fbpx

Tilbyr terapi hjemme eller på nett

Hva er vel nærere og kjærere enn vår egen familie? Hvor vondt er det ikke når en eller flere i familien sliter? Dette gjør vi i Terapivakten noe med ved å tilby familieterapi på en helt ny måte. Vårt unike behandlingskonsept gjør det mulig for hele familien, gammel som ung, å få hjelp til å løse opp i problemene de bærer på her og nå, i eget hjem. Enten ved at en av våre terapeuter kommer hjem til dere, eller på nett via digitale videosamtaler. Vi tilbyr også individuell terapi for enkeltpersoner og hjemmebasert rusbehandling

Ove Andre Remme arbeidet i mange år med ulik terapi som angår familiers og familiemedlemmers problemer. Han erfarte at det ofte er på hjemmebane problemene starter, og at det er der det største arbeidet ligger. For mange er det en stor utfordring bare å komme seg ut av døra, og her så Ove et stort behov det ikke fantes noen god løsning på. Dette ønsket han å gjøre noe med, og i 2017 startet han Terapivakten.

Verden er i forandring og varer og tjenester tilbys i stadig større grad som hjemmelevering. Hvorfor ikke også tilby en så viktig tjeneste som terapi hjemme? Med hjemmeterapi sløser vi ikke bort din dyrbare tid på transport og kjedelige venterom. Du får behandling etter dine premisser, tilpasset din tidsplan og din livsstil. Dette gjør det enklere å ta tak i problemene her og nå, og gi deg selv, eller hele familien din en bedre og mer harmonisk hverdag.

Våre terapeuter

Annemette Nilsen

Vår gestaltterapeut i Oslo

Anne Mette ble ferdig utdannet fysioterapeut i 2005. Hun tok senere videreutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt i Oslo for å bli psykoterapeut. I 2016 etterutdannet hun seg innen Somatic Experiencing, som er en kroppsorientert terapiform for behandling av traumer. Anne Mette har hatt egen praksis siden 2013, og som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening er hun bundet til strenge krav til faglig oppdatering, veiledning og etiske retningslinjer. Klientgruppen til Anne Mette er unge, voksne og eldre, og hun har også erfaring fra eldreomsorg og skole.

Liv Berit Nyblin Løken

Vår psykoterapeut i Drammen

Liv Berit har arbeidet som lærer i skolen, miljøspesialist i psykiatrien og psykoterapeut i privat organisasjon. Hun er blant annet utdannet uttrykksterapeut og klinisk helsearbeider. Hun har også videreutdanning innen traumerelatert dissosiasjonsforstyrrelser. Liv Berit har mange års erfaring med stabilisering av stress, traume, angst og depresjon. Samtidig har hun også god kjennskap til kroniske lidelser, spiseforstyrrelser og sorgarbeid. Noen av hennes spesialområder er flerkulturell problematikk, integrering og sosial kompetanse.

Bente Finnestad

Vår gestaltterapeut i Stavanger

Bente er opprinnelig utdannet militær yrkesoffiser, men er nå utdannet Gestaltterapeut og Gestaltveileder. Hun har studert 8 år ved Norsk Gestaltinstitutt, og har i tillegg ett års utdanning i Mindfullness og kursing innen Somatic Experience. Hun er også sertifisert instruktør for Trauma Releasing Exercises (TRE). Som Gestaltterapeut har Bente siden 2001 arbeidet med individuelle klienter, par og grupper (gruppeterapi/veiledning). Hun fokuserer mye på såkalte «vanskelige barn» og «mistilpasset» ungdom, samt ulik traumarelatert problematikk.

Maria Gabriela Sirbu

Vår gestaltterapeut i Tromsø

Gabriela er utdannet Gestaltterapeut og har også en samfunnsvitenskapelig mastergrad innen fredsstudier. Hun har erfaring med flerkulturelle familier, kulturell identitet, tverrkulturelle problemstillinger, flerkulturelle team i bedrifter og generell familiedynamikk. Gabriela jobber også med eksamensangst for studenter og lærere, og har videre erfaring innen behandling av generell angst, spiseforstyrrelser, tap, sorg og pårørende (med fokus på familiedynamikk).

Signe Kjelsrud

Vår kognitive terapeut i Oppland og Hedemark

Signe er utdannet familieterapeut fra 95 og leverer sin master våren 2021. Hun var en av de 30 først som ble utdannet som Pmto-terapeut i Norge (2001). Hun har etter dette arbeidet i 20 år med veiledning av foreldre som har barn med atferdsvansker. Hun er også utdannet kognitiv terapeut og har arbeidet privat med terapi for mennesker med sosial angst, helse angst, fobier og depresjon. Signe har arbeidet i mange år med opplæring og veiledning av terapeuter. Hun har også jobbet mye med veiledning av skole og barnehage og har en spesiell interesse for barn og unge som føler at skolehverdagen blir vanskelig.

Ellen Marie Berg-Nilsen

Vår Familieterapeut i Trondheim

Ellen Marie Berg-Nilsen er utdannet sosionom ved NTNU, og har videreutdanning som familieterapeut ved Diakonhjemmet høyskole i Oslo. Hun har også videreutdanning innen sorg og krise arbeid, spesielt rettet mot barn og unge, men også voksne. Videre har hun lang og bred yrkeserfaring fra St. Olavs hospital i Trondheim, der hun har arbeidet de siste 17 årene. Her har hun hovedsakelig arbeidet med familier som mister et familiemedlem i kreft.  Hun har hatt barn og unge som pårørende, og sorgarbeid,  som sine hovedfelt. Her har hun arbeidet med familier som en gruppe, par og enkeltindivider. Ellen har også lengre erfaring med parterapi, og terapi for enkeltindivider.

Berit Aanesen

Vår Psykoterapeut i Telemark

Berit er psykoterapeut MNFIT (integrativ terapi), og godkjent PREP-veileder for par. Hun har også EMDR-utdanning; nyttig særlig ved traumer og overveldende opplevelser. I praksisen i Porsgrunn møter hun klienter i alle aldersgrupper, med et bredt spekter av problemstillinger. Hun har en helhetlig helse- og sykdomsforståelse, og er både gjennom egenerfaring og profesjonelt opptatt av hvordan mestringsstrategier over tid kan bli skadelige. Som terapeut fokuserer hun på klientens iboende endringspotensiale, og er opptatt av verdien av tidlig hjelp: man trenger ikke være syk om man har det vanskelig, men det er lurt å gjøre noe med det før man blir syk. Berit har arbeidserfaring fra Mental Helse Hjelpetelefonen. Opprinnelig er hun realfagsutdannet og har forskererfaring.

Tone Lise Haraldseid

Vår Familieterapeut i Kristiansand

Tone Lise er utdannet vernepleier og har lang erfaring i arbeid med personer med spesielle behov, deres familie og andre systemer de er en del av, slik som skole eller arbeid. Hun har en mastergrad spesialisert i ekteskap- og familie terapi fra USA. Her har hun jobbet med par, familier, grupper og individer med et bredt spekter av problemstillinger. Blant annet utfordrende atferd, depresjon, traumer og ulike samlivsproblemer. Tone Lise har erfaring med mennesker fra forskjellige kulturelle bakgrunner. Hun fokuserer på hvordan vi kan bli fanget i ulike mønstre og hvordan komme ut av disse for å forbedre oss selv og de relasjonene vi står i.

Våre terapeuter innen rus og avhengighet

Ove Andre Remme

Vår rusterapeut i Oslo og Akershus

Ove Andre er sertifisert rus og familieterapeut med videreutdanning i Gestaltterapi. Ove Andre har 10 års erfaring med å jobbe med rusavhengige og deres pårørende. Han har også behandlet ungdommer med sammensatte utfordringer. I tillegg har Ove inntatt flere lederposisjoner innen behandling av rusavhengige og deres pårørende. Ove har jobbet både i private og offentlige behandlingsklinikker og har tidligere vært Faglig Leder hos en klinikk med avtale med spesialisthelsetjenesten. Ove Andre har dessuten brukererfaring fra hans utdanningsfelt og holder også foredrag til private og offentlige oppdragsgivere.

Svava Sigursveinsdottir

Vår online rus og pårørendeterapeut 

Svava er autorisert gestaltterapeut (SAG), utdannet ved Gestaltakedmiet i Skandinavia og er videreutdannet som veileder. Hun har jobbet med rus og avhengighetsproblemer i 30 år. Svava har jobbet i primærhelsetjenesten og med ettervern, både i grupper og med individuell behandling, som ansatt og som konsulent. Hun har utdannet og veiledet ansatte og ledere i bedrifter. Hun har også drevet privat praksis siden 1989 og tar mot klienter som søker hjelp til å håndtere forskjellige utfordringer i livet. Hun har personlig erfaring som rusavhengig og pårørende i tillegg til oppvekst i dysfunksjonell familie, noe som har bidratt til hennes engasjement i å hjelpe andre. 

Agne Larsson

Vår online rusterapeut Agne

Agne har jobbet med rusbehandling i over 20 år, både som ansatt og konsulent. Agne er utdannet rusterapeut fra Sverige. Han har også utdannelse innen kriminalitet som livsstil, eventyrpedagogikk og øreakupunktur som abstinensbehandling. Han har jobbet både på avgiftningsavdelinger, primærbehandling, poliklinisk og i ettervern. I tillegg har Agne erfaring med å jobbe med effektene av å ha vokst opp i dysfunksjonelle familier.

Magnus Carlberg

Vår rusterapeut i Oslo

Magnus er utdannet sosialpedagog og terapeut innen psykososialt behandlingsarbeid og rusavhengighet. Han har videre tatt flere kurs for å utvikle og få bredde i sin kunnskap om avhengighet som en familiesykdom og de tiltak som behøves for å kunne muliggjøre ett rusfritt liv. Magnus har tidligere arbeidet med primærbehandling, familiegrupper og kryssavhengigheter på behandlingsklinikker i Sverige og Norge. Magnus bor i Oslo og har brukererfaring og er sterkt forankret i selvhjelpsrørelsen.

Monica Wegling

Vår pårørendeterapeut i Oslo

Monica Wegling har doktorgrad fra Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU på tematikk omkring helseangst og overbehandling. Hun studerer gestaltterapi ved NGI og er godkjent av skolen som praktiserende 3-års student. Hun er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening og får veiledning og oppfølging fra NGI. Til daglig arbeider hun som journalist i Gaysir, og har skrevet bøker og artikler omkring seksuell identitet. Hun har skrevet om spiseforstyrrelser, noe hun også har personlig erfaring med. Monica har erfaring som pårørende til rusavhengige, noe hun har jobbet aktivt med i mange år. Hennes spesialområder som terapeut er seksuell identitet, kjønnsdysfori/transseksualitet, spiseforstyrrelser og pårørende-problematikk i rus sammenheng.

Arne Helge Halvfstad

Vår rus og pårørendeterapeut i Telemark

Arne Helge har 12 års erfaring i arbeid med rusavhengige og deres pårørende. Han har jobbet i både offentlige og private behandlings instutisjoner for voksne og ungdom med sammensatte utfordringer, men som har rusmisbruk som fellesnevner. I de siste årene har han spesialisert seg på ettervern og avrusning for unge voksne. Dette er oppdrag gitt av det offentlige i fem forskjellige fylker. Arne Helge er utdannet rusterapeut i Sverige med videreutdanning i trauma og Gestaltterapi. Alle de han har fulgt fra avgiftning til en rusfri hverdag har han fremdeles kontakt med, de er kilden til kunnskap og refleksjon samt en forvissning om at det nytter.

Harald Møllen

Vår rusterapeut i Aust- og Vest-Agder

Harald har jobbet med rus- og avhengighetslidelser siden 2007. Han er utdannet rusterapeut med fordypning i gestaltterapi, samtidig som han har videreutdanning i familieterapi. Harald har også utdannelse innen kriminalitet som livsstil og i CAMS, som er en forebyggende behandlingsfilosofi for selvmordstruede klienter. Han brenner for å hjelpe mennesker til et liv i harmoni med seg selv og sine omgivelser. Harald har også egenerfaring innen flere av sine utdanningsfelt.

Wibeche Lium Toft

Vår pårørende terapeut i Trondheim

Wibeche er utdannet helsefagarbeider, og har gjennom denne jobben møtt ulike mennesker med ulik problematikk og kriser. Hun har videreutdannet seg som pårørende og rusterapeut i Sverige, og har gjennom disse årene blitt kjent med ulike avhengigheter og medavhengighet, og økt kunnskap om sykdommen og hvordan familien kan styrke sine individuelle roller. Wibeche er familie og pårørende terapeut i Trondheim, og vil bidra med kunnskap og veiledning til pårørende.

Per Einar Sæther

Vår rusterapeut i Trondheim

Per Einar ble utdannet rusterapeut ved Alfainstituttet i 1996 og har jobbet ved flere rusklinikker. Han er nå ansatt ved en rusklinikk innen spesialisthelsetjenesten. Per Einar har videreutdannet seg i Sverige og driver nå med en utdannelse som traume terapeut. Han har erfaring med flere typer avhengigheter og medavhengighet til de som står den avhengige nærmest. Per Einar ser behovet av poliklinisk behandling hvor man også inkluderer familien rundt den avhengige gjennom Terapivakten´s rusbehandling. Drivkraften til Per Einar er at det er håp for alle, men det krever et ønske om forandring.

Johnny Risjord

Vår rusterapeut i Troms og Nordland

Johnny er sertifisert rusterapeut og har jobbet ved flere klinikker som rusterapeut og miljøterapeut i medlever turnus de siste 8 årene. Han sitter i styret for Rusforum Nordland og Wayback Tromsø og er sterkt engasjert i hvordan vi som hjelpere møter mennesker med problemer. Johnny tror og brenner for at om en møter mennesker der de er, og på en inkluderende måte uten stigma og formaninger, så er mye lagt til rette for veien videre. Johnny er engasjert og deltar i frivillig arbeid i lokalmiljøet. Han er brannvernleder i det lokale grendelag og sitter i styret i FAU (foreldres arbeidsutvalg) i grunnskolen. Johnny holder foredrag for både det private og det offentlige og har egenerfaring fra både rus og kriminalitet.

Elin Kvanvik

Vår rusterapeut i Haugesund

Elin er sertifisert rusterapeut, og under utdannelse til Gestaltterapeut ved NGI i Oslo. Elin har over 15 års erfaring med å jobbe med mennesker med rusavhengighet og annen avhengighet. I tillegg har hun jobbet med mennesker med psykiske lidelser, og har videreutdannelse i psykisk helsearbeid. Elin jobber nå som ruskonsulent i kommunen. Den største motivasjonen i hennes arbeid er å følge klienter på veien mot et rusfritt liv. Elin er opptatt av familiesystemer, hvordan vi mennesker tar med oss dysfunksjonelle atferdsmønster og karaktertrekk fra barndommen inn i voksenlivet, og hvordan vi kan endre på dette.

Sten Mellingen

Vår rusterapeut i Nord-Trøndelag

Sten tok sin rusterapeut utdannelse i Sverige. Han har blant annet jobbet i videregående skole som spes.ped og er i dag ansatt i kommunen som BPA. Han har erfaring fra individuell behandling av rusavhengige og ettervern. I tillegg har Sten bred egenerfaring innen avhengighet og kryssavhengigheter og hvordan mekanismene henger sammen. Sten er genuint opptatt av å følge sine klienter gjennom hele behandlingsforløpet og ser på ettervern som en viktig del av opprettholdelse av rusfrihet. Sten har brukererfaring som rusavhengig og tilfører våre klienter stor egen erfart kunnskap.

Ledelsen

Ove Andre Remme

Gründer og styreleder

Ove Andre er utdannet innen gestaltterapi og familie- og avhengighetspsykologi. I en årrekke har han arbeidet terapeutisk med sammensatte utfordringer hos ungdom og voksne, i tillegg til å ha inntatt ulike lederposisjoner. Han har vært med på å bygge opp flere behandlingsprogram for ulike instutisjoner, hvorav noen har hatt avtale med spesialisthelsetjenesten. Som gründer for Terapivakten bygger Ove Andre på sine tidligere erfaringer og ekspertise, og hans glødende engasjement har ikke minst vært essensielt med å grunnlegge og videreutvikle bedriften.

Josefin Sandberg

Markedssjef

Josefin Sandberg ble markedssjef i Terapivakten i april 2018 og deleier i desember samme år. I Terapivakten engasjeres hun av å få være med å bygge opp en helsetjeneste som utfyller eksisterende helsetilbud og gjør det enklere for mennesker å få behandling. Gjennom å tilby terapi hjemme eller digitalt, håper Josefin at Terapivakten skal bli et lavterskeltilbud som kan bidra til å øke folkehelsen i Norge. 

Monica Wegling

Kommunikasjonssjef

Monica Wegling har arbeidet som journalist og skribent i mange år, og har helseforebygging som sitt spesialfelt. Hun ønsker å bidra til å bryte ned fordommer omkring psykisk helse, og å gjøre psykisk helsehjelp tilgjengelig for alle. Som sjef for kommunikasjon og mediehåndtering har hun ansvar for å besvare pressehenvendelser og for Terapivakten´s kommunikasjonsstrategi. Hun jobber også som pårørendeterapeut for Terapivakten. Kontaktinformasjon: monica@terapivakten.no

Terapeutiske hjemmetjenester

Terapivakten er de første i Norge som tilbyr terapeutiske hjemmetjenester. Hjemmeterapi fungerer ofte som en form for psykisk førstehjelp, og er godt utbredt i en del andre land. Med hjemmeterapi gjør vi det lettere for deg å ta første steget mot forandring, ved å tilpasse behandlingen etter din livssituasjon og dine premisser.

Psykiske helseproblemer rammer mange

Atskillige nordmenn er plaget med en dårlig psykisk helse. Psykiske lidelser er blitt en folkesykdom, og angst og depresjon rammer så mange som inntil 12 % av Norges befolkning. I tillegg kommer mørketallene, det vil si alle de uregistrerte tilfellene av angst og depresjon. Som en konsekvens av redusert psykisk helse – eller psykisk uhelse, som det også kalles, registreres det mellom 500-600 selvmord årlig i Norge. Dette ønsker vi å gjøre noe med, ved å tilby mer fleksibel, persontilpasset og bekvem behandling.

Kontakt oss for å motta terapeutiske hjemmetjenester innen kort tid

Les i vår blogg