Behandling av alkoholproblemer – hvilke metoder finnes?

Behandling av alkoholproblemer - hvilke metoder finnes?

Behandling av alkoholproblemer – hvilke metoder finnes?

Behandling av alkoholproblemer kommer i mange former. Det finnes flere metoder. Alle disse kan ha en effekt, men i varierende grad. Det som er viktig er at alkoholikeren får den hjelpen han eller hun trenger. Enten det er i form av individuell samtaleterapi, familieterapi, gruppeterapi eller en kombinasjon av disse.

Finnes det også metoder som ikke fungerer så godt? Som for eksempel medisin mot alkoholisme eller musikkterapi? I denne artikkelen kan du lese om ulike metoder. Vi går også inn på viktigheten av å forebygge tilbakefall. Les videre for å finne ut mer om behandling av alkoholavhengighet.

Hva vil det si å behandle alkoholproblemer?

Behandling av alkoholproblemer er en langvarig prosess. Det er en prosess som begynner med erkjennelse. En person med et alkoholproblem er først nødt til å innrømme at han eller hun har et problem og trenger hjelp. Ikke alle klarer å se dette selv. Og det kan være svært vanskelig å innrømme at man gjør noe som er galt.

Det gjelder både overfor en selv og for sine nærmeste. Det er heller ikke sikkert at de som er rundt alkoholikeren merker at noe er galt. Derfor er dette det første viktige steget du må ta.

TA TESTEN: ER DU ALKOHOLAVHENGIG?

Deretter må motivasjonsnivået måles. Behandlingen av alkoholproblemer er en prosess som kan ta både tid, krefter, motivasjon og ambivalensen vil variere i denne prosessen. Når en person med alkoholproblemer går gjennom behandlingen er det også viktig med hjelp og støtte fra sine nærmeste.

Dette er alfa omega for å takle det som venter. Ikke alle har noen som står en nær. Da er det viktig med et godt støtteapparat og behandlere som bryr seg om det de driver med.

Selve behandlingen av alkoholproblemer vil være tilpasset graden av alkoholisme. Noen har et mer alvorlig alkoholproblem enn andre. Derfor trenger de enda mer oppfølging, mer intensiv og langvarig behandling av alkoholisme. Samtaleterapi kan være nok hvis misbruket enda ikke har begynt å gå fysisk ut over kroppen. Hvis du derimot opplever fysiske og psykiske lidelser som følge av alkoholismen, vil du trenge mer omfattende behandling.

Metoder for behandling av alkoholproblemer

Som nevnt finnes det flere metoder for behandling av alkoholproblemer. Det finnes derfor metoder for ulike grader av alkoholproblemer. Samtidig kan det hende at en metode fungerer for noen, men ikke for deg. Det er viktig at du sammen med en behandler finner en metode dere tenker kan fungere for deg og din livssituasjon.

Som regel brukes en blanding av flere metoder. Metodene nevnt nedenfor er alle hver for seg svært gode. Setter man de sammen, vil de utgjøre en god behandlingsplan med flere ledd. Sammen med en rusterapeut kommer dere frem til hva som vil være mest hensiktsmessig for deg. Les videre for å finne ut mer.

Behandling av alkoholproblemer: Familieterapi

Med familieterapi blir hele familien ivaretatt under behandlingen av alkoholisme hos et familiemedlem. Et alkoholproblem kan gå ut over hele familien. Derfor er det viktig å ta vare på alle familiemedlemmene når problemet behandles. Dette er også med på å styrke samholdet i familien.

12-trinnsmodellen som behandling av alkoholproblemer

Denne metoden blir også kalt Minnesota-modellen. Den er svært utbredt i flere andre land, blant annet USA. Gjennom 12-trinnsmodellen lærer du deg verktøy du kan ta med deg i livet. Disse verktøyene dreier seg om hvordan du skal holde deg rusfri og ivareta ditt liv og ditt edruskap i din tilfriskningsprosess.

Kognitiv atferdsterapi som en tilnærming i behandling av alkoholproblemer

Kognitiv atferdsterapi hjelper deg med å bryte ned selvdestruktive mønstre. Med denne formen for terapi blir dine egne tankesett og handlingsmønstre satt spørsmålstegn ved. Deretter finner du sammen med en terapeut alternative måter å tenke og handle på. Slik er du selv med på å endre din egen destruktive oppførsel.

Motiverende intervju

Dette er en korttidsmetode for behandling av alkoholisme. Det kan være en lengre samtale med en terapeut. Dere går da gjennom din indre motivasjon for å stoppe avhengigheten. Gjennom motiverende intervju samtale får du råd og veiledning for hvordan du kan avstå fra alkohol nå og i fremtiden.

Mindfulness og meditasjon

Som en del av behandlingen av alkoholproblemer, kan mindfulness og meditasjon være en stor hjelp. Gjennom meditasjon får du muligheten til å slappe helt av og komme i kontakt med kropp og sinn. Det kan hjelpe deg med å unngå stress. Samtidig kan du kvitte deg med negative tanker som plutselig kan oppstå.

Avrusning som et ledd i behandling av alkoholproblemer

Ved svært alvorlig alkoholmisbruk, vil det i mange tilfeller være mest hensiktsmessig med innleggelse på avrusningsklinikk. Her kan du få medisinsk nedtrapping som bidrar til å redusere abstinenser. En avrusning må alltid følges opp med rusbehandling på en klinikk rett etter at man er blitt stabil både fysisk og psykisk.

Gruppeterapi

Gruppeterapi kan være til svært god hjelp. Her kan du møte andre som er i samme situasjon som deg selv. Du får muligheten til å dele erfaringer, følelser og tanker. Du får også innspill fra andre som går gjennom det samme.

Traumebehandling

Noen ganger er alkoholmisbruk en konsekvens av traumer. Det kan være traumer fra barndommen eller alvorlige hendelser. Da er det viktig å behandle traumene som har ført til avhengigheten. Uten å behandle de bakenforliggende årsakene til misbruket, kan det fort oppstå tilbakefall.

Fysisk aktivitet og trening

Det er ingen hemmelighet at fysisk aktivitet er godt for både kroppen og hjernen. Dette gjelder ikke minst ved behandling av alkoholproblemer. En sunn og frisk kropp er bedre egnet til å takle hverdagens krav. I tillegg gir det deg noe annet å tenke på, samt fylle dagene med.

Se våre brukererfarne rusterapeuter

Hvilke metoder bruker vi?

Terapivakten benytter flere ulike metoder for behandling av alkoholisme. Vi mener det er viktig at klienten selv er delaktig i å behandle egen avhengighet, og benytter derfor kognitiv atferdsterapi under rusbehandling. Denne metoden har vist seg vellykket for at klienten selv skal forstå sitt misbruks-mønster og deretter finne alternative tankesett eller handlingsmønstre sammen med våre  dyktige rusterapeuter.

I tillegg bruker vi det som kalles 12-trinnsmodellen, som utdypet over. Gjennom denne vil du få gode verktøy som du kan ta med deg videre i livet for å unngå tilbakefall. Ved noen tilfeller tar vi også i bruk traumebehandling, dersom alkoholmisbruket har bakgrunn i traumer fra fortiden.

Alle disse metodene bruker vi for at du skal behandle ditt alkoholmisbruk gjennom å endre tankemønstre og behandle traumer. Samtidig som du får behandling selv kan det også være verdifullt med familieterapi. Alkoholproblemet kan gå ut over hele familien, og derfor er det også viktig å ivareta alle familiens medlemmer. Det er også nyttig for deg å  ha støtte fra dine aller nærmeste gjennom hele behandlingstiden. Mange har ikke familie eller nære venner som kan være med på reisen, og mange av disse opplever ekstra støtte i selvhjelpsgruppene.

Finnes det mindre gode metoder?

Det finnes også noen metoder som er mindre gode for behandling av alkoholisme. Dette er fordi disse ikke har vist like god effekt som metodene nevnt over. Disse metodene omfatter blant annet:

  • Medisin mot alkoholisme
  • Musikkterapi
  • Parterapi

Ved behandling av alkoholisme er det viktig med gode metoder som fungerer for deg. En terapeut vil kunne hjelpe deg med å finne metoder som passer for nettopp deg. Samtidig har de faglig bakgrunn med god kunnskap om hvilke metoder som har hatt dokumentert effekt tidligere.

Hvordan forhindre tilbakefall?

Selv om du har kommet deg ut av alkoholmisbruket, kan fristelsene være like rundt hjørnet. Da er det viktig med et ettervernsprogram for å forhindre tilbakefall. Det finnes flere typer ettervern. Her nevner vi noen. Først skal vi se på hva som er hovedfokuset i et ettervernsprogram:

  • Lære ferdigheter som hindrer deg fra å falle tilbake i den problematiske atferden
  • Øke evnen til å gjenkjenne risikosituasjoner
  • Bli bedre på å enten unnvike eller håndtere situasjoner
  • Bli mer oppmerksom på konsekvensene
  • Finne nye alternativer

Terapeuten hjelper deg med å finne metoder som hjelper deg med å avstå fra alkohol. Sammen kan dere lage en plan og finne verktøy du kan bruke i hverdagen. For mange kan det også være svært verdifullt og virkningsfullt å gå i selvhjelpsgrupper slik som AA/NA i kombinasjon med ettervernet i ettertid. Dette kan hjelpe på motivasjonen og for å oppleve støtte fra andre.

Gjennom gruppeterapi kan man også gjøre aktiviteter. Dette vil hjelpe deg med å få tankene bort fra alkoholen. Det samme gjelder for trening. Det er viktig med aktiviteter og et nettverk som ikke er sentrert rundt aktiv avhengighet. Her kommer også familien inn som en viktig faktor. Støtte fra de nærmeste er utrolig viktig både under og etter behandlingen.

Dette er min historie som aktiv alkoholiker og narkoman som kanskje kan gi et håp om at et langvarig og edru meningsfylt liv er mulig å oppnå med riktig hjelp til riktig tid:

Oppsøk hjelp for behandling av alkoholproblemer

Det første steget du må ta er å innrømme. Du må innrømme at du har et alkoholproblem. Deretter er du nødt til å oppsøke hjelp. Med hjelp fra en erfaren og kunnskapsrik terapeut blir veien mot en alkoholfri hverdag enklere. Alle våre rusterapeuter har brukererfaring. Vi kan derfor hjelpe deg gjennom et lavterskeltilbud tilpasset din hverdag.

Start med en GRATIS “bli kjent” samtale

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten