Mistanke om rus på jobb – arbeidsplassens ansvar ved rusproblemer

Arbeidsplassens ansvar ved mistanke om rus på jobb

Mistanke om rus på jobb – arbeidsplassens ansvar ved rusproblemer

Det er ikke lett å vite hva man skal gjøre når det er mistanke om rus på jobb. For hva arbeidsmiljøloven sier om rus, er lite. Stort sett er det forbudt med rus på arbeidsplassen. Det kan finnes unntak dersom arbeidsdagen og arbeidsplassen blandes med sosiale sammenkomster.

AKAN-modellen og andre modeller er verktøy som kan hjelpe arbeidsgivere til å være støttespillere dersom det er problematikk med rus på jobb. For ‘alle’ vet at rus og arbeidsliv, eller alkohol og arbeidsliv ikke hører sammen. Men vet du egentlig hva som er arbeidsgiver ansvar for arbeidstaker i situasjoner der rus, alkohol og jobb blandes?

Arbeidsplassens ansvar ved mistanke om rus på jobb

De aller fleste i dag liker å ta seg en fest eller to av og til på egen fritid. Hva en arbeidstaker velger å bruke egen fritid til, har ingen arbeidsgiver noe med. I arbeidsmiljøloven nevnes ikke rus.

Dette betyr at en person som liker å drikke, feste eller ruse seg på fritiden kan gjøre dette uten at det har noe med arbeidsgiver å gjøre. Problemene overføres til arbeidsplassen den dagen alkohol eller annen rus går utover arbeidets oppgaver.

Men personen må ikke drikke på jobb for at arbeidsgiveren kan blande seg inn. Når det er snakk om at problemene går utover arbeidet, kan dette være på mange ulike måter. Arbeidsgiver har ansvar for arbeidstaker og jobben arbeidstaker gjør.

Det kan for eksempel være snakk om forsovelser. Dersom forsovelser blir et problem på arbeidsplassen, og dette skyldes rusproblemer, kan arbeidsplassen forsøke å åpne opp for samtaler.

Noen jobber krever absolutt avhold. Her kan arbeidsplassen kreve at arbeidstaker ikke har drukket eller vært påvirket i 8 timer før arbeidet starter. Dette gjelder for eksempel yrkessjåfører og ansatte i helsevesenet.

Det generelle kravet på alle arbeidsplasser er avhold. Gjentatte feiltrinn av en eller annen form eller mistanke om rus på jobb kan være grunn til oppsigelse. Derfor er det viktig å være åpen med egen arbeidsgiver dersom du føler at du har problemer med rus og alkohol.

Meld deg på gratiskurs i 5 vanlige tegn på rusmisbruk

Mistanke om rus på jobb

Skillet mellom alkoholisme og ikke-alkoholisme

Det kan hende at du går på jobb og lurer på om du egentlig burde blitt hjemme. Kanskje ble kvelden i forveien litt for fuktig slik at du ikke er helt ved deg selv enda.

Vi må understreke viktigheten av å skille mellom hva som kjennetegner sykdommen alkoholisme, og hva som ikke er det. Å bli overstadig beruset noen kvelder på rad eller drikke mer enn normalt over en kort periode er ikke regnet som alkoholbruksforstyrrelse.

Alkoholbruksforstyrrelse kategoriseres som en mental diagnose. Et tegn som kan peke i retning av alkoholisme, og ikke bare kortvarig overforbruk av alkohol, er kontinuiteten. Med denne lidelsen fortsetter du å drikke, selv om det for eksempel går utover din jobb og arbeidsplass.

Det er viktig å merke seg at det ikke er spesifisert hvor mye alkohol du må ha fått i deg. Lidelsen ‘alkoholisme’ diagnostiseres mer etter bakgrunnen til alkoholforbruket. Det er ikke hvor mange enheter du drikker per dag eller kveld som er avgjørende.

AKAN-modellen er ikke eneste alternativ til hjelp

Det finnes mange gode kompetansesentre som kan hjelpe både ansatte og arbeidsgivere i situasjoner der rusen har tatt overhånd. Mange arbeidsgivere trenger hjelp og veiledning for å kunne hjelpe egne ansatte. AKAN-modellen er et eksempel på et slikt kompetansesenter, men det finnes også mange andre muligheter.

Det er ikke alltid lett å ta de ubehagelige samtalene som må til for å kunne starte behandling av avhengighet. Arbeidsplassen bør reagere på en medmenneskelig måte der ansatte føler seg forstått.

Terapimodellene som benyttes burde sørge for at arbeidsgivere har de verktøyene de trenger for å håndtere eventuell rusproblematikk. Dette betyr at arbeidsgivere skal kunne vite hvordan de skal starte en samtale dersom det er nødvendig.

Men slik hjelp kan tilbyr mer. Her kan arbeidsgiver også få rådgiving og hjelp til videre samtaler. I tillegg kan det tilbys konkrete råd gjeldende enkeltsaker på arbeidsplassen. Mye av det som er tilgjengelig, er kostnadsfritt, og skal være et lavterskeltilbud.

Hjelp og terapi som tilbys må sørge for å bygge på åpenhet i de vanskelige situasjonene. Det skal være lettere for arbeidstakere og arbeidsplasser å diskutere problematikk knyttet til rus. Det skal tilbys hjelp og støtte i stedet for trusler om avslutning av arbeidsforhold.

Se våre hjelpere

Få hjelp ved mistanke om rus på jobb

Arbeidsplassens ansvar ved rusproblemer kan løses med terapi

I arbeidsmiljøloven står det at det er arbeidsplassens ansvar å sørge for et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Et godt arbeidsmiljø krever at det ikke er enkeltpersoner som kommer rusa på jobb.

Undersøkelser viser at personer med rusproblemer klarer seg bedre på arbeidsplasser som møter mistanke om rus på jobb med åpenhet og forståelse. Dessverre er det slik at de fleste arbeidsplasser ikke har mye å tilby en ansatt som sliter.

Arbeidsplasser og arbeidsgivere har, ifølge arbeidsmiljøloven, ikke et ansvar for ansatte som velger å ruse seg på fritiden. Rusingen må bare ikke gå ut over arbeidet eller arbeidsplassen. Men mange vil gjerne hjelpe ansatte som sliter.

Arbeidsgiveren kan ha fått med seg mer enn den ruspåvirkede kanskje tror. Det kan ha oppstått en bekymring for en ansatt. Da er det viktig at det er kort vei mellom bekymring og faktisk handling. Det er viktig å finne det beste verktøyet for arbeidsplassen når det kommer til rusproblematikk på jobb.

Føler du at du har et problem, eller har en kollega som sliter? En god start kan være å finne noen å snakke med. Profesjonell hjelp og terapi kan være et godt utgangspunkt for å avdekke underliggende vanskeligheter.

Dette er min historie med rusmisbruk. Det behøvde ikke å gå så langt om bedriftene jeg arbeidet på var opplært i tegn og symptomer på rusmisbruk og kunne gripe inn tidligere. Jeg håper historien min kan bidra til håp og også handling på viktigheten av riktig opplæring for å forebygge rusmisbruk:

Terapivakten AS tilpasser løsninger for bedrifter

Terapivakten AS har god erfaring med å bistå bedrifter med å finne riktig profil på sin rusmiddelpolicy og hva det betyr i teori og praksis. Avhengighet er forbundet med mye skam og er et tabu i arbeidslivet. Dette kan medføre at mange ledere opplever det som svært vanskelig å håndtere. En tydelig policy vil gi bedriftens ledelse, og ansatte, en viktig «rettesnor» av forventninger og en felles plattform med håndteringsstrategier.

På tross av at det hverken er ledelsen eller den enkelte ansatte sitt ansvar å avdekke, eller å stille diagnose, kan det likevel være hensiktsmessig å tilegne seg kunnskap om tegn og symptomer på rusmisbruk som man kan være oppmerksom på.

Terapivakten AS vil i sin oppfølging av bedriften kunne tilby kurs i symptomlære og bidra til å trene på «den vanskelige samtalen». Det er viktig å komme i posisjon til å møte den det gjelder så tidlig som mulig. Det innebærer å være oppmerksom og legge til rette for at den som trenger hjelp opplever det som trygt å kunne be om hjelp.

Behandlingsforløpet for den ansatte som sliter med avhengighet, bør tilrettelegges på en slik måte at det er mulig å kunne komme tilbake til arbeid etter endt behandling. Terapivakten AS erfarer at sannsynligheten for at den enkelte gjennomfører behandlingen, øker i takt med at det legges frem løsninger i samarbeid med arbeidsgiver. Når arbeidsgiver beveger og løfter blikket bort fra negative reaksjoner og sanksjoner, blir det også lettere å rette fokuset på den ressursen den ansatte var, og fortsatt kan være, for bedriften.

Terapivakten AS bistår bedriften hele veien med oppfølging av den ansatte i samarbeid med ledelsen og bedriftshelsetjenesten, enten for en kortere periode eller langsiktig opp til 2 år. I tillegg tilbyr vi kurs, undervisning, veiledning i grupper og individuelle samtaler. Vi vil i samarbeid med bedriften se på hvilke tiltak som best fører til integrering hos de ansatte.

Se våre veiledere

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten