Slik forbedrer du selvfølelsen din – 6 enkle trinn

Slik forbedrer du selvfølelsen din - 6 enkle trinn

Slik forbedrer du selvfølelsen din – 6 enkle trinn

Hva er selvfølelse? Selvfølelse handler om hvordan du oppfatter og verdsetter deg selv. Den påvirker dine tanker, følelser og handlinger. En god selvfølelse gir deg troen på at du er verdifull og i stand til å takle livets utfordringer.

Betydningen av god selvfølelse

 • Økt selvtillit: Med god selvfølelse har du mer tillit til egne evner.
 • Bedre relasjoner: Du setter grenser og kommuniserer tydelig.
 • Emosjonell stabilitet: Mindre sårbar for kritikk og avvisning.

Hvordan dårlig selvfølelse påvirker livet ditt

 • Negativt selvsnakk: Kritiske tanker som undergraver din verdi.
 • Unngåelse av utfordringer: Manglende tro på egen mestringsevne.
 • Dårlige relasjoner: Vanskelig for å sette grenser, noe som fører til utnyttelse.

Å forbedre selvfølelsen er en kontinuerlig prosess. Denne artikkelen vil guide deg gjennom 10 enkle trinn for å styrke din selvfølelse.

Den nyeste forskningen om selvfølelse

Ny forskning om selvfølelse gir innsikt i hvordan man kan forstå og forbedre sin egen selvfølelse. Forskning viser at selvmedfølelse er en kraftig metode for å styrke selvfølelsen. Ved å praktisere ikke-dømmekraft og vennlighet mot seg selv, kan man redusere negativt selvsnakk og øke personlig velvære.

Viktige funn fra forskningen:

 • Selvmedfølelse: Å være snill mot seg selv i vanskelige tider reduserer stress og øker generell lykke.
 • Mindfulness: Bevisst tilstedeværelse i øyeblikket hjelper med å redusere angst og negative tanker.
 • Kognitiv restrukturering: Identifisering og utfordring av negative tanker endrer mentale mønstre, noe som fører til bedre selvbilde.

Praktiske eksempler:

 • Dagbokskriving: Skriv ned positive ting om deg selv hver dag for å styrke positiv tenkning.
 • Meditasjon: Regelmessig meditasjon bidrar til å redusere stress og fremme en positiv indre dialog.
 • Terapi: Metakognitiv terapi fokuserer på å observere og endre tanker om tanker, uten å grave i smertefulle minner.

Forskningen understreker viktigheten av å bruke konkrete teknikker for å forbedre selvfølelsen. Ved å integrere disse metodene i hverdagen, kan du gradvis bygge en sterkere, mer positiv følelse av deg selv.

Trinn 1: Akseptere deg selv fullt ut

Å akseptere deg selv innebærer å praktisere selvmedfølelse og ikke-dømmekraft. Ved å møte deg selv med samme omtanke og vennlighet som du ville vist en god venn, kan du bygge en solid grunnmur for bedre selvfølelse.

Praksis av Selvmedfølelse

Selvmedfølelse betyr å være varm og forståelsesfull mot deg selv, spesielt i tider med smerte eller feil. Det er viktig å:

 • Anerkjenne dine følelser uten å undertrykke dem.
 • Unngå selvkritikk ved å utfordre negative tanker som dukker opp.
 • Vise tålmodighet når du gjør feil eller opplever vanskeligheter.

Ved å gi deg selv tillatelse til å være menneskelig, reduserer du den indre kritikken som ofte svekker selvfølelsen.

Feire Dine Styrker

Ta deg tid til å anerkjenne og feire dine styrker. Dette bidrar til en balansert selvoppfatning:

 • Lag en liste over dine positive egenskaper.
 • Reflekter over situasjoner hvor disse egenskapene har kommet til nytte.
 • Minn deg selv på disse styrkene regelmessig.

Akseptere Svakheter som Naturlige Menneskelige Trekk

Ingen er perfekt. Det er viktig å akseptere egne svakheter:

 • Identifiser områder hvor du føler deg mindre kompetent.
 • Forstå at disse svakhetene ikke definerer din verdi som person.
 • Jobb med å forbedre dem uten press om perfeksjon.

Ved å omfavne både dine styrker og svakheter, skaper du en helhetlig og mer realistisk selvoppfatning. Denne balansen gir grobunn for en styrket selvfølelse.

 

Akseptere Svakheter som Naturlige Menneskelige Trekk

 

Trinn 2: Endre negativt selvsnakk til positivt

Positivt selvsnakk starter med bevissthet. Lytt etter de indre kritiske stemmene som ofte dukker opp i tankene dine. Disse stemmene kan si ting som “Jeg er ikke god nok” eller “Jeg vil aldri lykkes”. Identifiser disse tankene uten å dømme dem.

Slik kan du erstatte negativt selvsnakk med positivt:

 1. Observer tankene dine:
 • Når du merker en negativ tanke, skriv den ned.
 • Dette hjelper deg med å bli bevisst på mønstre og gjentagelser.
 1. Utfordre de negative tankene:
 • Spør deg selv om disse tankene virkelig er sanne.
 • Finn konkrete eksempler som motbeviser dem.
 1. Erstatt med positive, oppmuntrende ord:
 • Bytt ut “Jeg er ikke god nok” med “Jeg gjør mitt beste og det er nok.”
 • Bruk setninger som “Jeg er verdifull” og “Jeg har styrker som betyr noe.”
 1. Praksis og repetisjon:
 • Gjenta de positive utsagnene daglig.
 • La dem bli en naturlig del av din indre dialog.

Selv om det kan føles unaturlig i starten, vil positivt selvsnakk over tid bidra til å bygge en sterkere og sunnere selvfølelse. Fortsett å observere, utfordre og erstatte dine tanker for å skape en varig endring.

Trinn 3: Utfordre begrensende tro

Begrensende tro kan hemme selvfølelsen din og hindre deg i å nå ditt fulle potensial. For å overvinne disse tankene, må du først identifisere dem.

Steg for å utfordre begrensende tro:

 1. Identifiser negative overbevisninger:
 • Skriv ned tanker som “Jeg er ikke god nok”, “Jeg fortjener ikke suksess” eller “Ingen liker meg”.
 • Vær ærlig med deg selv og se etter mønstre i tankene dine.
 1. Samle bevis på det motsatte:
 • Lag en liste over prestasjonene dine og positive tilbakemeldinger du har fått.
 • Tenk tilbake på situasjoner hvor du har vist styrke, mot eller ferdigheter.
 1. Still kritiske spørsmål:
 • Hvor kommer denne troen fra?
 • Er det objektive bevis som støtter denne troen?
 • Hvordan ville jeg sett på denne situasjonen hvis det var en venn som opplevde det?
 1. Erstatt negative overbevisninger med positive:
 • Bytt ut “Jeg er ikke god nok” med “Jeg har mange styrker og kvaliteter”.
 • Øv på å si disse nye, positive tankene høyt eller skrive dem ned daglig.

Eksempel:

Hvis du tror at du aldri vil lykkes fordi du har mislyktes før, utfordre dette ved å finne eksempler på ganger du har lykkes eller lært noe viktig fra et feiltrinn. Minn deg selv på at tidligere feil ikke definerer fremtidig suksess.

Å utfordre begrensende tro krever tid og innsats, men det er en avgjørende del av å forbedre selvfølelsen din.

 

Se våre hjelpere som kan styrke din selvfølelse

 

Trinn 4: Ta vare på deg selv og velvære

Å ta vare på deg selv og ha det bra er viktig for å føle deg bedre om deg selv. Når du tar vare på både kroppen og tankene dine, oppnår du en følelse av balanse og tilfredshet. Her er noen strategier for å prioritere din fysiske, følelsesmessige og mentale helse:

 • Fysisk helse:
 • Tren jevnlig. Fysisk aktivitet frigjør endorfiner, også kjent som lykkehormoner.
 • Spis sunn mat. Et balansert kosthold gir energi og forbedrer humøret.
 • Sørg for å få nok søvn. God søvnkvalitet er viktig for å tenke klart og være følelsesmessig stabil.
 • Følelsesmessig helse:
 • Praktiser mindfulness eller meditasjon. Disse teknikkene kan redusere stress og øke bevisstheten om deg selv.
 • Uttrykk følelser gjennom skriving eller samtaler med nære venner.
 • Sett grenser for å beskytte din emosjonelle velvære.
 • Mental helse:
 • Les bøker eller delta i aktiviteter som utfordrer hjernen din.
 • Unngå å bruke for mye tid på sosiale medier, da det kan føre til sammenligning og negative tanker om deg selv.
 • Gjør ting du liker som gir deg glede og tilfredsstillelse.

Å ta vare på deg selv handler om å forstå og respektere dine egne behov, og gi deg selv tillatelse til å prioritere dem. Dette viser at du setter pris på deg selv, noe som igjen styrker selvfølelsen din.

 

Ta vare på deg selv og velvære

 

Trinn 5: Bygg sterke grenser i relasjoner

Grensesetting er viktig for å opprettholde en sunn selvfølelse. Når du setter tydelige grenser, forteller du deg selv og andre hva som er greit for deg.

Lær å si nei

Å kunne si nei når det trengs, er en viktig ferdighet:

 • Unngå å overbelaste deg selv med oppgaver som tar all energien din.
 • Si nei på en høflig og bestemt måte.
 • Husk at et nei til noe kan være et ja til noe annet som er viktigere for velværen din.

Kommuniser tydelig dine behov

Tydelig og direkte kommunikasjon styrker relasjonene dine:

 • Vær ærlig om hva du trenger fra andre.
 • Bruk «jeg»-utsagn for å uttrykke følelsene og behovene dine, for eksempel, «Jeg føler meg overveldet når…»
 • Gi konkrete eksempler på hvordan andre kan støtte deg.

Eksempel på grensesetting

Forestill deg at en venn stadig ber om hjelp med oppgaver som tar mye av tiden din. Forklar ærlig hvordan dette påvirker deg:

“Jeg setter pris på vennskapet vårt, men jeg føler meg utmattet når jeg stadig må hjelpe til. Jeg trenger mer tid til mine egne prosjekter.”

Dette viser respekt både for egne behov og vennens situasjon uten å skape unødvendig konflikt.

Sterke grenser gir rom for personlig vekst og bedre selvfølelse. De beskytter deg mot utbrenthet og sørger for at relasjonene dine bygger deg opp i stedet for å tømme deg.

Trinn 6: Utforsk dine lidenskaper og interesser

Å utforske dine lidenskaper og interesser er essensielt for å forbedre selvfølelsen. Dette handler om å gjøre tid for aktiviteter som gir deg glede og oppfyllelse, uavhengig av suksess eller prestasjon. Når du engasjerer deg i noe du virkelig brenner for, kan det gi en følelse av mening og tilfredshet.

Slik kommer du i gang:

 • Identifiser dine lidenskaper: Tenk tilbake på hva som har gitt deg glede tidligere. Er det en hobby, et fagområde, eller noe kreativt? Noter ned alt som kommer til tankene.
 • Sett av tid: Planlegg faste tider i uken hvor du kan dedikere deg til disse aktivitetene. Konsistens er nøkkelen.
 • Slipp perfeksjonismen: Fokuser på prosessen i stedet for resultatet. Det er viktig at aktiviteten gir deg glede, ikke stress.
 • Utforsk nye områder: Ikke vær redd for å prøve noe nytt. Noen ganger kan nye opplevelser åpne dører til uante lidenskaper.

Eksempler på aktiviteter:

 • Kreative uttrykk: Maleri, skriving, musikk
 • Fysisk aktivitet: Yoga, løping, dans
 • Læring og utvikling: Kurs, bøker, workshops
 • Frivillig arbeid: Bidra i lokalsamfunnet eller organisasjoner

Å investere tid i dine lidenskaper og interesser kan styrke din identitet og øke selvfølelsen. Det handler ikke om å være best eller oppnå store ting, men om å finne glede i det du gjør.

Betydningen av meningsfulle relasjoner for selvfølelsen din

Meningsfulle relasjoner spiller en nøkkelrolle i å styrke din selvfølelse. Når du omgir deg med mennesker som støtter deg og verdsetter deg for den du er, føler du deg tryggere og mer verdsatt. Dette skaper en positiv spiral hvor du blir mer selvsikker og trygg på egne evner.

Slik dyrker du sunne og støttende bånd

 • Tid og energi: Invester tid og energi i relasjoner som gir deg glede og støtte. Kvalitet over kvantitet er viktig her.
 • Åpenhet: Vær åpen og ærlig i dine relasjoner. Å vise sårbarhet kan styrke båndene med andre mennesker.
 • Kommunikasjon: Praktiser god kommunikasjon. Del dine tanker, følelser og behov tydelig med de som står deg nær.
 • Gjensidighet: Sørg for at relasjonene dine er gjensidige. Både gi og motta støtte.

Eksempler på meningsfulle relasjoner

 1. Familie: Sterke familiebånd kan være en kilde til ubetinget kjærlighet og støtte.
 2. Venner: Nære vennskap gir en følelse av tilhørighet og forståelse.
 3. Mentorer: Personer som guider deg gjennom utfordringer kan bidra til personlig vekst.

Meningsfulle relasjoner gir ikke bare emosjonell støtte, men de hjelper også med å bygge et positivt selvbilde ved å speile våre beste kvaliteter tilbake til oss selv. Dette bidrar til økt selvfølelse og trivsel i hverdagen.

 

Betydningen av meningsfulle relasjoner for selvfølelsen din

 

Utforskning av metakognitiv terapi som et verktøy for selvfølelse

Metakognitiv terapi (MKT) er en innovativ tilnærming som fokuserer på å observere og endre tanker om tanker. MKT hjelper deg med å identifisere negative tankeprosesser og bryte mønstre som opprettholder lav selvfølelse.

Hva er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi skiller seg fra tradisjonell kognitiv atferdsterapi ved å ikke dykke dypt inn i innholdet av tankene dine, men heller hvordan du tenker om tankene dine.

Hvordan MKT kan forbedre selvfølelsen din

 • Observere tanker: Lær å gjenkjenne når du overtenker eller grubler over negative opplevelser.
 • Endre tankeprosesser: Innse at du ikke trenger å engasjere deg i hver negativ tanke som dukker opp.
 • Redusere selvkritikk: Ved å redusere mengden tid brukt på selvkritiske tanker, kan du frigjøre mer mental energi til positive aktiviteter.

“Metakognitiv terapi gir deg verktøyene til å stoppe undertrykkende tanker, noe som øker din evne til å sette grenser og ta risikoer.”

Konkrete teknikker i MKT

 1. Detached Mindfulness: Observer tankene uten å reagere på dem.
 2. Attention Training Technique: Øv på å fokusere oppmerksomheten din bort fra negative tanker.
 3. Cognitive Shifting: Bevisst flytte fokuset ditt til nøytrale eller positive aspekter av situasjoner.

Metakognitiv terapi tilbyr en strukturert metode for å forbedre selvfølelsen ved å lære deg hvordan du kan håndtere og endre dine tankeprosesser.

Så noen avsluttende ord om selvfølelsen…

En sterk og sunn selvfølelse kan forbedre livskvaliteten din betydelig. Ved å følge de 10 enkle trinnene, kan du begynne reisen mot bedre selvfølelse allerede i dag.

 • Aksepter deg selv fullt ut – Vær snill mot deg selv og omfavn både styrker og svakheter.
 • Endre negativt selvsnakk til positivt – Erstatt kritiske tanker med oppmuntrende ord.
 • Utfordre selvbegrensende tro – Identifiser og utfordre negative overbevisninger om deg selv.
 • Pleie selvomsorg og velvære – Prioriter aktiviteter som nærer din helse.
 • Bygg sterke grenser i relasjoner – Kommuniser tydelig dine behov og lær å si nei.
 • Utforsk dine lidenskaper og interesser – Engasjer deg i aktiviteter som gir glede.
 • Dyrk meningsfulle relasjoner – Invester tid i sunne og støttende bånd.
 • Utforsk metakognitiv terapi – Bruk innovative teknikker for å endre negative tankemønstre.

Begynn nå… Ta de første skrittene mot en forbedret selvfølelse. Husk at små endringer kan føre til store forbedringer over tid.

 

Start med en GRATIS “Bli kjent” samtale

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten