Eldreterapi

Det er aldri for sent å få et godt liv!

Mange eldre trenger hjelp til å bearbeide depresjon, sorg og angst.

Mange eldre er deprimerte

Ensomhet og tap av familie, venner og bekjente er livserfaringer som mange eldre gjør seg. Når sorgen og de triste erfaringene ikke blir snakket om kan de utvikle seg til depresjon. Terapivakten tilbyr behandling av depresjon i ditt eget hjem.

Den vonde sorgen

Sorg er en naturlig, men vond, del av livet. De fleste eldre opplever å miste mange av sine nærmeste, men også tap av sertifikat, arbeidsstillinger og samfunnsdeltakelse kan gi sorgreaksjoner. Be om hjelp til å finne den sunne sorgprosessen.

Mange eldre sliter med angst

Det er ikke enkelt å plutselig bli alene etter kanskje 50-60 års ekteskap. Mange eldre utvikler angst, og isolerer seg i ensomhet i frykt for å måtte flytte hjemmefra. Terapivakten gir deg behandling for angst hjemme hos deg selv.

Ensomhet og depresjon blant eldre

Vi vil møte på noen av de vanskeligste livskrisene våre når vi går inn i alderdommen. I alderdommen strever vi med tapet av våre identiteter. Ensomhet blant eldre er blitt vanlig i vårt samfunn. Sykdom eller naturlig aldring vil før eller senere føre til at vi ikke lenger er en del av arbeidslivet. Etterhvert som årene går vil vi være vitne til at venner og kjære går bort. Mange vil miste sin livsledsager og beste venn.

Mange eldre får aldri hjelp til å jobbe seg ut av de vonde følelsene og utvikler depresjon. Depresjon leder til ensomhet og er en av de største årsakene til ensomhet blant eldre. Hvordan kan eldreterapi bidra til å heve livskvaliteten, forlenge den tiden vi bor i eget hjem og legge til rette for å få lov til å dø hjemme?

%

Enslige personer over 65 år

En ny identitet i alderdommen

Når vi mister hverdagen, slik vi kjenner den, enten fordi ektefellen dør eller vi må slutte i jobben vår, starter en prosess der vi må integrere oss på en ny måte i samfunnet. Vi må omdefinere vår rolle og bygge oss en delvis ny identitet. Når vi ikke klarer å løse denne livskrisen, så er ikke fortvilelsen langt unna. Depresjon hos eldre trenger ikke oppstå dersom en anerkjenner følelsen av fortvilelse og får hjelp til å bearbeide den.

Daglig får vi nyheter som avslører store mangler og brudd på de eldres rettigheter og integritet. Mange eldre våger ikke å be om hjelp til sine vonde følelser. De er livredde for å bli plassert på sykehjem, overlatt til offentlige hjelpere som ikke har ressurser nok til å ivareta personen på en god måte, og lar være å si noe. I den ensomheten får depresjon hos eldre rom til å vokse.   

Den eldre generasjonen har ingen tradisjon for å snakke om følelser eller søke om hjelp til å bearbeide disse. Skammen leder til ensomhet blant eldre. Depresjon hos eldre blir som regel møtt med medikamenter, og bivirkningene kan bidra til ytterligere ensomhet og depresjon hos eldre. Mange vet ikke at det finnes andre løsninger, slik som Terapivaktens hjemmebaserte tjenester.

Den store eldrebølgen

De fleste av oss har hørt om eldrebølgen. Vi er flere som blir eldre samtidig som tjenestetilbudene innenfor helse og omsorg ikke klarer å møte de økte kravene. Vi er overbevist om at mange eldre ville kunne leve et godt liv i sine egne hjem, dersom de fikk hjelp til å bearbeide vonde følelser og livskriser. Forskning viser at fysisk sykdom og åndelig / emosjonell lidelse henger sammen, og påvirker hverandre negativt. En deprimert person har en vanskeligere rehabiliteringsprosess når det kommer til fysiske sykdommer, og mange blir aldri friske igjen. De biologiske prosessene i alderdommen er uunngåelige, men ved å ta sine følelser og opplevelser på alvor kan en legge til rette for en bedre livskvalitet, uavhengig av livssituasjonen.  

Ta kontakt med oss på Terapivakten. Vi har terapeuter som kan komme hjem til deg, i dine trygge og vante omgivelser. Ingen vil vite at du går i terapi. Det er aldri for sent å få et bedre liv! Ta dine følelser på alvor, og snakk med noen som kan følelsenes språk.

Kontakt oss for å motta terapeutiske hjemmetjenester innen kort tid

Våre kunder er fornøyde

I mange år slet jeg med tvangstanker. Hadde problemer med å ta kollektivtransport, og store deler av livet mitt har vært preget av sosial angst. Jeg tok kontakt med Terapivakten, og innen én time kom terapeuten hjem til meg. Han hjalp meg med å sette ord på følelsene mine og lagde en handlingsplan for veien videre. Terapeuten utfordret meg og beroliget meg under hele behandlingsforløpet. I dag sliter jeg ikke med sosial angst, og kollektivtransport er moro. Dette var noe jeg bare drømte om før, og nå er jeg friere enn noen gang. Jeg anbefaler Terapivakten på det varmeste dersom du sliter med sosial angst og tvangstanker.

Arild J

Lærer

Bestill time

Les i vår blogg