Psykisk vold i parforhold – hva er konsekvensene?

Hopp til et tema i artikkelen:

Psykisk vold i parforhold – hva er konsekvensene?

Psykisk vold i parforhold kan komme til uttrykk på mange ulike måter. Ved noen tilfeller kan det hende man ikke engang legger merke til at man blir utsatt for psykisk terror i parforholdet. Overgriperen kan være god på å kamuflere sine psykiske overgrep eller utøve manipulasjon i parforholdet.

Et destruktivt parforhold kan virkelig ødelegge deg som person. Men når bør man avslutte et forhold, før det går for langt? Les videre for å finne ut nettopp dette og om du har blitt utsatt for psykisk vold i ditt parforhold.

Hva er psykisk vold i parforhold?

Psykisk vold i parforhold vil være måter å skremme og skade sin partner på uten å bruke fysisk makt. Det finnes flere måter en partner utøver psykisk vold på. Det kan være ting en sier eller gjør, men det omfatter også alt som ikke blir sagt eller gjort.

Tegn på psykisk vold i parforhold
Noen tegn er nokså klare og tydelige å se. De er kanskje ikke enkle å se for offeret i et destruktivt forhold, men spesielt for personer som er del av andre nære relasjoner. Noen ganger er den psykiske voldelige partneren spesielt angripende i andres nærvær, mens andre ganger foregår det kun bak lukkede dører.

Disse punktene kan være ting eller ytringer en psykisk voldelig partner bruker som «våpen»:

 • Ytrer alltid kritiske bemerkninger på sin partners atferd eller prestasjoner.
 • Partneren er verbalt slem og utsetter sin partner for svært skremmende opplevelser.
 • Straffer sin partner for noe de ikke kan noe for, som kronisk sykdom eller annet.
 • Nekter sin partner omgang med familie eller venner, slik at han eller hun blir sosialt isolert.
 • Har en truende adferd og kommer med trusler om straff for visse handlinger eller ytringer.
 • Anklager partneren sin for usanne påstander, noen ganger fordi de selv har gjort noe de ikke skulle.

Fraværende adferd og emosjonell neglisjering
Tegn man kanskje ikke alltid legger merke til, men som kan være minst like destruktivt for parforholdet, kan være alt en partner ikke sier eller ikke gjør. Når en person ikke får dekket sine psykiske og emosjonelle behov, kan dette være svært ødeleggende for psyken. Spesielt når disse behovene ikke blir tilfredsstilt fra sin egen partner.

Her ser du eksempler på hvordan dette kan foregå i praksis:

 • Gir ikke sin partner oppmerksomhet og kanskje ignorerer han eller henne fullstendig.
 • Viser ikke sin partner kjærlighet og anerkjennelse, hverken med ord eller handlinger.
 • Manipulerer sin partner ved å alltid legge skyld på han eller henne, og tar aldri ansvar selv.
 • Ser ikke sin partners verdi.
 • Viser ikke sin partner tillit og tror ikke det på han eller hun sier.

Få rask hjelp og veiledning fra din egen stue

Psykisk vold i parforhold - hva er konsekvensene?

Psykisk terror i parforhold kan føre til psykiske lidelser

Fordi psykisk vold kan utføres på mange ulike måter, vil også konsekvensene variere ut ifra hva man har blitt utsatt for. En svært tydelig konsekvens er at alt det som gjør deg til den du er, på en måte forsvinner. Du kan utvikle psykiske lidelser som endrer deg som person. Du kan blant annet utvikle angst, depresjon, få svært lav selvfølelse, oppleve store mengder stress, utvikle traumer, eller isolere deg fra omverdenen.

Ofte blir hele ens personlighet forvridd som en konsekvens av psykisk terror i parforholdet.

Dette vil kanskje ikke alltid være noe du legger merke til selv, men som andre du omgås vil merke i stor grad. Ofte blir hele ens personlighet forvridd som en konsekvens av psykisk terror i parforholdet.

Du som offer av psykisk vold i parforholdet kan også føle skam og skyld for det som er hendt. Det er ofte det din partner ønsker å oppnå. Han eller hun kan for eksempel prøve å bortforklare volden med at du har hatt en provoserende oppførsel.

Dersom du er i et forhold med en narsissist vil dette få deg til å tvile på alt du tenkte var riktig. Det vil tære på selvfølelsen og selvtilliten. Dette er fordi de er mestere på manipulasjon i parforholdet.

Rusmisbruk som mulig konsekvens

Dersom den psykiske volden i parforholdet har gått langt og forholdet har blitt destruktivt, kan det hende man søker trøst andre steder. Rus og alkohol kan i noen tilfeller være en måte å flykte fra problemene på.

Dette gjelder spesielt dersom den psykiske terroren har gått ut over andre forhold i ditt liv. Kanskje du har mistet kontakten med venner og/eller familie. Da kan det føles som om alkoholen eller rusmiddelet er «din eneste venn». Samtidig kan det døve tankene og få deg til å glemme det du blir utsatt for i en liten periode.

Dessverre vil misbruk av rusmidler kun gjøre problemene verre, selv om det kan føles godt der og da. Hvis du utvikler et rusmisbruk i tillegg til å bli utsatt for psykisk vold i parforholdet, vil du kun ha dobbelt så mange problemer som må behandles i ettertid.

Når bør man avslutte et forhold?

Et destruktivt forhold vil kun være ødeleggende for deg og din egen helse. Samtidig kan det gå ut over ditt personlige liv utenfor forholdet, som det er kommet frem i denne artikkelen. Derfor bør du komme deg ut av forholdet så fort du merker at noe skurrer. Jo før, jo bedre.

Det er dessverre ikke alltid mulig å redde et forhold. Selv om du er veldig glad i din partner, vil et destruktivt forhold kun føre til smerte på sikt. Med en gang du merker at du blir utsatt for psykisk vold i parforholdet, bør du komme deg vekk fra den ødeleggende relasjonen. Sett deg selv og din egen psykiske helse først.

Få hjelp med å avslutte et destruktivt forhold

Noen ganger har den psykiske volden vart i så mange år at det blir vanskelig å komme seg ut av et destruktivt forhold. Da kan det være nødvendig med hjelp og støtte på veien. En erfaren terapeut med ekspertise på området, kan hjelpe deg med å se forholdet fra nye synsvinkler.

Slik kan du se at ditt forhold muligens er svært destruktivt. Noen ganger kan det også bli en åpenbaring, da du ikke har visst hva dine psykiske lidelser skyldtes.

Få rask hjelp og veiledning fra din egen stue