Intervensjon

– hjelp en nærstående til rusbehandling

Hva betyr intervensjon?

En intervensjon innen rusområdet er en inngripen i en annen persons liv, der målet er at personen skal takke ja til å gjøre noen viktige endringer i sitt liv. Det er en handling der familie og pårørende til en person som lider av rusavhengighet eller alkoholisme, sammen med en terapeut forsøker å få personen til å akseptere rusbehandling. Godtar den rusavhengige tilbudet så reiser hen til behandlingsstedet umiddelbart. 

En intervensjon er ikke en enkel løsning, verken for deg som pårørende eller for den rusavhengige som blir konfrontert. Sammen med vår terapeut blir du forberedt til den situasjonen du skal stå i når intervensjonen finner sted. Det er viktig at alle som deltar står stødig i sine beslutninger for at intervensjonen skal ha størst mulig sjanse til å lykkes.

En rusavhengig er ofte ekspert på å manipulere følelsene til de rundt seg, og vil sannsynligvis forsøke å spille ut mange manipulerende trekk i håp om at dere vil endre beslutningen deres. Den største jobben som gjøres under en intervensjon, er faktisk den jobben du som pårørende gjør med deg selv.   

%

Personer med et negativt rusmønster – Mørketallene er store

Vil intervensjonen ha noen effekt?

Målgruppen er rusavhengige som er klare for å gjøre en viktig endring i sine liv. Men hvordan kan man vite dette?

Du har kanskje opplevd den fortvilte personen som trygler etter hjelp, men som i neste øyeblikk slett ikke viser interesse for å ville endre seg. Når den rusavhengige først har tryglet om hjelp én gang, betyr det at det finnes et ønske hos denne personen til å få hjelp. Intervensjon kan være det som trengs for å komme i gang med rusbehandling.

Personen konfronteres med konsekvensene den livsførselen de fører har på dere. Intervensjonen vil ofte, men ikke alltid, ha en positiv effekt. Å få høre at  den måten man lever på ikke bare ødelegger sitt eget liv, men også livene til de rundt seg, er en tøff men nødvendig innsikt. Du må fortelle personen om dine opplevelser og om hvordan hen er i ferd med å også ødelegge ditt liv.  

Du kan bli møtt med alt fra sinne og utagering til offerspill, dramatikk og sjokk. Reaksjonene er automatiske responser fra den som blir konfrontert, og ofte vil hen roe seg ned og innse alvoret og realiteten i situasjonen.

Stå fast ved deres beslutninger gjennom disse reaksjonene, så får ikke de manipulative prosessene noen virkning. Det er ofte det som skal til for at personen innser at dere mener alvor denne gangen. Kanskje er det første gangen at den rusavhengige opplever at manipulasjonen (bevisst eller ubevisst) ikke lenger virker.

Intervensjonens effekt

Klar for å gjøre en endring?

Når dere kjenner at dere er klar for å gjøre en viktig endring i livene deres, tar dere kontakt med oss i Terapivakten. Denne endringen vil gi deg som pårørende, de verktøyene du trenger for å ta tilbake ditt eget liv. Den rusavhengige vil få tilbud om rusbehandling på dagen, og våre terapeuter vil gi dere god støtte både før, under og etter intervensjonen. Ikke nøl – Ring, mail eller send oss en sms nå, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale. 

 

Ring oss på 64 80 90 92

støtte til deg som pårørende

intervensjon | savn og sorg et resultat av rusavhengighet

Savn og sorg

Uavhengig av hvordan resultatet av en intervensjon vil bli, så ligger det vonde og ubearbeidede følelser av både savn og sorg hos de enkelte familiemedlemmene. Vis respekt for dine egne følelser, og la Terapivakten hjelpe deg med å rydde opp i din indre smerte.

Intervensjon - behandling av rusavhengighet eller akoholisme hjelper deg til oppnå sinnsro

Engstelig?

Alle som har levd med en person i aktiv rus over tid, vet veldig godt hva våkenetter, angst og katastrofetanker er. Du er livredd for at det er politi eller prest som ringer for å gi dødsbudskap. Samtidig lengter du etter et slikt budskap, slik at du kan få fred. Terapivakten gir deg nøkkelen til å finne din indre sinnsro.

Klandre ikke deg selv for andres rusavhengighet

Det er ikke din skyld!

Det er normalt å klandre seg selv for en annens rusproblem. Hva gjorde jeg galt? Skulle jeg ikke vært så ærlig den gangen for så mange år siden? Terapivakten har erfarne terapeuter som hjelper deg å sortere, slik at din dårlige selvfølelse kan byttes ut med selvrespekt og en god selvfølelse.

Ta kontakt på 64 80 90 92 eller admin@terapivakten.no, for mer informasjon og pris på intervensjon for rusavhengige og alkoholikere.

Bestill time

Les i vår blogg