Tilbyr terapi hjemme eller på nett

Hva er vel nærere og kjærere enn vår egen familie? Hvor vondt er det ikke når en eller flere i familien sliter? Dette gjør vi i Terapivakten noe med ved å tilby familieterapi på en helt ny måte. Vårt unike behandlingskonsept gjør det mulig for hele familien, gammel som ung, å få hjelp til å løse opp i problemene de bærer på her og nå, i eget hjem. Enten ved at en av våre terapeuter kommer hjem til dere, eller på nett via digitale videosamtaler. Vi tilbyr også individuell terapi for enkeltpersoner.

Ove Andre Remme arbeidet i mange år med ulik terapi som angår familiers og familiemedlemmers problemer. Han erfarte at det ofte er på hjemmebane problemene starter, og at det er der det største arbeidet ligger. For mange er det en stor utfordring bare å komme seg ut av døra, og her så Ove et stort behov det ikke fantes noen god løsning på. Dette ønsket han å gjøre noe med, og i 2017 startet han Terapivakten.

Verden er i forandring og varer og tjenester tilbys i stadig større grad som hjemmelevering. Hvorfor ikke også tilby en så viktig tjeneste som terapi hjemme? Med hjemmeterapi sløser vi ikke bort din dyrbare tid på transport og kjedelige venterom. Du får behandling etter dine premisser, tilpasset din tidsplan og din livsstil. Dette gjør det enklere å ta tak i problemene her og nå, og gi deg selv, eller hele familien din en bedre og mer harmonisk hverdag.

Våre terapeuter

Annemette Nilsen

Vår Gestaltterapeut i Oslo

Anne Mette ble ferdig utdannet fysioterapeut i 2005. Hun tok senere videreutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt i Oslo for å bli psykoterapeut. I 2016 etterutdannet hun seg innen Somatic Experiencing, som er en kroppsorientert terapiform for behandling av traumer. Anne Mette har hatt egen praksis siden 2013, og som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening er hun bundet til strenge krav til faglig oppdatering, veiledning og etiske retningslinjer. Klientgruppen til Anne Mette er unge, voksne og eldre, og hun har også erfaring fra eldreomsorg og skole.

Mary-Ann Torp

Vår Familieterapeut i Østfold

Mary Ann er utdannet sykepleier ved HIØ. Hun har videreutdanning innen faglig veiledning, ledelse, sosialpedagogikk, voksenpedagogikk og familieterapi fra Diakonhjemmet høyskole i Oslo. Videre har hun lang og bred yrkeserfaring både fra det offentlige og private. De siste 12 år har hun arbeidet som familieterapeut/veileder for par og familier, og som terapeut for enkeltindivider. Mary Ann har også lang erfaring fra arbeid med mennesker i sorg og andre livskriser – både i grupper, individuelt og med par. Som MST-terapeut (Multisystemisk terapi) og PMTO-terapeut (Parent management training) jobber hun mye med foreldre og barn/ungdom.

Liv Berit Nyblin Løken

Vår Psykoterapeut i Drammen

Liv Berit har arbeidet som lærer i skolen, miljøspesialist i psykiatrien og psykoterapeut i privat organisasjon. Hun er blant annet utdannet uttrykksterapeut og klinisk helsearbeider. Hun har også videreutdanning innen traumerelatert dissosiasjonsforstyrrelser. Liv Berit har mange års erfaring med stabilisering av stress, traume, angst og depresjon. Samtidig har hun også god kjennskap til kroniske lidelser, spiseforstyrrelser og sorgarbeid. Noen av hennes spesialområder er flerkulturell problematikk, integrering og sosial kompetanse.

Bente Finnestad

Vår Gestaltterapeut i Stavanger

Bente er opprinnelig utdannet militær yrkesoffiser, men er nå utdannet Gestaltterapeut og Gestaltveileder. Hun har studert 8 år ved Norsk Gestaltinstitutt, og har i tillegg ett års utdanning i Mindfullness og kursing innen Somatic Experience. Hun er også sertifisert instruktør for Trauma Releasing Exercises (TRE). Som Gestaltterapeut har Bente siden 2001 arbeidet med individuelle klienter, par og grupper (gruppeterapi/veiledning). Hun fokuserer mye på såkalte «vanskelige barn» og «mistilpasset» ungdom, samt ulik traumarelatert problematikk.

Maria Gabriela Sirbu

Vår Gestaltterapeut i Tromsø

Gabriela er Gestaltterapeut under utdanning og har også en samfunnsvitenskapelig mastergrad innen fredsstudier. Hun har erfaring med flerkulturelle familier, kulturell identitet, tverrkulturelle problemstillinger, flerkulturelle team i bedrifter og generell familiedynamikk. Gabriela jobber også med eksamensangst for studenter og lærere, og har videre erfaring innen behandling av generell angst, spiseforstyrrelser, rusmisbruk, tap, sorg og pårørende (med fokus på familiedynamikk).

Ellen Beate Dyvi

Vår Gestaltterapeut i Oslo

Ellen Beate er Gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt, med egen praksis siden 2011. Hennes klienter er unge og voksne, samt par. Klientene kommer ofte med temaer som vanskelige valg, grensesetting, livskriser, jobbsituasjon, kjærlighetslivet, seksualitet, barn og familie, uro, frykt, sorg og skam. Som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening oppfyller hun krav til faglig oppdatering og veiledning, og følger foreningens etiske retningslinjer. Ellen Beate er også samfunnsviter, cand.polit, fra Universitetet i Oslo med lang og variert erfaring fra arbeidslivet, i både offentlig og privat virksomhet.

Kristin Borge Hansen

Vår Gestaltterapeut i Akershus

Kristin er utdannet Gestaltterapeut, Gestaltveileder og coach fra Norsk Gestalt Institutt Høyskole. Hun har en Mastergrad i Gestaltpsykoterapi, MSC ved Universitetet i Derby, England og er godkjent terapeut og veileder i NGF (Norsk Getaltterapeut forening). Hun er også akkreditert coach og veileder i GPO (Gestalt Praktiserende organisasjoner) Siden 2001 har Kristin arbeider med individuelle klienter, par og grupper. Kristin har over 10 års erfaring som gruppeterapeut, familieterapeut og har også erfaring med lederveiledning og coaching av ledere.

Våre terapeuter innen rus og avhengighet

Ove Andre Remme

Vår Rusterapeut i Oslo og Akershus

Ove Andre er sertifisert rus og familieterapeut med videreutdanning i Gestaltterapi. Ove Andre har 10 års erfaring med å jobbe med rusavhengige og deres pårørende. Han har også behandlet ungdommer med sammensatte utfordringer. I tillegg har Ove inntatt flere lederposisjoner innen behandling av rusavhengige og deres pårørende. Ove har jobbet både i private og offentlige behandlingsklinikker og har tidligere vært Faglig Leder hos en klinikk med avtale med spesialisthelsetjenesten. Ove Andre har dessuten brukererfaring fra hans utdanningsfelt og holder også foredrag til private og offentlige oppdragsgivere.

Harald Møllen

Vår Rusterapeut i Rogaland

Harald har jobbet med rus og avhengighet lidelser siden 2007. Han er utdannet Rusterapeut med fordypning i Gestaltterapi, samtidig som han videreutdanning i familieterapi. Harald har også utdannelse innen kriminalitet som livsstil og i CAMS som er en forebyggende behandlingsfilosofi for selvmords truede klienter. Han brenner for å hjelpe mennesker til et liv i harmoni med seg selv og sine omgivelser. Harald har også egenerfaring innen flere av sine utdanningsfelt.

Ledelsen

Ove Andre Remme

Daglig leder og gründer

Ove Andre er utdannet innen Gestaltterapi, familie- og avhengighet-psykologi. I en årrekke har han arbeidet terapeutisk med sammensatte utfordringer hos ungdom og voksne, i tillegg til å ha inntatt ulike lederposisjoner. Han har vært med på å bygge opp flere behandlingsprogram for ulike instutisjoner, hvorav noen har hatt avtale med spesialisthelsetjenesten. Som Gründer for Terapivakten bygger Ove Andre på sine tidligere erfaringer og ekspertise, og hans glødende engasjement har ikke minst vært essensielt med å grunnlegge og videreutvikle bedriften.

Josefin Sandberg

Markedssjef

Josefin har en Bachelor i Digital medieproduktion fra Umeå Universitet og har også studert entreprenørskap, markedsføring og økonomi på BI. I tillegg har hun sertifiseringer i digital markedsføring og inbound marketing, og er spesialisert innen SEO. Josefin har flere år med arbeidserfaring fra TV-produksjon, innholdsmarkedsføring og inbound marketing. Hun driver siden 2018 et eget selskap der hun tilbyr tjenester innen digital markedsføring og har i tillegg blitt markedssjef og deleier i Terapivakten. I Terapivakten engasjeres hun av å få være med å bygge opp en helsetjeneste som utfyller eksisterende helsetilbud og gjør det enklere for mennesker å få behandling.

Terapeutiske hjemmetjenester

Terapivakten er de første i Norge som tilbyr terapeutiske hjemmetjenester. Hjemmeterapi fungerer ofte som en form for psykisk førstehjelp, og er godt utbredt i en del andre land. Med hjemmeterapi gjør vi det lettere for deg å ta første steget mot forandring, ved å tilpasse behandlingen etter din livssituasjon og dine premisser.

Psykiske helseproblemer rammer mange

Atskillige nordmenn er plaget med en dårlig psykisk helse. Psykiske lidelser er blitt en folkesykdom, og angst og depresjon rammer så mange som inntil 12 % av Norges befolkning. I tillegg kommer mørketallene, det vil si alle de uregistrerte tilfellene av angst og depresjon. Som en konsekvens av redusert psykisk helse – eller psykisk uhelse, som det også kalles, registreres det mellom 500-600 selvmord årlig i Norge. Dette ønsker vi å gjøre noe med, ved å tilby mer fleksibel, persontilpasset og bekvem behandling.

Kontakt oss for å motta terapeutiske hjemmetjenester innen kort tid

Les mer i vår blogg

Hvordan få et bedre forhold til kjæresten?

Hvordan få et bedre forhold til kjæresten? Dette er et spørsmål mange lurer på. Noen ganger opplever man en krise i forholdet. Kanskje føler du at en lykkelig fremtid med din kjære blitt til en fjern drøm? Kanskje dere til og med har vurdert å gå fra hverandre, men...