet krig, flukt og sult er hverdagen for noen. Slike vonde og onde hendelser burde ingen behøve å oppleve noen gang, men det skjer hver eneste dag.

Mennesker som opplever dette kan utvikle krigstraumer som kan gi langvarige mén. Vi skal se nærmere på krigstraumer og symptomer på dette. Vi skal gå videre, og finne linken mellom krigstraumer og behandling for dette. Dette skal vi koble videre opp mot fenomenet posttraumatisk stressyndrom.

Krigstraumer er vonde minner å bære

Tenk deg at du bor trygt og godt med familie og venner rundt deg. Du er liten, og blir passet på av mamma og pappa, samt andre familiemedlemmer. Plutselig bryter helvete på jord løs: en krig er i gang.

Krigen fører til at du og familien må flykte. Hjemmet ditt eksisterer ikke lenger, og alle trygge rammer viskes bort. Du opplever de voksne rundt deg som redde og utrygge. Du ser og opplever både bomber som sprenger og menneskeliv som går tapt.

Eller tenk deg at du er en soldat i førstegangstjeneste. Du får etter hvert tilbud om mer opptrening og forlenget tjeneste i krigsherjede områder.

Når du kommer ut i felten får du med deg opplevelser og inntrykk liknende noe du aldri har sett før. Uansett om du ble godt forberedt på forhånd, kunne du ikke vært 100% klar for det du opplever.

I ettertid prøver du å glemme det du har opplevd. Du vil ikke snakke med noen eller ta imot hjelp. Du føler det handler om å være ‘sterk’, hva enn det betyr.

Begge disse personene har opplevd sterke inntrykk. Krigen har gjort noe med sinnet, og minnene sitter igjen i kroppen. Dette kan kalles krigstraumer.

Forskning har vist at traumer som opptrer i barndommen kan sette dypere spor enn traumer opplevd i voksen alder. Dette gjelder både krigstraumer og andre traumatiske opplevelser. Det kan være verdifull informasjon å ha med seg når en jobber med seg selv og traumer.

Bestill time for individuell behandling

Krigstraumer kan utvikle seg til alvorlig PTSD uten riktig behandling tidligst mulig

PTSD er et kjent fenomen

PTSD er et begrep som mange har vært borti. Likevel er det ikke alle som er kjent med hva som ligger bak begrepet og hva bokstavkombinasjonen står for. Vi begynner med å avklare det.

PTSD står for posttraumatic stress disorder og beskriver en stressreaksjon på en traumatisk opplevelse. Denne reaksjonen kan utløses av både noe du selv har opplevd eller situasjoner du har vært vitne til.

Krigstraumer og PTSD er vevd sammen. En person som har opplevd krig en eller annen gang i sitt liv vil påvirkes av disse opplevelsene. Ved PTSD vil krigsopplevelsene gjennomleves på nytt. Mareritt om ulike hendelser kan også forekomme.

PTSD beskriver vanskeligheter og gjenopplevelser som skjer i lang tid etter at den utløsende hendelsen er opplevd. PTSD tar lang tid å utvikle. Her er det ikke snakk om umiddelbare stressreaksjoner.

Er du usikker på om du kan ha PTSD etter krigstraumer? Her er noen symptomer på lidelsen. Dette er ikke en fasit, men beskrivelser av hva som kan forekomme.

  • Mental og fysisk alarmberedskap
  • Nervøs og/eller anspent
  • Isolasjon
  • Dårlig selvfølelse
  • Overveldende minner om utløsende hendelser
  • Mareritt
  • Gjentagende flashbacks og gjenopplevelser av utløsende hendelser
  • Vansker med søvnen
  • Problemer med konsentrasjon

Er det mulig å behandle PTSD etter krigstraumer?

Det aller viktigste å gjøre når man skal forsøke å ta tak i PTSD-problematikk er å være åpen og snakke om vanskelighetene. Det å finne en god terapeut og søke hjelp fra andre er første steg ut av lidelsen.

Dersom traumet er opplevd relativt nylig, kan samtaleterapi være ekstra viktig. Samtaleterapi kan være med å gjøre opplevelsen mer håndterbar. Dette øker sjansen for at det ikke utvikles PTSD etter opplevde krigstraumer.

Det er viktig å være klar over at det kan føles ubehagelig og vondt å snakke om krigstraumer. Noen får så sterke følelser av ubehag og fysiske smerter at de bestemmer seg for å avslutte påbegynt behandling.

Selv om det gjør vondt, må man ikke gi opp. Å orke å stå i smertene og det ubehagelige gjør det mulig å komme bedre ut av det senere. Man kan se på det som en måte å få vonde opplevelser og følelser ut av kroppen på. Hvis opplevelsene og følelsene blir værende, kan det sette langvarige spor og skape problemer. Dette kalles PTSD.

Krigstraumer og PTSD kan behandles med god hjelp

Med riktig terapi og god hjelp er prognosene for å bli bra, veldig gode. Dette betyr ikke alltid at du aldri trenger å tenke på dine traumer igjen. I slike tilfeller kan det å bli bra bety at du får en hverdag som er optimalisert etter din kropp og dine behov.

Mange opplever at symptomer på PTSD og krigstraumer kommer og går. Det betyr at du kan ha gode perioder og dårlige perioder.

Gode perioder er perioder der du føler deg skikkelig bra og sterk. Dårlige perioder er perioder der symptomer som indre uro, angst og isolering er mer fremtredende.

Terapi og god støtte kan gi deg verktøyene du trenger for å takle både gode og mindre gode perioder. Som overlever av krigstraumer er det minst like viktig å sette pris på og nyte de gode dagene, som å komme seg igjennom de mindre gode dagene.

Bestill time for individuell behandling