Fakta om alkohol og kan en alkoholiker behandles?

Hopp til et tema i artikkelen:

Fakta om alkohol og kan en alkoholiker behandles?

Alkohol er det mest vanlige rusmiddelet som blir brukt i Norge og ellers rundt om i verden. I 2015 oppgav personer i en spørreundersøkelse at de hadde drukket alkohol minst en gang i året, og 36% oppgav at de hadde drukket minst en gang i uken.

Hva er alkohol?

Alkohol er en flytende væske, fermentert av karbohydrater og den blir gjæret eller destillert i prosessen. Øl, vin og sprit er de vanligste alkohol enheter. Selv om alkohol er lovlig å bruke i dag, er det likevel klassifisert som et rusmiddel på lik linje med kokain, amfetamin eller problematisk bruk av legemiddel foreskrevne medikamenter.

Hvordan kan jeg vite om alkohol er et problem for meg?

Start med å svare på fire spørsmål fra en test/screening som heter CAGE. Våre behandlere benytter CAGE som instrument for å kunne avgjøre om alkohol er et problem for våre klienter eller ikke. Svar på følgende CAGE-spørsmål:

 • Har du noen gang tenkt på å redusere ditt forbruk av alkohol?
 • Har personer rundt deg irritert deg ved å kritisere ditt drikke mønster?
 • Har du noen gang fått skyldfølelse av din drikking?
 • Har du noen gang startet dagen med en drink, for å roe ned nervene eller for å bli bedre fra bakrus?

Om du har svart ja til minst 2 av disse spørsmålene, så er du i en risiko for å ha et problem med alkohol. Det finnes flere screeningtester som også kan bedømme om du har et problem med alkohol, men det beste verktøyet er en «egen diagnose», dvs. en egen erkjennelse av problemet.

TA TESTEN: ER DU ALKOHOLAVHENGIG?

Ok, så jeg har et alkoholproblem, hva nå?

Det å oppdage og erkjenne at man er i en situasjon som man ikke har kontroll over, er et stort skritt i riktig retning. En ærlig innrømmelse må alltid til, etterfulgt av en handling for å kunne få hjelp med å mestre problemet. Samtidig er det lett å gå i samme fellen, med å tenke at «denne gangen her skal jeg klare det», eller «om jeg bare gjør slik, så vil dette ordne seg». Mange har gått i denne fellen, og de har også feilet gang på gang.

Det finnes også flere definisjoner av alkoholisme som det er lett å bli forvirret av. The American Psychiatric Assosiation definerer alkoholavhengighet som en lidelse når det gir konsekvenser på et mellommenneskelig, fysisk, medisinsk, juridisk, eller yrkesmessig plan. Alkoholmisbruk har andre kriterier enn alkoholavhengighet har.

Hva er alkoholisme?

Alkoholisme er en sykdom i hjernens motivasjon og belønningsenter og er karakterisert som en abnormal drikkeadferd som leder til kontrolltap. «Curing», eller det å «helbrede» alkoholisme handler ikke om viljekraft eller en sterk moral lengre, akkurat som viljekraft ikke kan «helbrede» diabetes eller kreft.

Hvorfor påvirker alkohol forskjellige personer på forskjellige måter?

Personer som har en familiehistorikk av alkoholisme, eller andre avhengigheter er genetisk mer utsatt for å utvikle dette selv. Miljø og oppvekst har også en avgjørende rolle til hvorfor noen blir en alkoholiker og andre ikke. Her snakker vi om trauma fra oppveksten, enten i egen familie, miljø eller begge deler.

Alkohol har dessuten forskjellig virkning fra person til person. Dette har med metabolisme, kroppsstørrelse og hormoner å gjøre. Dette er særlig sant for kvinner, som opplever raskere effekt i form av beruselse, de utvikler avhengighet raskere og utvikler sykdommer relatert til substansmisbruk fortere.

Hvordan påvirker alkohol nevrobiologien?

En menneskelig hjerne inneholder billioner av nerveceller eller det vi kaller nevroner. Hver gang du føler noe, slik som effekten av et hvilke som helst rusmiddel gir deg, så «fyrer» nevroner beskjeder til og fra hverandre. Denne kommunikasjon kalles nevrotransmisjon. I en alkoholiker har denne kommunikasjon gått skjevt/galt. Rollen hjernens kjemi har på en kjemisk avhengig person, er relativt ny innen rusbehandling, men forskningen på akkurat dette vokser raskt og har bekreftet dette en stund nå.

Imens spesifikke rusmidler påvirker spesifikke nevrotransmittere, så påvirker alkohol flere nevrotransmittere samtidig. Alkohol er det eneste rusmiddelet som faktisk gjør dette. Her er en liste over hvordan forskjellige rusmidler påvirker nevrotransmittere i hjernen:

 • Nicotine – Acetylcholine (ACH)
 • Amfetamin og kokain – Dopamine (DA)
 • Marijuana – Endocannabioder (ENCB)
 • Opiater – Endorphiner (END)
 • Benzodiazepiner – Gamma aminobutyric (GABA)
 • LSD – Seretonin (SER)
 • Alkohol – Glutamate (GLU) + ALLE nevnte ovenfor (!)

Kan en alkoholiker behandles?

Ja! En alkoholiker kan behandles, men det er ikke en «quick fix», slik som det å behandle en forkjølelse eller influensa. Det kreves langvarig behandling og et godt terapeutisk ettervern i kombinasjon med familieterapi. I tillegg behøver mange å bli kjent med et nytt nettverk som kan forstå problemet og som også jobber med samme løsning som den du har funnet i behandling.

Vårt tilbud for behandling av alkoholavhengighet er både diskret og tidsbesparende. Med behandling fra egen stue kan vi sammen legge opp et behandlingsforløp som passer din timeplan. Les mer om vårt tilbud her.

Bestill en uforpliktende rådgivning samtale med våre brukererfarne rusterapeuter til kun 495,-