Utfordringer knyttet til familieliv og stress i lys av Covid-19

Hopp til et tema i artikkelen:

Utfordringer knyttet til familieliv og stress i lys av Covid-19

Nå har det gått ett år siden verden ble snudd på hodet for mange. I mars 2020 måtte vi tilpasse oss store endringer som følge av en pandemi. For mange kan slike endringer være tøffe, og det kan bringe med seg mye stress både for en selv og for familien. Vi skal se på noen utfordringer som kan påvirke familielivet, som familieliv og stress, og hva som kan gjøres med det.

Finnes det en måte å håndtere familiestress på? Er det verktøy å bruke når rutiner og hverdag blir snudd på hodet? Hva kan man gjøre nå man kjenner på småbarnsstress og mangel på avslappende og pleiende familietid?

Familieliv og stress

Mange familier har blitt påvirket av Covid-19 i større eller mindre grad. For noen er det lett å omstille seg, mens for andre tar utfordringene og stresset overhånd. Nøkkelordet her er stress.

Stress har vært, og er fremdeles, viktig for å overleve.

Før hjalp stressreaksjonen oss å rømme fra sabeltigere ved at stresshormoner blir utskilt i kroppen. Under en stressreaksjon får vi høy puls og musklene blir klare for å løpe eller kjempe. I dag kan akutt stress forhindre oss i å bli påkjørt av en bil vi ikke så før vi gikk ut i veien. Men kroppens stressreaksjon kan også mistolke farene vi møter. Når sabeltigeren har blitt byttet ut med husvask, kjøring av barn, hjemmeundervisning og regninger, ender vi opp med kronisk og usunt stress.

Hverdags-stresset er dermed ikke noe som redder livet vårt, men snarere noe vi må lære og håndtere. Rune Jonassen, klinisk psykolog og forsker ved UiO bekrefter dette. Han beskriver stress som den følelsen vi får når vi opplever at krav overstiger det vi er i stand til å mestre.

For mange foreldre har kravet om å ta ansvar for undervisningen hjemme skapt en slik reaksjon. Det samme kan skje  i karanteneperioder hvor det blir mye tid hjemme uten de vanlige aktivitetene man pleier å ha tilgang til. Mange kan kjenne på et press rundt familieaktiviteter. Det kan føre til at man opplever krav som er større enn man er i stand til å mestre, slik Jonassen beskriver.

Familietid og korona

Det er viktig å sette ord på hva hverdagsstresset kan gjøre med vår mentale og fysiske helse. For før man er klar over hva som faktisk skjer, så er det vanskelig å gjøre noe med det.

  • På sikt kan stress skape helseplager, grunnet blant annet nedsatt immunforsvar
  • Det kan gjøre at man får nedsatt vurderingsevne i krevende øyeblikk
  • Man kan utvikle symptomer på angst og/eller depresjon
  • Stress og negativ selvfølelse kan påvirke både kommunikasjon og dynamikk i familien

Det positive her er at stress er håndterbart, og man kan selv påvirke hvordan man responderer på stressende situasjoner.

Les om våre tjenester her

Utfordringer knyttet til familieliv og stress

Familieliv og stress – Hva gjør man?

Utfordringene man møter i forbindelse med Covid-19 kan være tøffe, men de kan også gi muligheter for å utvikle oss, både personlig og som familie. I situasjoner lik den vi møter nå, kan man ofte se hvilke utfordringer man må ta tak i, og hvilke man kanskje mestrer godt allerede. Refleksjon kan være ekstra viktig når årsaken til endringene i hverdagen – i dette tilfelle covid-19 – varer så lenge som den har gjort til nå.

Her er noen punkter som kan styrke familiedynamikken:

1. Tilpasning
Det er viktig å kartlegge hvilke endringer som må til for å tilpasse seg den nye hverdagen. Blir det mye hjemmekontor med barn som har hjemmeundervisning, så må kanskje rutiner endres for at ting skal flyte bedre.

2. Familiekalender
I noen tilfeller kan det hjelpe med en kalender, slik at man kan få struktur på hverdagen. Om det er mange i familien så kan denne strukturen redusere stress for de som har mest ansvar. Denne kan brukes både til aktiviteter, men også husarbeid, tv-tid eller andre oppgaver som er relevant til hver enkelt familie.

3. Stresshåndtering
Vi har tidligere skrevet om stressmestring, og hva man kan gjøre for å håndtere stress på best mulig måte. Første steg er å vite hva som stresser deg og hvorfor. Videre kan du finne måter som kan bidra til at du får roet deg selv ned. Hva som hjelper deg å roe ned kan variere ut ifra om det er akutt stress, eller om du ønsker å forebygge stress.

Eksempel på håndtering av akutt stress kan være at man minner seg selv på å puste dypt 10 ganger når man kjenner stresset tar overhånd. Det kan også være å gå inn på et annet rom for å få stillhet og å lukke øynene i noen minutter mens du puster rolig.

Forebygging av stress kan være ting som gjør at du får avspent kroppen i stressende perioder. Aktiviteter som yoga, trening og meditasjon gir deg mulighet til enten å koble av og/eller få ut frustrasjon. Dette bidrar til både økt blodsirkulasjon og økt tilstedeværelse i øyeblikket, noe som kan ha en beroligende effekt hvis man opplever mye stress. Andre ting kan være å prioritere rydding hvis et ryddig miljø er viktig for deg.

Det som er viktig her er bevisstgjøring både av stressfaktorer, men også hva som hjelper deg å stresse ned.

Familieterapi

Av og til kan det være vanskelig å finne de riktige verktøyene når vi skal håndtere familieliv og stress. Det er heller ikke alltid like lett å kartlegge stressfaktorer eller hva som roer deg ned. Mange kan kjenne på at stresset blir overveldende, og man klarer ikke å samle tankene helt. Da kan det være en løsning å få hjelp. Terapi kan være hjelp til å skape struktur i en rotete hverdag, så vel som å sortere tanker og følelser. Disse henger oftere sammen enn det man gjerne tror.

Hvis du kjenner på at familietid ikke er helt det samme etter at pandemien ble et faktum, så er du ikke alene. Mange opplever familiestress, småbarnsstress og mange typer utfordringer knyttet til familielivet og en annerledes hverdag. Det er normalt å føle seg i villrede i nye situasjoner.

Det som kan være godt å tenke på, er at vi mennesker kan være svært gode på å tilpasse oss endring. Men av og til trenger vi litt oversikt over hvilke verktøy som kan brukes for å kunne tilpasse oss på best mulig måte. Da kan det ofte være lurt å snakke med noen..

Få hjelp til selvhjelp