Ta testen: Adverse childhood experience

I denne testen skal du svare JA eller NEI på spørsmålene under. Spørsmålene er forskningsbasert og nøye valgt ut. Studier har vist en sammenheng med antall JA-svar og negativt hendelsesforløp i voksen alder.

 

Alle spørsmålene gjelder for da du var mindreårig.

1.       Ble du ofte bannet til, fornærmet, fornedriget eller ydmyket av voksne hjemme?

Ja          Nei

2.      Oppførte de voksne hjemme seg på en måte som kunne skade deg fysisk?

Ja          Nei

3.       Ble du ofte dyttet, tatt tak i, eller kastet gjenstander på av de voksne hjemme hos deg?

Ja          Nei

4.       Ble du slått så hardt at du fikk merker eller ble skadet?

Ja          Nei

5.       Ble du som mindreårig befølt eller berørt på en seksuell måte av noen som var voksne eller minst fem år eldre enn deg?

Ja          Nei

6.       Opplevde du at noen som var voksne, eller minst fem år eldre enn deg forsøkte, eller gjennomførte, oralt, analt eller vaginalt samleie med deg?

Ja          Nei

7.       Følte du ofte at ingen i familien var glad i deg eller syntes du var viktig?

Ja          Nei

8.       Var det lite følelse av nærhet og støtte i familien?

Ja          Nei

9.       Fikk du ofte for lite mat, måtte gå med skitne klær eller hadde du ingen som kunne ta vare på deg?

Ja          Nei

10.   Var foreldrene dine for fulle eller på annen måte ruset til å ta vare på deg eller ta deg med til lege dersom det var behov for det?

Ja          Nei

11.   Manglet du en av dine biologiske foreldre på grunn av skilsmisse eller av andre årsaker?

Ja          Nei

12.   Hendte det at din mor eller stemor ble dyttet, tatt tak i, fiket til eller fikk ting kastet mot seg?

Ja          Nei

13.   Ble din mor eller stemor sparket, bitt eller slått?

Ja          Nei

14.   Ble din mor eller stemor slått gjentatte ganger i løpet av noen minutter, eller truet med kniv eller annet våpen?

Ja          Nei

15.   Bodde du med noen som hadde alkohol- eller narkotikaproblemer?

Ja          Nei

16.   Som mindreårig, var noen du bodde sammen med deprimert eller mentalt syk, eller forsøkte å ta sitt eget liv?

Ja          Nei

17.   Som mindreårig, var det noen i husstanden din som måtte i fengsel?

Ja          Nei

 

Totalt antall «Ja» svar: _____

 

Traumer i barndommen kan påvirke deg resten av livet. Dersom du svarer JA på 4 eller flere av spørsmålene, anbefales det å snakke med en terapeut.

 

Ansvarsfraskrivelse

Denne kartleggingstesten har kun til hensikt å gi informasjon og skal ikke erstatte en full klinisk kartlegging og evaluering av en profesjonell. Kartleggingen skal kun brukes som en veiledning for å forstå din egen adferd/eget følelsesliv og potensielle konsekvenser relatert til denne adferden. Om du er bekymret over egen destruktiv adferd, vær vennlig å søk profesjonell hjelp.