Hvordan akseptere deg selv: en guide til selvaksept

Hvordan akseptere deg selv: en guide til selvaksept

Det er ikke lett å være menneske og finne en selvaksept definisjon som fungerer. Det virker som veldig mange lever uten selvaksept. De har ikke forståelse for sider ved seg selv som er mindre attraktive eller rett og slett negative.

I vår guide kan du få råd til hvordan bli glad i seg selv og forstå egne tanker bedre. Her skal du få hjelp til å håndtere selvkritikk. På den måten vil selvaksept og kjærlighet til deg selv kunne følge deg livet igjennom.

Hva er selvaksept, egentlig?

Dette er et stort spørsmål. Svaret derimot er ganske enkelt, i alle fall på papiret. Selvaksept handler om å akseptere seg selv slik som du er. Ekte selvaksept kan man si at handler om å omfavne hele deg selv, og å inkludere alle positive og negative sider.

I en slik definisjon av selvaksept holder det ikke å kun sette pris på sine egne positive sider. Her må du også tørre å åpne opp for de negative sidene ved seg selv.

Først når du våger å innrømme for deg selv at du har mindre attraktive sider vil du se deg selv som et helt menneske, og begynne den spennende reisen mot selvaksept og harmoni i livet.

Er det forskjell på selvaksept og selvtillit?

Det kan være lett å forveksle selvtillit og selvaksept. Begge begrepene begynner med ‘selv’. Men det er stor forskjell på det å ha tillit til seg selv og det å akseptere seg selv fult ut.

Kort oppsummert kan vi si at selvtillit handler om ditt forhold til din personlighet og deg selv. Tror du at du er kapabel til å lykkes med det du vil gjøre? Tror du at du har like stor verdi som andre? Tror du at du kan begi deg ut på oppgaver du ikke har gjort før? Tilliten du har til deg selv kan gi deg en pekepinn på om ditt indre kompass styres mot positive eller negative sider ved deg selv.

Selvaksept kan sies å være større enn konseptet selvtillit. Selvaksept handler om en indre aksept av alt du består av. Selvaksept kan være et slags fundament for god selvtillit fordi du har et godt forhold til alle sider av deg selv.

Finnes det teknikker som kan styrke selvaksepten?

Du kan se på det å akseptere hele deg selv som en mulig inngangsport til å kunne gjøre noe med de negative sidene dine. Er du for eksempel alltid like blid som du ønsker? Rydder du alltid opp etter deg selv? For selv om det kan virke som mennesker rundt deg har et perfekt liv og et perfekt image, har alle noe som er mindre attraktivt.

Det er et par enkle teknikker som kan benyttes for å komme nærmere selvaksept. Her gjelder det å søke innover og finne en ro i seg selv.

Det første du kan gjøre for å oppnå selvaksept er å være oppmerksom på egne tanker. Dine tanker kan gi deg en indikasjon på om du har en grunnleggende positiv innstilling eller en mer negativ innstilling til deg selv.

Her kan det være mange spennende svar å hente. Hvis du bruker litt tid på å undersøke hvilke tanker du tenker vil du kunne lære mye om deg selv.

Videre kan du være bevisst på å snakke positivt til deg selv. Det å holde den indre dialogen lett og positivt vil skape et godt indre miljø for deg selv. Dette vil gjøre det lettere å akseptere de ulike sidene dine.

Bestill time for terapi

Selvaksept kan hjelpe deg til et bedre liv

Kan tilgivelse være et virkemiddel for selvaksept?

Et veldig viktig steg som tar deg nærmere selvaksept, er tilgivelse. Men det er ikke snakk om tilgivelse av enkelthendelser eller opplevelser. Den viktigste personen som fortjener din tilgivelse og kjærlighet er den som står deg nærmest.

Du tenker kanskje på om dette er din mor, din far eller din bestevenn? Vel, det kan være alle og ingen av dem i en og samme person. I denne sammenhengen handler det om å tilgi seg selv for å gjøre små feil, og dermed jobbe seg nærmere mot selvaksept.

Tilgivelse er å øve på å forstå at uansett hvilke valg du har tatt i ditt liv, så er det fint. Du gjorde det beste du kunne med det du hadde akkurat der og da. Det er umulig å endre det som har skjedd. Derfor er det ikke verdt din energi å bruke tid og krefter på anger og selvforakt.

Kan andres oppfatning av deg brukes for å oppnå selvaksept?

Gjennom jobb med egen selvaksept, vil du finne en større aksept for andre. Kanskje vil du møte deg selv i døren og se at det du irriterer deg over hos andre speiles i deg selv. Kanskje vil du godta andres feil når du er nede fra din egen ufeilbarlige pidestall.

Hva med de rundt deg som kommer med kommentarer og råd om hvem du er og hvordan du har det? Slike kommentarer kan brukes konstruktivt hvis du velger å motta dem på rett måte. Vi mennesker er sosiale vesener som trenger å ha kontakt med andre. Denne kontakten kan du bruke til å lære om deg selv!

Det kan være en enkel utvei og gå til angrep på en person som kritiserer deg. Dette er dog ikke en sunn utvei, og det tar deg sjeldent nærmere selvaksept og et åpent sinn.

Tanker du kan ha med deg som gir deg en idé om du tar andres kommentarer for kritisk kan være:

  • Vil denne personen meg vel?
  • Er det noe ved det denne personen sier som jeg føler det er sannhet i?
  • Går jeg i forsvar eller lytter jeg til det som sies?
  • Må jeg respondere på tilbakemeldinger jeg får om meg selv?

Hvordan kan andres kommentarer hjelpe?

Det kan være til hjelp å prøve å se deg selv utenifra og gjennom andres øyne. Når en person kommer med kommentarer og tanker om deg som person, kan du bruke dette som et vindu inn i hvem du er! Uansett hvor godt kjent du blir med deg selv, får du aldri sett deg selv utenifra.

Dette betyr ikke at du skal ta alle andres kommentarer som sannheter og fakta. Men du kan møte kritiske kommentarer med et åpent sinn, og se om det er noe sannhet i dem. Dette kan gi deg en spennende innfallsvinkel til jobben med ditt indre.

Hvordan du velger å jobbe med deg selv, og forsøke å oppnå selvaksept på en eller annen måte er opp til deg. Uansett vil du komme bedre ut av det enn der du var. Det ligger mye frihet i å akseptere seg selv fullt ut!

Bestill time for terapi

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten