ETTERVERN FOR RUSAVHENGIGE

Gir mestring, livsglede og innsikt, i tillegg til å redusere risikoen for tilbakefall

Ettervern for tidligere rusmisbrukere er helt essensielt etter endt rusbehandling. Det er etter at du har sluttet med rusmiddelbruket at det virkelige arbeidet begynner. Nå skal du tilbake til livet. Du skal fungere i hverdagen som alle andre. Det er nettopp derfor et godt og solid ettervern er den viktigste ressursen du kan ha for veien videre.

Du har med deg din bagasje fra fortiden. Men den skal ikke hindre deg fra å få det beste livet du kan ha. Ettervern er både for og av tidligere rusmisbrukere. Din personlige reise mot å bli rusfri og bevare det slik, vil bli enklere og bedre for hvert fremskritt du oppnår. Da er det spesielt gunstig å omgås andre som er og har vært i samme situasjon. Eller andre mennesker som besitter god kunnskap om hvordan du skal komme tilbake til hverdagen.

Terapivakten tilbyr ettervern for tidligere rus- og alkoholmisbrukere. Hos oss kan du snakke med dyktige terapeuter og tidligere rusmisbrukere som vet hvordan veien tilbake skal utfoldes.

Hvorfor er det viktig med ettervern i rusomsorgen?

I rusomsorgen slik den er i dag ser man dessverre en stor mangel på ettervernstilbud. Vi mener, som beskrevet over, at ettervern i rusomsorgen trolig er den viktigste delen på veien mot et rusfritt liv. Det er i denne perioden du skal lære deg å avstå fra rusmidlene i enhver situasjon som ellers ville ført til inntak av alkohol eller rusmidler. Ettervernets viktigste oppgave er å hindre tilbakefall. Vi hjelper deg med å finne metoder som hindrer at dine triggere fører til tilbakefall.

Gjennom vår metode for ettervernstiltak vil du lære deg å avstå fra rusmiddelbruk. Slik vil ditt nye liv få den starten det fortjener og behøver.

 

 

 

terapi på nett
samlivsterapi på nett

Privat ettervernstilbud

Vi tilbyr ettervern fra ditt eget hjem. Hos oss kan du få behandling direkte fra din egen stue. Det er viktig at du som går gjennom tilfriskningsprosessen og skal tilbake til livet, får muligheten til å gjøre denne prosessen så behagelig som mulig. Dette er et tilbud vi mener gjør det enda mer overkommelig for deg. Du kan selvfølgelig også velge å prate med en terapeut over nett.

Det viktigste er at du får den hjelpen du trenger for å tilpasse deg samfunnet på nytt og at behandlingen foregår på dine premisser. Hos oss kan du gjøre det på en diskre og privat måte. Vårt tilbud vil gjøre overgangen til samfunnet så smidig som mulig. Du slipper å gjøre terapien synlig for noen, samtidig som du raskt vil få den hjelpen du trenger.

Ettervern for hele familien

Ettervernsbehandlingen får best effekt dersom hele familien blir med på terapien. Ved avhengighet av rusmidler eller alkohol, blir hele familien påvirket. Derfor er det viktig at de også er en del av prosessen for at du skal holde deg rusfri.

Enhver person som går gjennom behandling, har behov for støtte gjennom prosessen. Som forklart tidligere er det spesielt tiden etter rusbehandling som er avgjørende for å holde deg rusfri. Familien din vil da være din største støtte gjennom denne tiden.

Terapivakten tilbyr derfor terapi for hele familien. Ved å ha terapi for alle familiens medlemmer får dere mulighet til å ytre deres følelser og tanker med en profesjonell part til stede. Dette kan hjelpe dere med å forstå hverandre bedre og samtidig styrke båndet mellom dere. Slik kommer dere gjennom dette sammen og som en styrket enhet.

 

terapi på nett

Metode for ettervernsbehandling

Vårt tilbud om ettervern for tidligere rusmisbrukere foregår over en tidsperiode på 6 måneder. Dersom du ønsker hjelp fra oss gjennom hele rusbehandlingen vil det først være en behandlingstid på 6 måneder innen vi går inn på tiltakene for ettervern. Til sammen utgjør behandlingstiden 1 år. Du velger selv om du ønsker hjelp gjennom hele prosessen eller om du har størst behov for et trygt og solid ettervern etter endt behandling andre steder.

Metoden vi bruker er en kombinasjon av kognitiv terapi, tilbakefallsforebyggende rådgivning og mestring. Gjennom denne metoden hindrer vi tilbakefall. Samtidig vil du oppnå en smidig vei tilbake til hverdagen. Les mer nedenfor.

Ettervern som del av rusbehandlingen

Stadie 1

Vår ettervernsmetode kan deles inn i to stadier. Den første tiden etter at du har blitt frisk fra avhengighet handler i største grad om å lære hvordan du skal avstå fra å bruke rusmidler. Da handler det om å lære at du ikke har noen kontroll over misbruket mens det pågår og at den eneste løsningen er å fullstendig avstå fra inntak av alkohol eller rusmidler.

Deretter, ettersom tiden går, vil du oppnå stabilisering og kjenne at du samler krefter ved å avstå fra rusmiddelbruk. Til slutt vil du i det første stadiet lære deg å håndtere problemer og utfordringer uten å ty til bruk av rusmidler. Du lærer deg å takle de vonde følelsene og skammen, og forstå at det finnes bedre måter å bearbeide følelsene på enn å innta alkohol eller rusmidler.

Samtidig er det viktig at du setter tydelige grenser for deg selv. Enhver fristelse til å drikke alkohol eller innta rusmidler, kan føre til tilbakefall. Og det er det vi skal hjelpe deg med å unngå. Det kan hende du da må unngå å dra på fester eller tilstelninger hvor det blir servert alkohol eller du vet at det ofte er mye rusmidler som florerer. Kanskje du også er nødt til å avvise invitasjoner fra tidligere venner eller miljøer, fordi deres nærvær kan føre til tilbakefall. Dette vil da være nødvendige tiltak for din vei videre.

Stadie 2

I det neste stadiet vil du lære deg å leve med den fortiden og historien du har med deg. Det handler om å forstå de underliggende årsakene som førte til misbruket i første omgang. Vi hjelper deg med å se på fortiden din for å forstå årsakene og samtidig finne ut hvordan vi kan unngå at det skjer igjen. Kort sagt, dreier det seg om å lære hvordan du skal kunne leve med fortiden din og den du er.

Dette kan gå så langt tilbake som til barndommen. Vi ser på alle mulige årsaker for å endre dine tankesett og handlingsmønstre som førte til misbruket. Det er dette som kalles kognitiv terapi. Det vil også hjelpe deg med å vokse som menneske. Ved å endre tankemønsteret og hver dag legge mer vekt på dine valg og tanker, vil det hindre tilbakefall og et avhengig tankesett.

Videre er det også spesielt viktig å finne mening i livet ditt. Ved å finne en mening vil du klare å komme deg videre og tilbake til livet. Disse punktene er de viktigste i vårt tilbud om ettervern for tidligere rusmisbrukere. Ettervernet er en prosess hvor vi hjelper deg med å avstå fra rusmidler, bearbeide vonde følelser du bærer med deg og komme deg tilbake til hverdagen.

Våre kunder er fornøyde

Jeg er utrolig takknemlig for den hjelpen jeg fikk fra min behandler i Terapivakten. Fra første terapitime hjemme hos meg ble jeg møtt med respekt, omsorg og varme, samtidig som jeg ble utfordret på de problemområder jeg helst ikke ville inn i. Jeg fikk etterhvert sakte tro på meg selv. Min behandler var utrolig dyktig i jobben sin, men det viktigste for meg var at jeg følte at jeg betydde noe og at hele min familie ble ivaretatt under behandlingen.

Janne

Bestill time

Er bruk av pornografi en inngang til sexavhengighet?

Er bruk av pornografi en inngang til sexavhengighet?

Symptomene på sexavhengighet vil alltid være individuelt betinget. Samtidig er det visse kjennetegn som går igjen, og som er typiske trekk ved avhengigheten. Et av disse er overdreven bruk av pornografi. Men hva er sammenhengen mellom bruk av pornografi og...

read more
Hvordan oppdage emosjonell deprivasjon i barndommen?

Hvordan oppdage emosjonell deprivasjon i barndommen?

Emosjonell deprivasjon skjer når et barn helt eller delvis opplever mangel på følelsesmessig støtte og pleie under oppveksten. Det gjelder hovedsakelig emosjonell pleie fra hovedforsørgerne i barnets liv, som ignorerer barnets behov for trøst, glede og kjærlighet. ...

read more