Mistanke om rus på jobb – arbeidsplassens ansvar ved rusproblemer

Arbeidsplassens ansvar ved mistanke om rus på jobb
Hopp til et tema i artikkelen:

Mistanke om rus på jobb – arbeidsplassens ansvar ved rusproblemer

Det er ikke lett å vite hva man skal gjøre når det er mistanke om rus på jobb. For hva arbeidsmiljøloven sier om rus, er lite. Stort sett er det forbudt med rus på arbeidsplassen. Det kan finnes unntak dersom arbeidsdagen og arbeidsplassen blandes med sosiale sammenkomster.

AKAN-modellen og andre modeller er verktøy som kan hjelpe arbeidsgivere til å være støttespillere dersom det er problematikk med rus på jobb. For ‘alle’ vet at rus og arbeidsliv, eller alkohol og arbeidsliv ikke hører sammen. Men vet du egentlig hva som er arbeidsgiver ansvar for arbeidstaker i situasjoner der rus, alkohol og jobb blandes?

Arbeidsplassens ansvar ved mistanke om rus på jobb

De aller fleste i dag liker å ta seg en fest eller to av og til på egen fritid. Hva en arbeidstaker velger å bruke egen fritid til, har ingen arbeidsgiver noe med. I arbeidsmiljøloven nevnes ikke rus.

Dette betyr at en person som liker å drikke, feste eller ruse seg på fritiden kan gjøre dette uten at det har noe med arbeidsgiver å gjøre. Problemene overføres til arbeidsplassen den dagen alkohol eller annen rus går utover arbeidets oppgaver.

Men personen må ikke drikke på jobb for at arbeidsgiveren kan blande seg inn. Når det er snakk om at problemene går utover arbeidet, kan dette være på mange ulike måter. Arbeidsgiver har ansvar for arbeidstaker og jobben arbeidstaker gjør.

Det kan for eksempel være snakk om forsovelser. Dersom forsovelser blir et problem på arbeidsplassen, og dette skyldes rusproblemer, kan arbeidsplassen forsøke å åpne opp for samtaler.

Noen jobber krever absolutt avhold. Her kan arbeidsplassen kreve at arbeidstaker ikke har drukket eller vært påvirket i 8 timer før arbeidet starter. Dette gjelder for eksempel yrkessjåfører og ansatte i helsevesenet.

Det generelle kravet på alle arbeidsplasser er avhold. Gjentatte feiltrinn av en eller annen form eller mistanke om rus på jobb kan være grunn til oppsigelse. Derfor er det viktig å være åpen med egen arbeidsgiver dersom du føler at du har problemer med rus og alkohol.

Meld deg på gratiskurs i 5 vanlige tegn på rusmisbruk

Mistanke om rus på jobb

Skillet mellom alkoholisme og ikke-alkoholisme

Det kan hende at du går på jobb og lurer på om du egentlig burde blitt hjemme. Kanskje ble kvelden i forveien litt for fuktig slik at du ikke er helt ved deg selv enda.

Vi må understreke viktigheten av å skille mellom hva som kjennetegner sykdommen alkoholisme, og hva som ikke er det. Å bli overstadig beruset noen kvelder på rad eller drikke mer enn normalt over en kort periode er ikke regnet som alkoholbruksforstyrrelse.

Alkoholbruksforstyrrelse kategoriseres som en mental diagnose. Et tegn som kan peke i retning av alkoholisme, og ikke bare kortvarig overforbruk av alkohol, er kontinuiteten. Med denne lidelsen fortsetter du å drikke, selv om det for eksempel går utover din jobb og arbeidsplass.

Det er viktig å merke seg at det ikke er spesifisert hvor mye alkohol du må ha fått i deg. Lidelsen ‘alkoholisme’ diagnostiseres mer etter bakgrunnen til alkoholforbruket. Det er ikke hvor mange enheter du drikker per dag eller kveld som er avgjørende.

AKAN-modellen er ikke eneste alternativ til hjelp

Det finnes mange gode kompetansesentre som kan hjelpe både ansatte og arbeidsgivere i situasjoner der rusen har tatt overhånd. Mange arbeidsgivere trenger hjelp og veiledning for å kunne hjelpe egne ansatte. AKAN-modellen er et eksempel på et slikt kompetansesenter, men det finnes også mange andre muligheter.

Det er ikke alltid lett å ta de ubehagelige samtalene som må til for å kunne starte behandling av avhengighet. Arbeidsplassen bør reagere på en medmenneskelig måte der ansatte føler seg forstått.

Terapimodellene som benyttes burde sørge for at arbeidsgivere har de verktøyene de trenger for å håndtere eventuell rusproblematikk. Dette betyr at arbeidsgivere skal kunne vite hvordan de skal starte en samtale dersom det er nødvendig.

Men slik hjelp kan tilbyr mer. Her kan arbeidsgiver også få rådgiving og hjelp til videre samtaler. I tillegg kan det tilbys konkrete råd gjeldende enkeltsaker på arbeidsplassen. Mye av det som er tilgjengelig, er kostnadsfritt, og skal være et lavterskeltilbud.

Hjelp og terapi som tilbys må sørge for å bygge på åpenhet i de vanskelige situasjonene. Det skal være lettere for arbeidstakere og arbeidsplasser å diskutere problematikk knyttet til rus. Det skal tilbys hjelp og støtte i stedet for trusler om avslutning av arbeidsforhold.

Bestill time for rusbehandling

Få hjelp ved mistanke om rus på jobb

Arbeidsplassens ansvar ved rusproblemer kan løses med terapi

I arbeidsmiljøloven står det at det er arbeidsplassens ansvar å sørge for et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Et godt arbeidsmiljø krever at det ikke er enkeltpersoner som kommer rusa på jobb.

Undersøkelser viser at personer med rusproblemer klarer seg bedre på arbeidsplasser som møter mistanke om rus på jobb med åpenhet og forståelse. Dessverre er det slik at de fleste arbeidsplasser ikke har mye å tilby en ansatt som sliter.

Arbeidsplasser og arbeidsgivere har, ifølge arbeidsmiljøloven, ikke et ansvar for ansatte som velger å ruse seg på fritiden. Rusingen må bare ikke gå ut over arbeidet eller arbeidsplassen. Men mange vil gjerne hjelpe ansatte som sliter.

Arbeidsgiveren kan ha fått med seg mer enn den ruspåvirkede kanskje tror. Det kan ha oppstått en bekymring for en ansatt. Da er det viktig at det er kort vei mellom bekymring og faktisk handling. Det er viktig å finne det beste verktøyet for arbeidsplassen når det kommer til rusproblematikk på jobb.

Føler du at du har et problem, eller har en kollega som sliter? En god start kan være å finne noen å snakke med. Profesjonell hjelp og terapi kan være et godt utgangspunkt for å avdekke underliggende vanskeligheter.

Terapivakten AS tilpasser løsninger for bedrifter

Terapivakten AS har god erfaring med å bistå bedrifter med å finne riktig profil på sin rusmiddelpolicy og hva det betyr i teori og praksis. Avhengighet er forbundet med mye skam og er et tabu i arbeidslivet. Dette kan medføre at mange ledere opplever det som svært vanskelig å håndtere. En tydelig policy vil gi bedriftens ledelse, og ansatte, en viktig «rettesnor» av forventninger og en felles plattform med håndteringsstrategier.

På tross av at det hverken er ledelsen eller den enkelte ansatte sitt ansvar å avdekke, eller å stille diagnose, kan det likevel være hensiktsmessig å tilegne seg kunnskap om tegn og symptomer på rusmisbruk som man kan være oppmerksom på.

Terapivakten AS vil i sin oppfølging av bedriften kunne tilby kurs i symptomlære og bidra til å trene på «den vanskelige samtalen». Det er viktig å komme i posisjon til å møte den det gjelder så tidlig som mulig. Det innebærer å være oppmerksom og legge til rette for at den som trenger hjelp opplever det som trygt å kunne be om hjelp.

Behandlingsforløpet for den ansatte som sliter med avhengighet, bør tilrettelegges på en slik måte at det er mulig å kunne komme tilbake til arbeid etter endt behandling. Terapivakten AS erfarer at sannsynligheten for at den enkelte gjennomfører behandlingen, øker i takt med at det legges frem løsninger i samarbeid med arbeidsgiver. Når arbeidsgiver beveger og løfter blikket bort fra negative reaksjoner og sanksjoner, blir det også lettere å rette fokuset på den ressursen den ansatte var, og fortsatt kan være, for bedriften.

Terapivakten AS bistår bedriften hele veien med oppfølging av den ansatte i samarbeid med ledelsen og bedriftshelsetjenesten, enten for en kortere periode eller langsiktig opp til 2 år. I tillegg tilbyr vi kurs, undervisning, veiledning i grupper og individuelle samtaler. Vi vil i samarbeid med bedriften se på hvilke tiltak som best fører til integrering hos de ansatte.

Kontakt oss