Privat rusbehandling hjemme - helt etter dine premisser

Diskret, tidssparende og fleksibelt

Vurderer du privat rusbehandling mot alkoholisme eller annen rusavhengighet, men opplever det krevende å søke om hjelp? Kanskje skammen og frykten for å bli stemplet på forhånd tar over slik at det nesten føles umulig å søke behandling? Du er ikke alene om å føle det slik.

Med diskret, fleksibel og privat rusbehandling hjemme hos deg og etter dine premisser ønsker Terapivakten å gjøre det enklere for deg å ta det første steget. 

Terapivaktens lavterskeltilbud for rusbehandling er hjemmebasert, og tilbys enten ved at en av våre terapeuter kommer hjem til deg, via digitale videosamtaler – eller en kombinasjon av begge. 

Terapi for hele familien

Ved alkoholisme eller annen rusavhengighet påvirkes ofte hele familien, og under rusbehandlingen er det derfor viktig å ivareta hvert familiemedlem. Derfor tilbyr vi behandling som omfatter hele familien og andre pårørende, dersom dere ønsker dette.

Det fører aldri til noe godt å skjule alvorlige problemer med rus og alkohol for sine nærmeste. Vår hjemmebaserte rusbehandling som involverer hele familien, kan i stedet være med på å bygge opp og styrke samholdet. Dette oppnås gjennom åpenhet og ved en trygg og bekvem behandling, tilpasset alle familiens medlemmer.

Ved å hjelpe og veilede både deg og dine pårørende, får dere en bedre forståelse for hverandres situasjoner. Dette gjør behandlingen av rusavhengigheten lettere for alle parter. Samtidig kan familiemedlemmer som selv har blitt rammet av dine rusproblemer få mulighet for private samtaler og terapi.

Privat rusbehandling

Vi tilbyr privat rusbehandling med fokus på å gjøre prosessen mot en rusfri hverdag så komfortabel og overkommelig som mulig. Du trenger ikke å trekke inn fastlegen eller gjøre behandlingen synlig på noen som helst måte, dersom du ønsker å holde problemene dine skjult for omverdenen. Hos oss får du behandling hjemme i din egen trygge sone og etter dine premisser.

En annen fordel med privat rusbehandling er at du får behandling raskt og slipper den ventetid som offentlige tjenester ofte kan innebære.

Rusbehandling hjemme

Akkurat nå tilbyr vi hjemmebesøk for rusbehandling i Råholt, Eidsvoll, Jessheim, Nannestad, Kristiansand, Lillesand, Vennesla, Birkenes, Vestfold, Bamble, Kragerø, Langesund, og Telemark, men utvider stadig våre områder. Så hvis du ikke bor i en av disse kommunene, kan du ta kontakt og spørre likevel. 

Behandling som følger forutbestemte skjemaer passer ikke for alle. Med hjemmebasert terapi slipper du kaste bort dyrbar tid på transport og i venterom. Du får rusbehandling tilpasset deg og dine behov, og som foregår etter din og din families timeplan og preferanser.

Metode og opplegg for rusbehandlingen

Behandlingen pågår i 6 måneder, etterfulgt av 6 måneder ettervern. Dette gir tid til å gå i dybden på rusbehandlingen. Det kan hende at psykiske lidelser er en bakenforliggende faktor for misbruket, eller at dine psykiske lidelser har oppstått som en konsekvens av rusavhengighet eller alkoholisme. Ved å gå i dybden kan vi sammen ta tak i de grunnleggende omstendighetene vedrørende misbruket ditt.

Les mer om ettervern

motivasjon til å fullføre rusbehandling

Behandlingsmetoder

Vår behandlingsmetode går ut på at du som rusavhengig eller alkoholiker selv er delaktig i å behandle egen avhengighet. Gjennom kognitiv atferdsterapi vil du være med på å bryte ned egne selvdestruktive tankesett og endre atferdsmønster, gjennom samtaler og øvelser. Vi vil også hjelpe deg med å forstå årsak og sammenhengen mellom dine egne selvdestruktive handlinger. Kognitiv atferdsterapi er en av de terapeutiske tilnærmingene som Helsedirektoratet anbefaler for behandling av rusavhengighet. 

Vi vil motivere til bedring og være en støtte på veien mot en rusfri og bedre hverdag. Ved å bruke erfaringsbasert kunnskap fungerer vi som en god samtalepartner og mentor. I sammenheng med kognitiv adferdsterapi bruker vi også elementer fra en metode som på norsk ofte kalles Minnesota-modellen, også kalt 12-trinnsmodellen. 

Denne behandlingsformen går ut på at du med hjelp fra oss lærer verktøy du kan bruke i hverdagen for å holde deg rusfri, også etter at behandlingen er ferdig. Minnesota-modellen har vist seg å være en svært effektiv form for rusbehandling. Den er derfor vanlig i mange andre land, blant annet i USA, hvor dette er den mest brukte behandlingsformen.

Også norske helsemyndigheter ønsker at helsepersonell i større grad anbefaler selvhjelpsgrupper som bruker 12-trinnsmodellen, i tillegg til behandlingen de får i helsetjenesten. Flere studier viser nemlig bedre behandlingsresultater når pasienter deltar i 12-trinnsbaserte behandlingsprogram og selvhjelpsgrupper. Tidsskriftet – Den norske legeforeningen publiserte en artikkel om en norsk studie som viste at 81 % av de som deltok i 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper fortsatt var rusfrie etter 2 år, mens kun 26 % av de som ikke hadde deltatt, eller som kun deltok sjelden, var rusfrie.

Fleksibel behandling

Vår behandlingsform er fleksibel hva gjelder hvor og til hvilke tidspunkter du behandles, men for at rusbehandlingen skal være fremgangsrik og gi langsiktige resultater er det ikke nok med en eller to behandlingstimer. Før du starter behandlingen vil du derfor sammen med din behandler gå gjennom alle detaljer for behandlingsprogrammet. Du vil også få vite hva som kreves av deg for at du skal kunne ha en mulighet for å lykkes med å skape et nytt og bedre rusfritt liv. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon og detaljer om behandlingsprogrammet.

 

Eller ring oss på 64809092

Det første steget er ofte det tøffeste

Når du velger å søke hjelp mot alkoholproblemer eller annen rusavhengighet, velger du ikke bare en bedre hverdag og fremtidsutsikt for deg, men også for din familie. Det første steget å ta er oftest det vanskeligste – men også det viktigste. Ved å tilby rusbehandling hjemme hos deg og helt etter dine premisser, håper vi at du skal tørre å ta dette første steget. Aldri glem: Du kan tilfriskne fra din rusavhengighet. Med riktig motivasjon, villighet og vår hjelp kan du klare det. Og du fortjener å ha det bra.

Våre kunder er fornøyde

Jeg er utrolig takknemlig for den hjelpen jeg fikk fra min behandler i Terapivakten. Fra første terapitime hjemme hos meg ble jeg møtt med respekt, omsorg og varme, samtidig som jeg ble utfordret på de problemområder jeg helst ikke ville inn i. Jeg fikk etterhvert sakte tro på meg selv. Min behandler var utrolig dyktig i jobben sin, men det viktigste for meg var at jeg følte at jeg betydde noe og at hele min familie ble ivaretatt under behandlingen.

Janne

Ta kontakt

Les i vår blogg