Tilbyr terapi hjemme eller på nett

Hva er vel nærere og kjærere enn vår egen familie? Hvor vondt er det ikke når en eller flere i familien sliter? Dette gjør vi i Terapivakten noe med ved å tilby familieterapi på en helt ny måte. Vårt unike behandlingskonsept gjør det mulig for hele familien, gammel som ung, å få hjelp til å løse opp i problemene de bærer på her og nå, i eget hjem. Enten ved at en av våre terapeuter kommer hjem til dere, eller på nett via digitale videosamtaler. Vi tilbyr også individuell terapi for enkeltpersoner.

Ove Andre Remme arbeidet i mange år med ulik terapi som angår familiers og familiemedlemmers problemer. Han erfarte at det ofte er på hjemmebane problemene starter, og at det er der det største arbeidet ligger. For mange er det en stor utfordring bare å komme seg ut av døra, og her så Ove et stort behov det ikke fantes noen god løsning på. Dette ønsket han å gjøre noe med, og i 2017 startet han Terapivakten.

Verden er i forandring og varer og tjenester tilbys i stadig større grad som hjemmelevering. Hvorfor ikke også tilby en så viktig tjeneste som terapi hjemme? Med hjemmeterapi sløser vi ikke bort din dyrbare tid på transport og kjedelige venterom. Du får behandling etter dine premisser, tilpasset din tidsplan og din livsstil. Dette gjør det enklere å ta tak i problemene her og nå, og gi deg selv, eller hele familien din en bedre og mer harmonisk hverdag.

vårt team

Annemette Nilsen

Vår Gestaltterapeut i Oslo

Anne Mette ble ferdig utdannet fysioterapeut i 2005. Hun tok senere videreutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt i Oslo for å bli psykoterapeut. I 2016 etterutdannet hun seg innen Somatic Experiencing, som er en kroppsorientert terapiform for behandling av traumer. Anne Mette har hatt egen praksis siden 2013, og som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening er hun bundet til strenge krav til faglig oppdatering, veiledning og etiske retningslinjer. Klientgruppen til Anne Mette er unge, voksne og eldre, og hun har også erfaring fra eldreomsorg og skole.

 

Mary-Ann Torp

Vår Familieterapeut i Østfold

Mary Ann er utdannet sykepleier ved HIØ. Hun har videreutdanning innen faglig veiledning, ledelse, sosialpedagogikk, voksenpedagogikk og familieterapi fra Diakonhjemmet høyskole i Oslo. Hun har videre lang og bred yrkeserfaring både fra det offentlige og private. De siste 12 år har hun arbeidet som familieterapeut/veileder for par og familier og ene-samtaler. I mange år har hun jobbet med mennesker i sorg og kriser, både enkeltindivider, par og med grupper. Som MST Terapeut (Multisystemisk terapi) og PMTO Terapeut ( Parent management training) jobber hun mye med foreldre og barn/ungdom.

 

Ann Katrin Bergan

Vår terapeut i Østfold

Ann Katrin er utdannet sosionom, men er i prosessen med å utvide kompetansen sin. Hun jobber blant annet mot en master i psykososialt arbeid. Etter flere års arbeid innen rus og psykiatri har hun opparbeidet seg svært bred erfaring. Tematikken hun blant annet jobber med er angst, motiverende samtale, selvbilde/selvtillit, mestringsevne, kommunikasjon- og relasjonskompetanse, skolevegring, sorg/tap, adferdsterapi og analyse, samt samtale med pårørende. Ann Katrin har stor tro på å øve på de gode samtalene.

Liv Berit Nyblin Løken

Vår Psykoterapeut i Drammen

Liv Berit har arbeidet som lærer i skolen, miljøspesialist i psykiatrien og psykoterapeut i privat organisasjon. Hun er blant annet utdannet uttrykksterapeut og klinisk helsearbeider. Hun har også videreutdanning innen traumarelatert dissosiasjonsforstyrrelser. Liv Berit har mange års erfaring med stabilisering av stress, trauma, angst og depresjon. Samtidig har hun også god kjennskap til kroniske lidelser, spiseforstyrrelser og sorgarbeid. Noen av hennes spesialområder er flerkulturell problematikk, integrering og sosial kompetanse.

 

Bente Finnestad

Vår Gestaltterapeut i Stavanger

Bente er opprinnelig utdannet militær yrkesoffiser, men er nå utdannet Gestaltterapeut og Gestaltveileder. Hun har studert 8 år ved Norsk Gestaltinstitutt, og har i tillegg ett års utdanning i Mindfullness og kursing innen Somatic Experience. Hun er også sertifisert instruktør for Trauma Releasing Exercises (TRE). Som Gestaltterapeut har Bente siden 2001 arbeidet med individuelle klienter, par og grupper (gruppeterapi/veiledning). Hun fokuserer mye på såkalte «vanskelige barn» og «mistilpasset» ungdom, samt ulik traumarelatert problematikk.

 

Maria Gabriela Sirbu

Vår Gestaltterapeut i Tromsø

Gabriela er Gestaltterapeut under utdanning og har også en samfunnsvitenskapelig mastergrad innen fredsstudier. Hun har erfaring med flerkulturelle familier, kulturell identitet, tverrkulturelle problemstillinger, flerkulturelle team i bedrifter og generell familiedynamikk. Gabriela jobber også med eksamensangst for studenter og lærere, og har videre erfaring innen behandling av generell angst, spiseforstyrrelser, rusmisbruk, tap, sorg og pårørende (med fokus på familiedynamikk).

Monica Aadnevik Tobiassen

Vår Terapeut i Vest Agder

Monica har jobbet innen psykisk helsevern siden 2008. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier med spesialisering innen psykososialt arbeid for barn og ungdom. I tillegg har hun en mastergrad innen psykisk helsearbeid og bachelor innen psykologi. Monica er opptatt av den terapeutiske samtalen som bidrar til erkjennelse og vekst, hvor klienten ser muligheter fremfor begrensninger. Hun brenner for at mennesket skal finne en indre mening med livet og oppleve at hver dag er meningsfull til tross for ytre omstendigheter.

vårt rus og pårørende team

Ove Andre Remme

Vår Rusterapeut i Oslo og Akershus

Ove Andre er utdannet innen Gestaltterapi, familie- og avhengighet-psykologi. I en årrekke har han arbeidet terapeutisk med sammensatte utfordringer hos ungdom og voksne, i tillegg til å ha inntatt ulike lederposisjoner. Han har vært med på å bygge opp flere behandlingsprogram for ulike instutisjoner, hvorav noen har hatt avtale med spesialisthelsetjenesten. Som Gründer for Terapivakten bygger Ove Andre på sine tidligere erfaringer og ekspertise, og hans glødende engasjement har ikke minst vært essensielt med å grunnlegge og videreutvikle bedriften. Ove Andre har dessuten brukererfaring på hans utdanningsfelt og holder også foredrag til private og offentlige oppdragsgivere.

Harald Møllen

Vår Rusterapeut i Vest og Øst Agder

Harald har jobbet med rus og avhengighet lidelser og pårørende siden 2007. Han er utdannet rus og pårørende terapeut, og har fordypning i Gestalt Terapi. Han er også utdannet i «Kriminalitet som livsstil» og er sertifisert til å holde kurs å behandle personer med kriminelt tankemønster etter programmet, utviklet av Gunner Bergstrøm. Videre har Harald utdannelse i CAMS ( The Collaborativ Assessment and Management of Suiciality) som er en selvmordsforebyggende behandlingsfilosofi. Harald brenner for å hjelpe mennesker og familier hvor rus forekommer til å leve et liv i harmoni med seg selv og sine omgivelser. Harald innehar også personlig brukererfaring fra flere av sine utdanningsfelt.

Ledelsen

Ove Andre Remme

Styreleder og gründer

Ove Andre er utdannet innen Gestaltterapi, familie- og avhengighet-psykologi. I en årrekke har han arbeidet terapeutisk med sammensatte utfordringer hos ungdom og voksne, i tillegg til å ha inntatt ulike lederposisjoner. Han har vært med på å bygge opp flere behandlingsprogram for ulike instutisjoner, hvorav noen har hatt avtale med spesialisthelsetjenesten. Som Gründer for Terapivakten bygger Ove Andre på sine tidligere erfaringer og ekspertise, og hans glødende engasjement har ikke minst vært essensielt med å grunnlegge og videreutvikle bedriften.

Anita Løkamoen

Daglig leder 

Anita har jobbet med barn og familier, deres oppvekst og utviklingsvilkår innen privat og offentlig sektor. Anita har en bachelor som barnehagelærer med fordypning innen organisasjon og ledelse fra Høyskolen i Telemark, og videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har videre utviklet sitt fagfelt innen familieterapi og systemisk praksis på Diakonhjemmet Høyskole i Oslo. Hun har sertifiseringer innenfor COS-P, ICD-P og PYC. Klientgruppene til Anita er i hovedsak foreldre, familier, par, enkeltindivider og barn. Anita brenner for det unike i hvert menneske og har god innsikt i hvordan våre historier kan danne dysfunksjonelle mønstre, og gi oss utfordringer i nære relasjoner og sosiale settinger.

 

 

Josefin Sandberg

Markedssjef

Josefin har en Bachelor i Digital medieproduktion fra Umeå Universitet og har også studert entreprenørskap, markedsføring og økonomi på BI. I tillegg har hun sertifiseringer i digital markedsføring og inbound marketing, og er spesialisert innen SEO. Josefin har flere år med arbeidserfaring fra TV-produksjon, innholdsmarkedsføring og inbound marketing. Hun driver siden 2018 et eget selskap der hun tilbyr tjenester innen digital markedsføring og har i tillegg blitt markedssjef og deleier i Terapivakten. I Terapivakten engasjeres hun av å få være med å bygge opp en helsetjeneste som utfyller eksisterende helsetilbud og gjør det enklere for mennesker å få behandling.

 

 

Terapeutiske hjemmetjenester

Terapivakten er de første i Norge som tilbyr terapeutiske hjemmetjenester. Hjemmeterapi fungerer ofte som en form for psykisk førstehjelp, og er godt utbredt i en del andre land. Med hjemmeterapi gjør vi det lettere for deg å ta første steget mot forandring, ved å tilpasse behandlingen etter din livssituasjon og dine premisser.

Psykiske helseproblemer rammer mange

Atskillige nordmenn er plaget med en dårlig psykisk helse. Psykiske lidelser er blitt en folkesykdom, og angst og depresjon rammer så mange som inntil 12 % av Norges befolkning. I tillegg kommer mørketallene, det vil si alle de uregistrerte tilfellene av angst og depresjon. Som en konsekvens av redusert psykisk helse – eller psykisk uhelse, som det også kalles, registreres det mellom 500-600 selvmord årlig i Norge. Dette ønsker vi å gjøre noe med, ved å tilby mer fleksibel, persontilpasset og bekvem behandling.

Kontakt oss for å motta terapeutiske hjemmetjenester innen kort tid

Ring for en uforpliktende samtale

Det er lett for at du tenker at utfordringene dine ikke er alvorlige nok for terapi. Eller du tenker motsatt, at problemene dine er for alvorlige. Kanskje er du usikker på om den typen situasjon du er i passer til vårt opplegg. Men er du i tvil, så er du ikke i tvil. Du kan ringe oss uten at det betyr at du må bestemme deg for noe som helst. Da kan du fortelle oss litt om hva som foregår og få vite hvordan vi kan bidra.

Hvis du ikke tidligere har diskutert disse utfordringene med noen, kan en telefonsamtale bli ekstra nyttig. Når man setter ord på noe, blir det konkretisert, klargjort og kanskje ufarliggjort. Dette skjer ikke på samme måte når tankene svirrer hvileløst og planløst rundt i hodet.

Vi rykker ut innen én time

Det kan føles uutholdelig når du sliter som verst med angst, depresjon og andre mentale og emosjonelle utfordringer. Derfor har Terapivakten mål om 1 times responstid. Kontakter du oss, får du hjelp, og du får hjelp raskt. Fyller du ut skjemaet under eller ringer for å booke time, gjør vi vårt ytterste for å rykke ut innen en time. Dette er også nyttig i en hektisk hverdag hvor det er vanskelig å forutse når du kommer til å ha tid ledig til terapi. Hvis ledig tid plutselig dukker opp, kan du kontakte oss, og vi vil være på døren din kort tid etter.

Terapi i hjemmet ditt

Noe av det spesielle med Terapivakten er at vi tilbyr terapi i hjemmet ditt, uansett om det dreier seg om at vi kommer hjem til deg, eller gjennom digitale videosamtaler. Du slipper å komme til oss. På den måten sløser vi minst mulig med tiden din. I tillegg kan vi sammen ta tak i utfordringene dine i kjente, komfortable omgivelser. Vi er først i Norge til å tilby terapeutiske hjemmetjenester, men det er utbredt i utlandet. Hvis det høres praktisk og passende ut for deg, kan du fylle ut skjemaet nedenfor eller ringe for å komme i gang. Vi håper at tilbudet om hjemmeterapi gjør terskelen lav nok til at du tar kontakt.

Les mer i vår blogg

Symptomer på stress – tegnene du må se opp for

Det finnes mange ulike symptomer på stress, men hvordan det gir utslag hos den enkelte vil være veldig individuelt. Psykisk stress kan ofte føre til alvorlig psykisk eller fysisk sykdom. For noen kan for eksempel fysiske symptomer på stress og angst være de mest...

Få nyhetsoppdateringer

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på nyheter, bloggposter og tilbud.

Du er nå påmeldt vårt nyhetsbrev.