Behandling av alkoholisme – hvilke metoder finnes?

Behandling av alkoholisme – hvilke metoder finnes?

Behandling av alkoholisme kommer i mange former. Det finnes flere metoder. Alle disse kan ha en effekt, men i varierende grad. Det som er viktig er at alkoholikeren får den hjelpen han eller hun trenger. Enten det er i form av individuell samtaleterapi, familieterapi, gruppeterapi eller en kombinasjon av disse.

Finnes det også metoder som ikke fungerer så godt? Som for eksempel medisin mot alkoholisme eller musikkterapi? I denne artikklen kan du lese om ulike metoder. Vi går også inn på viktigheten av å forebygge tilbakefall. Les videre for å finne ut mer om behandling av alkoholavhengighet.

Hva vil det si å behandle alkoholisme?

Behandling av alkoholisme er en langvarig prosess. Det er en prosess som begynner med erkjennelse. Alkoholikeren er først nødt til å innrømme at han eller hun har et problem og trenger hjelp. Ikke alle klarer å se dette selv. Og det kan være svært vanskelig å innrømme at man gjør noe som er galt.

Det gjelder både overfor en selv og for sine nærmeste. Det er heller ikke sikkert at de som er rundt alkoholikeren merker at noe er galt. Derfor er dette det første viktige steget du må ta.

TA TESTEN: ER DU ALKOHOLAVHENGIG?

Deretter må motivasjonsnivået måles. Behandlingen er en prosess som kan ta både tid og krefter og motivasjon og ambivalens vil variere i denne prosessen.

Når alkoholikeren går gjennom behandlingen er det også viktig med hjelp og støtte fra sine nærmeste.

Dette er alfa omega for å takle det som venter. Ikke alle har noen som står en nær. Da er det viktig med et godt støtteapparat og behandlere som bryr seg om det de driver med.

Selve behandlingen vil være tilpasset graden av alkoholisme. Noen har et mer alvorlig alkoholproblem enn andre. Derfor trenger de enda mer oppfølging, mer intensiv og langvarig behandling. Samtaleterapi kan være nok hvis misbruket enda ikke har begynt å gå fysisk ut over kroppen. Hvis du derimot opplever fysiske og psykiske lidelser som følge av alkoholismen, vil du trenge mer omfattende behandling.

Metoder for behandling av alkoholisme

Som nevnt finnes det flere metoder for behandling av alkoholisme. Det finnes derfor metoder for ulike grader av alkoholproblemer. Samtidig kan det hende at en metode fungerer for noen, men ikke for deg. Det er viktig at du sammen med en behandler finner en metode dere tenker kan fungere for deg og din livssituasjon.

Som regel brukes en blanding av flere metoder. Metodene nevnt nedenfor er alle hver for seg svært gode. Setter man de sammen, vil de utgjøre en god behandlingsplan med flere ledd. Sammen med en terapeut kommer dere frem til hva som vil være mest hensiktsmessig for deg. Les videre for å finne ut mer.

Familieterapi
Med familieterapi blir hele familien ivaretatt under behandlingen av alkoholisme hos et familiemedlem. Et alkoholproblem kan gå ut over hele familien. Derfor er det viktig å ta vare på alle familiemedlemmene når problemet behandles. Dette er også med på å styrke samholdet i familien.

12-trinnsmodellen
Denne metoden blir også kalt Minnesota-modellen. Den er svært utbredt i flere andre land, blant annet USA. Gjennom 12-trinnsmodellen lærer du deg verktøy du kan ta med deg i livet. Disse verktøyene dreier seg om hvordan du skal holde deg rusfri og ivareta ditt liv og ditt edruskap i din tilfriskningsprosess.

Kognitiv atferdsterapi
Kognitiv atferdsterapi hjelper deg med å bryte ned selvdestruktive mønstre. Med denne formen for terapi blir dine egne tankesett og handlingsmønstre satt spørsmålstegn ved. Deretter finner du sammen med en terapeut alternative måter å tenke og handle på. Slik er du selv med på å endre din egen destruktive oppførsel.

Motiverende intervju
Dette er en korttidsmetode for behandling av alkoholisme. Det kan være en lengre samtale med en terapeut. Dere går da gjennom din indre motivasjon for å stoppe avhengigheten. Gjennom samtalen får du råd og veiledning for hvordan du kan avstå fra alkohol nå og i fremtiden.

Mindfulness og meditasjon
Som en del av behandlingen av alkoholisme, kan mindfulness og meditasjon være en stor hjelp. Gjennom meditasjon får du muligheten til å slappe helt av og komme i kontakt med kropp og sinn. Det kan hjelpe deg med å unngå stress. Samtidig kan du kvitte deg med negative tanker som plutselig kan oppstå.

Avrusning
Ved svært alvorlig alkoholmisbruk, vil det i mange tilfeller være mest hensiktsmessig med innleggelse på avrusningsklinikk. Her kan du få medisinsk nedtrapping som bidrar til å redusere abstinenser. En avrusning må alltid følges opp med rusbehandling på en klinikk rett etter at man er blitt stabil både fysisk og psykisk.

Gruppeterapi
Gruppeterapi kan være til svært god hjelp. Her kan du møte andre som er i samme situasjon som deg selv. Du får muligheten til å dele erfaringer, følelser og tanker. Du får også innspill fra andre som går gjennom det samme.

Traumebehandling
Noen ganger er alkoholmisbruk en konsekvens av traumer. Det kan være traumer fra barndommen eller alvorlige hendelser. Da er det viktig å behandle traumene som har ført til avhengigheten. Uten å behandle de bakenforliggende årsakene til misbruket, kan det fort oppstå tilbakefall.

Fysisk aktivitet og trening
Det er ingen hemmelighet at fysisk aktivitet er godt for både kroppen og hjernen. Dette gjelder ikke minst ved behandling av alkoholisme. En sunn og frisk kropp er bedre egnet til å takle hverdagens krav. I tillegg gir det deg noe annet å tenke på, samt fylle dagene med.

Bestill time for behandling

Hvilke metoder bruker vi?

Terapivakten benytter flere ulike metoder for behandling av alkoholisme. Vi mener det er viktig at klienten selv er delaktig i å behandle egen avhengighet, og benytter derfor kognitiv atferdsterapi under rusbehandling. Denne metoden har vist seg vellykket for at klienten selv skal forstå sitt misbrukermønster og deretter finne alternative tankesett eller handlingsmønstre sammen med våre terapeuter.

I tillegg bruker vi det som kalles 12-trinnsmodellen, som utdypet over. Gjennom denne vil du få gode verktøy som du kan ta med deg videre i livet for å unngå tilbakefall. Ved noen tilfeller tar vi også i bruk traumebehandling, dersom alkoholmisbruket har bakgrunn i traumer fra fortiden.

Alle disse metodene bruker vi for at du skal behandle ditt alkoholmisbruk gjennom å endre tankemønstre og behandle traumer. Samtidig som du får behandling selv kan det også være verdifullt med familieterapi. Alkoholproblemet kan gå ut over hele familien, og derfor er det også viktig å ivareta alle familiens medlemmer. Det er også nyttig for deg å  ha støtte fra dine aller nærmeste gjennom hele behandlingstiden. Mange har ikke familie eller nære venner som kan være med på reisen, og mange av disse opplever ekstra støtte i selvhjelpsgruppene.

Ønsker du å styrke dine kunnskaper eller din mistanke om et potensielt rus eller alkoholproblem, kan du helt uforpliktende melde deg på dette gratiskurset:

Gratiskurs om 5 vanlige tegn på rusmisbruk og alkoholisme

Finnes det mindre gode metoder?

Det finnes også noen metoder som er mindre gode for behandling av alkoholisme. Dette er fordi disse ikke har vist like god effekt som metodene nevnt over. Disse metodene omfatter blant annet:

Ved behandling av alkoholisme er det viktig med gode metoder som fungerer for deg. En terapeut vil kunne hjelpe deg med å finne metoder som passer for nettopp deg. Samtidig har de faglig bakgrunn med god kunnskap om hvilke metoder som har hatt dokumentert effekt tidligere.

Hvordan forhindre tilbakefall?

Selv om du har kommet deg ut av alkoholmisbruket, kan fristelsene være like rundt hjørnet. Da er det viktig med et ettervernsprogram for å forhindre tilbakefall. Det finnes flere typer ettervern. Her nevner vi noen. Først skal vi se på hva som er hovedfokuset i et ettervernsprogram:

  • Lære ferdigheter som hindrer deg fra å falle tilbake i den problematiske atferd
  • Øke evnen til å gjenkjenne risikosituasjoner
  • Bli bedre på å enten unnvike eller håndtere situasjoner
  • Bli mer oppmerksom på konsekvensene
  • Finne nye alternativer

Terapeuten hjelper deg med å finne metoder som hjelper deg med å avstå fra alkohol. Sammen kan dere lage en plan og finne verktøy du kan bruke i hverdagen. For mange kan det også være svært verdifullt og virkningsfullt å gå i selvhjelpsgrupper slik som AA/NA i kombinasjon med ettervernet i ettertid. Dette kan hjelpe på motivasjonen og for å oppleve støtte fra andre.

Gjennom gruppeterapi kan man også gjøre aktiviteter. Dette vil hjelpe deg med å få tankene bort fra alkoholen. Det samme gjelder for trening. Det er viktig med aktiviteter og et nettverk som ikke er sentrert rundt aktiv avhengighet. Her kommer også familien inn som en viktig faktor. Støtte fra de nærmeste er utrolig viktig både under og etter behandlingen.

Oppsøk hjelp for behandling av alkoholisme

Det første steget du må ta er å innrømme. Du må innrømme at du har et alkoholproblem. Deretter er du nødt til å oppsøke hjelp. Med hjelp fra en erfaren og kunnskapsrik terapeut blir veien mot en alkoholfri hverdag enklere. Alle våre rusterapeuter har brukererfaring. Vi kan derfor hjelpe deg gjennom et lavterskeltilbud tilpasset din hverdag.

Hos oss kan du få behandling i ditt eget hjem. Terapeuten kan komme hjem til deg for å kartlegge din situasjon før en behandlingsplan blir presentert. Det er viktig for oss at du føler det er overkommelig å ta steget som må til for å oppsøke hjelp. Ta kontakt i dag for tilbud om behandling av alkoholisme.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten