Det er ikke alltid like lett å leve livet med en partner, spesielt hvis det er en veldig klar mangel på kommunikasjon. Rett under 10.000 par skilte lag i Norge i 2019, et økende tall siden året før. Er du en av de som føler at forholdet ditt mangler noe essensielt, men som ikke ønsker å forlate din partner?

Dessverre finnes det ikke en fasitløsning på hvordan du kan redde forholdet ditt. Likevel er det mulig å bygge en forståelse rundt hvilke behov som ligger dypt i oss mennesker, og hvilke faktorer som ofte leder til problemer i forholdet. Mangel på kommunikasjon er en av disse.

Med denne artikkelen ønsker vi å gi deg et innblikk i hvilken rolle kommunikasjon spiller i forholdet. Forhåpentligvis får du også med deg noen nyttige tips til hvordan du kan bidra til å bedre kommunikasjonen dere imellom.

Kommunikasjon – det viktigste verktøyet i et parforhold?

Kommunikasjon er roten til hvordan vi forstår verden og oss selv i den. Vi kommuniserer med alt vi er, alt vi ytrer eller utelater å ytre.

I et forhold er kommunikasjon nøkkelen til både problemet og løsningen. Uansett hva ditt forhold mangler, så er det viktigste vi kan gjøre for å komme frem til en løsning nettopp å kommunisere med vår partner. Så hva innebærer egentlig kommunikasjon?

Når du snakker, gjentar du bare det du allerede vet. Men hvis du lytter, kan du lære noe nytt.

– Joseph Patrick McEvoy, Forfatter, 1897 – 1958

Kommunikasjon betyr ikke nødvendigvis bare at vi forteller åpent om egne følelser til vår partner. Det innebærer også at vi åpner oss for å kunne lytte til deres følelser og bekymringer i forholdet. Mangel på kommunikasjon starter ofte med at en eller begge parter lukker seg ute for den andre, og gjør seg følelsesmessig utilgjengelig. En ringvirkning oppstår når en part ikke føler seg hørt eller forstått. Den som føler dette gjør det ofte verre ved å da stenge seg ute enda mer.

Hvorfor blir mangel på kommunikasjon et vedvarende problem?

Det finnes like mange svar på dette som det finnes forhold i verden. Likevel er det noen faktorer som går igjen som for eksempel mangel på tid, uoppklarte misforståelser, redsel for den andres reaksjon, ulike behov, etc. Heldigvis betyr ingen av disse faktorene at forholdet er dømt til å mislykkes, men det er viktig å forstå at mangel på kommunikasjon er noe som må jobbes med og opprettholdes. Den må styrkes, tilpasses og legges til rette for.

Alle mennesker utvikler seg så lenge vi lever. Hvilke behov og forventninger vi har for forholdet vårt er derfor heller ikke likt i løpet av livet. Vi endrer våre ambisjoner og forståelse av livet. Endringen er for mange så gradvis at vi ikke engang legger merke til det selv. Likevel forventer vi ofte av våre partnere hele tiden skal holde seg oppdatert om våre endrende livsdrømmer og forholdsforventninger.

Hvordan unngå mangel på kommunikasjonen i forholdet?

Det er ikke enkelt å bedre på kommunikasjon i et forhold. Det er noe begge parter må aktivt gå inn for å gjøre sammen, og det er viktig å vite at ting tar tid. Og ikke minst å ha tålmodighet. Begynn med å ta små steg sammen, og det starter med intensjonen. Så fort dere er enige om å jobbe med kommunikasjonen i forholdet er dere begge enige om en ting. Så start med å feire dette. Gjør det til en feiring at dere har et felles ønske om å bli i forholdet sammen, og å endelig gjøre noe aktivt for å endre kursen.

Deretter er det viktig å dele følelser uten å bli avbrutt av den andre. Ved å skape rom for fri ytring kan dere med tid skape en følelse av trygghet i hvem du er med din partner. Her finnes det mange øvelser dere kan gjøre sammen for å sette det hele i gang.

For å bedre kommunikasjonen mellom deg og din partner kan det også være nyttig å snakke med en samlivsterapeut. Dette kan dere enten gjøre sammen gjennom parterapi, eller hver for dere. Ofte er det enklere å se helhetlig på et problem når man forklarer det til andre. I tillegg har en profesjonell fagarbeider nyttig erfaring og innsikt som kan tilrettelegge for en mer målrettet prosess. 

 

Flere artikler om samliv og parterapi: