Individuell terapi – behandling av psykisk uhelse

Hos Terapivakten kan du få individuell terapi mot psykisk uhelse, helt tilpasset din hverdag og dine behov. Vi tilbyr terapi på nett og via hjemmebesøk. I noen kommuner tilbyr vi også behandling på kontor. 

Psykisk uhelse rommer mye. I tillegg rammer det mange. Kanskje mange flere enn du tror. Likevel kan det føles ensomt, fordi det ikke alltid er noe man snakker høyt om.

Dessverre er det ofte dette som leder til at tilstander blir verre, eller i det minste at det får ligge og ulme under overflaten over lengre tid. Det kan føre til at du lever et langt dårligere liv enn du fortjener.

Det viser seg at hele 1,6 millioner nordmenn i løpet av livet vil få en psykisk lidelse. Dette utgjør så mye som en tredjedel av befolkningen. Derfor er det egentlig nokså rart at det ikke blir snakket mer om. Det skal ikke føles som en skam å ha en psykisk lidelse, ei heller å oppsøke hjelp og behandling.

Vi tilbyr samtaleterapi som behandling, og benytter oss av ulike typer behandlingsmetoder, utifra hva det er du sliter med og hva som passer deg best. Les mer om våre metoder lenger ned.

Psykiske lidelser og plager vi behandler

Individuell terapi mot atferdsvansker

Tvangstanker

Terapivakten kan hjelpe deg med å overkomme følelsen av å hele tiden måtte ha kontroll. Tvangstanker og -handlinger kan ta over hele livet ditt når det ikke blir gjort noe med. Gjennom individuell terapi hjelper vi deg med å ta et oppgjør med tvangstankene.

Sorg

Fortrenger du sorg ved å grave deg ned i arbeid, rusmidler eller annet? Sorg som ikke blir bearbeidet kan i verste fall føre til enda verre psykiske tilstander, som depresjon eller avhengighet. Få hjelp med å bearbeide sorgen på en sunn måte.

Individuell terapi mot depresjon

Depresjon

Er det fravær av ektefølt glede i ditt liv? Har livet mistet mening? Føler du deg tom innvendig? Det kan være mange grunner til at en depresjon oppstår. Ved å finne ut hva som er grunnleggende galt i livet ditt, kan du også behandle den psykiske lidelsen.

Individuell terapi mot atferdsvansker

Atferdsvansker

Atferdsvansker kan ramme mennesker i alle aldre. Dette kan for eksempel være i form av selvskading, rusmisbruk, vold eller utagerende oppførsel på arbeid eller privat. Ofte er det et klart tegn på at noe er galt. Med individuell terapi kan du få hjelp til å finne ut hva som egentlig plager deg og dermed få rett behandling.

Individuell terapi mot stress og utbrenthet

Stress og utbrenthet

Får du både psykiske og fysiske plager av arbeidet, samtidig som du mangler energi til fritid og aktiviteter utenom jobb? Terapivakten hjelper deg med å finne verktøy som vil hjelpe deg med å prioritere riktig og ta bedre vare på dine egne behov og helse.

Individuell terapi mot dårlig selvfølelse

Selvfølelse

Er du ofte selvkritisk eller tenker at alle andre er bedre enn deg? Ofte kan dette skyldes sår fra barndommen. Med individuell terapi fra Terapivakten kan du få hjelp med å bygge en sunn selvfølelse og samtidig få behandling av underliggende psykiske lidelser.

Individuell terapi mot angst

Angst

Frykter du situasjoner du opplever som ubehagelige? Føler du deg ofte redd og engstelig? Det finnes ulike typer angst. Derfor finnes det også ulike metoder for behandling. Terapeutene i Terapivakten har både god kunnskap og erfaring med behandling av psykiske lidelser, som angst.

Individuell terapi - behandling mot traumer

Traume

Bærer du med deg vonde sår fra fjern eller nær fortid? Traumer kan oppstå på grunn av plutselige og dramatiske hendelser, mishandling eller følelsesmessig neglisjering både i voksen alder og fra barndommen. De kan være med deg hele livet og sette store begrensninger. Sammen med en terapeut kan du endelig ta et oppgjør med dine vonde minner.

Individuell terapi mot posttraumatisk stress

PTSD (Posttraumatisk stress)

Posttraumatisk stresslidelse kan utvikles når traumer ikke er blitt bearbeidet. Dette er en alvorlig tilstand hvor man stadig opplever tilbakeblikk til den eller de traumatiserende hendelsene og unngår enhver situasjon/sted som vekker vonde minner. Med individuell samtaleterapi får du hjelp til å mestre PTSD.

samlivsterapi på nett

Profesjonell hjelp via samtaleterapi

For å bli kvitt psykiske lidelser eller plager, er det viktig at du snakker med andre om hvordan du har det. Ved individuell terapi hos Terapivakten får du profesjonell og effektiv hjelp via samtaleterapi med en utdannet terapeut eller behandler.

Samtaleterapi vil hjelpe deg med å se og beskrive ditt “indre liv” og du kan finne ut hvordan og hvorfor sinnet beveger seg i ulike retninger. Når du har gått fra å være et offer for ditt indre liv til en observatør, kan du også begynne å ta kontroll over din egen psykiske helse.

Individuell terapi er fleksibelt

For at behandlingen skal bli så overkommelig som mulig kan du få den individuelle terapien hjemme i din egen stue. Vi tilpasser behandlingen etter din livssituasjon og din hverdag. Med hjemmeterapi slipper du venterom, stress og transport, samtidig som du kan velge å få behandling kveldstiduten ekstra kostnad

Hos oss er terapi fleksibelt, og du kan kombinere tradisjonell terapi med digital, enten i ditt eget hjem eller på kontor*. Dette gjør det enklere å skape en regelmessighet i dine behandlinger, og du kan få terapi med samme terapeut, uansett om du er hjemme, på hytta eller andre steder i verden.

(*) i de fleste fylkene der vi har terapeuter tilgjengelige, kan du også møte din behandler på et behandlingskontor.

terapi på nett

Metoder for behandling av psykisk uhelse og lidelser

Ved individuell terapi og behandling av psykisk uhelse eller lidelser benytter vi oss av ulike typer behandlingsmetoder, utfra hva det er du sliter med og hva som passer deg best.

Dette er noen av de vanligste metodene vi bruker:

  • Kognitiv terapi – Endring av atferds- og tankemønster gjennom bevisstgjøring av hvordan man påvirkes av sine ytre omgivelser.
  • Gestaltterapi – Bevisstgjøring av hele ens eget vesen gjennom samtaleterapi og tankeeksperimenter.
  • Psykoterapi – Bruk av psykologiske metoder fra både teorier, forskning og klinisk erfaring.
  • Narrativ terapi – Endre den negative oppfatningen man har av seg selv ved å gå gjennom definerende episoder fra sitt eget liv.
  • Psykodynamisk terapi – Bevisstgjøring av ens egne indre prosesser som fører til den psykiske lidelsen(e) man opplever.
  • Opplevelsesbasert terapi – Ta tak i de vonde følelsene med aktivt arbeid.
  • Psykoedukasjon – Øke graden av kunnskap om en lidelse gjennom undervisning og opplysning.
  • Eksponeringsterapi – Skape et rasjonelt syn på sine lidelser gjennom eksponering.

Når jeg ser tilbake på alle timene jeg hadde med min behandler i Terapivakten syntes jeg det har vært en fantastisk spennende reise. Terapien har gitt meg større selvinnsikt og bevissthet om mine reaksjonsmønstre. Etter timene har jeg alltid følt meg styrket, og opplever at jeg har større tilgang på mine ressurser.

Grete

Bestill time

Konsekvenser av barndomstraumer – hva sier ACE-studien?

Konsekvenser av barndomstraumer – hva sier ACE-studien?

Vi har tidligere presentert ACE-studien, og forklart hvordan jo mer eksponert et barn er for traumatiske opplevelser, desto større risiko er det for å få psykiske utfordringer i voksen alder. Men hva betyr egentlig en slik studie for deg og meg? Traumer kommer i mange...

read more
4 måter sexavhengighet kan ødelegge parforholdet

4 måter sexavhengighet kan ødelegge parforholdet

Sexavhengighet er en lidelse som kan komme til uttrykk på mange ulike måter. Det kan for eksempel være gjennom overdreven bruk av pornografi, forsømmelse av partneren og familien, eller utroskap. Uansett hvilken måte det kommer til uttrykk på, kan det gjøre store...

read more