Få behandling av angst i ditt eget hjem

Ta det første steget i dag

Behandling av angst kan hjelpe deg med å få det livet du ønsker å leve. Angst kan på mange måter holde deg igjen i hverdagen. Det kan føre til at du unngår situasjoner, steder eller mennesker du egentlig kunne tenke deg å oppsøke. 

Går du ofte rundt og føler deg engstelig og redd? Eller har du merket at noen du er glad i har begynt å oppføre seg på en måte som tilsier at de ikke har det bra innvendig? 

Da er det viktig å tørre å oppsøke hjelp. Hos Terapivakten tilbyr vi behandling av angst på dine premisser. Vi tilrettelegger terapien etter dine behov, slik at det føles overkommelig å ta det første steget og oppsøke hjelp. Hos Terapivakten kan du velge mellom terapi via hjemmebesøk eller digitale videosamtaler.

Men kan man egentlig bli kvitt angst og hvordan behandle det? Les videre for å finne ut nettopp dette og hvordan vi kan hjelpe deg med å oppnå et liv som ikke er begrenset eller styrt av angst. 

Kan angstbehandling være noe for deg?

Med behandling for angst kan du bli kvitt angstfølelsen og redselen du kjenner inne i deg. Angst er en irrasjonell følelse som kan føre til at du mister kontakten med virkeligheten. Kanskje du kjenner den som en klo i magen eller et trykk over brystet? Eller at du føler deg svimmel eller til og med opplever prikking foran øynene, i armene eller andre steder i kroppen? Andre vanlige symptomer på angst kan være tretthet, hjertebank, uro, hodepine, søvnproblemer, svette, skjelvinger eller rykninger.

Det er ikke sikkert du eller fastlegen din har tenkt over at disse symptomene kan være angst. Så mange som én av ti personer som oppsøker allmennlege, lider nemlig av angst. Kanskje du heller har tenkt at symptomene har vært tegn på fysisk sykdom?

Uansett hvordan angsten viser seg i ditt liv, vil den beste veien til et liv uten angst være å ta et oppgjør med den gjennom behandling du føler deg trygg på. Vi kan gi deg den tryggheten. Med vårt tilbud om terapi mot angst kan du velge om du vil få en terapeut hjem til deg, eller terapi på nett.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandling av angst er at du skal unngå at den begrenser deg i hverdagen og i livet sett i et større perspektiv. I bunn og grunn handler det om å bedre din livskvalitet. Vårt mål er at du skal føle deg trygg i hverdagen og være i stand til å fungere optimalt. Dette omfatter da hvert eneste ledd av ditt liv. 

Angsten skal ikke lenger få lov til å sette stoppere for deg, enten i familielivet, på arbeid, på skolen, i andre sosiale sammenhenger eller på andre arenaer. Du skal slippe å gå rundt og føle deg engstelig. Med behandling for angst, skal du igjen få kontroll over ditt eget liv.

Du fortjener et liv som ikke er preget og styrt av angst, et liv hvor du har alle mulighetene åpen for å nå de målene du har satt deg. 

Kan man bli kvitt angst? 

Det er fullt mulig å bli kvitt angst. Graden av angsten og hvor dypt den stikker vil i de fleste tilfeller avgjøre lang tid det vil ta og hva slags type behandling som vil har beste effekt.

Det finnes flere typer angst, blant annet sosial angst, generalisert angst, panikkangst, PTSD, fobier, prestasjonsangst, tvangstanker og tvangshandlinger. Uansett hva slags type angst du sliter med, finnes det behandling som passer for deg og som vil hjelpe nettopp deg. Hos Terapivakten tilpasser vi behandlingen etter dine behov og din livssituasjon.

Det som er viktig er at du oppsøker hjelp tidligst mulig. Slik kan du spare deg selv for mye unødig uro og engstelse. Gjennom terapi som behandling for angst, får du både behandlet de bakenforliggende årsakene til at angsten til å begynne med oppstod, men også hjelp til å komme deg videre i livet. 

Hvordan behandle angst?

Hos Terapivakten fokuserer vi på å behandle de bakenforliggende årsakene til angsten. Ved bruk av ulike teknikker og verktøy lærer vi deg å jobbe med årsaken. Slik kan du på sikt bli kvitt angst.

Gjennom bevisstgjøring blir bakenforliggende årsaker synliggjort. De eneste tingene vi kan gjøre noe med og endre, er nemlig de tingene vi kan se. Vi hjelpe deg med å åpne øynene for det du frykter på en arena der du er trygg – i ditt eget hjem.

Dette gjør vi ved å bruke en rekke ulike metoder. Metodene innebærer blant annet kognitiv terapi, eksponeringsterapi og opplevelsesbasert terapi. Slik hjelpe vi deg aktivt med å endre tanke- og handlingsmønsteret. 

Bli kvitt angsten og ta livet ditt tilbake

Gjennom behandling av angst kan du kan du oppleve at de fysiske symptomene forsvinner, samtidig som du vil lære mer om deg selv og dine egne grenser. Du vil lære deg å ta bedre valg for deg selv, og du vil få livet ditt tilbake. Det er du som skal sette grensene i ditt liv, ikke angsten. Oppsøk hjelp i dag for å behandle og bli kvitt din angstlidelse. 

Våre kunder er fornøyde

I mange år slet jeg med tvangstanker. Hadde problemer med å ta kollektivtransport, og store deler av livet mitt har vært preget av sosial angst. Jeg tok kontakt med Terapivakten, og innen én time kom terapeuten hjem til meg. Han hjalp meg med å sette ord på følelsene mine og lagde en handlingsplan for veien videre. Terapeuten utfordret meg og beroliget meg under hele behandlingsforløpet. I dag sliter jeg ikke med sosial angst, og kollektivtransport er moro. Dette var noe jeg bare drømte om før, og nå er jeg friere enn noen gang. Jeg anbefaler Terapivakten på det varmeste dersom du sliter med sosial angst og tvangstanker.

Arild J

Lærer

Kontakt oss for spørsmål eller bestill time her

Les i vår blogg